Văn bản Thị xã

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu văn bản
1 330/TB-HĐND HĐND thị xã Hoài NhơnThông báo về Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch HĐND thị xã Hoài Nhơn năm 2024
2 3309/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnTHÔNG BÁO Về lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn năm 2024.
3 29/TB-VP UBND thị xã Hoài NhơnVề việc nghỉ Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã
4 117/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
5 3877/UBND-KT UBND thị xã Hoài NhơnVề việc ứng phó mưa lũ bảo đảm an toàn cho người dân trên địa bàn
6 3719/UBND-VX UBND thị xã Hoài Nhơnthực hiện các quy định về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước
7 3786/UBND-KT UBND thị xã Hoài NhơnVề việc ứng phó mưa lũ bảo đảm an toàn cho người dân trên địa bàn
8 3564/UBND-NC UBND thị xã Hoài NhơnV/v triển khai thực hiện nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn thị xã
9 18089/QD0-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định giao đất ở tái định cư cho bà Trần Thị Chuộng bị ảnh hưởng dự án ni đường và khu dân cư tuyến đường Thái Lợi trên địa bàn phường Tam Quan Nam
10 3838/UBND-VP UBND thị xã Hoài Nhơn V/v quản lý việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến của cán bộ, công chức, viên chức trên Hệ thống VNPT iGate
11 1043/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơnđiều chỉnh GPXD Cấp cho ông: NGUYỄN VĂN ĐÂU và bà ĐÀO THỊ BẶP
12 3319/UBND-KT UBND thị xã Hoài NhơnKhẩn trương triển khai chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn EC - lần thứ 4
13 3631/UBND-NC UBND thị xã Hoài NhơnV/v tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm Giết người, Cố ý gây thương tích
14 3075/UBND-NC UBND thị xã Hoài NhơnV/v đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới
15 3172/UBND-NC UBND thị xã Hoài NhơnV/v tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan" tín dụng đen"
16 76/BC-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I, năm 2023
17 2445/UBND-VP UBND thị xã Hoài NhơnNâng cao các chỉ số liên quan đến dịch vụ hành chính công
18 494/UBND-VP UBND thị xã Hoài NhơnV/v nghiêm túc triển khai thực hiện khai thác định danh công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính
19 4551/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc giao chỉ tiêu thực hiện trên lĩnh vực dịch vụ công năm 2023
20 344/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III, năm 2023
21 3693/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnTăng cường triển khai sử dụng phần mềm Quản lý công việc
22 3625/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnHướng dẫn các yêu cầu đối với hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản
23 2779/UBND-TP UBND thị xã Hoài NhơnTriển khai nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn
24 2588/UBND-TP UBND thị xã Hoài NhơnV/v triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử” của Đề án 06 trên địa bàn thị xã
25 2495/UBND-NV UBND thị xã Hoài NhơnV/v cập nhật bù đắp hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức
26 3528/UBND-NV UBND thị xã Hoài NhơnVề việc kiểm tra hoạt động công vụ
27 3116/UBND-NC UBND thị xã Hoài NhơnV/v thực hiện nghiêm các quy định về khai thác, sử dụng " CSDLQG về DC" theo yêu cầu của Bộ Công an
28 2513/UBND-NC UBND thị xã Hoài NhơnV/v đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VNeiD
29 76/BC-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I, năm 2023
30 2700/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnCông khai Danh mục 178 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 215 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND thị xã và UBND các xã, phường thị xã Hoài Nhơn
31 2571/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo về việc nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày Quốc khánh 02/9 năm 2023
32 01/2023/NQ-HĐND HĐND thị xã Hoài NhơnNghị quyết Ban hành quy định một số nội dung mà mức chi bảo đảm hoạt động của HĐND thị xã Hoài Nhơn khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
33 438/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022
34 294/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa,một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III, năm 2022
35 2588/UBND-TP UBND thị xã Hoài NhơnV/v triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử” của Đề án 06 trên địa bàn thị xã
36 2352/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo Tuyển dụng viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2023
37 120/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKế hoạch Tuyển dụng viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2023
38 266/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định ban hành Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin
39 59/KH-UBND UBND thị xã Hoài Nhơnkế hoạch về việc đầu tư bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ tại UBND thị xã Hoài Nhơn năm 2023 và năm 2024
40 907/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnCông văn tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin
41 13325/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định về việc giao chỉ tiêu 05 nội dung liên quan đến dịch vụ công trực tuyến trong 6 tháng cuối năm 2023 trên địa thị xã Hoài Nhơn
42 2379/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnCông văn về việc tăng cường giải pháp đảm bảo “hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản” tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường để triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số và Đề án 06 tại địa phương
43 13255/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnV/v kiện toàn Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh vá xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thị xã Hoài Nhơn
