Giấy phép xây dựng

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu văn bản
1 522/GP-UBND UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN XUÂN LỘC và bà PHẠM NGUYỄN THẢO NGUYÊN phường Bồng Sơn
2 521/GP-UBND UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN VĂN KHOA và bà PHẠM THỊ MỸ HÀ phường Hoài Hương
3 520/GP-UBND UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: PHAN HỒNG NGHĨA phường Hoài Đức
4 519/GP-UBND UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: HOÀNG THỊ HOA phường Tam Quan Nam
5 518/GP-UBND UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: PHẠM THỊ CHÍNH phường Hoài Đức
6 517/GP-UBND UBND thị xã Hoài NhơnĐẶNG QUANG LỢI phường Bồng Sơn
7 515/GP-UBND UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN NGỌC VỊ và bà TRẦN THỊ THUÝ TIÊN
8 514/GP-UBND UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN NGỌC TRUYỀN phường Hoài Thanh
9 513/GP-UBND UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ CHỨC phường Bồng Sơn
10 512/GP-UBND UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ CHẨN phường Hoài Hảo
11 511/GP-UBND UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: HỒ NGỌC TUẤN phường Hoài Hảo
12 510/GP-UBND UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN NGỌC SINH và bà CAO THỊ HÀ phường Bồng Sơn
13 509/GP-UBND UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: VÕ MINH VƯƠNG phường Tam Quan
14 508/GP-UBND UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: ĐỖ MINH HIẾU phường Tam Quan
15 507/GP-UBND UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: HỒ VĂN NGHĨA và bà LÊ THỊ HUỆ phường Tam Quan Bắc
16 506/GP-UBND UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN TRUNG và bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG phường Hoài Thanh
17 505/GP-UBND UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: PHẠM LẠI và bà NGUYỄN THỊ HIỆU
18 502/GP-UBND UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: HUỲNH VĂN CHÁNH phường Tam Quan
19 1053/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơnấp cho bà: ĐỖ THỊ QUÍ, Tam Quan Nam
20 1051/GPX2 UBND thị xã Hoài NhơnCấp cho ông: NGUYỄN VĂN TÝ, Hoài Thanh Tây,
21 1051/GPXd UBND thị xã Hoài NhơnCấp cho bà: TRẦN THỊ XUÂN, Tam Quan
22 1050/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnCấp cho bà: NGUYỄN ĐẶNG THỊ XUÂN, Hoài Xuân
23 1048/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnCấp cho ông: TRẦN HÙNG, Hoài Thanh
24 1049/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơnđiều chỉnh GPXD Cấp cho ông: ĐỖ VĂN QUANG và bà PHAN THỊ NHẠN, Hoài Thanh
25 1047/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnCấp cho ông: VÕ VĂN TÁNH, Hoài Hương
26 1046/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnCấp cho ông: NGUYỄN THANH HẢI, Hoài Hương
27 1045/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnCấp cho ông: ĐỖ CHI, Hoài Hảo
28 1041/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnCấp cho ông: HÀ ĐÌNH NĂM, Hoài Hương
29 1044/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnCấp cho ông: NGUYỄN TRẠCH và bà NGUYỄN THỊ THƯƠNG, Tam Quan Nam, đổi tên chủ đầu tư
30 1042/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn điều chỉnh GPXD Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN HIẾN và bà VĂN THỊ HỒNG NHUNG, Hoài Than
31 1040/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN TIẾN, Hoài Thanh,
32 1039/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnCấp cho ông: NGUYỄN THẾ VỸ, sửa chữa, cải tạo, Hoài Hương
33 1036/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnCấp cho ông: NGUYỄN ĐẨU, Hoài Thanh Tây,
34 1037/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnCấp cho bà: LÊ THỊ TRÒN, Tam Quan
35 1034/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnCấp cho bà: VÕ THỊ PHƯỢNG, Hoài Thanh
36 1034/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnCấp cho ông: LÊ THIẾU MUỘN, Hoài Thanh
37 1032/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnCấp cho bà: NGUYỄN THỊ MỸ DUNG, Tam Quan Nam,
38 1033/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnCấp cho bà: ĐÀO THỊ KIM OANH, Tam Quan Nam
39 1031/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnCấp cho bà: PHẠM THỊ SÝ, Tam Quan,
40 1030/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGia hạn giấy phép xây dựng cho ông PHAN NGỌC PHƯỚC VÀ PHAN THỊ THU THẢO, Hoài Thanh Tây
41 1029/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnCấp cho ông: TRƯƠNG NGỌC HIỀN, Hoài Hảo
42 1028/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnCấp cho ông: NGUYỄN ĐÀNH, Bồng Sơn
43 1027/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnCấp cho bà: HUỲNH THỊ MINH NGUYỆT, Bồng Sơn,
44 1026/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnCấp GPSC cho ông: PHẠM CAO NGUYÊN, Tam Quan
45 1025/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn Cấp cho ông: ĐỖ QUẢNG, Hoài Thanh
