DANH BẠ DOANH NGHIỆP THỊ Xà HOÀI NHƠN ( CẬP NHẬ NĂM 2023)

 

STT TÊN DOANH NGHIỆP NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 DNTN Trung  SX nhôm sắt Tổ 3 Khối Liêm Bình - Bồng Sơn 761299
2 DNTN Phước Vinh Đại lý tạp hóa 60 Trần Hưng Đạo- Bồng Sơn 861604
3 DNTN Ngọc Hạnh VLXD 231 Quang Trung - Bồng Sơn 831382
4 HTX Hiệp Thành SX gạch ngói Khối Thiết Đính Nam- Bồng Sơn 3761090
5 Tín dụng Bồng Sơn Tín dụng 41Trần Hưng Đạo - Bồng Sơn #REF!
6 DNTN Hùng Hiểu Mua bán, chế biến gỗ Thôn Thiết Đính Nam-TT Bồng Sơn 761232
7 DNTN Nhà Nghĩ Hải Sơn Khách sạn 235 Quang Trung - Bồng Sơn 861237
8 DNTN Thanh Nhàn VLXD 133- Quang Trung - Bồng Sơn 3861967
9 DNTN Huy Tùng TAGS 318 Quang Trung - Bồng Sơn 3861941
10 DNTN Vạn Thành XDCB Đường Lê lợi-Khối Liêm Bình - Bồng Sơn 861551
11 BVĐK Khu Vực Bồng Sơn Y tế 202QTrung- TT Bồng Sơn .661639
12 DNTN TM-DV Hồng Nhanh  Bia-nước ngọt Khối Phụ Đức - Bồng Sơn #REF!
13 Cty TNHH XD Ng: Như Lâm XDCB Bồng Sơn - Hoài Nhơn 861957
14 CTy TNHH Phượng Hoàng Kính XD 118- Quang Trung- Bồng Sơn 3861789
15 DNTN Trung Tín Mỹ phẩm Khối 5- TTBồng Sơn 861838
16 Cty TNHH Viễn Thông Thịnh Phát Điện Thoại 281 Quang Trung - Bồng Sơn 861632
17 Cty TNHH Vạn Thắng SX nước tinh kh 344- Quang Trung- Bồng Sơn 861937
18 DNTN TM & DV Xuân Ký Điện thoại 236 Quang Trung- Bồng Sơn  861973
19 DNTN TM-DV Tân Hoàng Long Xe máy Biên Cương - Phụ Đức-Bồng Sơn  661999
20 DNTN Việt Tiến MB Vi Tính 27 Hai Bà Trưng - Bồng Sơn 861240
21 CTy TNHH Liên Thành SXVLXD Trung Lương- Bồng Sơn 2214291
22 DNTN TM-DV Tin Học Thiên Long MB Vi tính Liêm Bình - TTBồng Sơn  3561212
23 DNTN SX-TM Thành Ân SX nhôm sắt 268 Trần Hưng Đạo - Bồng Sơn 3761240
24 DNTN Thiên Trường MB Điện thoại 03 Quang Trung - Bồng Sơn 861507
25 DNTN Tín Phúc SX, MB gỗ 145 Trần Hưng Đạo- Bồng Sơn 861487
26 DNTN Hân Huy SX,MB đồ nhựa 246 Trần Hưng Đạo - Bồng Sơn(Cụm công nghiệp) 214757
27 DNTN TM Vinh Phong Xe máy 114 Quang Trung - Bồng Sơn 861519
28 CTy TNHH Tuấn Tuyết Bia 177 Trần Hưng Đạo- Bồng Sơn 761670
29 Cty TNHH TM Trang Hiệp Thành Đồ điện-nhựa  229Trần Hưng Đạo-TT Bồng Sơn 861549
30 DNTN Đạt Minh SX,MB đồ nhựa Cụm công nghiệp- Bồng Sơn 961216
31 CTy TNHH Quang Thái Vẽ mỹ thuật 259 Quang Trung - Bồng Sơn  761188
