THÀNH VIÊN UBND THỊ XÃ HOÀI NHƠN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

I. LÃNH ĐẠO UBND THỊ XÃ:

1. Ông Lê Đăng Tuấn, Chủ tịch UBND thị xã.

- Điện thoại: 02563.861.900.

- Địa chỉ nơi làm việc: Số 06, đường 28-3, phường. Bồng Sơn, thị xã  Hoài Nhơn, Bình Định.

- Nhiệm vụ phân công: Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành công việc của UBND thị xã  thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 29, Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, trực tiếp phụ trách các ngành và lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, Quân sự, Công an, Biên phòng, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự, công tác tiếp công dân, cải cách hành chính, công tác dân vận của chính quyền, ngân sách, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển. Phối hợp công tác với TT. HĐND huyện, UBMTTQVN huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

2. Ông Phạm Văn Chung - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch TT. UBND thị xã.

- Điện thoại: 02563.861.892

- Địa chỉ nơi làm việc: Số 06, đường 28-3, TT. Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định.

- Nhiệm vụ phân công:Làm nhiệm vụ Thường trực, giúp Chủ tịch UBND thị xã điều hành các công việc của UBND thị xã khi Chủ tịch đi vắng. Phụ trách các ngành và lĩnh vực: Văn phòng HĐND và UBND thị xã Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, Thương mại - Dịch vụ, tài chính, ngân hàng, quỹ tín dụng, thuế, xổ số kiến thiết, Quản lý đô thị, cấp nước đô thị, xử lý rác thải đô thị, giao thông vận tải, thống kê, điện; các dự án thuộc lĩnh vực: Xây dựng, giao thông, công nghiệp; các dự án đầu tư vào cụm công nghiệp; công tác cải cách thủ tục hành chính. Phối hợp công tác với Quản lý thị trường, Liên đoàn Lao động và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban Chỉ đạo một số lĩnh vực có liên quan (có danh sách kèm theo); trực tiếp phụ trách công tác bồi thường, GPMB, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

3. Ông Trần Hữu Thảo - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã.

-  Điện thoại: 02563.861.790

- Địa chỉ nơi làm việc: Số 06, đường 28-3, phường. Bồng Sơn, thị xã  Hoài Nhơn, Bình Định.

- Nhiệm vụ phân công:Phụ trách các ngành và lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tôn giáo, Ngoại vụ, Thi đua - Khen thưởng, Lao động, Thương binh và Xã hội, xã miền núi, xã bãi ngang ven biển, chương trình hỗ trợ nhà ở hộ nghèo, giải quyết việc làm, Y tế, Dân số, Gia đình, trẻ em, theo dõi thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.  Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Ban đại diện Hội người cao tuổi, Hội Khuyến học, Hội Người tàn tật, trẻ em mồ côi, Hội nạn nhân chất độc da cam, Hội Chữ thập đỏ, Hội Luật gia, Hội y học cổ truyền, Hội Cựu tù chính trị cách mạng, Hội Cựu thanh niên xung phong và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban Chỉ đạo một số lĩnh vực có liên quan (có danh sách bên dưới); trực tiếp phụ trách công tác bồi thường, GPMB, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

4. Ông Nguyễn Chí Công - Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

- Điện thoại: 02563.661.848

- Địa chỉ nơi làm việc: Số 06, đường 28-3, phường. Bồng Sơn, thị xã  Hoài Nhơn, Bình Định.

- Nhiệm vụ phân công:Phụ trách các ngành và lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Hợp tác xã nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, lâm nghiệp, phát triển quỹ đất, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hội đồng thẩm định giá đất, chương trình xây dựng nông thôn mới; các dự án thuộc lĩnh vực: Lâm nghiệp, tái định cư vùng thiên tai, nước sạch và VSMT nông thôn, xử lý rác thải nông thôn. Phối hợp công tác với Hội nông dân, Hội làm vườn, Hội sinh vật cảnh và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Phó Trưởng ban thường trực BCH phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban Chỉ đạo một số lĩnh vực có liên quan (có danh sách bên dưới); trực tiếp phụ trách công tác bồi thường, GPMB, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

 

      Ngoài các nhiệm vụ được phân công trên; Chủ tịch, các PCT UBND huyện trực tiếp chỉ đạo công tác bồi thường GPMB,  xây dựng cơ bản, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc ngành và lĩnh vực phụ trách, đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban sau:

      a. Chủ tịch UBND thị xã - Lê Đăng Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban.

- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện;

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng huyện;

- Chủ tịch Hội đồng xét tuyển công chức, viên chức;

- Trưởng ban Ban vận động ủng hộ xây dựng Đền thờ liệt sỹ huyện;

- Trưởng ban BCĐ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc;

- Trưởng ban Ban an toàn giao thông;

- Trưởng ban BCĐ phòng, chống dịch động vật;

- Phó Trưởng ban BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia về XD nông thôn mới;

- Trưởng ban BCĐ thi hành án dân sự;

- Trưởng ban BCH phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.

         b. Phó Chủ tịch UBND thị xã - Phạm Văn Chung làm Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban:

- Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết;

- Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế;

- Trưởng ban BCĐ công tác phòng không nhân dân;

- Trưởng ban BCĐ thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước;

- Tổ trưởng tổ công tác lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ, đường sắt;