46 1024/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnCấp cho bà: VÕ THỊ BẠCH TUYẾT, Bồng Sơn
47 1024/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơncấp GPXD sửa chữa, cải tạo Cấp cho ông: PHAN THANH KÍNH, Hoài Tân
48 1022/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnV/v Cấp cho ông: CAO THANH HÙNG, Bồng Sơn
49 1020/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn Cấp cho ông: NGUYỄN HÙNG ANH và bà NGUYỄN THỊ VÂN, Hoài Hương
50 1019/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơnấp cho ông: TRẦN VĂN CƯỜNG và bà HUỲNH THỊ BẢY, Hoài Hương
51 1018/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnCấp cho ông: NGUYỄN THÀNH HẬU, bà NGUYỄN THỊ KIM DUNG và bà TRẦN THỊ LỆ, Bồng Sơn
52 1017/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnCấp cho ông: NGUYỄN THÔNG và ông NGUYỄN CÓ, Tam Quan Nam
53 1016 UBND thị xã Hoài Nhơn Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ HAY, Hoài Thanh Tây
54 1015/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnCấp cho ông: TRẦN ĐỊNH, Hoài Thanh Tây,
55 1014/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnV/v Cấp cho ông: TRẦN MINH TÂM, Hoài Thanh
56 1013/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn/v điều chỉnh GPXD Cấp cho ông: HUỲNH VĂN SĨ, Tam Quan
57 1010/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn Cấp cho ông: PHAN VĂN HIỆP, Hoài Tân
58 1012/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnCấp cho ông: NGUYỄN XUÂN NGHĨA và bà HỒ THỊ CƯỜNG, Tam Quan
59 1011/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnV/v Cấp cho ông: PHAN NGỌC HUÂN, Hoài Thanh
60 1009/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn V/v Cấp cho bà: VÕ THỊ TUYẾT HẬU, Tam Quan
61 1007/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnV/v điều chỉnh GPXD Cấp cho ông: ĐỖ THÀNH TƯỚNG, Tam Quan Bắc,
62 1006/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnV/v Cấp GPXd có thời hạn cho: TRẦN ĐỨC SANH
63 1005/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnV/v điều chỉnh GPXD Cấp cho ông: TÔN THANH QUANG, Hoài Hương,
64 1004/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnV/v điều chỉnh GPXD Cấp cho ông: TRƯƠNG VĂN CHÂU và bà HUỲNH THỊ NẮNG
65 1003/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnCấp cho ông: VÕ VĂN THÂN và bà LÊ THỊ THU SƯƠNG, Hoài Hương
66 1002/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnV/v Cấp cho ông: ĐÀO DUY TRUNG, Tam Quan Nam
67 1001/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnV/v Cấp cho ông: HUỲNH ĐIỀN, Hoài Tân
68 1000/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnV/v Cấp cho ông: CAO VĂN CHÁNH, Hoài Thanh Tây,
69 999/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnV/v Cấp cho ông: PHẠM VĂN THỨC và bà TRẦN THỊ PHƯỚC, Tam Quan Nam
70 997/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnV/v Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ XANH, Tam Quan Nam
71 997/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnV/v Cấp cho ông: TRẦN TỚI, Tam Quan Nam
72 997/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnV/v Cấp cho bà: HUỲNH THỊ CÚC, Tam Quan Nam
73 996/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnCấp cho bà: NGUYỄN THỊ BÍCH TRANG, Tam Quan Nam
74 995/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnV/v Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN SINH, Hoài Tân
75 994/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnV/V Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN TÁNH, Tam Quan,
76 993/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn V/v Cấp cho: HỌ ĐẠO BẮC HOÀI NHƠN – TÔN GIÁO CAO ĐÀI TÂY NINH, Tam Quan,
77 990/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnCấp cho bà: LÊ THỊ DUNG, Hoài Thanh Tây,
78 992/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnV/v Cấp cho ông: PHAN QUỐC TÀI, Hoài Đức
79 991/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnV/v điều chỉnh GPXD Cấp cho ông: ĐẶNG BÌNH và bà NGUYỄN THỊ ÁI, Tam Quan Bắc,
80 979/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnV/v điều chỉnh GPXD Cấp cho ông: TRẦN VĂN THANH,
81 972/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnĐiều chỉnh GPXD Cấp cho ông: NGUYỄN ĐỨC HỒNG, HOài Tân
82 970/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnV/v điều chỉnh GPXD Cấp cho ông: NGUYỄN HIẾN và bà VĂN THỊ HỒNG NHUNG
83 969/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn/v điều chỉnh GPXD Cấp cho ông: NGUYỄN ĐỨC BINH, Hoài Hảo
84 856/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÊ THỊ KIÊU Bồng Sơn
85 855/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VIỆT NHÂN và bà HỒ THỊ BÍCH HẢI Bồng Sơn
86 847/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN ĐỨC ĐẾN Hoài Hảo
87 829/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN VĂN THANH Tam Quan