32 Cty TNHH SX-TM-DV Thanh Bình SX N.T.Khiết 03 - Trần Hưng Đạo - Bồng Sơn 761991
33 CTy TNHH C.Q.S Chế biến gỗ 01 - Bạch Đằng - Bồng Sơn 761700
34 Cty TNHH Quốc Vương Chế biến gỗ 03 Tăng Bạt Hổ - Bồng Sơn 3761501
35 Cty TNHH Hoàng Dung VLXD 165 Quang Trung - Bồng Sơn 861462
36 DNTN Tường Minh Điện thoại 62 Quang Trung - Bồng Sơn 861374
37 Cty TNHH TM DV Duy Quý Điện tử…. 167 Quang Trung- Bồng Sơn 861203
38 DNTN TM Chánh Hà Kính, nhôm,sắt 349 Quang Trung- TT Bồng Sơn 861851
39 CTy TNHH Hiền Hương XDCB 362 Quang Trung-TT Bồng Sơn  
40 DNTN TM Lam Sơn KD tổng hợp 68 Quang Trung-TT Bồng Sơn 473398
41 Cty TNHH TM Hoàng Sơn Bia, giải khát 69 Quang Trung - TT Bồng Sơn 3861899
42 Cty TNHH TM&DV Duy Linh Điện tử…. 152 Trần Hưng Đạo- TT Bồng Sơn 961766
43 CTy TNHH Bá Sanh Đường KD tổng hợp Tổ 4 - Khối 3 - TT Bồng Sơn 3274199
44 DNTN TM  Tiến Hòa
Nông sản
299 Quang Trung-TT Bồng Sơn 861509
45 DNTN TM-DV Phượng  VLXD 192 Quang Trung - Bồng Sơn  861852
46 Trường mầm non Bán công Họa My Giáo dục 58 Hai Bà Trưng-TTBồng Sơn 861936
47 CTy TNHH TM Trung Tín CNP, Hóa mỹ phẩm... Khối 5 - TT Bồng Sơn  861838
48 Cty TNHH Thủy Trinh CNP, Hóa mỹ phẩm 144 Quang Trung - TT Bồng Sơn 861405
49 CTy TNHH TM Long Vũ VTNN, thuốc BVTV... 92 Trần Hưng Đạo, Bồng Sơn 861819
50 CTy TNHH Viễn Tân Điện thoại; Vận tải 363 Quang Trung - Bồng Sơn 861512
51 DNTN TM Cường Lam Tạp hóa Đường Biên Cương -Phụ Đức- Bồng Sơn 761252
52 CTy TNHH Thành Hoa  ĐL bảo hiểm nhân thọ 341 Quang Trung, TT Bồng Sơn 761247
53 CTy TNHH Bạch Đằng Quán Ăn uống, giải khát 06- Bạch Đằng-TT Bồng Sơn 861106
54 DNTN Thạch Bích Tạp hóa Số 10 Trần Hưng Đạo-TT Bồng Sơn 861907
55 CTy TNHH Mỹ Nghệ Việt Vỹ SX và MB hàng thủ công mỹ nghệ 19 Biên Cương- TT Bồng Sơn 861264
56 CTy TNHH TM-DV Tấn Ảnh TAGS Số 11- Đường Biên Cương- TT Bồng Sơn 3761046
57 CN Cty Cổ Phần Hoa Sen SX VLSX Khối Thiết Đính - Bồng Sơn 3761841
58 HTX SX Đá XD Bình Đê SX đá XD Chương Hòa - Hoài Châu Bắc 3866266
59 HTX DV Điện Năng Hoài Châu Bắc DV Điện Gia An- Hoài Châu Bắc 3866554
60 CTy TNHH Hoa Cúc Xăng dầu QL1A-Chương Hòa - Hoài Châu Bắc 866006
61 CTy TNHH TM Hòa Khánh VLXD... Thôn Quy Thuận-hoài Châu Bắc 866214
62 DNTN DV-TM Năm Tấn VLXD QL1A-Ngọc An- Hoài Thanh Tây 3864999
63 DNTN Thành Nhuận Mua bán gỗ... Ngọc An Trung - H. Thanh Tây 864240
