Giấy phép xây dựng

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu văn bản
1 803/'GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ VĂN ĐỒNG phường Bồng Sơn
2 802/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: LA THANH VIỆT và bà NGUYỄN THỊ THINH Hoài Hương
3 801/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN BE và bà TRẦN THỊ THÌ Tam Quan Bắc
4 800/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho bà: TRẦN THỊ HIỆP HOAI HUONG
5 799/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: PHẠM VŨ LỢI Hoài Hảo
6 798/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ THU Hoài Đức
7 797/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ VĂN QUANG và bà LA THỊ GHE Hoài Hương
8 796/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN HOÀI HẬN Hoài Xuân
9 795/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRỊNH VĂN CƯ và bà HUỲNH THỊ HIỀN Hoài Thanh Tây
10 794/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN NÊN và bà PHẠM THỊ HOA Tam Quan
11 793/GPXD GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN THÁI LỢI phường Hoài Tân GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN THÁI LỢI phường Hoài Tân
12 792/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP SỬA CHỬA, CẢI TẠO Cấp cho bà: TRẦN THỊ DŨNG Hoài Tân
13 791/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: VÕ THỊ LẬP Hoài Hảo
14 790/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ VĂN HẠT Tam Quan
15 789/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: ĐẶNG BÌNH và bà NGUYỄN THỊ ÁI Tam Quan Bắc
16 772/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: HUỲNH THỊ BÍCH DUNG Hoài Thanh Tây
17 773/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN BÁ HẬU Hoài Hảo
18 774/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN CAO TRÍ Hoài Thanh
19 775/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ VĂN DŨNG và bà TRẦN THỊ NỮ Tam Quan Nam
20 776/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ HƯƠNG và bà TRẦN THỊ HOA Tam Quan
21 777/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÝ THÀNH LONG Hoài Hảo
22 778/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ THUỲ TRINH Tam Quan
23 779/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN TRỌNG và bà NGUYỄN THỊ NHÂN Hoài Xuân
24 782/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: PHAN VĂN ĐỒNG và bà HUỲNH THỊ MỸ TRINH Hoài Đức
25 780/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN HÁO và bà ĐẶNG THỊ TÂM Tam Quan
26 781/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TĂNG THỊ MẠNH Tam Quan
27 783/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: HOÀNG THỊ THU NGUYỆT Tam Quan Nam
28 784/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: BÙI THỊ KIM TUYẾT Hoài Thanh Tây
29 785/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: CAO DÂN và bà TRẦN THỊ ĐẠI Hoài Hảo
30 786/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: PHẠM THỊ ẤT
31 788/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: HỒ VĂN THUỘC
32 787/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN NHƯ và bà PHẠM THỊ LÀNH
33 229/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TRẦN THỊ THUỶ Bồng Sơn
34 230/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: HUỲNH TỐNG HÀ ĐAN Hoài Đức
35 231/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho ông: ĐÀO VĂN HẬU và bà PHẠM THỊ NGỌC CHÂU Hoài Đức
36 234/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN ĐỨC DŨNG và bà BA THỊ KIM LIÊN
37 235/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: HUỲNH THỊ BÉ Hoài Hảo
38 236/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN QUỐC TỊCH và bà LÊ THỊ PHƯƠNG NGA Hoài Thanh
39 237/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN HOÀI DUY Hoài Thanh
40 238/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: PHAN TẤN THUỶ và bà NGUYỄN THỊ THU THUỶ Hoài Thanh Tây
41 239/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN VĂN TÂM Hoài Hương
42 240/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ THÊ Hoài Thanh Tây
43 242/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: HUỲNH VĂN VIỆT và bà NGUYỄN THỊ NGUYỆT Tam Quan Bắc
44 1390/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN SỰ Tam Quan Bắc
