Văn bản về phòng, chống dịch Covid-19

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu văn bản
1 884/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnTiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
2 1608/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnVề việc đẩy mạnh triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh
3 174-UBND-VX UBND thị xã Hoài nhơnV/v không hạn chế thời gian hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thị xã
4 18/SYT-NVY Sở Y tế Bình ĐịnhV/v điều chỉnh định nghĩa người tiếp xúc gần (F1)
5 2103/UBND-VX UBND thị xã Hoài nhơnV/v thực hiện các biện pháp hành chính áp dụng trong phòng, chống dịch COVID-19 tương ứng với từng cấp độ dịch trên địa bàn thị xã (văn thư lấy lại văn bản này)
6 2186/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v dừng hoạt động xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các Tổ xét nghiệm test nhanh trên địa bàn thị xã
7 2518-UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
8 4531/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Định Ban hành Hướng dẫn áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 tương ứng với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh tỉnh Bình Định
9 2130/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v thực hiện các biện pháp hành chính áp dụng trong phòng, chống dịch COVID-19 tương ứng với từng cấp độ dịch trên địa bàn thị xã
10 2095/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà
11 4703/SYT-NVY Sở Y tế Bình ĐịnhV/v hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà
12 2096/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng, chống dịch COVID-19 đối với người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 (F1)
13 365/BC-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Kết quả 2 năm triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn
14 09/TB-TTCH UBND thị xã Hoài NhơnKết luận của Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã tại cuộc họp ngày 21/11/2021
15 2039/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnCV tưởng niệm đồng bào tử vong và tri ân đối với cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đã hy sinh trong đại dịch Covid-19
16 2035/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn thị xã
17 1968/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnVề việc tăng cường triển khai việc quét mã QR và ứng dụng PC-Covid, Sổ sức khỏe điện tử phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19
18 1967/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnTăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý nghiêm ngặt, hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới
19 102/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnTriển khai mô hình Trạm Y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn
20 1182/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tầm soát phòng, chống dịch COVID-19
21 1854/UBND-VX UBND Thị xã Hoài Nhơn V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã
22 1807/UBND-TH UBND thị xã Hoài Nhơn Tạm thời điều chỉnh một số biện pháp để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã
23 6493/UBND-VX UBND tỉnh Bình ĐịnhTạm thời điều chỉnh một số biện pháp để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
24 1770/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã trong tình hình mới
25 1741/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v đẩy nhanh, tiến độ, hiệu quả, an toàn tuyệt đối chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 toàn dân trên địa bàn thị xã
26 1729/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnChuyển biện pháp phòng chống dịch từ áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg sang áp dụng Chỉ thị số 19/CT-TTg theo Chỉ thị số 18/CT-UBND của UBND tỉnh
27 12789-QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Quyết định ban hành Quy chế hoạt động điểm tập kết trung chuyển hàng hóa
28 12772/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Kiện toàn Chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tập trung ở khu phố An Dưỡng 1, phường Hoài Tân
29 1677/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnXây dựng và tổ chức thực hiện kịch bản, kế hoạch phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ an toàn “vùng xanh” trong tình hình mới
30 07/TB-TTCH TTCH phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnVề việc tìm người có liên quan đến điểm nguy cơ Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn
31 88/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKẾ HOẠCH Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn
32 1649/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnSiết chặt công tác quản lý giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã (mới)
33 1646/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnĐiều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với phường Tam Quan, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam
34 3684/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhĐiều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với phường Tam Quan, Tam Quan Bắc và Tam Quan Nam thuộc thị xã Hoài Nhơn để phòng, chống dịch COVID-19
35 94/KH-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhKế hoạch Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định trong giai đoạn mới
36 5788/UBND-VX UBND tỉnh Bình ĐịnhXét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công điện số 1409/CĐ-BYT ngày 15/9/2021
37 05/QĐ-TTCH UBND thị xã Hoài NhơnVề việc phân công nhiệm vụ các thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thị xã
38 1630/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v thực hiện giám sát các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, đau họng phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
39 1638/UBND-TP UBND thị xã Hoài NhơnV/v hướng dẫn tạm thời biện pháp cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú
40 1137/UBND-TH UBND thị xã Hoài Nhơn Cách ly tập trung đối tượng F1, F2 trong cùng một nhà để phòng chống dịch COVID-19 tại khu phố Thiện Chánh, Thiện Chánh 1, Thiện Chánh 2 và Tân Thành, Tân Thành 1, Tân Thành 2, phường Tam Quan Bắc
41 1614/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnĐảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong giao dịch tín dụng trên địa bàn thị xã