64 XN Hữu Nghị Chế biến gỗ Tài Lương4 - Hoài Thanh Tây 865512
65 DNTN DV-TM Ngọc Hà ăn uống, mua bán đồ điện... Tài Lương1- Hoài Thanh Tây 864032
66 HTXNN Ngọc An DV NN&Điện Ngọc An - Hoài Thanh Tây 864392
67 HTXNN Lương Sơn DV NN&Điện Lưong Sơn- Hoài Thanh Tây 864038
68 Cty TNHH Phú Phong VLXD, vận tải... Ngọc An Trung - H. Thanh Tây 864930
69 DNTN Duy Phát XDCB Thôn Tài Lương 1 - H. Thanh Tây 864044
70 CTy TNHH TM-DV Song Hân Ăn uống... QL1A-Tài Lương 4-Hoài Thanh Tây 764045
71 HTX DV Điện Năng Hoài Châu DV Điện Xóm 5- An Sơn- Hoài Châu 3866566
72 Cty TNHH An Phúc Thịnh  Hàng thủ công mỹ nghệ Thôn Thành Sơn-Hoài Châu 0913694796
73 CTy TNHH Thành Nghĩa KD vận tải hàng hóa bằng ô tô Thôn Quy Thuận- Hoài Châu Bắc 866422
74 DNTN TM Quốc Tú Xe máy QL1A Bình Chương- Hoài Đức  861057
75 DNTN TM-DV Phú Liễu Xăng dầu QL1A-Bình Chương- Hoài Đức 562018
76 Cty TNHH SX VLXD HN SX gạch Tynen Diễn Khánh- Hoài Đức 2214628
77 DNTN TM-DV Hoài Đức XDCB+X.Dầu QL1A-Bình Chương- Hoài Đức 661286
78 CTy Cổ Phần Phú Hoài SX nước tinh khiết Diễn Khánh - Hoài Đức 3562089
79 HTX DV Điện Năng Hoài Đức DV Điện Bình Chương Nam-Hoài Đức 2214388
80 DNTN TM Thuỷ Bình Tạp Hóa QL1A-Bình Chương -Hoài Đức 3861870
81 Cty TNHH Đông Hà XDCB Bình Chương- Hoài Đức 562367
82 DNTN TM Minh Lan Xăng dầu Lại Khánh- Hoài Đức  3562187
83 CTy TNHH TM-DV Hoàng Tính Xăng dầu Thôn Diễn Khánh- Hoài Đức 3562358
84 HTX DV Điện Năng Hoài Hải DV Điện Kim Giao Nam- Hoài Hải 567178
85 DNTN TM-DV Đức Duy Mua bán, chế biến gỗ... QL1A-Phụng Du2-Hoài Hảo 863705
86 CTy TNHH XD Kim Thành XDCB QL1A-Phụng Du II- Hoài Hảo 865258
87 HTXNN Hoài Hảo II DV NN&Điện Thôn Cự Lễ- Hoài Hảo 865043
88 CTy TNHH Tín Đại Lộc Cưa xẽ gỗ lẽ Phụng Du II- Hoài Hảo 965024
89 CTy TNHH TM-DV Hoàng Luân Mua bán gỗ Tấn Thạnh I - Hoài Hảo 3863359
90 CTy TNHH TM Tư Kiệt Đá lạnh Thôn Tấn Thạnh- Hoài Hảo 863404
91 CTy TNHH Anh - Nhật – Nga Trồng rừng và khai thác rừng Thôn Tấn Thạnh 1, xã Hoài Hảo 863748
92 CTy TNHH SX-TM&DV Đức Thịnh Trồng rừng và khai thác rừng Tấn Thạnh2 -Hoài Hảo 865476
93 Tín dụng Hoài Hương Tín dụng Thạnh Xuân Đông- Hoài Hương 868347
94 Tr­êng THPT NguyÔn Du          Giáo dục Thiện Đức- Hoài Hương 868799
95 HTX DV Điện Năng Hoài Hương DV Điện Nhuận An- Hoài Hương 3768115