45 1389/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: PHAN CHÚT và bà TRẦN THỊ QUYẾT Tam Quan Bắc
46 1388/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: HOÀNG XUÂN HẢI và bà PHAN THỊ BÉ Tam Quan Nam
47 1387/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH (lần 2) Cấp cho ông: PHAN QUANG SANG Tam Quan Bắc
48 1386/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ ĐỨC DŨNG Hoài Tân
49 1385/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN ĐẠI Hoài Hảo
50 1384/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÊ THỊ MINH VIỆT Tam Quan
51 1383/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: HUỲNH VĂN PHƯƠNG Hoài Thanh
52 1382/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN HOÁ Tam Quan Bắc
53 1381/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: BÙI QUÁ và bà LA THỊ PHƯỢNG Tam Quan
54 1380/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN ĐÌNH TRÍ và bà LÊ THỊ BÍCH LIỄU Hoài Tân
55 1379/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN LIẾU, NGUYỄN VĂN HAY và ông NGUYỄN VĂN ĐẸP Tam Quan Bắc
56 1378/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN LIẾU và bà VÕ THỊ CẦN Tam Quan Bắc
57 1377/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ ÊM Tam Quan Nam
58 1376/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ LIÊN Hoài Hương
59 1375/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN LAI và bà HỒ THỊ NHUẬN Tam Quan
60 1374/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN THANH và bà NGUYỄN THỊ MAU Hoài Hương
61 1373/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP SỬA CHỬA, CẢI TẠO Cấp cho bà: TRẦN THỊ XOA Hoài Đức
62 1372/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRƯƠNG ANH XỰ Bồng Sơn
63 1371/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN HỮU KHOA và bà NGUYỄN THỊ LẨM Hoài Hương
64 1370/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho: CHÙA QUANG PHƯỚC Tam Quan
65 1369/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: ĐINH HOÀNG ĐỨC Tam Quan
66 1368/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN ĐÌNH PHỤNG và bà CAO THỊ LUYẾN Hoài Thanh Tây
67 1367/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH (lần 2) Cấp cho bà: PHAN THỊ NHỎ Tam Quan Bắc
68 1366/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH (lần 2) Cấp cho Ông: LÊ VĂN PHÔNG Tam Quan Bắc
69 1364/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN THANH và bà NGUYỄN THỊ NHÀN Bồng Sơn
70 1363/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ MINH HOÀNG Bồng Sơn
71 1362/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ SƯƠNG Tam Quan
72 1361/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ RÍ Hoài Hương
73 1360/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TÔ VĂN NGỌC Hoài Đức
74 1359/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN SÁNG và bà ĐỖ THỊ KIM ANH Hoài Hương
75 1358/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN NGỌC Tam Quan
76 1357/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN THAY và bà VÕ THỊ HƯỚNG Hoài Hảo
77 1356/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: ĐÔNG CU và bà TRƯƠNG THỊ ÁNH Hoài Hảo
78 1355/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: PHẠM THỊ SƯƠNG Hoài Hảo
79 1354/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÂM THỊ YẾN Tam Quan
80 1353/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÂM THỊ YẾN Tam Quan
81 1351/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN THANH và bà NGUYỄN THỊ MAU Hoài Hương
82 1350/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN THANH và bà NGUYỄN THỊ MAU Hoài Hương
83 1349/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: HUỲNH HẢI và bà MAI THỊ LIÊN Tam Quan
84 1348/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGÔ VĂN HOÀ Hoài Xuân
85 1347/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ VĂN TIN Hoài Thanh Tây
86 1346/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ NGỌC LINH và bà HOÀNG THỊ MỸ NGA Hoài Thanh Tây
87 1345/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LỮ HOÀNG TÂN Hoài Thanh Tây
88 1344/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: VÕ VĂN GIAO và bà HÀ THỊ LẬP Bồng Sơn
89 1343/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: LÊ VĂN TÂN và bà LA THỊ NGỌC THẢO Tam Quan Bắc
