QĐ giao đất

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu văn bản
1 19367/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Trung Quang
2 19366/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Quyết định giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Hồng Cưu
3 19365/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất tái định cư cho bà Nguyễn Thu Hào
4 19253/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất ở cho bà Trần Thị Trị
5 19353/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất ở cho ông Lê Văn Liễu
6 18532/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất tái định cư cho ông Đặng Văn Phụng do ảnh hưởng đường kết nối với đường ven biển ĐT 639 (lô thứ 2)
7 18531/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất tái định cư cho ông Đặng Văn Phụng do ảnh hưởng đường kết nối với đường ven biển ĐT 639
8 18530/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất ở tái định cư cho ông Trần Đức Bông do ảnh hưởng dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam
9 18534/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định điều chỉnh giao đất tái định cư cho bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (lô 2)
10 18533/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định điều chỉnh giao đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
11 18294/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất tái định cư cho hộ bà Huỳnh Thị An bị ảnh hưởng dự án đường bộ cao tốc
12 18293/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất ở tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Kim Anh
13 18095/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất ở tái định cư cho ông Trương Minh Toàn và bà Võ Thị Chính bị ảnh hưởng dự án ni đường và khu dân cư tuyến đường Thái Lợi trên địa bàn phường Tam Quan Nam
14 18090/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất ở tái định cư cho ông Trương Minh Toàn và bà Võ Thị Chính bị ảnh hưởng dự án ni đường và khu dân cư tuyến đường Thái Lợi trên địa bàn phường Tam Quan Nam
15 18088/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất ở tái định cư cho ông Ngô Văn Toàn và bà Đoàn Thị Thắng bị ảnh hưởng dự án ni đường và khu dân cư tuyến đường Thái Lợi trên địa bàn phường Tam Quan Nam
16 18087/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất ở tái định cư cho ông Trần Lục và bà Huỳnh Thị Hoa bị ảnh hưởng dự án ni đường và khu dân cư tuyến đường Thái Lợi trên địa bàn phường Tam Quan Nam
17 18086/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất ở tái định cư cho ông Trần Lục và bà Huỳnh Thị Hoa bị ảnh hưởng dự án ni đường và khu dân cư tuyến đường Thái Lợi trên địa bàn phường Tam Quan Nam
18 18085/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất ở tái định cư cho ông Nguyễn Tám bị ảnh hưởng dự án ni đường và khu dân cư tuyến đường Thái Lợi trên địa bàn phường Tam Quan Nam
19 18084/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất ở tái định cư cho ông Nguyễn TRạch và bà Nguyễn Thị Thương bị ảnh hưởng dự án ni đường và khu dân cư tuyến đường Thái Lợi trên địa bàn phường Tam Quan Nam
20 18139/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất ở tái định cư cho hộ bà Đinh Thị Câu bị ảnh hưởng dự án ni đường và khu dân cư tuyến đường Thái Lợi trên địa bàn phường Tam Quan Nam
21 18138/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất ở tái định cư cho bà Nguyễn Thị Hoa bị ảnh hưởng dự án ni đường và khu dân cư tuyến đường Thái Lợi trên địa bàn phường Tam Quan Nam
22 18083/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất ở tái định cư cho ông Trần Văn Minh và bà Huỳnh Thị Hà bị ảnh hưởng dự án ni đường và khu dân cư tuyến đường Thái Lợi trên địa bàn phường Tam Quan Nam
23 18082/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất ở tái định cư cho ông Phan Hữu Tài bị ảnh hưởng dự án ni đường và khu dân cư tuyến đường Thái Lợi trên địa bàn phường Tam Quan Nam
24 18006/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất ở tái định cư cho ông Nguyễn Thanh Sơn
25 18003/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất tái định cư cho bà Lê Thị Miền
26 17734/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất tái định cư cho ông Trần Văn Lợi - đại diện cho hộ bà Nguyễn Thị Cọng
27 18005/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Quyết định giao đất tái định cư cho ông Lâm Văn Đổng
28 17733/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất tái định cư cho hộ bà Võ Thị Mùi