96 DNTN Thắng Lợi SX nước TK Thạnh Xuân Đông- Hoài Hương 868702
97 DNTN B.T.Tân Tiến SX Đá lạnh Thạnh Xuân Đông - Hoài Hương 868365
98 CTy TNHH Đoàn Kết SX; gia công hàng may mặc  Thôn Thạnh Xuân- Hoài Hương 0906402259
99 HTXNN Hoài Mỹ II DV NN&Điện Xuân Khánh- Hoài Mỹ 3867433
100 HTX NN Hoài Mỹ I DV NN&Điện Định Công- Hoài Mỹ 3867238
101 DNTN Trung Tuấn NT thủy sản,MB điện năng;....... Thôn Công Lương-Hoài Mỹ 0918646196
102 HTXNN Hoài Phú DV NN&Điện Lương Thọ 2- Hoài Phú 3863237
103 CTy TNHH XD Thương Thảo XDCB An Hội- Hoài Sơn 566076
104 DNTN Văn Thiện SX VLXD Đệ Đức 3- Hoài Tân 861654
105 DNTN Vân Thanh Vận tải, VLXD QL1A-Đệ Đức 3 - Hoài Tân 243718
106 DNTN Thành Thức MB Sắt phế liệu QL1A-Giao Hội 2 - Hoài Tân  214159
107 DNTN SX -TM Trường Hải KD tổng hợp QL1A-Thôn An Dưỡng 2 - Hoài Tân 861534
108 DNTN Đức Lung Xăng dầu QL1A-An Dưỡng2 - Hoài Tân 861875
109 HTX Vận Tải  xăng dầu An Dưỡng1 - Hoài Tân 861684
110 DNTN Bửu Trân In lụa QL1A- Đệ Đức 3 - Hoài Tân 3861627
111 DNTN Khánh Hưng Phân bón QL1A-Đệ Đức 3- Hoài Tân 861410
112 DNTN TM Đức Thuỷ GAS Đệ Đức 3 - Hoài Tân 761697
113 DNTN An Trường Thành SX VLXD An Dưỡng II - Hoài Tân 761175
114 HTX NN Giao An DV NN&Điện Giao Hội 1-Hoài Tân 861212
115 HTXNN Đệ Đức DV NN&Điện Đệ Đức 1- Hoài Tân 3861629
116 DNTN Khách Sạn Kim Khánh Khách sạn QL1A-Thôn Đệ Đức3- Hoài Tân 661708
117 DNTN TM Hoàng Tín VLXD Đệ Đức 3 - Hoài Tân 761922
118 DNTN Thanh Hương VTNN, thuốc BVTV QL1A-An Dưỡng 2- Xã Hoài Tân 761151
119 HTX DV Điện Năng Nhơn Tân DV Điện An Dưỡng2- Hoài Tân 861721
120 DNTN Tin Thịnh VLXD An Dưỡng2- Hoài Tân 861578
121 CTy TNHH Quý Xây XDCB QL1A-Đệ Đức 3 - Hoài Tân 661662
122 CTy TNHH Việt Trung Điện thoại, xe máy Đệ Đức 3 - Hoài Tân 661079
123 DNTN Minh Chánh Xăng dầu An Dưỡng2 - Hoài Tân 3861027
124 Cty TNHH Tâm Trung Minh VLXD, Điện tử Đệ Đức - Hoài Tân 243575
125 DNTN TM-DV Trường Hà Phụ tùng xe QL1A-Đệ Đức 3 - Hoài Tân - Hoài Nhơn 761234
126 Cty TNHH KT-CN Đại Phát SX,MB nước đóng chai Xóm 9-Thôn Đệ Đức 3 - Hoài Tân 224599
127 CTy TNHH Minh Chánh T.B Mua bán gas Thôn Đệ Đức 3 - Hoài Tân 3274278
128 DNTN Lê Nam Mua bán gỗ Thôn An Dưỡng - Hoài Tân 214216
129 Cty TNHH Xe Buýt Bình Định Xe buýt QL1A-Thôn An Dưỡng1 - Hoài Tân 0914004642