90 1342/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN HỮU THÔNG Hoài Thanh Tây
91 1341/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: ĐOÀN VĂN VÂN Hoài Thanh Tây
92 1340/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN MINH CẦU Tam Quan
93 1339/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: LÊ THỊ NHI Hoài Thanh Tây
94 1338/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ RÍ Hoài Hương
95 1336/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho ông: TRẦN KIM ĐÔI và bà HUỲNH THỊ KỲ Hoài Hương
96 1335/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LA ĐIỀU Tam Quan Bắc
97 1334/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TRƯƠNG THỊ THU Tam Quan Nam
98 1333/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ QUÁ Hoài Thanh Tây
99 1332/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: VĂN TUẤN và bà VÕ THỊ HỒNG QUÊ Tam Quan Bắc
100 1331/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN XUÂN HẢI và bà PHẠM THỊ THANH THƯƠNG Tam Quan Bắc
101 1330/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: PHAN QUANG SANG Tam Quan Bắc
102 1329/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp ch o ông: NGUYỄN HIỆP HIỀN Tam Quan Nam
103 1328/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: CAO VĂN PHÚ và bà NGUYỄN THỊ MAI Tam Quan
104 1322/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ông Châu Duy Tiến Dũng và bà Đinh Thị Trinh Hoài Thanh Tây
105 1327/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÊ THỊ LIÊN Hoài Hương
106 1321/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN THAY và bà VÕ THỊ HƯỚNG Hoài Hảo
107 1320/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP SỬA CHỬA, CẢI TẠO Cấp cho ông: BÙI THANH PHONG Bồng Sơn
108 1323/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÊ THỊ HOẠCH Hoài Thanh
109 1326/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ LỆ Hoài Tân
110 1325/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ KIM NAM Hoài Xuân
111 1324/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN NHIÊN và bà NGUYỄN THỊ ĐỒNG Hoài Thanh Tây
112 1318/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN TÂY và bà TRƯƠNG THỊ MẪN Tam Quan Nam
113 1317/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: PHẠM VĂN LÀNH Bồng Sơn
114 1316/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGÔ THÀNH SANG và bà PHAN THỊ ĐỊCH Hoài Thanh
115 1315/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGÔ THÀNH SANG và bà PHAN THỊ ĐỊCH Hoài Thanh
116 1314/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN THÁI NHẬT Bồng Sơn
117 1313/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: PHAN THỊ TRÀ Hoài Thanh Tây
118 1312/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: PHAN THỊ QUÝ Hoài Hảo
119 1311/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN MINH Tam Quan Nam
120 1310/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Tam Quan Nam
121 1309/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN LÊN Tam Quan Nam
122 1308/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: LÊ VĂN PHÔNG Tam Quan Bắc
123 1307/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÊ THỊ KẾ Hoài Hương
124 1306/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: TRẦN THỊ ĐỦ Tam Quan
125 1305/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: HOÀNG PHI ĐẠO và bà PHAN THỊ OANH Tam Quan
126 1304/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: HOÀNG THỊ QUÝ Tam Quan
127 1300/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: VŨ THỊ THUÝ HẰNG Tam Quan
128 1299/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN VĂN TUẤN và bà ĐỖ THỊ KIM NHUNG Hoài Hảo
129 1301/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN VĂN TUẤN và bà ĐỖ THỊ KIM NHUNG Hoài Hảo
130 1302/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN THANH XUÂN và bà NGUYỄN THỊ MẬT Tam Quan
131 1298/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN THƯỜNG và bà CAO THỊ HỒNG NHI Bồng Sơn
132 1297/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn] GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN HIỀN và bà VÕ THỊ MỸ Bồng Sơn
133 1296/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TĂNG PHƯƠNG LINH và bà NGUYỄN THỊ LỢI Tam Quan Bắc
