Giấy phép xây dựng

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu văn bản
1 1390/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN SỰ Tam Quan Bắc
2 1389/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: PHAN CHÚT và bà TRẦN THỊ QUYẾT Tam Quan Bắc
3 1388/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: HOÀNG XUÂN HẢI và bà PHAN THỊ BÉ Tam Quan Nam
4 1387/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH (lần 2) Cấp cho ông: PHAN QUANG SANG Tam Quan Bắc
5 1386/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ ĐỨC DŨNG Hoài Tân
6 1385/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN ĐẠI Hoài Hảo
7 1384/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÊ THỊ MINH VIỆT Tam Quan
8 1383/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: HUỲNH VĂN PHƯƠNG Hoài Thanh
9 1382/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN HOÁ Tam Quan Bắc
10 1381/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: BÙI QUÁ và bà LA THỊ PHƯỢNG Tam Quan
11 1380/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN ĐÌNH TRÍ và bà LÊ THỊ BÍCH LIỄU Hoài Tân
12 1379/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN LIẾU, NGUYỄN VĂN HAY và ông NGUYỄN VĂN ĐẸP Tam Quan Bắc
13 1378/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN LIẾU và bà VÕ THỊ CẦN Tam Quan Bắc
14 1377/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ ÊM Tam Quan Nam
15 1376/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ LIÊN Hoài Hương
16 1375/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN LAI và bà HỒ THỊ NHUẬN Tam Quan
17 1374/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN THANH và bà NGUYỄN THỊ MAU Hoài Hương
18 1373/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP SỬA CHỬA, CẢI TẠO Cấp cho bà: TRẦN THỊ XOA Hoài Đức
19 1372/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRƯƠNG ANH XỰ Bồng Sơn
20 1371/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN HỮU KHOA và bà NGUYỄN THỊ LẨM Hoài Hương
21 1370/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho: CHÙA QUANG PHƯỚC Tam Quan
22 1369/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: ĐINH HOÀNG ĐỨC Tam Quan
23 1368/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN ĐÌNH PHỤNG và bà CAO THỊ LUYẾN Hoài Thanh Tây
24 1367/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH (lần 2) Cấp cho bà: PHAN THỊ NHỎ Tam Quan Bắc
25 1366/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH (lần 2) Cấp cho Ông: LÊ VĂN PHÔNG Tam Quan Bắc
26 1364/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN THANH và bà NGUYỄN THỊ NHÀN Bồng Sơn
27 1363/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ MINH HOÀNG Bồng Sơn
28 1362/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ SƯƠNG Tam Quan
29 1361/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ RÍ Hoài Hương
30 1360/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TÔ VĂN NGỌC Hoài Đức
31 1359/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN SÁNG và bà ĐỖ THỊ KIM ANH Hoài Hương
32 1358/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN NGỌC Tam Quan
33 1357/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN THAY và bà VÕ THỊ HƯỚNG Hoài Hảo
34 1356/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: ĐÔNG CU và bà TRƯƠNG THỊ ÁNH Hoài Hảo
35 1355/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: PHẠM THỊ SƯƠNG Hoài Hảo
36 1354/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÂM THỊ YẾN Tam Quan
37 1353/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÂM THỊ YẾN Tam Quan
38 1351/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN THANH và bà NGUYỄN THỊ MAU Hoài Hương
39 1350/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN THANH và bà NGUYỄN THỊ MAU Hoài Hương
40 1349/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: HUỲNH HẢI và bà MAI THỊ LIÊN Tam Quan
41 1348/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGÔ VĂN HOÀ Hoài Xuân
42 1347/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ VĂN TIN Hoài Thanh Tây
43 1346/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ NGỌC LINH và bà HOÀNG THỊ MỸ NGA Hoài Thanh Tây
44 1345/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LỮ HOÀNG TÂN Hoài Thanh Tây
45 1344/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: VÕ VĂN GIAO và bà HÀ THỊ LẬP Bồng Sơn
46 1343/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: LÊ VĂN TÂN và bà LA THỊ NGỌC THẢO Tam Quan Bắc
47 1342/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN HỮU THÔNG Hoài Thanh Tây
48 1341/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: ĐOÀN VĂN VÂN Hoài Thanh Tây
49 1340/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN MINH CẦU Tam Quan
50 1339/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: LÊ THỊ NHI Hoài Thanh Tây
51 1338/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ RÍ Hoài Hương
52 1336/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho ông: TRẦN KIM ĐÔI và bà HUỲNH THỊ KỲ Hoài Hương
53 1335/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LA ĐIỀU Tam Quan Bắc
54 1334/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TRƯƠNG THỊ THU Tam Quan Nam
55 1333/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ QUÁ Hoài Thanh Tây
56 1332/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: VĂN TUẤN và bà VÕ THỊ HỒNG QUÊ Tam Quan Bắc
57 1331/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN XUÂN HẢI và bà PHẠM THỊ THANH THƯƠNG Tam Quan Bắc
58 1330/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: PHAN QUANG SANG Tam Quan Bắc
59 1329/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp ch o ông: NGUYỄN HIỆP HIỀN Tam Quan Nam
60 1328/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: CAO VĂN PHÚ và bà NGUYỄN THỊ MAI Tam Quan
61 1322/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ông Châu Duy Tiến Dũng và bà Đinh Thị Trinh Hoài Thanh Tây
62 1327/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÊ THỊ LIÊN Hoài Hương
63 1321/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN THAY và bà VÕ THỊ HƯỚNG Hoài Hảo
64 1320/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP SỬA CHỬA, CẢI TẠO Cấp cho ông: BÙI THANH PHONG Bồng Sơn
65 1323/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÊ THỊ HOẠCH Hoài Thanh
66 1326/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ LỆ Hoài Tân
67 1325/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ KIM NAM Hoài Xuân
68 1324/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN NHIÊN và bà NGUYỄN THỊ ĐỒNG Hoài Thanh Tây
69 1318/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN TÂY và bà TRƯƠNG THỊ MẪN Tam Quan Nam
70 1317/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: PHẠM VĂN LÀNH Bồng Sơn
71 1316/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGÔ THÀNH SANG và bà PHAN THỊ ĐỊCH Hoài Thanh
72 1315/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGÔ THÀNH SANG và bà PHAN THỊ ĐỊCH Hoài Thanh
73 1314/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN THÁI NHẬT Bồng Sơn
74 1313/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: PHAN THỊ TRÀ Hoài Thanh Tây
75 1312/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: PHAN THỊ QUÝ Hoài Hảo
76 1311/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN MINH Tam Quan Nam
77 1310/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Tam Quan Nam