88 828/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN NGỌC HỒNG Tam Quan
89 827/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN ĐẮC CƯƠNG Hoài Hảo
90 844/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ Y Hoài Thanh Tây
91 846/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: HÀ HỮU QUYỀN và bà NGUYỄN THỊ ĐỒ Tam Quan
92 845/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn] GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN THỊ ĐỨC NHÂN Tam Quan Bắc
93 839/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGÔ THỊ NAM PHƯƠNG và bà NGÔ THỊ MỸ TRINH
94 838/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN THANH MINH Bồng Sơn
95 837/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: VÕ VĂN KIỆT Bồng Sơn
96 843/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TRẦN THỊ NGÔ QUYỀN Hoài Tân
97 842/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho ông: CAO NGỌC LƯỢM Tam Quan Nam
98 841/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ THU HẠNH Bồng Sơn
99 840/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN DẦN Tam Quan Bắc
100 836/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TRƯƠNG THỊ BƯỚC Bồng Sơn
101 835/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TRẦN THỊ DŨNG
102 834/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRỊNH XUÂN HÙNG và ông TRỊNH XUÂN PHONG Hoài Hương
103 833/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: VÕ THỊ HƯỜNG Bồng Sơn
104 832/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN ĐỨC TÚC và bà MAI THỊ BÔNG Hoài Hảo
105 831/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: HUỲNH NÔNG Hoài Hương
106 830/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN QUÝ Hoài Hảo
107 803/'GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ VĂN ĐỒNG phường Bồng Sơn
108 802/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: LA THANH VIỆT và bà NGUYỄN THỊ THINH Hoài Hương
109 801/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN BE và bà TRẦN THỊ THÌ Tam Quan Bắc
110 800/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho bà: TRẦN THỊ HIỆP HOAI HUONG
111 799/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: PHẠM VŨ LỢI Hoài Hảo
112 798/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ THU Hoài Đức
113 797/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ VĂN QUANG và bà LA THỊ GHE Hoài Hương
114 796/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN HOÀI HẬN Hoài Xuân
115 795/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRỊNH VĂN CƯ và bà HUỲNH THỊ HIỀN Hoài Thanh Tây
116 794/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN NÊN và bà PHẠM THỊ HOA Tam Quan
117 793/GPXD GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN THÁI LỢI phường Hoài Tân GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN THÁI LỢI phường Hoài Tân
118 792/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP SỬA CHỬA, CẢI TẠO Cấp cho bà: TRẦN THỊ DŨNG Hoài Tân
119 791/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: VÕ THỊ LẬP Hoài Hảo
120 790/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ VĂN HẠT Tam Quan
121 789/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: ĐẶNG BÌNH và bà NGUYỄN THỊ ÁI Tam Quan Bắc
122 772/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: HUỲNH THỊ BÍCH DUNG Hoài Thanh Tây
123 773/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN BÁ HẬU Hoài Hảo
124 774/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN CAO TRÍ Hoài Thanh
125 775/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ VĂN DŨNG và bà TRẦN THỊ NỮ Tam Quan Nam
126 776/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ HƯƠNG và bà TRẦN THỊ HOA Tam Quan
127 777/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÝ THÀNH LONG Hoài Hảo
128 778/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ THUỲ TRINH Tam Quan
129 779/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN TRỌNG và bà NGUYỄN THỊ NHÂN Hoài Xuân
130 782/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: PHAN VĂN ĐỒNG và bà HUỲNH THỊ MỸ TRINH Hoài Đức
131 780/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN HÁO và bà ĐẶNG THỊ TÂM Tam Quan
132 781/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TĂNG THỊ MẠNH Tam Quan
133 783/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: HOÀNG THỊ THU NGUYỆT Tam Quan Nam
134 784/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: BÙI THỊ KIM TUYẾT Hoài Thanh Tây
135 785/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: CAO DÂN và bà TRẦN THỊ ĐẠI Hoài Hảo
136 786/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: PHẠM THỊ ẤT
137 788/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: HỒ VĂN THUỘC
138 787/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN NHƯ và bà PHẠM THỊ LÀNH