130 Cty TNHH Đồ Gỗ Hoàng Bình SX đồ gỗ Đệ Đức 3 - Hoài Tân 561162
131 Cty TNHH Ninh Tuấn Phế liệu QL1A-Giao Hội 2 - Hoài Tân 861379
132 DNTN Thùy Trang TAGS Thôn An Dưỡng 2 - Hoài Tân 761505
133 CTy TNHH TM Trường Hà Mua bán ô tô....vận tải.. QL1A-Đệ Đức 3 - Xã Hoài Tân 224309
134 CTy TNHH TM-DV H.T-B.S Computer Máy tính,... QL1A-Đệ Đức 3 - Hoài Tân  961909
135 CTy TNHH XS- TM&DV Phong Vũ SX các loại VLXD & Vận tải QL 1A-Đệ Đức3- Hoài Tân 275899
136 CTy TNHH Vận Tải Trường Thịnh KD vận tải hàng hóa bằng ô tô Đệ Đức 3- Hoài Tân 661464
137 DNTN Toàn Đạt Chế biến, mua bán gỗ gỗ Thôn An Dưỡng2- Hoài Tân 0934905653
138 CTy TNHH DV Hòa Phát Khách sạn Thôn Đệ Đức 3- Hoài Tân 0914221965
139 CTy TNHH Tuyết Nhung Xăng dầu An Dưỡng 2- Hoài Tân 3609944
140 CTy TNHH DV XL Bình Định            XDCB Thôn Đệ đức 3, Hoài Tân 3706206
141 DNTN Phú Vinh XDCB An Mỹ - Hoài Thanh 864860
142 DNTN Năm Ninh VLXD Lâm Trúc I - Hoài Thanh 868220
143 HTX DV Điện Năng Hoài Thanh DV Điện Thôn Mỹ An- Hoài Thanh 864690
144 DNTN Trường Lâm SX, MB gỗ Trường An - Hoài Thanh 768837
145 Công ty TNHH xây dựng Thành Hương Xây dựng An Dinh, Hoài Thanh 0914130600
146 DNTN An Xuân Mỹ SX gạch ngói Thôn Hoài Trung 2- Hoài Xuân 861342
147 HTXNN Hoài Xuân DV NN&Điện Hòa Trung II- Hoài Xuân 861141
148 Cty TNHH TM&DV Hải Vân Xe máy, XD Thuận Thượng 2 - Hoài Xuân 861430
149 DNTN TM Thu Trạc Xe máy 104 QL1A - TT Tam Quan 865233
150 DNTN TM -DV Hoàng Sơn Xe máy 36 Nguyễn Trân - Tam Quan 865488
151 DNTN Toản Thành Phân bón 126 QL1A - TT Tam Quan 865203
152 Tín dụng Tam Quan Tín dụng 314-QL1A TT Tam Quan 865200
153 DNTN TM Kim Anh Thuốc lá 424 QL1A - TT Tam Quan 865321
154 DNTN Việt Hưng Xăng dầu 342 - Ql1a - Tam Quan 765789
155 DNTN Triết Nhung VLXD 184 QL1A - TT Tam Quan 865355
156 DNTN TM Dũng Bé VLXD 170 QL1A - TT Tam Quan 865242
157 DNTN Tấn Phát LT Xăng dầu 438 QL1A - TT Tam Quan 865495
158 DNTN Phú Quang Bán GAS; SX đá lạnh 167-Khối 3 - TT Tam Quan 3865334
159 DNTN Yến Vân SX nước tinh kh 433 QL1A - TT Tam Quan 865557
160 DNTN TM Sơn Hà Tạp hóa 173 QL1A - TT Tam Quan 3565753
161 Cty TNHH Khởi Nghiệp VLXD 359QL1A-TT Tam Quan  865412
162 CTy TNHH Thuận Tiến Bia,rượu... 560 Qlộ Tam Quan - Hoài Nhơn 865366