78 1309/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN LÊN Tam Quan Nam
79 1308/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: LÊ VĂN PHÔNG Tam Quan Bắc
80 1307/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÊ THỊ KẾ Hoài Hương
81 1306/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: TRẦN THỊ ĐỦ Tam Quan
82 1305/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: HOÀNG PHI ĐẠO và bà PHAN THỊ OANH Tam Quan
83 1304/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: HOÀNG THỊ QUÝ Tam Quan
84 1300/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: VŨ THỊ THUÝ HẰNG Tam Quan
85 1299/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN VĂN TUẤN và bà ĐỖ THỊ KIM NHUNG Hoài Hảo
86 1301/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN VĂN TUẤN và bà ĐỖ THỊ KIM NHUNG Hoài Hảo
87 1302/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN THANH XUÂN và bà NGUYỄN THỊ MẬT Tam Quan
88 1298/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN THƯỜNG và bà CAO THỊ HỒNG NHI Bồng Sơn
89 1297/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn] GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN HIỀN và bà VÕ THỊ MỸ Bồng Sơn
90 1296/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TĂNG PHƯƠNG LINH và bà NGUYỄN THỊ LỢI Tam Quan Bắc
91 1295/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: DƯƠNG MINH LUYỆN Tam Quan Nam
92 1294/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ ÁNH VÂN Bồng Sơn
93 1293/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN LỢI Bồng Sơn
94 1290/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TRẦN THỊ KIM YẾN Hoài Thanh
95 1291/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN MINH THÀNH Hoài Hảo
96 1288/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: VÕ MINH ĐÚNG và bà NGUYỄN THỊ HỪNG Hoài Thanh
97 1292/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: PHAN HỒNG và bà TRẦN THỊ MINH Hoài Hảo
98 1289/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: PHẠM NGỌC KIỀU và bà NGUYỄN THỊ Y Hoài Thanh
99 1090 UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: LÊ NINH Hoài Thanh Tây
100 1089/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TRẦN THỊ GÁI Tam Quan Bắc
101 1088/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TRẦN THỊ THU Hoài Hương
102 1083/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN HOÀI PHƯƠNG và bà PHẠM THỊ MỸ HOÀ Tam Quan
103 1082/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN VĂN HẢI và bà TRẦN THỊ NGHIỆP Hoài Hương
104 1081/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ ÁNH VƯƠNG Bồng Sơn
105 1087/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: LÊ VĂN TƯ Bồng Sơn
106 1086/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: ĐẶNG ĐỨC THANH và bà NGUYỄN THỊ XẾP Tam Quan Nam
107 1085/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TRẦN THỊ LA HOA Hoài Thanh
108 1080/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÊ THỊ HƯƠNG Hoài Hương
109 1079/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA Tam Quan Nam
110 1074/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ TÂN Tam Quan
111 10562/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất ở tái định cư cho hộ bà Võ Thị Tuyết Nga thuộc đối tượng bị ảnh hưởng thiên tai đến tái định cư tại Bàu Rong, phường Bồng Sơn
112 1078/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: NGUYỄN VĂN THANH và bà VÕ THỊ ĐIỆP Hoài Hương
113 1073/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: PHAN THỊ HƯƠNG Hoài Xuân
114 1071/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: BÙI LỄ và bà ĐỖ THỊ ĐÀN Hoài Hương
115 1084/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: NGUYỄN TIỀM và bà NGUYỄN THỊ ÁNH Hoài Tân
116 1070/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: TRẦN XOÀI và bà TRẦN THỊ BỔ Hoài Thanh Tây
117 1069/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: PHAN VĂN CƯỜNG Hoài Hảo
118 1068/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: CAO THỊ THUÝ NGA Hoài Thanh Tây
119 1077/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: HUỲNH XUÂN QUÍ Tam Quan
120 1076/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: HỒ XUÂN NGỌC và bà NGUYỄN THỊ TỊNH Hoài Thanh Tây
121 1075/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN VĂN TÂM và bà NGUYỄN THỊ MẸO Tam Quan Nam
122 1066/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: HUỲNH THỊ HƯỜNG Hoài Thanh
123 1067/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN CÚT và bà LÊ THỊ KIM YẾN Hoài Hảo
124 1064/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRỊNH XUÂN VĂN và bà PHẠM THỊ THANH HUỆ Hoài Hương
125 1063/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: PHAN NGỌC DUY Hoài Thanh Tây
126 1060/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN THÁI HỌC và bà VÕ THỊ TÂM Tam Quan
127 1059/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN TIẾN và bà BÙI THỊ THANH TIỀN Tam Quan Bắc
128 1048/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: HUỲNH VĂN NGHỊ Hoài Thanh Tây
129 1047/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: LÊ VĂN NĂM và bà NGUYỄN THỊ SINH Tam Quan
130 1287/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ HUÊ và bà HỒ THỊ CÒI Tam Quan Bắc
131 1286/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: TRẦN THỊ CẨM DÂN Tam Quan
132 1285/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: TRẦN MINH NIÊN Hoài Hương
133 1284/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ LẠI và bà TRẦN THỊ THU Tam Quan
134 1283/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TỐNG THỊ HOA Tam Quan Bắc
135 1282/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN CÔNG SÁU Tam Quan Nam
136 1281/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN DUY KHÁNH Hoài Thanh
137 1280/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: LÊ THỊ THÀNH Hoài Đức
138 1279/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: HỒ MINH PHONG và bà TRƯƠNG THỊ HỘI Tam Quan
139 1278/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN NGỌC Hoài Xuân
140 1277/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho ông: HUỲNH VĂN MƯỜI Hoài Thanh
141 1276/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: TRẦN THỊ THUỶ Bồng Sơn
142 1275/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN LONG PHƯỚC và bà HUỲNH THỊ PHƯỢNG Bồng Sơn Văn thư UBND (Đặng Thị Ngọc Thùy) (8 ngày trước
143 1274/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN TIỀN Tam Quan Bắc
144 1273/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: MAI VĂN ANH và bà NGUYỄN THỊ THÊM Hoài Thanh Tây
145 1272/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ THU THUÝ Tam Quan
146 1271/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY SỬA CHỬA, CẢI TẠO Cấp cho ông: TĂNG TUẤN VŨ và bà TRƯƠNG THỊ LẠN Tam Quan Nam
147 1270/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ GÁI Tam Quan Nam
148 1269/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: TRƯƠNG ĐÌNH QUYÊN và bà HUỲNH THỊ MẬN Tam Quan
149 1268/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN HƯƠNG và bà VÕ THỊ THẢO Hoài Tân
150 1266/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: PHẠM VĂN ĐƯỢC và bà HUỲNH THỊ LAN Tam Quan Bắc
151 1267/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: TRƯƠNG THANH LONG và bà DƯƠNG THỊ TỊNH Hoài Hương