139 229/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TRẦN THỊ THUỶ Bồng Sơn
140 230/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: HUỲNH TỐNG HÀ ĐAN Hoài Đức
141 231/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho ông: ĐÀO VĂN HẬU và bà PHẠM THỊ NGỌC CHÂU Hoài Đức
142 234/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN ĐỨC DŨNG và bà BA THỊ KIM LIÊN
143 235/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: HUỲNH THỊ BÉ Hoài Hảo
144 236/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN QUỐC TỊCH và bà LÊ THỊ PHƯƠNG NGA Hoài Thanh
145 237/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN HOÀI DUY Hoài Thanh
146 238/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: PHAN TẤN THUỶ và bà NGUYỄN THỊ THU THUỶ Hoài Thanh Tây
147 239/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN VĂN TÂM Hoài Hương
148 240/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ THÊ Hoài Thanh Tây
149 242/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: HUỲNH VĂN VIỆT và bà NGUYỄN THỊ NGUYỆT Tam Quan Bắc
150 1390/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN SỰ Tam Quan Bắc
151 1389/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: PHAN CHÚT và bà TRẦN THỊ QUYẾT Tam Quan Bắc
152 1388/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: HOÀNG XUÂN HẢI và bà PHAN THỊ BÉ Tam Quan Nam
153 1387/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH (lần 2) Cấp cho ông: PHAN QUANG SANG Tam Quan Bắc
154 1386/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ ĐỨC DŨNG Hoài Tân
155 1385/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN ĐẠI Hoài Hảo
156 1384/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÊ THỊ MINH VIỆT Tam Quan
157 1383/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: HUỲNH VĂN PHƯƠNG Hoài Thanh
158 1382/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN HOÁ Tam Quan Bắc
159 1381/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: BÙI QUÁ và bà LA THỊ PHƯỢNG Tam Quan
160 1380/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN ĐÌNH TRÍ và bà LÊ THỊ BÍCH LIỄU Hoài Tân
161 1379/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN LIẾU, NGUYỄN VĂN HAY và ông NGUYỄN VĂN ĐẸP Tam Quan Bắc
162 1378/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN LIẾU và bà VÕ THỊ CẦN Tam Quan Bắc
163 1377/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ ÊM Tam Quan Nam
164 1376/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ LIÊN Hoài Hương
165 1375/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN LAI và bà HỒ THỊ NHUẬN Tam Quan
166 1374/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN THANH và bà NGUYỄN THỊ MAU Hoài Hương
167 1373/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP SỬA CHỬA, CẢI TẠO Cấp cho bà: TRẦN THỊ XOA Hoài Đức
168 1372/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRƯƠNG ANH XỰ Bồng Sơn
169 1371/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN HỮU KHOA và bà NGUYỄN THỊ LẨM Hoài Hương
170 1370/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho: CHÙA QUANG PHƯỚC Tam Quan
171 1369/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: ĐINH HOÀNG ĐỨC Tam Quan
172 1368/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN ĐÌNH PHỤNG và bà CAO THỊ LUYẾN Hoài Thanh Tây
173 1367/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH (lần 2) Cấp cho bà: PHAN THỊ NHỎ Tam Quan Bắc
174 1366/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH (lần 2) Cấp cho Ông: LÊ VĂN PHÔNG Tam Quan Bắc
175 1364/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN THANH và bà NGUYỄN THỊ NHÀN Bồng Sơn
176 1363/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ MINH HOÀNG Bồng Sơn
177 1362/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ SƯƠNG Tam Quan
178 1361/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ RÍ Hoài Hương
179 1360/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TÔ VĂN NGỌC Hoài Đức
180 1359/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN SÁNG và bà ĐỖ THỊ KIM ANH Hoài Hương
181 1358/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN NGỌC Tam Quan
182 1357/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN THAY và bà VÕ THỊ HƯỚNG Hoài Hảo
183 1356/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: ĐÔNG CU và bà TRƯƠNG THỊ ÁNH Hoài Hảo
184 1355/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: PHẠM THỊ SƯƠNG Hoài Hảo
185 1354/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÂM THỊ YẾN Tam Quan
186 1353/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÂM THỊ YẾN Tam Quan
187 1351/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN THANH và bà NGUYỄN THỊ MAU Hoài Hương
188 1350/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN THANH và bà NGUYỄN THỊ MAU Hoài Hương
189 1349/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: HUỲNH HẢI và bà MAI THỊ LIÊN Tam Quan