29 17732/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất tái định cư cho ông Nguyễn Minh Ca
30 18376/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn"Về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nhà văn hóa Cửu Lợi Nam – ĐT639, phường Tam Quan Nam 5 Ông Điền Ái Quốc"
31 17731/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất tái định cư cho ông Nguyễn Minh Lâm
32 17730/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất tái định cư cho ông Nguyễn Minh Sơn
33 17729/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất tái định cư cho ông Mai Thành Tiện và bà Lê Thị Nguyên
34 17195/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Phát và bà Nguyễn Thị Quận (ông Nguyễn Phát đã chết)
35 17189/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất tái định cư cho ông Phan văn Hóa
36 17188/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất tái định cư cho ông Huỳnh Ngọc Dương
37 17187/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất tái định cư cho bà Đỗ Thị Tầm
38 17186/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất tái định cư cho ông Huỳnh Ngọc Chương
39 17185/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất tái định cư cho bà Nguyễn Thị Bốn (lô thứ 2)
40 17184 UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất tái định cư cho bà Nguyễn Thị Bốn
41 17183/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất tái định cư cho bà Huỳnh Thị Lệ Huyền (lô thứ 2)
42 17182/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất tái định cư cho bà Huỳnh Thị Lệ Huyền
43 17181/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Quyết định giao đất tái định cư cho ông Nguyễn Thanh Diệu
44 17180/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất tái định cư cho ông Nguyễn Thái Sơn và bà Trần Thị Thảo
45 17163/QĐ -UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất tái định cư cho tạ hưởng
46 17162/QĐUBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất tái định cư cho hộ ông Huỳnh Văn Trí và bà Bùi Thị Lan
47 13874/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất tái định cư cho ông Nguyễn Văn Quang do GPMB xây dựng công trình: Mở rộng trụ sở UBND phường Bồng Sơn
48 10566/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất ở tái định cư cho hộ ông Lê Văn Hùng thuộc đối tượng bị ảnh hưởng thiên tai đến tái định cư tại Bàu Rong, phường Bồng Sơn
49 10565/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất ở tái định cư cho hộ ông Võ Thành Lời thuộc đối tượng bị ảnh hưởng thiên tai đến tái định cư tại Bàu Rong, phường Bồng Sơn
50 10564/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Quyết định giao đất ở tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Lập thuộc đối tượng bị ảnh hưởng thiên tai đến tái định cư tại Bàu Rong, phường Bồng Sơn
51 10563/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Quyết định giao đất ở tái định cư cho hộ ông Nguyễn Tấn Minh thuộc đối tượng bị ảnh hưởng thiên tai đến tái định cư tại Bàu Rong, phường Bồng Sơn
52 16747/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnGiao đất tái định cư cho ông Nguyễn Mên (thửa 207) do GPMB xây dựng công trình nhà làm việc UBND phường Bồng Sơn.
53 16744/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnGiao đất tái định cư cho ông Nguyễn Mên (thửa 198) do GPMB xây dựng công trình nhà làm việc UBND phường Bồng Sơn.
54 16743/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnGiao đất tái định cư cho ông Nguyễn Mên (thửa 199) do GPMB xây dựng công trình nhà làm việc UBND phường Bồng Sơn.
55 15295/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQĐ giao đất tái định cư cho ông Nguyễn Minh Tin do GPMB xây dựng đường kết nối ĐT 639 đoạn qua địa bàn phường Tam Quan Nam
56 15295/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất tái định cư cho ông Nguyễn Minh Tin do GPMB xây dựng đường kết nối ĐT 639 đoạn qua địa bàn phường Tam Quan Nam
Ca khúc Hoài NhơnCông báo tỉnh Bình ĐịnhĐường dây nóngkêu gọi đầu tưVăn bản về phòng chống dịch covid -19Phản ánh kiến nghịdanhgiahailongDich vu cong truc tuyenThông tin tuyển dụngHướng dẫn cái đặt BlozoneTra cứu quy hoạchm  xây dựngNop Ho SoCông khai ngân sáchĐỀ TÀI KHOA HỌCCổng dịch vụ công quốc giaBộ thủ tục hành chính cấp huyệnBộ thủ tục hành chính cấp xãLuật thống kêTài liệu họp trực tuyếnNgười phát ngônHồ sơ đề xuất cấp GPMTĐánh giá công chứcThư xin lỗibản đồ hành chinh Việt NamBộ nhận diện Chuyển đổi sốDubaothoitiet

  Liên kết web