152 1265/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN THÀNH NHÂN Hoài Thanh
153 1264/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: LÊ HUY VŨ và bà NGUYỄN THỊ ẨN Hoài Thanh Tây
154 1263/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN LONG Hoài Thanh
155 1262/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN THANH HÙNG Hoài Thanh Tây
156 1261/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ ƠN Phụng Du 1
157 1260/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN CƯ Tam Quan Nam
158 1259/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho bà: HUỲNH THỊ CÓ Tam Quan
159 1257/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ HỒNG NHẠN Hoài Xuân
160 1256/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TRẦN THỊ KIM HOA Hoài Hảo
161 1253/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ LIÊU Hoài Hương
162 1252/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRƯƠNG THẬN và bà TRẦN THỊ THANH Tam Quan
163 1251/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: VÕ THỊ TUẤT Hoài Hương
164 1250/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: BÙI HỮU CÔNG Tam Quan Bắc
165 1249/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: TRẦN XUÂN DŨNG và bà ĐỖ THỊ MỸ HẠNH Bồng Sơn
166 1248/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: PHAN NGỌC PHƯỚC và bà PHAN THỊ THU THẢO Hoài Thanh Tây
167 1247/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN HIỀN và bà VÕ THỊ MỸ Bồng Sơn
168 1246/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho bà: TRẦN THỊ XOA Hoài Đức
169 1245/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: ĐOÀN SAO Hoài Tân
170 1244/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ QUYỀN Hoài Xuân
171 1243/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: PHAN DUY QUANG và bà VÕ THỊ THUÝ NHUNG Hoài Thanh
172 1242/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP SỬA CHỬA, CẢI TẠO Cấp cho ông: PHAN HUY THỆN và bà NGUYỄN THỊ LỆ KIỀU Bồng Sơn
173 1240/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Hoài Xuân
174 1240/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN HỮU DƯƠNG và bà PHAN THỊ TRÂM Hoài Xuân
175 1239/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN VĂN LÝ Bồng Sơn
176 1238/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: VÕ THỊ MẠNG phường Tam Quan
177 1237/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: PHAN VĂN ĐỊNH và bà NGUYỄN THỊ CẨM Tam Quan
178 1236/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ NGỌC THANH và bà MAI THỊ TẠI Hoài Đức
179 1235/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho ông: TRẦN MINH PHƯỚC và bà ĐỖ THỊ PHÚ HÀ Hoài Đức
180 1233/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: PHAN THỊ ĐI Tam Quan
181 1232/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN THẾ DŨNG và bà NGUYỄN THỊ LOAN Bồng Sơn
182 1231/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN HỮU PHƯỚC và bà NGUYỄN THỊ CHỮ Hoài Đức
183 1130/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN LÂM SẢN Bồng Sơn
184 1229/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Bồng Sơn
185 1227/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ MAU Hoài Thanh
186 1226/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN PHƯỚC LUẬN Hoài Xuân
187 1125/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: CAO VĂN SANG và bà NGUYỄN THỊ THÂN Hoài Hảo
188 1223/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN CHIỀU Hoài Hảo
189 1222/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: ĐỖ NGỌC CHÍNH và bà ĐẶNG THỊ NGÀ Hoài Hương
190 1221/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: ĐẶNG THỊ CHUNG Hoài Hảo
191 1220/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP SỬA CHỬA, CẢI TẠO Cấp cho bà: PHAN THỊ YẾN Hoài Hương
192 1219/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho ông: NGUYỄN HỮU DƯƠNG và bà PHAN THỊ TRÂM Hoài Xuân
193 1218/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN ĐỨC TIẾN Hoài Hảo
194 1217/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: SỬ THỊ NGỌC THUÝ Bồng Sơn
195 1216/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: LÊ THỊ NGHỊ Hoài Hảo
196 1214/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: TRẦN THỊ NGÂN Hoài Thanh
197 1215/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: VÕ THỊ THƯƠNG Tam Quan Bắc
198 1213/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ VĂN THỌ và bà NGUYỄN THỊ THANH HẢI Tam Quan
199 1212/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: VÕ THỊ NGỌC MINH Hoài Hảo
200 1211/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: BÙI THỊ DỰ Bồng Sơn
201 1210/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho ông: NGUYỄN QUANG VINH Bồng Sơn
202 1209/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: HUỲNH THỊ BẢO Tam Quan Bắc
203 1208/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRỊNH VĂN NHƠN và bà VÕ THỊ BY Hoài Hương
204 1207/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ VĂN HIỆP và bà PHẠM THỊ HƯƠNG Hoài Xuân
205 1206/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: VÕ THỊ NGỌC BÍCH Hoài Thanh
206 1205/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN TRUNG TOÀN, NGUYỄN THANH DIỆN và bà HỒ THỊ HOA Tam Quan Nam
207 1204/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN SƠN và bà NGUYỄN THỊ VÂN Tam Quan
208 1203/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TẠ CÔNG HIỀN và bà LÊ THỊ PHÚ Bồng Sơn
209 1202 UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: PHẠM THỊ NHỊ Bồng Sơn
210 1201/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: HỒ VĂN NGÀ và bà NGUYỄN THỊ BỔ Tam Quan Bắc
211 1200/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: HỒ VĂN TÚ phường Tam Quan
212 1199/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: NGUYỄN VINH HÙNG Hoài Hương
213 1198/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: HUỲNH THỨC và bà NGUYỄN THỊ LUYỆN Hoài Hảo
214 1197/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ TÂM Bồng Sơn
215 1196/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: PHÙNG TỨ và bà ĐẶNG THỊ LAN Hoài Thanh Tây
216 1194/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: TRẦN VĂN SƠN Tam Quan
217 1195/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN TÂY Hoài Hương
218 1193/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÊ THỊ THANH TRÀ Hoài Thanh Tây
219 1192/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÊ THỊ THANH TRÀ Hoài Thanh Tây
220 1191/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN PHƯỚC TRUNG Hoài Thanh
221 1190/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho ông: NGUYỄN QUỐC THÁI Hoài Hảo
222 1188/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN QUANG, NGUYỄN NGỌC ÂN và bà NGUYỄN THỊ ÁI Bồng Sơn
223 1189/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: CAO THỊ MỸ QUANG Bồng Sơn
224 1187/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LA THỊ THẮM Tam Quan Bắc
225 1186/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: TRẦN THỊ GÁI Tam Quan Bắc
226 1185/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: PHẠM NGỌC HÂN và bà LÊ THỊ HỒNG VÂN Bồng Sơn
227 1184/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ VĂN PHONG Tam Quan Bắc
228 1183/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN SƠN Tam Quan