190 1348/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGÔ VĂN HOÀ Hoài Xuân
191 1347/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ VĂN TIN Hoài Thanh Tây
192 1346/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ NGỌC LINH và bà HOÀNG THỊ MỸ NGA Hoài Thanh Tây
193 1345/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LỮ HOÀNG TÂN Hoài Thanh Tây
194 1344/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: VÕ VĂN GIAO và bà HÀ THỊ LẬP Bồng Sơn
195 1343/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: LÊ VĂN TÂN và bà LA THỊ NGỌC THẢO Tam Quan Bắc
196 1342/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN HỮU THÔNG Hoài Thanh Tây
197 1341/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: ĐOÀN VĂN VÂN Hoài Thanh Tây
198 1340/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN MINH CẦU Tam Quan
199 1339/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: LÊ THỊ NHI Hoài Thanh Tây
200 1338/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ RÍ Hoài Hương
201 1336/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho ông: TRẦN KIM ĐÔI và bà HUỲNH THỊ KỲ Hoài Hương
202 1335/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LA ĐIỀU Tam Quan Bắc
203 1334/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TRƯƠNG THỊ THU Tam Quan Nam
204 1333/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ QUÁ Hoài Thanh Tây
205 1332/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: VĂN TUẤN và bà VÕ THỊ HỒNG QUÊ Tam Quan Bắc
206 1331/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN XUÂN HẢI và bà PHẠM THỊ THANH THƯƠNG Tam Quan Bắc
207 1330/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: PHAN QUANG SANG Tam Quan Bắc
208 1329/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp ch o ông: NGUYỄN HIỆP HIỀN Tam Quan Nam
209 1328/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: CAO VĂN PHÚ và bà NGUYỄN THỊ MAI Tam Quan
210 1322/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ông Châu Duy Tiến Dũng và bà Đinh Thị Trinh Hoài Thanh Tây
211 1327/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÊ THỊ LIÊN Hoài Hương
212 1321/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN THAY và bà VÕ THỊ HƯỚNG Hoài Hảo
213 1320/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP SỬA CHỬA, CẢI TẠO Cấp cho ông: BÙI THANH PHONG Bồng Sơn
214 1323/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÊ THỊ HOẠCH Hoài Thanh
215 1326/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ LỆ Hoài Tân
216 1325/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ KIM NAM Hoài Xuân
217 1324/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN NHIÊN và bà NGUYỄN THỊ ĐỒNG Hoài Thanh Tây
218 1318/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN TÂY và bà TRƯƠNG THỊ MẪN Tam Quan Nam
219 1317/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: PHẠM VĂN LÀNH Bồng Sơn
220 1316/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGÔ THÀNH SANG và bà PHAN THỊ ĐỊCH Hoài Thanh
221 1315/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGÔ THÀNH SANG và bà PHAN THỊ ĐỊCH Hoài Thanh
222 1314/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN THÁI NHẬT Bồng Sơn
223 1313/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: PHAN THỊ TRÀ Hoài Thanh Tây
224 1312/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: PHAN THỊ QUÝ Hoài Hảo
225 1311/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN MINH Tam Quan Nam
226 1310/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Tam Quan Nam
227 1309/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN LÊN Tam Quan Nam
228 1308/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: LÊ VĂN PHÔNG Tam Quan Bắc
229 1307/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÊ THỊ KẾ Hoài Hương
230 1306/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: TRẦN THỊ ĐỦ Tam Quan
231 1305/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: HOÀNG PHI ĐẠO và bà PHAN THỊ OANH Tam Quan
232 1304/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: HOÀNG THỊ QUÝ Tam Quan
233 1300/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: VŨ THỊ THUÝ HẰNG Tam Quan
234 1299/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN VĂN TUẤN và bà ĐỖ THỊ KIM NHUNG Hoài Hảo
235 1301/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN VĂN TUẤN và bà ĐỖ THỊ KIM NHUNG Hoài Hảo
236 1302/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN THANH XUÂN và bà NGUYỄN THỊ MẬT Tam Quan
237 1298/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN THƯỜNG và bà CAO THỊ HỒNG NHI Bồng Sơn
238 1297/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn] GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN HIỀN và bà VÕ THỊ MỸ Bồng Sơn
239 1296/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TĂNG PHƯƠNG LINH và bà NGUYỄN THỊ LỢI Tam Quan Bắc