134 1295/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: DƯƠNG MINH LUYỆN Tam Quan Nam
135 1294/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ ÁNH VÂN Bồng Sơn
136 1293/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN LỢI Bồng Sơn
137 1290/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TRẦN THỊ KIM YẾN Hoài Thanh
138 1291/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN MINH THÀNH Hoài Hảo
139 1288/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: VÕ MINH ĐÚNG và bà NGUYỄN THỊ HỪNG Hoài Thanh
140 1292/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: PHAN HỒNG và bà TRẦN THỊ MINH Hoài Hảo
141 1289/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: PHẠM NGỌC KIỀU và bà NGUYỄN THỊ Y Hoài Thanh
142 1090 UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: LÊ NINH Hoài Thanh Tây
143 1089/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TRẦN THỊ GÁI Tam Quan Bắc
144 1088/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TRẦN THỊ THU Hoài Hương
145 1083/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN HOÀI PHƯƠNG và bà PHẠM THỊ MỸ HOÀ Tam Quan
146 1082/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN VĂN HẢI và bà TRẦN THỊ NGHIỆP Hoài Hương
147 1081/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ ÁNH VƯƠNG Bồng Sơn
148 1087/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: LÊ VĂN TƯ Bồng Sơn
149 1086/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: ĐẶNG ĐỨC THANH và bà NGUYỄN THỊ XẾP Tam Quan Nam
150 1085/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TRẦN THỊ LA HOA Hoài Thanh
151 1080/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÊ THỊ HƯƠNG Hoài Hương
152 1079/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA Tam Quan Nam
153 1074/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ TÂN Tam Quan
154 10562/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất ở tái định cư cho hộ bà Võ Thị Tuyết Nga thuộc đối tượng bị ảnh hưởng thiên tai đến tái định cư tại Bàu Rong, phường Bồng Sơn
155 1078/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: NGUYỄN VĂN THANH và bà VÕ THỊ ĐIỆP Hoài Hương
156 1073/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: PHAN THỊ HƯƠNG Hoài Xuân
157 1071/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: BÙI LỄ và bà ĐỖ THỊ ĐÀN Hoài Hương
158 1084/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: NGUYỄN TIỀM và bà NGUYỄN THỊ ÁNH Hoài Tân
159 1070/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: TRẦN XOÀI và bà TRẦN THỊ BỔ Hoài Thanh Tây
160 1069/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: PHAN VĂN CƯỜNG Hoài Hảo
161 1068/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: CAO THỊ THUÝ NGA Hoài Thanh Tây
162 1077/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: HUỲNH XUÂN QUÍ Tam Quan
163 1076/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: HỒ XUÂN NGỌC và bà NGUYỄN THỊ TỊNH Hoài Thanh Tây
164 1075/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN VĂN TÂM và bà NGUYỄN THỊ MẸO Tam Quan Nam
165 1066/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: HUỲNH THỊ HƯỜNG Hoài Thanh
166 1067/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN CÚT và bà LÊ THỊ KIM YẾN Hoài Hảo
167 1064/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRỊNH XUÂN VĂN và bà PHẠM THỊ THANH HUỆ Hoài Hương
168 1063/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: PHAN NGỌC DUY Hoài Thanh Tây
169 1060/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN THÁI HỌC và bà VÕ THỊ TÂM Tam Quan
170 1059/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN TIẾN và bà BÙI THỊ THANH TIỀN Tam Quan Bắc
171 1048/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: HUỲNH VĂN NGHỊ Hoài Thanh Tây
172 1047/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: LÊ VĂN NĂM và bà NGUYỄN THỊ SINH Tam Quan
173 1287/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ HUÊ và bà HỒ THỊ CÒI Tam Quan Bắc
174 1286/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: TRẦN THỊ CẨM DÂN Tam Quan
175 1285/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: TRẦN MINH NIÊN Hoài Hương
176 1284/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ LẠI và bà TRẦN THỊ THU Tam Quan