229 1182/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: TÔN VĂN LÂM Hoài Đức
230 1181/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN THANH PHỐI Hoài Hương
231 1180/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: PHAN QUANG SANG Tam Quan Bắc
232 1179/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: ĐOÀN VĂN SƠN và bà VÕ THỊ TÁM Hoài Hảo
233 1178/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: TRƯƠNG VĂN TƯỚNG và bà NGUYỄN THỊ LAN Tam Quan Bắc
234 1177/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN DỰ Hoài Thanh
235 1176/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP SỬA CHỬA, CẢI TẠO Cấp cho Ông: HUỲNH ĐỨC TIẾN và bà HUỲNH PHI YẾN Hoài Hương
236 1174/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: PHAN HỮU XUÂN Hoài Thanh Tây
237 1173/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN VĂN VƯƠNG Tam Quan Bắc
238 1172/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TRƯƠNG THỊ HỐ NAI Bồng Sơn
239 1171/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN THANH HOÀ Hoài Thanh Tây
240 1170/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: TRẦN XUÂN TRÌNH Bồng Sơn
241 1169/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: ĐỖ VĂN NHÂN Tam Quan
242 1168/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: TRẦN NGỌC ĐƯỜNG Hoài Tân
243 1167/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN MUỘN Bồng Sơn
244 1166/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGÔ SỸ và bà TRỊNH THỊ TÁM Tam Quan
245 1165/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: TRẦN ĐÌNH VIỄN Hoài Hương
246 1164/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN VĂN TUẤN và bà NGUYỄN THỊ SANG Bồng Sơn
247 1163/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: HỒ THỊ TUYẾT NGA Tam Quan Bắc
248 1162/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP SỬA CHỬA, CẢI TẠO Cấp cho Ông: NGUYỄN NÔNG Tam Quan
249 1159/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: PHẠM VĂN KỲ và bà VÕ THỊ HOAN phường Hoài Hương
250 1158/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: HUỲNH VĂN BẢY và bà TRƯƠNG THỊ NHƯ HẠNH Tam Quan
251 1156/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: HUỲNH VĂN BẢY và bà TRƯƠNG THỊ NHƯ HẠNH Tam Quan
252 1155/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ VĂN KIẾM Hoài Đức
253 1154/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: TRẦN BẢO NGỌ và bà NGÔ THỊ CHÚC Tam Quan Nam
254 1153/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: HÀ THỊ KÉO Hoài Đức
255 1152/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: PHAN THỊ RỠ Hoài Thanh
256 1161/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN VĂN TỊNH và bà MAI THỊ BẠCH LÊ Hoài Đức
257 1161/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN VĂN TỊNH và bà MAI THỊ BẠCH LÊ Hoài Đức
258 1160/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: VÕ MAI Hoài Tân
259 1157/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TẠ THỊ THUÝ DUYÊN Bồng Sơn
260 1151/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: ĐINH VĂN ĐỨC và bà NGUYỄN THỊ ĐỔI Hoài Hương
261 1150/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: LÊ VĂN PHÔNG Tam Quan Bắc
262 1149/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGÔ TẤN PHONG Tam Quan Nam
263 1148/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: CAO VĂN CƯƠNG và bà NGUYỄN THỊ LỆ phường Hoài Xuân
264 1147/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN VĂN HOANG Thiết Đính Bắc
265 1146/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: TRƯƠNG VĂN QUI và bà PHẠM THỊ VÂN Hoài Đức
266 1145/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Công ty TNHH Năng lượng xanh IDEMITSU Việt Nam Hoài Tân
267 1144/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÊ THỊ NGỮ Tam Quan Bắc
268 1143/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: PHAN THỊ KHẾ phường Hoài Tân
269 1142/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: HUỲNH QUANG HUY Tam Quan
270 1139/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÊ THỊ THUÝ HÀ Hoài Xuân
271 1132/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN LONG BIÊN và bà TRẦN THỊ MỸ DUNG Tam Quan
272 1131/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: HUỲNH HẢI và bà MAI THỊ LIÊN Tam Quan
273 1130/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN MAU Hoài Thanh
274 1129/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: HUỲNH THỊ NGỌC QUÝT Tam Quan
275 1128/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN ĐỪNG và bà NGUYỄN THỊ THỪA Bồng Sơn
276 1127/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: MAI THỊ TƯỜNG VY Hoài Thanh
277 1125/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: TRẦN VĂN HỒI Tam Quan Bắc
278 1124/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: CAO NGỌC CHI và bà HỒ THỊ MỸ VINH Hoài Thanh Tây
279 1135/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: VÕ PHƯỚC LONG và bà NGUYỄN THỊ XUÂN MẾN Bồng Sơn
280 1134/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN TRUNG TỈNH và bà NGUYỄN THỊ ĐỂ Hoài Tân
281 1133/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: ĐẶNG THỊ BÌNH Hoài Tân
282 1126/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ TRINH Hoài Thanh
283 1122/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: MAI VĂN NHIỀU Tam Quan
284 1122/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: MAI VĂN NHIỀU Tam Quan
285 1121/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: PHAN VĂN THỊNH Hoài Thanh Tây
286 1120/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: ĐINH THỊ DỞ Tam Quan Nam
287 1119/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ VĂN ĐỰC và bà NGUYỄN THỊ KIM ÁNH Hoài Hương
288 1123/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN THƯA và bà TRẦN THỊ TẰM Tam Quan Bắc
289 1141/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho ông: TỐNG CHUYÊN Hoài Thanh Tây
290 1140/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: BÙI THẾ HÙNG và bà VÕ THỊ TƯƠI Bồng Sơn
291 1138/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÊ THỊ THÀNH Hoài Đức
292 1137/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: LÊ TẤN TRỊ và bà TRẦN THỊ THU MAI Tam Quan Bắc
293 1136/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN THƠ và bà ĐÀO THỊ HƯƠNG Hoài Thanh
294 1058/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN VĂN HÀNG và bà ĐINH THỊ SANH Tam Quan Bắc
295 1057/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: ĐẶNG THỊ HỒNG DŨNG Hoài Hương
296 1054/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Bà: VÕ THỊ HOÀI LINH Tam Quan
297 1053/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: TÔ THANH QUANG và bà NGUYỄN THỊ ĐÀO Tam Quan Nam
298 1052/GPXD UBND Thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: TRẦN VĂN SƠN Tam Quan
299 1051/GPXD UBND Thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: HUỲNH MINH THANH và bà NGUYỄN THỊ XÔ Hoài Hảo
300 1050/GPXD UBND Thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Bà: NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU Hoài Hảo
301 1049/GPXD UBND Thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho Bà: NGUYỄN THỊ TẨN Tam Quan Nam
302 1048/GPXD UBND Thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: HUỲNH VĂN NGHỊ Hoài Thanh Tây