- Phó Trưởng ban Ban vận động ủng hộ xây dựng Đền thờ liệt sỹ huyện;

         c. Phó Chủ tịch UBND thị xã - Trần Hữu Thảo làm Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban:

- Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - An ninh;

- Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật;

- Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng;

- Phó Chủ tịch Hội đồng xét tuyển công chức, viên chức;

- Trưởng ban Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội;

- Trưởng ban BCĐ xây dựng quỹ xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm;

- Trưởng ban BCĐ xây dựng nhà ở hộ nghèo, hộ chính sách;

- Trưởng ban BCĐ xây dựng, quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa;

- Trưởng ban BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá;

- Trưởng Ban BCĐ công tác gia đình huyện;

- Trưởng ban BCĐ phổ cập giáo dục tiểu học, THCS, trung học phổ thông;

- Trưởng ban Ban vận động hiến máu tình nguyện;

- Trưởng ban Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ;

- Trưởng ban BCĐ phòng, chống dịch và các bệnh nguy hiểm ở người;

- Trưởng ban BCĐ công tác dân số -  KHHGĐ;

- Trưởng ban BCĐ liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Trưởng ban BCĐ Đề án “ thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân”;

- Trưởng BCĐ thực hiện Đề án phát triển y tế biển;

- Phó Trưởng ban Ban vận động ủng hộ xây dựng Đền thờ liệt sỹ huyện;

- Đại diện lãnh đạo về chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 của huyện.

        d. Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Chí Công làm Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban:

- Trưởng ban BCĐ giao đất, giao rừng của huyện;

- Trưởng ban BCĐ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;

- Phó Trưởng ban trực BCH phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai;

- Phó Trưởng ban BCĐ phòng, chống dịch động vật;

- Phó Trưởng ban trực BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

        

II. THÀNH VIÊN UBND THỊ XÃ

1. Ông Huỳnh Ngọc Tín - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Chỉ huy trưởng BCHQS thị xã

-  Điện thoại: 02563.861.719

- Địa chỉ nơi làm việc: Số 216, Quang Trung, Bồng Sơn

2. Ông Võ Văn Thạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Trưởng Công an thị xã

- Điện thoại: 02563.861.751

- Địa chỉ nơi làm việc: Số 200, Quang Trung, Bồng Sơn

3. Ông Trương Nam Phong- Thị ủy viên - Trưởng phòng Kinh tế

- Điện thoại: 0563.861792

- Địa chỉ nơi làm việc: Số 04, đường 28-3, Bồng Sơn

4. Ông Đặng Đức Toàn - Thị ủy viên -Trưởng phòng  Tài Chính - Kế hoạch

- Điện thoại: 02563.861.803

- Địa chỉ nơi làm việc: Số 06, đường 28-3, Thị trấn Bồng Sơn

5. Ông Đặng Đức Đạo - Thị ủy viên - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Điện thoại: 02563.861.872

- Địa chỉ nơi làm việc: Số 02, đường 28-3, Bồng Sơn

6.  Bà Nguyễn Thị Hoài Anh- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

- Điện thoại: 02563.861.950

- Địa chỉ nơi làm việc: Đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Bồng Sơn

7. Ông Lê Văn Hùng -  Trưởng phòng Quản lý đô thị

- Điện thoại: 02563.606.099

- Địa chỉ nơi làm việc: Số 06, đường 28-3, Bồng Sơn

8. Ông Hồ Hưởng - Thị ủy viên - Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường

- Điện thoại: 02563.861.771

- Địa chỉ nơi làm việc: Số 04 đường 28-3, Bồng Sơn

9. Ông Nguyễn Văn Lý - Trưởng phòng Y tế

- Điện thoại: 02563.961.188

- Địa chỉ nơi làm việc: Số 185, Quang Trung, Bồng Sơn

10. Ông  Nguyễn Văn Dũng - Thị ủy viên Trưởng phòng  Văn hóa và Thông tin

- Điện thoại: 02563.861.690

- Địa chỉ nơi làm việc: Số 187, Quang Trung, Bồng Sơn

11. Ông Lê Minh NInh - Trưởng phòng  Tư Pháp

- Điện thoại: 02563.861.288

- Địa chỉ nơi làm việc: Số 185, Quang Trung, Bồng Sơn

12. Ông Trần Văn Hạnh - Thị ủy viên, Chánh Thanh tra thị xã

- Điện thoại: 02563.861.740

- Địa chỉ nơi làm việc: Số 84, Quang Trung, Bồng SơnCa khúc Hoài NhơnCông báo tỉnh Bình ĐịnhĐường dây nóngkêu gọi đầu tưVăn bản về phòng chống dịch covid -19Phản ánh kiến nghịdanhgiahailongDich vu cong truc tuyenThông tin tuyển dụngHướng dẫn cái đặt BlozoneTra cứu quy hoạchm  xây dựngNop Ho SoCông khai ngân sáchĐỀ TÀI KHOA HỌCCổng dịch vụ công quốc giaBộ thủ tục hành chính cấp huyệnBộ thủ tục hành chính cấp xãLuật thống kêTài liệu họp trực tuyếnNgười phát ngônHồ sơ đề xuất cấp GPMTĐánh giá công chứcThư xin lỗibản đồ hành chinh Việt NamBộ nhận diện Chuyển đổi sốDubaothoitiet

  Liên kết web