44 2363/UBND-KT UBND thị xã Hoài NhơnV/v triển khai chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ trên địa bàn thị xã
45 2476/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của huyện/thị xã/thành phố của tỉnh Bình Định
46 02/2023/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBan hành quy định đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn
47 01/2023/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã Hoài Nhơn
48 194/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnCông tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II, năm 2023
49 100/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKế hoạch triển khai thí điểm chuyển đổi số cấp xã
50 484-QĐ/TU Thị ủy Hoài NhơnQuyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyện đổi số thị xã Hoài Nhơn
51 61/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKế hoạch chuyển đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025
52 1289/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo Thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thực trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã Hoài Nhơn
53 28/TB-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn THÔNG BÁO Về việc di dời Trụ sở làm việc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Ban Tiếp công dân thị xã
54 189/UBND-VP UBND thị xã Hoài NhơnThông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
55 22603/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách thị xã trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023
56 22602/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQĐ giao dự toán ngân sách địa phương năm 2023
57 408/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2022
58 394/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBÁO CÁO Tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 : 2015 tại UBND thị xã Hoài Nhơn.
59 26/GCN-UBND UBND thị xã Hoài NhơnGiấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán LPG chai (gas) - Võ Ngọc Hùng - Hoài Thanh Tây
60 1352/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: PHÙNG TÌNH và bà ĐẶNG THỊ THANH THUỶ Hoài Xuân
61 1337/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP SỬA CHỬA, CẢI TẠO Cấp cho ông: VĂN TUẤN và bà VÕ THỊ HỒNG QUÊ Tam Quan Bắc
62 125/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKẾ HOẠCH Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2022 và dự kiến khả năng phát triển năm 2023
63 1319/GPXD UBND thị xã Hoài Nhơn GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: ĐINH HẠNG Hoài Thanh Tây
64 18299/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định Kiện toàn Tổ biên tập Trang thông tin điện tử thị xã Hoài Nhơn
65 18302/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết Định Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả với các cơ quan và tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính
66 1681/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnVề việc triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022
67 284/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo về tình hình triển khai và kết quả các nhiệm vụ thuộc kế hoạch chuyển đổi số năm 2022
68 120/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKế hoạch cải cách hành chính thị xã Hoài Nhơn Năm 2022
69 16796/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc phê duyệt cấp độHệ thống thông tin nội bộ UBND thị xã Hoài Nhơn
70 28/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 202
71 938/QD-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn.
72 13231/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định ban hành Quy chế Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt độngứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn
73 01/QĐ-BCĐ UBND thị xã Hoài Nhơn Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thị xã Hoài Nhơn
74 18171/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQĐ Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thị xã Hoài Nhơn
75 12675/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Trung 6
76 12984/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thành lập Sở Chỉ huy và Tổ Công tác giúp việc Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thị xã Hoài Nhơn
77 1303/GP[XD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: KIỀU VĂN TRUNG và bà TRẦN THỊ VẠT Tam Quan
78 18921/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn
79 1644/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnCV phổ biến nội dung chuyển đổi số của tổ công nghệ số cộng đồng
80 272/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo Tình hình triển khai áp dụng biên lai điện tử, hóa đơn điện tử tại Bộ phận thị xã và bộ phận một cửa các xã, phường
81 11846/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định về việc ghép cụm dân cư Bàu Rong vào khu phố Thiết Đính Bắc, phường Bồng Sơn
82 12691/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Văn Binh và bà Đặng thị Nhung 14
83 6981/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo Về việc lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân về nội dung Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 thị xã Hoài Nhơn
84 1730/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnCông văn tăng cường thực hiện các tiêu chí “Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số” thuộc Bộ chỉ số CCHC tỉnh, thị xã
85 10542/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định thành lập Tổ quản lý tổ công nghệ số cộng đồng thị xã Hoài Nhơn
86 118/TB-VP UBND thị xã Hoài NhơnThông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tài sản thanh lý của Văn phòng HĐND và UBND thị xã Hoài Nhơn.