Thông báo

Công bố Danh mục thủ tục hành thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Công bố Danh mục 716 dịch vụ công thực hiện trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định

Công bố Danh mục 912 dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định

Thông báoVề việc lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân về nội dung Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 thị xã Hoài Nhơn

Thông báo tài liệu hướng dẫn ôn tập vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD-ĐT thị xã Hoài Nhơn năm 2021

Thông báo kết quả thi vòng 1 và nhận đơn phúc khảo kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021

19/TB-HĐTD: Thông báo công bố kết quả thi vòng 1 và nhận đơn phúc khảo kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp VH-TT-TT và sự nghiệp khác

Thông báo khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và Dịch vụ Bưu chính công ích để giải quyết thủ tục hành chính

Công bố Danh mục 912 dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định


 

 

 

 

Thông báo kết quả điểm thi công chức cấp xã năm 2017

 

VĂN BẢN MỚI

V/v thực hiện giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Về việc Phê duyệt danh sách các hộ nghèo thuộc diện bổ sung giai đoạn 1 xã Tam Quan Bắc được hỗ trợ xây dựng nhà theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng chính phủ

Về việc Phê duyệt danh sách các hộ nghèo thuộc diện bổ sung giai đạon 1 xã Hoài Tân được hỗ trợ xây dựng nhà theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng chính phủ.

V/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và tiêm phòng vaccine đợt 2/2012.

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 10 năm 2012

Thông Báo về thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2012-2013

Tăng cường mạnh mẽ các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 ở mức “nguy cơ rất cao” tại các xã, phường phía Nam thị xã

Quyết định ban hành Qui định công tác văn thư lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2012.

V/v tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ phục vụ công tác.

Về việc thay đổi tên miền Trang thông tin điện tử UBND huyện Hoài Nhơn

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2012.

V/v hướng dẫn báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2013

Chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013

V/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật.

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Hoài Nhơn năm 2013

V/v tổ chức phun thuốc khử trùng tiêu độc, phòng chống dịch bệnh động vật

Báo cáo sơ kết thực hiện Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Qui định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai tổ chức lấy ý kiến nhân dân Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013

Về việc giao chỉ tiêu phát triển Kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng măm 2013.

Báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2012 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2013

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn XDCB năm 2013

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Về việc tổ chức hướng dẫn on tập, phát thẻ dự kiểm tra sát hạch và thu phí dự tuyển dụng đối với thí sinh dự thi tuyển viên chức

Về việc ban hành nội dung kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức huyện Hoài Nhơn năm học 2012-2013

Danh sách thí sinh phải bổ sung hồ sơ để đủ diều kiện đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2012-2013

Danh sách thí sinh đủ diều kiện đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2012-2013

Về việc khám và mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Về việc khẩn trương hoàn thành giải ngân hết nguồn vốn TW hỗ trợ XD nông thôn mới

Về việc sửa đổi khoản 1, Mục II, Phần B Phụ lục nội dung kiểm tra, sát hạch Ban hành kèm theo Quyết định số 983/QĐ-UBND Về việc ban hành nội dung kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức huyện Hoài Nhơn năm học 2012-2013 ngày 8/33/2013 của UBND huyện Hoài Nhơn

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013

Thông báo về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975-31/3/2013) và kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng huyện Hoài Nhơn (28/3/1975-28/3/2013).

V/v tăng cường thực hiện công tác phòng chống bạo lực gia đình năm 2013

Kế hoạch công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy nằm 2013

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quí I và công tác trọng tâm tháng 4 năm 2013.

Thông báo về việc nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5/2013

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra, sát hạch, thời gian và địa điểm kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện năm học 2012-2013

V/v bổ sung, điều chỉnh hình thức kiểm tra, sát hạch

V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh cúm gia cầm năm 2013

V/v tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn

V/v thực hiện đồng bộ các biện pháp thu thuế

Về việc thành lập và công nhận Ban quản lý chợ Tam Quan

Về việc Qui định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban quản lý chợ Tam Quan

Về việc phê duyệt Nội qui chợ Tam Quan

Thông báo về việc hoãn tiếp công dân định kỳ ngày 24/4/2013

V/v tổ chức thực hiện thí điểm chào cờ vào ngày thứ 2 tuần đầu tháng

Váo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5/2013

V/v triển khai công tác phòng chống dịch cúm A(H7N9), cúm A(H5N1)ở người trên địa bàn huyện.

Về việc ban hành Kế hoạch triện khai phòng, chống dịch cúm A(H5N1), A(H7N9) ở người trên đại bàn huyện Hoài Nhơn

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT năm 2013

V/v cung cấp số liệu phục vụ kiểm toán chuyên đề \\\" Chính sách BHYT cho người nghèo giai đoạn 2010-2012 tại Bình Định.

Về việc ban hành Qui tắc ứng xử của cán bộ. công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Hoài Nhơn

V/v tăng cường cac biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện.

Kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức ngành Giáo dục-Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2012-2013

V/v đề nghị báo cáo tình hình sử dụng, nhu cầu biên chế và triển khai hợp đồng nhân viên theo biên chế đã phân bổ cho đơn vị

Về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2013)

Triển khai thực hiện Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 03/8/2011 và Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 23/2/2012 của UBND tỉnh Bình Định.

Về việc ban hành Qui chế công tác Văn thư, lưu trữ UBND huyện Hoài Nhơn

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2013

V/v tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Thu 2013

V/v triển khai xử lý hóa chất chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết Dengue

V/v triển khai xây dựng các hạng mục công trình tại khu tái định cư Gò Gương - Bồng Sơn

V/v hướng dẫn thực hiện công tác Hội trên địa bàn huyện

V/v thực hiện chủ trương xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn huyện

V/v tăng cường chỉ đạo huy động thanh niên thanh niên thực hiện lệnh gọi nhập ngũ đợt 2 năm 2013.