177 1283/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TỐNG THỊ HOA Tam Quan Bắc
178 1282/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN CÔNG SÁU Tam Quan Nam
179 1281/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN DUY KHÁNH Hoài Thanh
180 1280/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: LÊ THỊ THÀNH Hoài Đức
181 1279/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: HỒ MINH PHONG và bà TRƯƠNG THỊ HỘI Tam Quan
182 1278/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN NGỌC Hoài Xuân
183 1277/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho ông: HUỲNH VĂN MƯỜI Hoài Thanh
184 1276/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: TRẦN THỊ THUỶ Bồng Sơn
185 1275/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN LONG PHƯỚC và bà HUỲNH THỊ PHƯỢNG Bồng Sơn Văn thư UBND (Đặng Thị Ngọc Thùy) (8 ngày trước
186 1274/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN TIỀN Tam Quan Bắc
187 1273/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: MAI VĂN ANH và bà NGUYỄN THỊ THÊM Hoài Thanh Tây
188 1272/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ THU THUÝ Tam Quan
189 1271/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY SỬA CHỬA, CẢI TẠO Cấp cho ông: TĂNG TUẤN VŨ và bà TRƯƠNG THỊ LẠN Tam Quan Nam
190 1270/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ GÁI Tam Quan Nam
191 1269/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: TRƯƠNG ĐÌNH QUYÊN và bà HUỲNH THỊ MẬN Tam Quan
192 1268/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN HƯƠNG và bà VÕ THỊ THẢO Hoài Tân
193 1266/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: PHẠM VĂN ĐƯỢC và bà HUỲNH THỊ LAN Tam Quan Bắc
194 1267/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: TRƯƠNG THANH LONG và bà DƯƠNG THỊ TỊNH Hoài Hương
195 1265/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN THÀNH NHÂN Hoài Thanh
196 1264/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: LÊ HUY VŨ và bà NGUYỄN THỊ ẨN Hoài Thanh Tây
197 1263/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN LONG Hoài Thanh
198 1262/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN THANH HÙNG Hoài Thanh Tây
199 1261/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ ƠN Phụng Du 1
200 1260/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN CƯ Tam Quan Nam
201 1259/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho bà: HUỲNH THỊ CÓ Tam Quan
202 1257/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ HỒNG NHẠN Hoài Xuân
203 1256/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TRẦN THỊ KIM HOA Hoài Hảo
204 1253/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ LIÊU Hoài Hương
205 1252/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRƯƠNG THẬN và bà TRẦN THỊ THANH Tam Quan
206 1251/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: VÕ THỊ TUẤT Hoài Hương
207 1250/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: BÙI HỮU CÔNG Tam Quan Bắc
208 1249/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: TRẦN XUÂN DŨNG và bà ĐỖ THỊ MỸ HẠNH Bồng Sơn
209 1248/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: PHAN NGỌC PHƯỚC và bà PHAN THỊ THU THẢO Hoài Thanh Tây
210 1247/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN HIỀN và bà VÕ THỊ MỸ Bồng Sơn
211 1246/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho bà: TRẦN THỊ XOA Hoài Đức
212 1245/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: ĐOÀN SAO Hoài Tân
213 1244/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ QUYỀN Hoài Xuân
214 1243/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: PHAN DUY QUANG và bà VÕ THỊ THUÝ NHUNG Hoài Thanh
215 1242/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP SỬA CHỬA, CẢI TẠO Cấp cho ông: PHAN HUY THỆN và bà NGUYỄN THỊ LỆ KIỀU Bồng Sơn
216 1240/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Hoài Xuân
217 1240/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN HỮU DƯƠNG và bà PHAN THỊ TRÂM Hoài Xuân
218 1239/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN VĂN LÝ Bồng Sơn
219 1238/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: VÕ THỊ MẠNG phường Tam Quan
220 1237/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: PHAN VĂN ĐỊNH và bà NGUYỄN THỊ CẨM Tam Quan