42 1615 UBND thị xã Hoài NhơnTăng cường quản lý các đơn vị vận tải hành khách chuyển sang vận tải hàng hóa trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã
43 1616-UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnXây dựng và thực hiện các phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị, trường học
44 1606/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnThần tốc xử lý triệt để các khu vực có nguy cơ rất cao tại phường Bồng Sơn
45 1608/UBND-TNMT UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu gom, phân loại, lưu giữ chất thải để phòng chống dịch Covid-19
46 02/QĐ-TTCH Trung tâm chỉ huy phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định -Về việc thành lập Tổ giúp việc cho Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Hoài Nhơn
47 01/QĐ-TTCH Trung tâm chỉ huy phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnVề việc ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Hoài Nhơn
48 03/CV-TTCH Trung tâm chỉ huy phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnKhắc phục khó khăn do thời tiết bất lợi, tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch
49 12327/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định - Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thị xã
50 1582/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnĐẩy nhanh tiến độ truy vết, điều tra dịch tễ và cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19
51 1582/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnĐẩy nhanh tiến độ truy vết, điều tra dịch tễ và cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19
52 57-KL/TU Thị ủy Hoài NhơnKết luận số 57-KL/TU, ngày 08/9/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về một số chủ trương, biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
53 315/BC-UBND BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 14h00, ngày 08/9/2021)
54 309/BC-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 14h00, ngày 07/9/2021)
55 314/KH-UBND BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnTổ chức tầm soát diện rộng, xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2
56 284/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnThông báo về việc tìm người có liên quan đến các điểm nguy cơ Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn
57 302/BC-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài Nhơn Báo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 14h00, ngày 06/9/2021)
58 365/TB-SYT Sở Y tế Bình ĐịnhV/v thông báo khẩn ngày 05/9/2021
59 5474/UBND-VX UBND tỉnh Bình ĐịnhHướng dẫn an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19
60 298/BC-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài Nhơn Báo cáo nhanh Tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 14h00, ngày 05/9/2021)
61 1536/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnV/v khẩn trương tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 các đối tượng có nguy cơ cao và nguy cơ rất cao
62 3670/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhÁp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn để phòng, chống dịch COVID-19
63 3668/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Định Áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn để phòng, chống dịch COVID-19.
64 3666/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhÁp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn để phòng, chống dịch COVID-19.
65 283/BC-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 14h00, ngày 03/9/2021)
66 1543/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnV/v khắc phục tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong” chủ quan mất cảnh giác trong công tác quản lý giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã
67 1541/UBND-TH UBND thị xã Hoài Nhơn V/v tạm thời thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các thôn, khu phố thuộc các xã, phường giáp ranh với phường Tam Quan Bắc, Tam Quan, Tam Quan Nam
68 1358/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnThần tốc xử lý triệt để nguy cơ cao tại khu phố Cửu Lợi Tây, phường Tam Quan Nam
69 282/TB-UBND BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnKết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến ngày 03/9/2021
70 269/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnTHÔNG BÁO Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến ngày 01/9/2021
71 274/BC-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 14h00, ngày 02/9/2021)
72 1522/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnThần tốc xử lý triệt để các khu vực có liên quan đến ông N.H.V ở khu phố Tân Thành 1, phường Tam Quan Bắc
73 12/CĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhCông điện của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện phòng ,chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh 02-9
74 263/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnKết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến ngày 30/8/2021
75 1513/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v hưởng ứng phong trào “Tỉnh Bình Định đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân tham gia “bảo vệ vùng xanh, thắng nhanh Covid-19”
76 258/BC-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 14h00, ngày 29/8/2021)
77 252/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnTHÔNG BÁO Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến ngày 27/8/2021
78 2252/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Phạm Trương tại Hội nghị trực tuyến chỉ đạo kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 gắn với công tác phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới
79 2253/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Phạm Trương tại Hội nghị trực tuyến chỉ đạo kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 gắn với công tác phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới
80 245/BC-BCĐ UBND thị xã Hoài Nhơn Báo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 14h00, ngày 26/8/2021)
81 242/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài Nhơn Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến ngày 25/8/2021
82 227/BC-BCĐ UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 15h00, ngày 23/8/2021)
83 1149/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnV/v đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn
84 1442/UBND-TH UBND thị xã Hoài Nhơn Tiếp tục tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ trên địa bàn thị xã
85 221/BC-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnBÁO CÁO NHANH Tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 15h00, ngày 21/8/2021)
86 220/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnTHÔNG BÁO Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến ngày 20/8/2021
87 1432/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tiếp tục thực hiện giám sát các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, đau họng phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
88 1435/UBND-TH BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnV/v siết chặt quản lý, giám sát đối tượng chủ xe, lái xe, phụ xe đường dài đi/về địa phương
89 1431/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnThực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh
90 156/TB-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhÝ kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long tại buổi kiểm tra, làm việc với huyện Hoài Ân về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
91 214/BC-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài Nhơn Báo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 15h00, ngày 19/8/2021)
92 213/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài Nhơn Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến ngày 18/8/2021
93 108-CV-TU Thị ủy Hoài NhơnVề việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID -19
94 209/BC-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 15h00, ngày 18/8/2021)
95 202/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnKết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến ngày 16/8/2021
96 1392/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnSắp xếp, tổ chức hoạt động kinh doanh tại các chợ trên địa bàn thị xã để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19
97 200/BC-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 15h00, ngày 16/8/2021)
98 1386/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnCV thực hiện tuần cao điểm đẩy mạnh các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu cài đặt ứng dụng Bluezone
99 1393/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnV/v tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ người đang cách ly y tế tập trung và cách ly y tế tại nhà trên địa bàn thị xã
100 5018/UBND-VX UBND tỉnh Bình ĐịnhKéo dài thời gian thực hiện Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
101 196/BC-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 15h00, ngày 15/8/2021)
102 20/HD-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Hướng dẫn mô hình khung về việc tổ chức cho người dân tham gia “bảo vệ vùng xanh, thắng nhanh Covid-19” trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn
103 193/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnTHÔNG BÁO Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến ngày 13/8/2021
104 181/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài Nhơn Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến ngày 11/8/2021
105 182/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài Nhơn Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến ngày 11/8/2021
106 175./TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnThông báo Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17h00 ngày 10/8/2021
107 173/BC-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnBÁO CÁO NHANH Tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 15h00, ngày 10/8/2021)
108 165-TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnKết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17h00 ngày 07/8/2021
109 1329/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thực hiện biện pháp cách ly tập trung đối với một số đối tượng về từ vùng dịch để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa thị xã
110 4838/UBND-VX UBND tỉnh Bình ĐịnhThực hiện biện pháp cách ly tập trung đối với một số đối tượng về từ vùng dịch để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
111 158/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnKết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17h00 ngày 05/8/2021
112 154/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnKết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17h00 ngày 04/8/2021
113 51-TB-BCD BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnThông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã
114 153-BC-UBND BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 15h00, ngày 04/8/2021)
115 152/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnKết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17h00 ngày 03/8/2021
116 151/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnKết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17h00 ngày 02/8/2021
117 148/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnKết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17 giờ 00 ngày 01/8/2021
118 143/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnHÔNG BÁO Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17 giờ 00 ngày 31/7/2021
119 1283/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnTiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg trên địa bàn thị xã
120 1282/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnTăng cường công tác quản lý đội ngũ shipper hoạt động trên địa bàn đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
121 1272/UBND-TH UBND thị xã Hoài Nhơn V/v tạm dừng tiếp nhận người dân tự ý, tự phát từ vùng dịch về Hoài Nhơn lưu trú
122 4643/UBND-VX UBND tỉnh Bình ĐịnhTiếp nhận người dân Bình Định từ vùng dịch về địa phương
123 136/BC-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 17h00, ngày 29/7/2021)
124 132/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnTHÔNG BÁO Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17 giờ 00 ngày 28/7/2021
125 133/BC-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 17h00, ngày 28/7/2021)
126 4543/UBND-VX UBND tỉnh Bình Định Tăng cường quản lý cư trú, kiểm soát người từ các vùng, địa phương có dịch COVID-19 về/đến tỉnh Bình Định
127 130/TB/BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnTHÔNG BÁO Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17 giờ 00 ngày 27/7/2021