V/v giải quyết hố chôn lấp rác thải tạm thời xã Tam Quan Bắc

Thông báo kết luận của PCT.UBND huyện Hoàng Minh Giới tại cuộc họp với BCĐ phòng chống dịch ở người của huyện...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2013

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 10 năm 2013

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2013

V/ vtreo quốc kỳ, trang trí khánh tiết trong hội trường tại các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học.

V/v tổ chức thực hiện lễ chào cờ vào ngày thứ 2 đầu tuần hàng tháng

Kết luận của Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Giờ tại cuộc họp bàn về kinh phí bổ sung phục vụ cho hoạt động của HĐND huyện đến cuối năm 2013 theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 26/7/2013 của HĐND tỉnh

V/v treo cờ rủ có dãi băng tang và không tổ chức các hoạt động vui chơi, gải trí công cộng trong 02 ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2013.

V/v chủ động triển khai ứng phó với siêu bão Haiyan (cơn bão số 14)

Về việc khẩn cấp triển khai công tác đối phó với cơn bão số 14

Về việc khẩn cấp triển khai công tác đối phó với bão số 14

Công điện khẩn số 06/CĐ-PCLB hồi 9h00 ngày 15/11/2013 của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Hoài Nhơn

CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 07/CĐ-PCLB Hồi 13 h 30 ngày 17/11/2013 của BCH PCLB huyện Hoài Nhơn

Báo cáo tình hình mưa lũ và công tác chỉ đạo khắc phục áp thấp nhiệt đới (Từ ngày 14/11 đến ngày 17/11/2013).

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Quốc Việt về chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng năm 2013

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2013

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014

V/v xây dựng kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014

V/v triển khai thực hiện việc đánh giá và phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2013 và công tác trọng tâm tháng 01 năm 2014

Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 và treo quốc kỳ nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng công sản Việt Nam, Tết Nguyên Đán

Chương trình thăm Tết các huyện ban và các đơn vị trực Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014

Về việc hoãn tiếp công dân định kỳ ngày 24/1/2014 tại trụ sở tiếp công dân huyện

V/v đẩy nhanh tiến độ nạo vét` cát bồi lấp, hướng dẫn phưong tiện ra, vào cửa biển Tam Quan an toàn

V/v tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 3 năm 2014

Thông báo số 63/TB-UBND về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Giải phóng huyện Hoài Nhơn (28/3/1975-28/3/2014)và ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975-31/3/2014)

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và công tác trọng tâm tháng 4 năm 2014

Thông báo về việc nghỉ lễ và treo quốc kỳ nhân Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2014

Về việc ban hành Qui chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

V/v chủ động chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn huyện

V/v tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh cho tôm

V/v triển khai chiến dịch tuyên truyền lưu động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS và KHHGĐ các xã ven biển năm 2014

V/v tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác gia đình; phòng chống bạo lực gia đình

V/v tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Trương tại cuộc họp triển khai công tác chống hạn phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất vụ Hè Thu năm 2014

V/v tập trung chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Hè Thu 2014

V/v khám và mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2014

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

V/v tăng cường công tác phòng ngừa ngộ độ thực phẩm

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện NGuyễ Quốc Việt tại buổi trực báo công tác GPMB mở rộng QL 1A ngày 05/7/2014

Công Điện Số 01/CĐ-PCLB hồi 16h ngày 15/7/2014 của BCH phòng chống thiên tai và TKCN huyện Hoài Nhơn.

V/v đảm bảo tiến độ thi công dự án mở rộng QL1A

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 10 năm 2014

Quyết Định về việc thu hồi đất để xây dựng công trình mở rông Quốc lộ 1 đọan Km 1125-Km1153, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định ( Hộ bà Nguyễn Thị Linh Qui, thường trú: thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc)

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2014.

V/v xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm - (Có PL MẪU ĐỀ CƯƠNG KH CCHC kèm theo)

Về việc Thông báo nhận tiền bồi thường để GPMB thực hiện Dự án dầu tư xây dựng công trình mở rông QL1

Về việc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng xã đặt biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo năm 2014

V/v chỉ đạo thực hiện một số giải pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 4 và đợt không khí lạnh tăng cường để sản xuất vụ Xuân và Đông Xuân thắng lợi

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

Công điện khẩn số 03/CĐ/PCLB Hồi 7h00 ngày 6/12/2014 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN huyện Hoài Nhơn

V/v thực hiện kê khai giá sửa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính trên địa bàn huyện

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Về việc Quốc kỳ và nhỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quí 1 và công tác trong tam tháng 4-2015

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2015

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2015.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2015

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và công tác trọng tâm tháng 8 năm 2015

Thông báo về việc công bố thông tin đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác về các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2015

V/v điều tiết nước đập Lại Giang

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và công tác trọng tâm Quý IV năm 2015

Công điện số 04/CĐ-PCTT, hồi 16h00 ngày 02/10/2015 của Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Hoài Nhơn

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2015

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2015

Tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2015 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua\\\" Toàn dân chung sức xây dựng huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn Nông thôn mới, đô thị văn minh, giai đoạn 2016-2020

V/v xây dựng kế hoạch đạo tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viện chức giai đoạn 2016-2021

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và công tác trọng tâm tháng 8 năm 2016

V/v thực hiện nghiêm túc Văn phòng điện tử, giảm văn bản giấy trong hoạt động hành chính

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020)

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

V/v thực hiện đề án \"Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ, công đồng đến năm 2020\\\"

Kết luận của Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh tại buổi làm việc với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Về việc chủ trương khảo sát các điểm mỏ khoáng sản để lập kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Về việc điều chỉnh, bổ sung các tàu cá tham gia dự án chuyển giao công nghệ, ngư cụ của Nhật Bản để khai thác, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu cá ngừ đại dương tỉnh Bình Định, Việt Nam.