221 1236/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ NGỌC THANH và bà MAI THỊ TẠI Hoài Đức
222 1235/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho ông: TRẦN MINH PHƯỚC và bà ĐỖ THỊ PHÚ HÀ Hoài Đức
223 1233/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: PHAN THỊ ĐI Tam Quan
224 1232/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN THẾ DŨNG và bà NGUYỄN THỊ LOAN Bồng Sơn
225 1231/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN HỮU PHƯỚC và bà NGUYỄN THỊ CHỮ Hoài Đức
226 1130/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN LÂM SẢN Bồng Sơn
227 1229/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Bồng Sơn
228 1227/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ MAU Hoài Thanh
229 1226/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN PHƯỚC LUẬN Hoài Xuân
230 1125/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: CAO VĂN SANG và bà NGUYỄN THỊ THÂN Hoài Hảo
231 1223/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN CHIỀU Hoài Hảo
232 1222/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: ĐỖ NGỌC CHÍNH và bà ĐẶNG THỊ NGÀ Hoài Hương
233 1221/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: ĐẶNG THỊ CHUNG Hoài Hảo
234 1220/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP SỬA CHỬA, CẢI TẠO Cấp cho bà: PHAN THỊ YẾN Hoài Hương
235 1219/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho ông: NGUYỄN HỮU DƯƠNG và bà PHAN THỊ TRÂM Hoài Xuân
236 1218/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN ĐỨC TIẾN Hoài Hảo
237 1217/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: SỬ THỊ NGỌC THUÝ Bồng Sơn
238 1216/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: LÊ THỊ NGHỊ Hoài Hảo
239 1214/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: TRẦN THỊ NGÂN Hoài Thanh
240 1215/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: VÕ THỊ THƯƠNG Tam Quan Bắc
241 1213/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ VĂN THỌ và bà NGUYỄN THỊ THANH HẢI Tam Quan
242 1212/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: VÕ THỊ NGỌC MINH Hoài Hảo
243 1211/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: BÙI THỊ DỰ Bồng Sơn
244 1210/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho ông: NGUYỄN QUANG VINH Bồng Sơn
245 1209/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: HUỲNH THỊ BẢO Tam Quan Bắc
246 1208/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRỊNH VĂN NHƠN và bà VÕ THỊ BY Hoài Hương
247 1207/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ VĂN HIỆP và bà PHẠM THỊ HƯƠNG Hoài Xuân
248 1206/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: VÕ THỊ NGỌC BÍCH Hoài Thanh
249 1205/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN TRUNG TOÀN, NGUYỄN THANH DIỆN và bà HỒ THỊ HOA Tam Quan Nam
250 1204/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN SƠN và bà NGUYỄN THỊ VÂN Tam Quan
251 1203/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TẠ CÔNG HIỀN và bà LÊ THỊ PHÚ Bồng Sơn
252 1202 UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: PHẠM THỊ NHỊ Bồng Sơn
253 1201/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: HỒ VĂN NGÀ và bà NGUYỄN THỊ BỔ Tam Quan Bắc
254 1200/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: HỒ VĂN TÚ phường Tam Quan
255 1199/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: NGUYỄN VINH HÙNG Hoài Hương
256 1198/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: HUỲNH THỨC và bà NGUYỄN THỊ LUYỆN Hoài Hảo
257 1197/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ TÂM Bồng Sơn
258 1196/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: PHÙNG TỨ và bà ĐẶNG THỊ LAN Hoài Thanh Tây
259 1194/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: TRẦN VĂN SƠN Tam Quan
260 1195/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN TÂY Hoài Hương
261 1193/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÊ THỊ THANH TRÀ Hoài Thanh Tây
262 1192/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÊ THỊ THANH TRÀ Hoài Thanh Tây
263 1191/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN PHƯỚC TRUNG Hoài Thanh
264 1190/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho ông: NGUYỄN QUỐC THÁI Hoài Hảo