128 128/BC-UBND BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 17h00, ngày 27/7/2021)
129 125/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnTHÔNG BÁO Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17 giờ 00 ngày 26/7/2021
130 119/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnTHÔNG BÁO Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17 giờ 00 ngày 25/7/2021
131 112/BC-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnTình hình Tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 17h00, ngày 22/7/2021)
132 117/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnTHÔNG BÁO Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17 giờ 00 ngày 24/7/2021
133 115/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnTHÔNG BÁO Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17 giờ 00 ngày 23/7/2021
134 4452/UBND-VX UBND tỉnh Bình ĐịnhTăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
135 1197/UBND-VX UBND thị xã Hoài Nhơn V/v tăng cường kiểm tra các phương tiện giao thông khi vào tỉnh Bình Định phòng, chống dịch Covid-19
136 69/KH-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Ke hoach ho tro kho khan do đai dich Covid-19 tren đia ban thi xa Hoai Nhon.doc
137 1217/UBND-CCT UBND thị xã Hoài NhơnThực hiện chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do dại dịch COVID-19
138 109/TB-BCD BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnKết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17 giờ 00 ngày 21/7/2021
139 4409/UBND-VX UBND tỉnh Bình ĐịnhThực hiện các biện pháp cách ly y tế, xét nghiệm đối với người đến/về tỉnh từ vùng dịch
140 2644/SYT-NVY Sở Y tế Bình ĐịnhV/v hướng dẫn thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho công dân để phòng, chống dịch COVID-19
141 2644/SYT-NVY Sở Y tế Bình ĐịnhV/v hướng dẫn thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho công dân để phòng, chống dịch COVID-19
142 1138/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnTiếp tục tập trung thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh
143 284/TB-SYT Sở Y tế Bình ĐịnhSở Y tế thông báo cho những người cùng đi trên chuyến bay Vietnam Airlines số hiệu VN1394 từ Thành phố Hồ Chí Minh về Bình Định hạ cánh lúc 13h00’ ngày 17/7/2021
144 1178/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnTăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các trạm dừng nghỉ, cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thị xã
145 105/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnKết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17 giờ 00 ngày 19/7/2021
146 68/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnTổ chức tiếp nhận bàn giao công dân Hoài Nhơn (từ TP. Hồ Chí Minh) trở về thị xã để cách ly tại nhà/nơi lưu trú sau khi hoàn thành cách ly tập trung
147 103/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnKết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17 giờ 00 ngày 18/7/2021
148 101/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnKết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17 giờ 00, ngày 17/7/2021
149 1172/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnThực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg trên địa bàn thị xã
150 2996/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Định Điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn
151 89/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnKết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến chiều ngày 15/7/2021
152 1157UBND-VX BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnCông văn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng.doc
153 94/BC-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo Tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Cập nhật lúc 17h00, ngày 14/7/2021)
154 3146-QĐ-BYT Bộ Y tếQuyết định về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid-19 do chủng vi rút corona mới (sars-cov-2)
155 5599/BYT-MT Bộ Y tếV/v giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân Covid-19
156 1146/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnCông văn đề nghị rà soát các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19.doc
157 1137/UBND-TH UBND thị xã Hoài Nhơn V/v điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã
158 92/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài Nhơn Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã tại Hội nghị trực tuyến lúc 17 giờ 00, ngày 12/7/2021
159 259/TB-SYT Sở Y tế Bình ĐịnhV/v tìm người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định (TBK số 22 - Cập nhật TBK số 20)
160 89/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnKết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã tại Hội nghị trực tuyến lúc 17 giờ 00, ngày 11/7/2021
161 1120/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v thực hiện giám sát các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, đau họng phòng, chống dịch
162 1116/UBND-NV UBND thị xã Hoài NhơnV/v tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị
163 59/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKế hoạch thực hiện đẩy mạnh cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn
164 86/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnKết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã tại Hội nghị trực tuyến lúc 17 giờ 00, ngày 10/7/2021
165 3986/QĐ-BYT Bộ Y tếQuyết định của Bộ Y tế về việc ban hành “Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19”
166 84/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnKết luận của Trưởng ban BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thị xã tại Hội nghị trực tuyến lúc 17 giờ 00, ngày 09/7/2021
167 115-UBND-TH BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnV/v tập trung thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội tại khu vực âu tàu Tam Quan
168 2471/SYT-NVY Sở Y tế Bình ĐịnhV/v thực hiện các biện pháp cách ly y tế, xét nghiệm đối với người đến/về tỉnh từ vùng dịch
169 82/CV-BCD BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnV/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt công nhân, người lao động qua chốt kiểm dịch y tế
170 81/TB-BCD BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnKết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã tại Hội nghị trực tuyến lúc 17 giờ 00, ngày 08/7/2021 .