V/v phối hợp tiếp xúc cử tri

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2016

Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND với UBMTTQVN và các đoàn thể huyện 6 tháng đầu năm 2016

Ban hành quy định về khen thưởng thành tích thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

Thành lập Đoàn giám sát tình hình thực thi pháp luật về quản lý, giáo dục các đối tượng chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ; công tác tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa tại xã Hoài Xuân, Tam Quan Nam

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi

Phân công nhiệm vụ Thường trực HĐND huyện Hoài Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Thông báo về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017

Quyết định V/v phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các PCT và Thành viên UBND huyện Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2016-2021

V/v thực hiện nghiêm thúc Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

V/v ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2016-2021

V/v tiếp tục tăng cường phòng chống bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết trên địa bàn huyện

V/v thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện các vấn đề có kết luận của Chủ tịch UBND huyện; Tình hình, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

V/v giới thiệu chức danh và chữ lý của Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2016

V/v thực hiện nghiêm thúc Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định về việc danh sách 266 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 18/10/2015 của Thủ tướng chính phủ

Quyết định về việc ban hành qui chế phối hợp trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệm vụ công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau ký họp thứ 2, HĐND huyện khóa XI

Kết quả hoạt động của TT HĐND trong tháng 9/2016; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2016

Thông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2016

Kế hoạch Thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện Hoài Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

V/v triển khai huy động tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã

V/v báo cáo tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016

V/v báo cáo kết quả kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017

Thông báo Chỉ tiêu hiến máu tình nguyện đợt 5/2016

Quyết định Phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

V/v tiếp tục tăng cường quản lý thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá

V/v tăng cường hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2016

Công điện Số 02-CĐ-PCTT hồi 9 giờ ngày 02/11/2016 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn

Về việc triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống lũ lụt

Hội nghị giao ban để đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện và xã, thị trấn năm 2016; triển khai một số hoạt động chủ yếu năm 2017

Hội nghị giao ban để đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện và xã, thị trấn năm 2016; triển khai một số hoạt động chủ yếu năm 2017

V/v đăng ký nhận Công báo in miễn phí năm 2017

V/v triển khai sử dụng phần mềm văn phòng điện tử liên thông cấp huyện và xã năm 2017

V/v tăng cường quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng xây dựng công trình

Chỉ thị V/v nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện

Chỉ thị V/v nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện

V/v đẩy mạnh tuyên truyền Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 55 năm công tác Dân số; Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2016

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BQL Cảng cá- Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan

V/v thành lập BCĐ và Tổ công tác thực hiện cánh đồng lớn, cánh đồng mẫu lớn năm 2017

Về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác sản xuất nông nghiệp Năm 2017

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện HN

Công điện hồi 9h ngày 28/11/2016 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Hoài Nhơn

V/v ban hành Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng\" Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới\" năm 2016

V/v ban hành Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng\" Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới\" năm 2016

V/v đăng ký nội dung xin chủ trương của Tỉnh ủy năm 2017

V/v đưa đón đại biểu tham dự Hội thảo khoa học \"Định hướng phát triển TX An Nhơn và huyện Hoài Nhơn đến năm 2030

V/v tiếp tục thực hiện việc treo cờ Tổ quốc ngay ngắn, thẳng hàng, đồng loạt, trang nghiêm, đúng quy định nhân dịp Tết Dương lịch 2017, Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 và các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2017

Báo cáo tình tình thực hiện Kế hoạch KT-XH năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KHXH năm 2017

Về minh bạch tài sản, thu nhập định kỳ năm 2016

Kế hoạch Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020

Công điện số 07/CD-PCTT hồi 11 giờ ngày 15/12/2016 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Hoài Nhơn

Công điện số 08/CD-PCTT hồi 9 giờ ngày 17/12/2016 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Hoài Nhơn

V/v triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống lũ lụt

V/v tập trung chỉ đạo chăm sóc lúa do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn và quản lý, sử dụng nguồn lúa giống hỗ trợ gieo sạ lại vụ Đông Xuân 2016-2017

Báo cáo về công tác chỉ đạo ứng phó với mưa lũ

Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007NĐ-CP gày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ

V/v chấm dứt việc nuôi các đối tượng thủy sản bằng lồng bè trên các dòng sông

V/v nghỉ Tết và treo Quốc kỳ nhân dịp Tết Dương lịch năm 2017

Công điện số 09/CĐ-PCTT hồi 10h ngày 27/12/2016 Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn

V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

Chỉ tiêu hiến máu tình nguyện đợt 1/2017

V/v phối hợp tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh

V/v lập danh mục hồ sơ của cơ quan, đơn vị năm 2017

Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng HĐND và UBND huyện Hoài Nhơn

V/v ban hành Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện cứu người huyện Hoài Nhơn năm 2017

V/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ PCT UBND huyện Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2016-2021

V/v chấm dứt việc sản xuất bộ mì trong khu dân cư

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện

V/v tổ chức gặp mặt và lễ dâng hương nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

V/v thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, Chỉ thị số 33/CT-TTg và báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.

V/v báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

V/v chấm dứt việc sơ chế, chế biến thủy sản (mổ, xẻ và phơi) gây ô nhiễm môi trường trong KDC

V/v theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

V/v tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và phục vụ gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng công sản Việt Nam, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 trong hoạt động cơ quan nhà nước của UBND huyện Hoài Nhơn

Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Hoài Nhơn năm 2017

V/v treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2017

V/v tăng cường sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước

V/v khám và mổ mắt nhân đạo cho bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2 và công tác tháng 3

Về việc thay đổi tài khoản thư điện tử công vụ của các cơ quan, ban, phòng và UBND các xã, thị trấn

V/v báo cáo kết quả thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu thập năm 2016

V/v tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường trong tiêu hủy xác động vật

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2017

V/v tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục thể thao và quảng cáo trên địa bàn huyện

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2017

Ban hành Chương trình trọng tâm công tác tư pháp của huyện Hoài Nhơn năm 2017

Kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra thực hiện cải cách hành chính nhà nước tại UBND các xã, thị trấn năm 2017

V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động y, dược tư nhân

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Hoài Nhơn năm 2017

V/v chấn chỉnh việc tham mưu trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

V/v báo cáo kết quả kinh tế- xã hội quý I và nhiệm vụ tháng 4/2017

QĐ Ban hành Qui chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

Lịch tiếp công dân theo cụm xã, thị trấn của Chủ tịch HĐND huyện

V/v tăng cường công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động trong xây dựng công trình giao thông

V/v ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2017 của huyện Hoài Nhơn

V/v ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2017 của huyện Hoài Nhơn

Công bố 06 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định số 4307/QĐ-BNN-BVTV ngày 24/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công bố 04 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công bố 19 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công bố 19 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

V/v tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất chuyển nhượng QSD đất theo QĐ số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH 12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