240 1295/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: DƯƠNG MINH LUYỆN Tam Quan Nam
241 1294/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ ÁNH VÂN Bồng Sơn
242 1293/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN LỢI Bồng Sơn
243 1290/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TRẦN THỊ KIM YẾN Hoài Thanh
244 1291/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN MINH THÀNH Hoài Hảo
245 1288/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: VÕ MINH ĐÚNG và bà NGUYỄN THỊ HỪNG Hoài Thanh
246 1292/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: PHAN HỒNG và bà TRẦN THỊ MINH Hoài Hảo
247 1289/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: PHẠM NGỌC KIỀU và bà NGUYỄN THỊ Y Hoài Thanh
248 1090 UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: LÊ NINH Hoài Thanh Tây
249 1089/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TRẦN THỊ GÁI Tam Quan Bắc
250 1088/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TRẦN THỊ THU Hoài Hương
251 1083/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN HOÀI PHƯƠNG và bà PHẠM THỊ MỸ HOÀ Tam Quan
252 1082/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN VĂN HẢI và bà TRẦN THỊ NGHIỆP Hoài Hương
253 1081/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ ÁNH VƯƠNG Bồng Sơn
254 1087/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: LÊ VĂN TƯ Bồng Sơn
255 1086/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: ĐẶNG ĐỨC THANH và bà NGUYỄN THỊ XẾP Tam Quan Nam
256 1085/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TRẦN THỊ LA HOA Hoài Thanh
257 1080/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÊ THỊ HƯƠNG Hoài Hương
258 1079/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA Tam Quan Nam
259 1074/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ TÂN Tam Quan
260 10562/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất ở tái định cư cho hộ bà Võ Thị Tuyết Nga thuộc đối tượng bị ảnh hưởng thiên tai đến tái định cư tại Bàu Rong, phường Bồng Sơn
261 1078/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: NGUYỄN VĂN THANH và bà VÕ THỊ ĐIỆP Hoài Hương
262 1073/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: PHAN THỊ HƯƠNG Hoài Xuân
263 1071/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: BÙI LỄ và bà ĐỖ THỊ ĐÀN Hoài Hương
264 1084/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: NGUYỄN TIỀM và bà NGUYỄN THỊ ÁNH Hoài Tân
265 1070/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: TRẦN XOÀI và bà TRẦN THỊ BỔ Hoài Thanh Tây
266 1069/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: PHAN VĂN CƯỜNG Hoài Hảo
267 1068/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: CAO THỊ THUÝ NGA Hoài Thanh Tây
268 1077/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: HUỲNH XUÂN QUÍ Tam Quan
269 1076/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: HỒ XUÂN NGỌC và bà NGUYỄN THỊ TỊNH Hoài Thanh Tây
270 1075/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN VĂN TÂM và bà NGUYỄN THỊ MẸO Tam Quan Nam
271 1066/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: HUỲNH THỊ HƯỜNG Hoài Thanh
272 1067/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN CÚT và bà LÊ THỊ KIM YẾN Hoài Hảo
273 1064/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRỊNH XUÂN VĂN và bà PHẠM THỊ THANH HUỆ Hoài Hương
274 1063/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: PHAN NGỌC DUY Hoài Thanh Tây
275 1060/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN THÁI HỌC và bà VÕ THỊ TÂM Tam Quan
276 1059/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN TIẾN và bà BÙI THỊ THANH TIỀN Tam Quan Bắc
277 1048/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: HUỲNH VĂN NGHỊ Hoài Thanh Tây
278 1047/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: LÊ VĂN NĂM và bà NGUYỄN THỊ SINH Tam Quan
279 1287/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ HUÊ và bà HỒ THỊ CÒI Tam Quan Bắc
280 1286/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: TRẦN THỊ CẨM DÂN Tam Quan
281 1285/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: TRẦN MINH NIÊN Hoài Hương
282 1284/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ LẠI và bà TRẦN THỊ THU Tam Quan
283 1283/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TỐNG THỊ HOA Tam Quan Bắc
284 1282/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN CÔNG SÁU Tam Quan Nam
285 1281/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN DUY KHÁNH Hoài Thanh
286 1280/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: LÊ THỊ THÀNH Hoài Đức
287 1279/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: HỒ MINH PHONG và bà TRƯƠNG THỊ HỘI Tam Quan
288 1278/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN NGỌC Hoài Xuân
289 1277/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho ông: HUỲNH VĂN MƯỜI Hoài Thanh