265 1188/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN QUANG, NGUYỄN NGỌC ÂN và bà NGUYỄN THỊ ÁI Bồng Sơn
266 1189/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: CAO THỊ MỸ QUANG Bồng Sơn
267 1187/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LA THỊ THẮM Tam Quan Bắc
268 1186/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: TRẦN THỊ GÁI Tam Quan Bắc
269 1185/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: PHẠM NGỌC HÂN và bà LÊ THỊ HỒNG VÂN Bồng Sơn
270 1184/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ VĂN PHONG Tam Quan Bắc
271 1183/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN SƠN Tam Quan
272 1182/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: TÔN VĂN LÂM Hoài Đức
273 1181/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN THANH PHỐI Hoài Hương
274 1180/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: PHAN QUANG SANG Tam Quan Bắc
275 1179/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: ĐOÀN VĂN SƠN và bà VÕ THỊ TÁM Hoài Hảo
276 1178/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: TRƯƠNG VĂN TƯỚNG và bà NGUYỄN THỊ LAN Tam Quan Bắc
277 1177/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN DỰ Hoài Thanh
278 1176/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP SỬA CHỬA, CẢI TẠO Cấp cho Ông: HUỲNH ĐỨC TIẾN và bà HUỲNH PHI YẾN Hoài Hương
279 1174/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: PHAN HỮU XUÂN Hoài Thanh Tây
280 1173/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN VĂN VƯƠNG Tam Quan Bắc
281 1172/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TRƯƠNG THỊ HỐ NAI Bồng Sơn
282 1171/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN THANH HOÀ Hoài Thanh Tây
283 1170/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: TRẦN XUÂN TRÌNH Bồng Sơn
284 1169/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: ĐỖ VĂN NHÂN Tam Quan
285 1168/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: TRẦN NGỌC ĐƯỜNG Hoài Tân
286 1167/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN MUỘN Bồng Sơn
287 1166/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGÔ SỸ và bà TRỊNH THỊ TÁM Tam Quan
288 1165/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: TRẦN ĐÌNH VIỄN Hoài Hương
289 1164/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN VĂN TUẤN và bà NGUYỄN THỊ SANG Bồng Sơn
290 1163/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: HỒ THỊ TUYẾT NGA Tam Quan Bắc
291 1162/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP SỬA CHỬA, CẢI TẠO Cấp cho Ông: NGUYỄN NÔNG Tam Quan
292 1159/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: PHẠM VĂN KỲ và bà VÕ THỊ HOAN phường Hoài Hương
293 1158/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: HUỲNH VĂN BẢY và bà TRƯƠNG THỊ NHƯ HẠNH Tam Quan
294 1156/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: HUỲNH VĂN BẢY và bà TRƯƠNG THỊ NHƯ HẠNH Tam Quan
295 1155/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ VĂN KIẾM Hoài Đức
296 1154/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: TRẦN BẢO NGỌ và bà NGÔ THỊ CHÚC Tam Quan Nam
297 1153/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: HÀ THỊ KÉO Hoài Đức
298 1152/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: PHAN THỊ RỠ Hoài Thanh
299 1161/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN VĂN TỊNH và bà MAI THỊ BẠCH LÊ Hoài Đức
300 1161/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN VĂN TỊNH và bà MAI THỊ BẠCH LÊ Hoài Đức
301 1160/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: VÕ MAI Hoài Tân
302 1157/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: TẠ THỊ THUÝ DUYÊN Bồng Sơn
303 1151/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: ĐINH VĂN ĐỨC và bà NGUYỄN THỊ ĐỔI Hoài Hương
304 1150/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: LÊ VĂN PHÔNG Tam Quan Bắc
305 1149/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGÔ TẤN PHONG Tam Quan Nam
306 1148/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: CAO VĂN CƯƠNG và bà NGUYỄN THỊ LỆ phường Hoài Xuân
307 1147/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN VĂN HOANG Thiết Đính Bắc
308 1146/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: TRƯƠNG VĂN QUI và bà PHẠM THỊ VÂN Hoài Đức