V/v tổ chức Lễ dâng hương tại Đền thờ lệt sỹ huyện nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Chiến thắng 30/4

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tuyển dụng viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Định

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tuyển dụng viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Định

Về việc điều chỉnh vị trí đăng ký dự tuyển đặc cách do không đảm bảo điều kiện theo Quyết định số 4960/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Định

V/v treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng huyện Hoài Nhơn và giải phóng tỉnh Bình Định

Hướng dẫn đề cương ôn tập kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017

V/v thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, lỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2017 và công tác trọng tâm tháng 4/2017

V/v nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017

Thông báo các thi sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển đặc cách viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017

Thông báo triệu tập các thi sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển đặc cách viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017

Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017

V/v thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2017 trên địa bàn huyện

V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017

Thực hiện chuyên mục\\\" Công dân hỏi, Giám đốc Sở trả lời\\\" năm 2017

V/v thực hiện thủ tục HC

V/v khai thác thông tin thủ tục HC trên trang tin điện tử của Sở

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

V/v nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động (01/5) năm 2017

V/v triển khai rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

Kết quả kiểm tra, sát hạch đặc cách kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017

Về thời gian, địa điểm giám sát \" Hoạt động giám sát của HĐND xã, thị trấn\"

Thông báo về việc điều chỉnh vị trí đăng ký dự tuyển sau khi có kết quả xét tuyển đặc cách viên chức ngành GD và ĐT huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017

HƯỚNG DẪN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HOÀI NHƠN NĂM HỌC 2016-2017

V/v treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017)

Thông báo số 22/TB-HĐXT ngày 23/5/2017-Về việc điều chỉnh vị trí đăng ký dự tuyển sau khi có kết quả xét tuyển đặc cách viên chức ngành GD và ĐT huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017

Danh sách thí sinh không thuộc đối tượng đặc cách đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức ngành viên chức ngành GD-ĐT huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017

Thông báo triệu tập thí sinh không thuộc đối tượng đặc cách đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức ngành viên chức ngành GD-ĐT huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017

Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2017-2020 tỉnh Bình Định

Danh sách bổ sung thí sinh không thuộc đối tượng đặc cách đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức ngành viên chức ngành GD-ĐT huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017

V/v tăng cường quản lý học sinh trong dịp hè

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong các lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định dưới hình thức \"Bản sao y bản chính\" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới hình thức \"Bản sao y bản chính\" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thông báo kết quả điểm kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017 cho đối tượng không đặc cách

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng công trình có yêu cầu thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, thực hiện đánh giá tác động môi trường được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

V/v tổ chức lễ dâng hương tại Trạm Phẫu

V/v tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ huyện

Thông báo kết quả điểm phúc khảo bài kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017 dành cho thí sính không thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách

Công bố cơ sở đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ thép theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Công bố cơ sở đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ thép theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định

V/v treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2017

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2017

V/v thành lập Đoàn giám sát việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng nhà ở riêng lẻ tại UBND huyện Hoài Nhơn và UBND thị trấn Bồng Sơn, Tam Quan

Công điện số 01/CĐ-PCTT hồi 08 giờ ngày 14/9/2017 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn

Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giào dục và đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017 dành cho thí sinh không thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách

Tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2017

V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động

V/v giải quyết các yêu cầu, phản ánh của công dân

Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 9/2017; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2017

V/v đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liện quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

V/v giới thiệu, hướng dẫn sử dụng khai thác và cải đặt Bộ pháp điển

V/v thành lập Đoàn giám sát công tác thực thi pháp luật và quản lý, sử dụng đất công ích tại UBND một số xã trên địa bàn huyện

Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển huyện Hoài Nhơn năm 2017

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển huyện Hoài Nhơn năm 2017

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự sát hạch hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2017

Ban hành Quy chế sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2017

Công điện về phòng chống thiện tai và TKCN huyện Hoài Nhơn

Giây mời khẩn - Họp trực tuyến để triển khai công tác phòng, chống cơ bão số 12

Công điện Ban chỉ huy PCTT và TKCN

Công diện hồi 15h00 phút ngày 5/11/2017 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn

V/v đăng ký đào tạo, tập huấn năm 2018, báo cáo việc xây dựng, áp dụng và chuẩn bị đánh giá nội bộ hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2017

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2017

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2017

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2017

Kế hoạch tổ chức phong trào thu đua\" Hoài Nhơn chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau\" giai đoạn 2016-2020

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện về việc tiếp công dân định kỳ

Quyết định V/v thành lập BCĐ và Tổ công tác sản xuất nông nghiệp năm 2018

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý VLNCN

Quyết định V/v thành lập BCĐ và Tổ công tác thực hiện cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng kỹ thuật tiên tiến năm 2018

Công điện BCH phòng chống thiên tai và TKCN huyện Hoài Nhơn

Chỉ thị Về quản lý, sử dụng quỹ đất công ích trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân và Đông Xuân 2017-2018

Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế- xã hội năm 2018

V/v treo Quốc kỳ nhân dịp Tết Dương lịch năm 2018

QĐ về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch phát trển KT-XH, quốc phòng-an ninh năm 2018

QĐ về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2018

QĐ về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2018

QĐ Công nhận xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

QĐ Công nhận xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

QĐ Công nhận xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2017 và công tác trọng tâm tháng 01 năm 2018

QĐ Công nhận xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

QĐ Công nhận xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

QĐ phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2017

QD phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức cấp xã năm 2017

Thông báo thời gian, địa điểm ôn tập và thi tuyển công chức cấp xã năm 2017

V/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ PCT UBND huyện Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2016-2021

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định

Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI, và trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri

V/v treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2018

V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 19/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh \" về việc tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh\"

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Hoài Nhơn năm 2018

Kế hoạch Tuyên truyền Cuộc vận động \" Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn huyện không có tội phạm ma túy, giảm tội phạm trộm cắp, cướp giật\" năm 2018

V/v báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 02/02/2018

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 26/1/2018

V/v đề nghị báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định dịp Tết Mậu Tuất 2018

VV triển khai đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị ô nhiễm môi trường

V/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Phong trào\" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa\" huyện

V/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Phong trào\" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa\" huyện

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 3 năm 2018

Lịch tiếp công dân theo cụm xã, TT của Chủ tịch HĐND huyện

V/v tạm dừng việc vận chuyển đất ra ngoài CCN Hoài Tân

V/v thực hiện rà soát, tổng hợp diện tích rừng trồng do UBND c