163 DNTN TM-DV Hoàng Huy  Xe máy 214 QL1A - TT Tam Quan 3665529
164 DNTN TM-DV Phước Long Xe máy 353 QL1A - TT Tam Quan 665179
165 DNTN Liên Hà VLXD 166 QL1A - TT Tam Quan 3865223
166 DNTN TM Phú Hưng Thiết bị văn phòng 568 QL1A - TT Tam Quan 3965189
167 CTy TNHH TM-XS& DV Thành Phát Mua bán,XS các loại giấy bao bì, Vận tải 210- QL1A- TT Tam Quan 0906341004
168 CTy TNHH Hiền Vương SX và MB hàng thủ công mỹ nghệ 28-QL1A-TT Tam Quan 0913357849
169 CTy TNHH TM-DV Huyền Trân TAGS; VT.. 112-Nguyễn Chí Thanh-TT Tam Quan 3765756
170 DNTN Thanh Hoa SX VLXD Tân Thành 1 - Tam Quan Bắc 865319
171 Tín dụng Tam Quan Bắc Tín dụng Tân Thành- Tam Quan Bắc 865405
172 CTy TNHH Hải Nguyên KD tổng hợp Thiện Chánh1 - Tam Quan Bắc 560923
173 DNTN Quý VLXD. . . Tân Thành 1 - Tam Quan Bắc 3665351
174 DNTN SX Nước Mắm Hải Long SX nước mắm Thôn Thiện Chánh-TQBắc 560661
175 HTX DV Điện Năng Tam Quan Bắc DV Điện Tân Thành II - Tam Quan Bắc 3865436
176 CTy TNHH Hải Hà KD tổng hợp Thiện Chánh 1 - Tam Quan Bắc 865336
177 CTy TNHH Mai Son SX đá lạnh, tàu thuyền Thiện Chánh 1 - Tam Quan Bắc 3694796
178 DNTN Đông Phương Nhà hàng QL1A-Tân Thành 1 - Tam Quan Bắc 765079
179 CNCTy Cổ Phần PUSCO 6 Bình Định Lập dự toán và thẩm tra dự toán... Thiện Chánh 1- Tam Quan Bắc 660281
180 CN CTy Cổ Phần Dầu Dừa Pha Lê Sản phẩm dừa Tân Thành 2- Tam Quan Bắc 6274469
181 DNTN TM Mai Tá Xăng dầu Cửu Lợi Bắc- Tam Quan Nam 865332
182 HTX NN Tam Quan Nam DV NN Tăng Long1- Tam Quan Nam 3865800
183 HTX DV Điện Năng Tam Quan Nam DV Điện Trung Hóa- Tam Quan Nam 3560351
184 CTy TNHH Ngọc Minh Khai thác gỗ… Thôn Trung Hóa- Tam Quan Nam 560193
185 CTy TNHH Ngọc Chung SX và MB hàng thủ công mỹ nghệ Cửu Lợi Bắc- Tam Quan Nam 560705

 

 

 

 

 Ca khúc Hoài NhơnCông báo tỉnh Bình ĐịnhĐường dây nóngkêu gọi đầu tưVăn bản về phòng chống dịch covid -19Phản ánh kiến nghịdanhgiahailongDich vu cong truc tuyenThông tin tuyển dụngHướng dẫn cái đặt BlozoneTra cứu quy hoạchm  xây dựngNop Ho SoCông khai ngân sáchĐỀ TÀI KHOA HỌCCổng dịch vụ công quốc giaBộ thủ tục hành chính cấp huyệnBộ thủ tục hành chính cấp xãLuật thống kêTài liệu họp trực tuyếnNgười phát ngônHồ sơ đề xuất cấp GPMTĐánh giá công chứcThư xin lỗibản đồ hành chinh Việt NamBộ nhận diện Chuyển đổi sốDubaothoitiet

  Liên kết web