171 1108/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cung ứng hàng hóa cho Nhân dân, kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
172 1100/UBND-TNMT UBND thị xã Hoài NhơnVề việc tiếp tục tăng cường công tác thu gom, xử lý chất thải rắn thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
173 1089/UBND-TH UBND thị xã Hoài Nhơn V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 mức độ “nguy cơ rất cao” tại phường Hoài Xuân
174 10/CĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhTăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh
175 9855/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc huy động lực lượng y tế tư nhân (y và dược), y tế trường học, y tế thôn tham gia công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn thị xã
176 1088/UBND-TH UBND thị xã Hoài Nhơn] Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thị xã trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19
177 1087/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thần tốc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
178 1086/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnV/v khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ở mức độ “nguy cơ rất cao” tại phường Hoài Xuân
179 77/CV-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnChủ trương quản lý người tâm thần thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn
180 73/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài Nhơn Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã tại Hội nghị trực tuyến chiều ngày 06/7/2021
181 1084/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnXử lý phun hóa chất khử trùng bằng Cloramin-B phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã
182 19/CT-TTg Thủ tướng Chính phủChỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
183 16/CT-TTg Thủ tướng Chính phủChỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
184 15/CT-TTg Thủ tướng Chính phủChỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
185 07/CĐ-UBND UBND tỉnh Bình Định Công điện về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch covid-19
186 08/CĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhTiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
187 2805/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Định Giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
188 249/TB-SYT Sở Y tế Bình ĐịnhV/v tìm người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định (TBK 20 - Cập nhật TBK 19)
189 2686/QĐ-BCĐQG BCĐ quốc gia phòng chống dịch Covid-19Quyết định số 2686/QĐ-BCDQG ngày 31/5/2021 của BCDQG Phòng chống dịch Covid-19 V/v ban hành "Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19"
190 506/QĐ-UBND BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định Ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
191 47/BCĐ-TH BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnV/v tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
192 49/BCĐ-TH BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnV/v chỉ đạo cấp bách dập dịch COVID-19 (kết luận cuộc họp lúc 17 giờ 00, ngày 29/6/2021)
193 1022/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnV/v khẩn cấp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
194 166-KL/TU Thị ủy Hoài NhơnKết luận số 45-KL/TU của Thường trực Thị ủy về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới
195 01/PA-UBND UBND thị xã Hoài NhơnPhương án Tổ chức phong tỏa tạm thời khu vực/thôn/khu phố/xã/phường, cụm xã, phường có nguy cơ cao lây nhiễm dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn
196 19-KH-TU Thị ủy Hoài NhơnKế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19
197 1023/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnV/v tạm thời giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 tại các phường: Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Tam Quan, Hoài Hảo
198 1037/UBND-KT UBND thị xã Hoài NhơnV/v triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã
199 55/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch covid-19
200 1913/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
201 55/CV-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnV/v hướng dẫn công nhân, người lao động qua các chốt kiểm dịc
202 1065/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnTạm thời giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
203 1069/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnTăng cường mạnh mẽ các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 ở mức “nguy cơ rất cao” tại các xã, phường phía Nam thị xã
204 1068/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnKhẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ở mức độ “nguy cơ rất cao” tại phường Hoài Hương
205 63/CV-UBND BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnYêu cầu lập danh sách đối tượng có nguy cơ cao
206 1080/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnTăng cường kiểm tra nghiêm ngặt người và phương tiện qua chốt kiểm dịch y tế
207 66/KL-BCĐ UBND thịn xã Hoài NhơnKết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chiều ngày 05/7/202
208 234/TB-SYT Sở Y Tế Bình ĐịnhThông báo khẩn số 12 ( cập nhật thông báo số 11) về việc tìm người có liên quan đến các điểm nguy cơ trên địa bàn tỉnh Bình Định
209 01/CĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnV/v tiếp tục tăng cường các biện pháp câp bách phòng, chống covid-19 trên địa bàn thị xã
210 1000/UBND-NC UBND thị xã Hoài NhơnV/v khẩn cấp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
211 993/UBND-VP UBND thị xã Hoài NhơnV/v khẩn trương nghiêm túc thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
212 967/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
213 07/CĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhCông điện về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch covid-19
214 974/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tiếp tục thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
215 971/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tiếp tục thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
216 835/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v thống nhất thực hiện một số nội dung về thành lập, vận hành khu cách ly tập trung của thị xã và các chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
Ca khúc Hoài NhơnCông báo tỉnh Bình ĐịnhĐường dây nóngkêu gọi đầu tưVăn bản về phòng chống dịch covid -19Phản ánh kiến nghịdanhgiahailongDich vu cong truc tuyenThông tin tuyển dụngHướng dẫn cái đặt BlozoneTra cứu quy hoạchm  xây dựngNop Ho SoCông khai ngân sáchĐỀ TÀI KHOA HỌCCổng dịch vụ công quốc giaBộ thủ tục hành chính cấp huyệnBộ thủ tục hành chính cấp xãLuật thống kêTài liệu họp trực tuyếnNgười phát ngônHồ sơ đề xuất cấp GPMTĐánh giá công chứcThư xin lỗibản đồ hành chinh Việt NamBộ nhận diện Chuyển đổi sốDubaothoitiet

  Liên kết web