UBND THỊ XÃHOÀI NHƠN

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH

NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HOÀI NHƠN NĂM 2022

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Mail, điện thoại, địa chỉ

1

Lê Đăng Tuấn

Chủ tịch UBND thị xã Hoài nhơn

Mail:tuanld@hoainhon.binhdinh.gov.vn

ĐTDĐ: 0903541117

Địa chỉ: UBND thị xã Hoài Nhơn

2

Nguyễn Thanh Hải

Chủ tịch UBND phường Tam Quan Nam

Mail: haint-tamquannam@hoainhon.binhdinh.gov.vn

ĐTDĐ: 0968481025

Địa chỉ: UBND phường Tam Quan Nam

3

Trần Văn Cường

Chủ tịch UBND phường Hoài Đức

Mail: cuongtv-hoaiduc@hoainhon.binhdinh.gov.vn

ĐTDĐ: 0984248036

Địa chỉ: UBND phường Hoài Đức

4

Nguyễn Đình Bản

Chủ tịch UBND xã Hoài Sơn

Mail: bannd-hoaison@hoainhon.binhdinh.gov.vn

ĐTDĐ: 0987096729

Địa chỉ: UBND xã Hoài Sơn

5

Trần Quốc Toàn

Chủ tịch UBND xã Hoài Châu

Mail: toantq-hoaichau@hoainhon.binhdinh.gov.vn

ĐTDĐ: 0989822058

Địa chỉ: UBND xã Hoài Châu

6

Cao Văn Tây

Chủ tịch UBND phường Hoài Hương

Mail: taycv-hoaihuong@hoainhon.binhdinh.gov.vn

ĐTDĐ: 01684193320

Địa chỉ: UBND phường Hoài Hương

7

Nguyễn Văn Hóa

Chủ tịch UBND

Phường Tam Quan

Mail: hoanv-tamquan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

ĐTDĐ: 0987096869

Địa chỉ: UBND phường Tam Quan

8

Thái Văn Bồng

Chủ tịch UBND phường Hoài Hảo

Mail: bongtv-hoaihao@hoainhon.binhdinh.gov.vn

ĐTDĐ: 0935485707

Địa chỉ: UBND phường Hoài Hảo

9

Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND xã Hoài Hải

Mail: dungpt@hoainhon.binhdinh.gov.vn

ĐTDĐ: 0977110119

Địa chỉ: UBND xã Hoài Hải

10

Nguyễn Lê Anh Tuấn

Chủ tịch UBND xã Hoài Mỹ

Mail: tuannla@hoainhon.binhdinh.gov.vn

ĐTDĐ: 0983130779

Địa chỉ: UBND xã Hoài Mỹ

11

Nguyễn Văn Thông

Chủ tịch UBND

phường Bồng Sơn

Mail: thongnv-bongson@hoainhon.binhdinh.gov.vn

ĐTDĐ: 0365.831.231

Địa chỉ: UBND phường Bồng Sơn

12

Nguyễn Văn Hiệp

Chủ tịch UBND phường Hoài Tân

Mail: hiepnv@hoainhon.binhdinh.gov.vn

ĐTDĐ: 0973121315

Địa chỉ: UBND phường Hoài Tân

13

Trương Quang Minh

Chủ tịch UBND phường Tam Quan Bắc

Mail: minhtq-tamquanbac@hoainhon.binhdinh.gov.vn

ĐTDĐ: 0985937147

Địa chỉ: UBND phường Tam Quan Bắc

 

14

Phùng Thanh Ngọc

Chủ tịch UBND xã Hoài Phú

Mail: ngocpt-hoaiphu@hoainhon.binhdinh.gov.vn

ĐTDĐ: 0975066089

Địa chỉ: UBND xã Hoài Phú

15

Nguyễn Hữu Kim

Chủ tịch UBND phường Hoài Thanh

Mail: kimnh-hoaithanh@hoainhon.binhdinh.gov.vn

ĐTDĐ: 0987026337

Địa chỉ: UBND phường Hoài Thanh

16

Nguyễn Văn Phượng

Chủ tịch UBND phường Hoài Thanh Tây

Mail: phuongnv-hoaithanhtay@hoainhon.binhdinh.gov.vn

ĐTDĐ: 0914470303

Địa chỉ: UBND phường Hoài Thanh Tây

17

Trần Văn Hoàng

Chủ tịch UBND xãHoài Châu Bắc

Mail: hoangtv-hoaichaubac@hoainhon.binhdinh.gov.vn

ĐTDĐ: 0935086147

Địa chỉ: UBND xã Hoài Châu Bắc

18

Lê Kim Vận

Chủ tịch UBND phườngHoàiXuân

Mail: vanlk-hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn

ĐTDĐ: 0983761598

Địa chỉ: UBND phường Hoài Xuân

Nguồn Văn bản số 140/VHTT ngày 13/5/2021 của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hoài NhơnCa khúc Hoài NhơnCông báo tỉnh Bình ĐịnhĐường dây nóngkêu gọi đầu tưVăn bản về phòng chống dịch covid -19Phản ánh kiến nghịdanhgiahailongDich vu cong truc tuyenThông tin tuyển dụngHướng dẫn cái đặt BlozoneTra cứu quy hoạchm  xây dựngNop Ho SoCông khai ngân sáchĐỀ TÀI KHOA HỌCCổng dịch vụ công quốc giaBộ thủ tục hành chính cấp huyệnBộ thủ tục hành chính cấp xãLuật thống kêTài liệu họp trực tuyếnNgười phát ngônHồ sơ đề xuất cấp GPMTĐánh giá công chứcThư xin lỗibản đồ hành chinh Việt NamBộ nhận diện Chuyển đổi sốDubaothoitiet

  Liên kết web