290 1276/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: TRẦN THỊ THUỶ Bồng Sơn
291 1275/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN LONG PHƯỚC và bà HUỲNH THỊ PHƯỢNG Bồng Sơn Văn thư UBND (Đặng Thị Ngọc Thùy) (8 ngày trước
292 1274/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN TIỀN Tam Quan Bắc
293 1273/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: MAI VĂN ANH và bà NGUYỄN THỊ THÊM Hoài Thanh Tây
294 1272/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ THU THUÝ Tam Quan
295 1271/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY SỬA CHỬA, CẢI TẠO Cấp cho ông: TĂNG TUẤN VŨ và bà TRƯƠNG THỊ LẠN Tam Quan Nam
296 1270/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ GÁI Tam Quan Nam
297 1269/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: TRƯƠNG ĐÌNH QUYÊN và bà HUỲNH THỊ MẬN Tam Quan
298 1268/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN HƯƠNG và bà VÕ THỊ THẢO Hoài Tân
299 1266/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: PHẠM VĂN ĐƯỢC và bà HUỲNH THỊ LAN Tam Quan Bắc
300 1267/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: TRƯƠNG THANH LONG và bà DƯƠNG THỊ TỊNH Hoài Hương
301 1265/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN THÀNH NHÂN Hoài Thanh
302 1264/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: LÊ HUY VŨ và bà NGUYỄN THỊ ẨN Hoài Thanh Tây
303 1263/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN LONG Hoài Thanh
304 1262/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN THANH HÙNG Hoài Thanh Tây
305 1261/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ ƠN Phụng Du 1
306 1260/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN CƯ Tam Quan Nam
307 1259/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho bà: HUỲNH THỊ CÓ Tam Quan
308 1257/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ HỒNG NHẠN Hoài Xuân
309 1256/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TRẦN THỊ KIM HOA Hoài Hảo
310 1253/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ LIÊU Hoài Hương
311 1252/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRƯƠNG THẬN và bà TRẦN THỊ THANH Tam Quan
312 1251/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: VÕ THỊ TUẤT Hoài Hương
313 1250/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: BÙI HỮU CÔNG Tam Quan Bắc
314 1249/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: TRẦN XUÂN DŨNG và bà ĐỖ THỊ MỸ HẠNH Bồng Sơn
315 1248/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: PHAN NGỌC PHƯỚC và bà PHAN THỊ THU THẢO Hoài Thanh Tây
316 1247/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN HIỀN và bà VÕ THỊ MỸ Bồng Sơn
317 1246/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho bà: TRẦN THỊ XOA Hoài Đức
318 1245/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: ĐOÀN SAO Hoài Tân
319 1244/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ QUYỀN Hoài Xuân
320 1243/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: PHAN DUY QUANG và bà VÕ THỊ THUÝ NHUNG Hoài Thanh
321 1242/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP SỬA CHỬA, CẢI TẠO Cấp cho ông: PHAN HUY THỆN và bà NGUYỄN THỊ LỆ KIỀU Bồng Sơn
322 1240/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Hoài Xuân
323 1240/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN HỮU DƯƠNG và bà PHAN THỊ TRÂM Hoài Xuân
324 1239/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN VĂN LÝ Bồng Sơn
325 1238/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: VÕ THỊ MẠNG phường Tam Quan
326 1237/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: PHAN VĂN ĐỊNH và bà NGUYỄN THỊ CẨM Tam Quan
327 1236/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ NGỌC THANH và bà MAI THỊ TẠI Hoài Đức
328 1235/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho ông: TRẦN MINH PHƯỚC và bà ĐỖ THỊ PHÚ HÀ Hoài Đức
329 1233/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: PHAN THỊ ĐI Tam Quan
330 1232/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN THẾ DŨNG và bà NGUYỄN THỊ LOAN Bồng Sơn
331 1231/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN HỮU PHƯỚC và bà NGUYỄN THỊ CHỮ Hoài Đức
332 1130/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN LÂM SẢN Bồng Sơn
333 1229/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Bồng Sơn
334 1227/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ MAU Hoài Thanh
335 1226/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN PHƯỚC LUẬN Hoài Xuân
336 1125/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: CAO VĂN SANG và bà NGUYỄN THỊ THÂN Hoài Hảo
337 1223/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN CHIỀU Hoài Hảo
338 1222/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: ĐỖ NGỌC CHÍNH và bà ĐẶNG THỊ NGÀ Hoài Hương
339 1221/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: ĐẶNG THỊ CHUNG Hoài Hảo