309 1145/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Công ty TNHH Năng lượng xanh IDEMITSU Việt Nam Hoài Tân
310 1144/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÊ THỊ NGỮ Tam Quan Bắc
311 1143/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: PHAN THỊ KHẾ phường Hoài Tân
312 1142/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: HUỲNH QUANG HUY Tam Quan
313 1139/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÊ THỊ THUÝ HÀ Hoài Xuân
314 1132/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: TRẦN LONG BIÊN và bà TRẦN THỊ MỸ DUNG Tam Quan
315 1131/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: HUỲNH HẢI và bà MAI THỊ LIÊN Tam Quan
316 1130/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN MAU Hoài Thanh
317 1129/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: HUỲNH THỊ NGỌC QUÝT Tam Quan
318 1128/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN ĐỪNG và bà NGUYỄN THỊ THỪA Bồng Sơn
319 1127/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: MAI THỊ TƯỜNG VY Hoài Thanh
320 1125/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: TRẦN VĂN HỒI Tam Quan Bắc
321 1124/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: CAO NGỌC CHI và bà HỒ THỊ MỸ VINH Hoài Thanh Tây
322 1135/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: VÕ PHƯỚC LONG và bà NGUYỄN THỊ XUÂN MẾN Bồng Sơn
323 1134/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN TRUNG TỈNH và bà NGUYỄN THỊ ĐỂ Hoài Tân
324 1133/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho bà: ĐẶNG THỊ BÌNH Hoài Tân
325 1126/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: NGUYỄN THỊ TRINH Hoài Thanh
326 1122/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: MAI VĂN NHIỀU Tam Quan
327 1122/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: MAI VĂN NHIỀU Tam Quan
328 1121/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: PHAN VĂN THỊNH Hoài Thanh Tây
329 1120/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: ĐINH THỊ DỞ Tam Quan Nam
330 1119/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: LÊ VĂN ĐỰC và bà NGUYỄN THỊ KIM ÁNH Hoài Hương
331 1123/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: NGUYỄN THƯA và bà TRẦN THỊ TẰM Tam Quan Bắc
332 1141/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho ông: TỐNG CHUYÊN Hoài Thanh Tây
333 1140/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: BÙI THẾ HÙNG và bà VÕ THỊ TƯƠI Bồng Sơn
334 1138/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: LÊ THỊ THÀNH Hoài Đức
335 1137/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: LÊ TẤN TRỊ và bà TRẦN THỊ THU MAI Tam Quan Bắc
336 1136/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN THƠ và bà ĐÀO THỊ HƯƠNG Hoài Thanh
337 1058/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: NGUYỄN VĂN HÀNG và bà ĐINH THỊ SANH Tam Quan Bắc
338 1057/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho bà: ĐẶNG THỊ HỒNG DŨNG Hoài Hương
339 1054/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Bà: VÕ THỊ HOÀI LINH Tam Quan
340 1053/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: TÔ THANH QUANG và bà NGUYỄN THỊ ĐÀO Tam Quan Nam
341 1052/GPXD UBND Thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: TRẦN VĂN SƠN Tam Quan
342 1051/GPXD UBND Thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: HUỲNH MINH THANH và bà NGUYỄN THỊ XÔ Hoài Hảo
343 1050/GPXD UBND Thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Bà: NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU Hoài Hảo
344 1049/GPXD UBND Thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Cấp cho Bà: NGUYỄN THỊ TẨN Tam Quan Nam
345 1048/GPXD UBND Thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: HUỲNH VĂN NGHỊ Hoài Thanh Tây

Video

Ca khúc Hoài NhơnCông báo tỉnh Bình ĐịnhĐường dây nóngkêu gọi đầu tưVăn bản về phòng chống dịch covid -19Phản ánh kiến nghịdanhgiahailongDich vu cong truc tuyenThông tin tuyển dụngHướng dẫn cái đặt BlozoneNop Ho SoCông khai ngân sáchĐỀ TÀI KHOA HỌCCổng dịch vụ công quốc giaBộ thủ tục hành chính cấp huyệnBộ thủ tục hành chính cấp xãLuật thống kêTài liệu họp trực tuyếnNgười phát ngônbản đồ hành chinh Việt NamBộ nhận diện Chuyển đổi sốDubaothoitiet

  Liên kết web