87 1996/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnCV đề nghị tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản tỉnh
88 1983/UBND-KT UBND thị xã Hoài NhơnVề việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn thị xã trong đợt mưa lũ từ ngày 13/10 đến ngày 16/10/2022
89 123/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKế hoạch khảo sát sự hài lòng năm 2022
90 14636/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã Hoài Nhơn
91 14993/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn
92 14644/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thị xã Hoài Nhơn
93 16749/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND các xã, phường năm 2022
94 15902/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định ban hành Bộ chỉ số CCHC cấp xã năm 2022
95 16745/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của thị xã và UBND các xã, phường.
96 16121/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKế hoạch triển khai đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối với UBND các xã, phường
97 1254/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho ông: ĐỖ NGUYÊN và bà NGUYỄN THỊ MINH Tam Quan Bắc
98 1228/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho ông: NGUYỄN THƯA và bà TRẦN THỊ TẰM Tam Quan Bắc
99 1224/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH Cấp cho Ông: TÔ VĂN LIÊN và bà NGUYỄN THỊ LÊN Hoài Hảo
100 1175/GPXD UBND thị xã Hoài NhơnGIẤY PHÉP XÂY DỰNG Cấp cho Ông: LƯU MẠNH CƯỜNG và bà LÊ THỊ DIỄM CHI Bồng Sơn
101 300/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và công tác trọng tâm tháng 10 năm 2022
102 272/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo Tình hình triển khai áp dụng biên lai điện tử, hóa đơn điện tử tại Bộ phận thị xã và bộ phận một cửa các xã, phường
103 194/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II, năm 2022
104 193-BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBÁO CÁO kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
105 184-BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo cải cách hành chính 6 tháng năm 2022
106 161-BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2022
107 97-BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I và chương trình công tác trọng tâm Quý II năm 2022
108 98-BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và công tác trọng tâm tháng 4 năm 2022
109 81/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I, năm 2022
110 77/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo công tác CCHC quý I/2022
111 67/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 3 năm 2022
112 3999/TB-UBND UBND Thị xã Hoài NhơnGiới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2021-2026
113 3763/TB-UBND UBND Thị xã Hoài NhơnThông báo về việc nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày Quốc khánh 02/9 năm 2022
114 193/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
115 2074/TB-UBND UBND Thị xã Hoài Nhơn Về việc dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào thị xã Hoài Nhơn năm 2022
116 153/BC-UBND UBND Thị xã Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
117 127/BC-UBND UBND thị xã Hoài nhơnBaó cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2022
118 04/KH-UBND UBND thị xã Hoài nhơnKế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
119 22/TB-HĐND HĐND thị xã Hoài nhơnV/v hoãn tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch HĐND thị xã
120 37-BC-UBND UBND thị xã Hoài nhơnBC Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và công tác trọng tâm tháng 02 năm 2022
121 382/BC-UBND UBND thị xã Hoài nhơnTổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
122 3934/TB-UBND UBND thị xã Hoài nhơnThông báo treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Dương lịch năm 2022
123 17879/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài nhơn Phê duyệt nhân sự cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND thị xã Hoài Nhơn
124 2250/UBND-KT UBND thị xã Hoài NhơnV/v chủ động ứng phó với cơn bão số 9 trên địa bàn thị xã
125 19/TB-HĐTD Hội đồng tuyển dụng19/TB-HĐTD: Thông báo công bố kết quả thi vòng 1 và nhận đơn phúc khảo kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp VH-TT-TT và sự nghiệp khác
126 16251/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất của Ông Trần Văn Cách để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn
127 10495/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thị xã Hoài Nhơn năm 2021
128 853//UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnTăng cường thực hiện xử lý văn bản điện tử được ký số, email công vụ và công tác tuyên truyền CCHC
129 3490/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và Dịch vụ Bưu chính công ích để giải quyết thủ tục hành chính
130 1940/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnTriển khai thực hiện kê khai giá theo Thông báo số 222/TB-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Bình Định
131 1875/UBND-NC UBND thị xã Hoài NhơnV/v đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 02-CT/TU, ngày 13/11/2020 của BTV Thị ủy
132 296/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo Thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao xã Hoài Hải, đến tháng 9/2021
133 1663/UBND-KT UBND thị xã Hoài NhơnV/v chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa, lũ trên địa bàn thị xã
134 1257QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Sở Chỉ huy và Tổ Công tác giúp việc Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thị xã Hoài Nhơn
135 1629/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnĐiều chỉnh biện pháp giãn cách xã hội tại các thôn, khu phố thuộc các xã, phường giáp ranh với phường Tam Quan Bắc, Tam Quan, Tam Quan Nam
136 1563/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnV/v khẩn trương tổ chức xét nghiệm các trường hợp người dân có một trong các triệu chứng nhiễm COVID-19 trên địa bàn xã, phường
137 1529/UBND-TH UBND thị xã Hoài NhơnV/v triển khai thực hiện văn bản tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch COVID-19
138 2255/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo về việc nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021)
139 11328/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBan hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã
140 1389/UBND-KT UBND thị xã Hoài Nhơn V/v thực hiện công tác kiểm soát giết mổ động vật trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang xảy ra trên địa bàn thị xã
141 1391/UBND-NV UBND thị xã Hoài NhơnVề việc tổ chức lễ Vu lan báo hiếu năm 2021
142 79/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKH Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025
143 16/NQ-HĐND HĐND thị xã Hoài NhơnVề kế hoạch phát triển KTXH -QPAN 6 tháng cuối năm 2021
144 1348/UBND-VX UBND thị xã Hoài Nhơn V/v tăng cường thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh, sạch, đẹp”, đảm bảo mỹ quan, trật tự đô thị, chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021) (Nhờ văn thư lấy lại văn bản này)
145 1996/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnTHÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Phạm Trương tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
146 08/2021/QĐQPPL-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026
147 70/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi THPT năm 2021 đợt 2
148 2107/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc điều chỉnh hình thức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2021
149 67/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKết hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã Hoài Nhơn Năm 2021
150 1993/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo Về việc Tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa - thông tin - thể thao và viên chức sự nghiệp khác thị xã Hoài Nhơn năm 2021
151 1967/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo Về việc Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021
152 1996/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Phạm Trương tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 Văn thư UBND (Đặng Thị Ngọc Thùy) (11 giờ trước)
153 64/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa - thông tin - thể thao và viên chức sự nghiệp khác thị xã Hoài Nhơn năm 2021
154 141/TB-HĐND HĐND thị xã Hoài NhơnV/v thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của chủ tịch HĐND, PCT HĐND thị xã Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2021-2026
155 1958/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnV/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch và các PCT UBND thị xã Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2021-2026
156 62/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKế hoạch nâng cao chỉ số hài lòng của thị xã Hoài Nhơn
157 60/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKế hoạch khắc phục chỉ số CCHC của thị xã
158 10097/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính
159 10095/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026
160 205/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
161 THU KEU GOI UBMTTQVN thị xã HNThư kêu gọi Toàn dân đoàn kết, chung tay phòng chống dịch Covid-19
162 1210/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKết luận của Chủ tịch UBND thị xã- Phạm Trương tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế- xã hội tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021 và một số nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19
163 148/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2021
164 176/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
165 778/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 80/TB-UBND ngày 28/5/2021
166 764/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2.919/UBND-VX ngày 24/5/2021
167 169/NQ-UBBC UBBC thị xã Hoài NhơnNghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách Đại biểu HĐND thị xã Hoài Nhơn khòa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
168 653/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnTriển khai, sử dụng các biện pháp, giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
169 756A/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKết luận của Chủ tịch UBND thị xã- Phạm Trương tại hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế- xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021 và một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
170 628/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
171 612/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
172 504/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
173 599/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
174 41/BC-HĐND HĐND thị xã Hoài NhơnKết quả hoạt động của TT HĐND thị xã tháng 3; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2021
175 30/BC-HĐND HĐND thị xã Hoài NhơnKết quả hoạt động của TT HĐND thị xã tháng 4; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021
176 572/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021
177 100/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnTổng kết tổ chức, hoạt động của UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021, và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
178 3753/QD-UBND UBND thị xã Hoài NhơnPhê duyệt kết quả đo lường sự hài lòng của người dân về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
179 28/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2021
180 3755/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định về việc ban hành Nội quy Trụ sở tiếp công dân thị xã Hoài Nhơn
181 126/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnVề việc phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
182 661-TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKết luận của Chủ tịch UBND thị xã -Phạm Trương tại hội nghị trực tuyến đáng giá tình hình kinh tế- xã hội Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II/2021
183 511/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và tay-chân-miệng trên địa bàn thị xã
184 507/UBND-KT UBND thị xã Hoài Nhơn V/v triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn thị xã
185 3608/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn V/v ban hành quy định tiêu chuẩn công nhận “Cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh” trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn
186 06-2021-QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn
187 419/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1607 ngày 23/3/2021
188 85/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và công tác trọng tâm tháng 4 năm 2021