340 1220/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP SỬA CHỬA, CẢI TẠO Cấp cho bà: PHAN THỊ YẾN Hoài Hương
341 1219/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho ông: NGUYỄN HỮU DƯƠNG và bà PHAN THỊ TRÂM Hoài Xuân
342 1218/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN ĐỨC TIẾN Hoài Hảo
343 1217/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: SỬ THỊ NGỌC THUÝ Bồng Sơn
344 1216/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: LÊ THỊ NGHỊ Hoài Hảo
345 1214/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: TRẦN THỊ NGÂN Hoài Thanh
346 1215/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: VÕ THỊ THƯƠNG Tam Quan Bắc
347 1213/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ VĂN THỌ và bà NGUYỄN THỊ THANH HẢI Tam Quan
348 1212/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: VÕ THỊ NGỌC MINH Hoài Hảo
349 1211/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: BÙI THỊ DỰ Bồng Sơn
350 1210/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho ông: NGUYỄN QUANG VINH Bồng Sơn
351 1209/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: HUỲNH THỊ BẢO Tam Quan Bắc
352 1208/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRỊNH VĂN NHƠN và bà VÕ THỊ BY Hoài Hương
353 1207/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ VĂN HIỆP và bà PHẠM THỊ HƯƠNG Hoài Xuân
354 1206/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: VÕ THỊ NGỌC BÍCH Hoài Thanh
355 1205/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN TRUNG TOÀN, NGUYỄN THANH DIỆN và bà HỒ THỊ HOA Tam Quan Nam
356 1204/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN SƠN và bà NGUYỄN THỊ VÂN Tam Quan
357 1203/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TẠ CÔNG HIỀN và bà LÊ THỊ PHÚ Bồng Sơn
358 1202 UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: PHẠM THỊ NHỊ Bồng Sơn
359 1201/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: HỒ VĂN NGÀ và bà NGUYỄN THỊ BỔ Tam Quan Bắc
360 1200/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: HỒ VĂN TÚ phường Tam Quan
361 1199/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: NGUYỄN VINH HÙNG Hoài Hương
362 1198/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: HUỲNH THỨC và bà NGUYỄN THỊ LUYỆN Hoài Hảo
363 1197/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ TÂM Bồng Sơn
364 1196/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: PHÙNG TỨ và bà ĐẶNG THỊ LAN Hoài Thanh Tây
365 1194/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: TRẦN VĂN SƠN Tam Quan
366 1195/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN TÂY Hoài Hương
367 1193/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÊ THỊ THANH TRÀ Hoài Thanh Tây
368 1192/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÊ THỊ THANH TRÀ Hoài Thanh Tây
369 1191/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN PHƯỚC TRUNG Hoài Thanh
370 1190/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho ông: NGUYỄN QUỐC THÁI Hoài Hảo
371 1188/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN QUANG, NGUYỄN NGỌC ÂN và bà NGUYỄN THỊ ÁI Bồng Sơn
372 1189/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: CAO THỊ MỸ QUANG Bồng Sơn
373 1187/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LA THỊ THẮM Tam Quan Bắc
374 1186/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: TRẦN THỊ GÁI Tam Quan Bắc
375 1185/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: PHẠM NGỌC HÂN và bà LÊ THỊ HỒNG VÂN Bồng Sơn
376 1184/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ VĂN PHONG Tam Quan Bắc
377 1183/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN SƠN Tam Quan
378 1182/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: TÔN VĂN LÂM Hoài Đức
379 1181/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN THANH PHỐI Hoài Hương
380 1180/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: PHAN QUANG SANG Tam Quan Bắc
381 1179/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: ĐOÀN VĂN SƠN và bà VÕ THỊ TÁM Hoài Hảo
382 1178/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: TRƯƠNG VĂN TƯỚNG và bà NGUYỄN THỊ LAN Tam Quan Bắc
383 1177/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN DỰ Hoài Thanh
384 1176/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP SỬA CHỬA, CẢI TẠO Cấp cho Ông: HUỲNH ĐỨC TIẾN và bà HUỲNH PHI YẾN Hoài Hương
385 1174/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: PHAN HỮU XUÂN Hoài Thanh Tây
386 1173/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN VĂN VƯƠNG Tam Quan Bắc
387 1172/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TRƯƠNG THỊ HỐ NAI Bồng Sơn
388 1171/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN THANH HOÀ Hoài Thanh Tây
389 1170/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: TRẦN XUÂN TRÌNH Bồng Sơn