189 645/TB-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn V/v treo cờ Tổ quốc Lễ đón nhận danh hiệu " Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới và phát động phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng thị xã Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị loại III giai đoạn 2021-2025; Nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định 931/3/1975- 31/3/2021)
190 278/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 896/UBND-VX ngày 22/02/2021
191 290/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
192 44/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 3 năm 2021
193 250/UBND-VX UBND thị xã Hoài Nhơn V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
194 12/KH-UBND UBND thị xã Hoài NhơnKế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
195 220/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tiếp tục thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
196 01/CT-UBND UBND thị xã Hoài NhơnChỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
197 205/UBND-VX UBND thị xã Hoài Nhơn V/v triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
198 100/TB-TU Thị ủy Hoài NhơnThông báo về việc tạm hoãn thời gian tổ chức Lễ đón nhận Danh hiệu " Anh hùng lao động" thời kỳ đổi mới và phát động phong trào thi đua " Toàn dân chung sức xây dựng Thị xã Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị loại III, giai đoạn 2021 - 2025"
199 189/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tiếp tục triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
200 22/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBÁO CÁO THÁNG 01, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02/2020
201 188/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
202 128/UBND-VX UBND thị xã Hoài Nhơn V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn thị xã Văn thư UBND (Đặng Thị Ngọc Thùy) (8 ngày trước)
203 178-UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v thực hiện khai báo y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ tham dự Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới
204 171/UBND-VP UBND thị xã Hoài NhơnV/v báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
205 74/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo - treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng và băng rôn chào mừng ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của ĐCSVN
206 128/UBND-VX UBND thị xã Hoài Nhơn V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn thị xã
207 130/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tăng cường phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
208 102/UBND-VP UBND thị xã Hoài NhơnV/v tăng cường viết tin, bài đăng trên trang thông tin điện tử UBND thị xã
209 15/UBND-VP UBND thị xã Hoài NhơnV/v bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
210 36/UBND-TNMT UBND thị xã Hoài Nhơn Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
211 01/CT-UBND UBND thị xã Hoài NhơnChương trình công tác trọng tâm tháng 01/2021
212 60/UBND-VX UBND thị xã Hoài Nhơn V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 144/UBND-VX ngày 07/01/2021
213 1151/UBND-NC UBND thị xã Hoài NhơnV/v tăng cường công tác tuyên truyền vận động thu hồi và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo
214 1150/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 8601/UBND-VX ngày 28/12/2020
215 9903/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2021
216 9901/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021
217 10417/QD-UBND UBND thị xã Hoài NhơnPhân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) thị xã Hoài Nhơn
218 9902/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuyết định về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2021
219 10178 UBND thị xã Hoài NhơnVề việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TVCN ISO 9001:2015
220 10177/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc ban hành Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND thị xã Hoài Nhơn
221 2488/UBNC-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v thực hiện đợt cao điểm xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh
222 240/UBND-VX UBND huyện Hoài Nhơn V/v tăng cường thực hiện ký số trên văn bản điện tử và sử dụng thư điện tử công vụ trong công tác
223 27/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnTuyên truyền cải cách hành chính huyện Hoài Nhơn năm 2020
224 33/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch tổng kết cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
225 15163/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơnvề việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Hoài Nhơn năm 2020
226 9476/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của huyện Hoài Nhơn
227 2000/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020
228 1200/UBND-VX UBND thị xã Hoài Nhơn V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 8102/UBND-VX ngày 04/12/2020
229 30/KH-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020
230 8632/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc kiện toàn Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh thị xã Hoài Nhơn, giai đoạn 2018-2020
231 8827/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQuy định chức năng, nhiệm vụ VP HĐND và UBND TX
232 210-BC-HĐND HĐND thị xã Hoài NhơnKết quả hoạt động của TT HĐND thị xã tháng 10; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020
233 1012/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
234 1013/UBND-TNMT UBND thị xã Hoài NhơnCông tác bảo vệ môi trường sau bão, lũ
235 8215/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnV/v kiện toàn Ban An toàn giao thông thị xã Hoài Nhơn
236 1064/UBND-KT UBND thị xã Hoài NhơnV/v chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi trong mùa mưa bão
237 7344/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQUYẾT ĐỊNH về việc thành lập các Tổ công tác trực ban ứng phó với cơn bão số 9 trên địa bàn thị xã
238 7343/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnQUYẾT ĐỊNH về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Hoài Nhơn năm 2020
239 951/UBND-NC UBND thị xã Hoài Nhơn Về việc triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và chấn chỉnh hoạt động công chứng, thừa phát lại
240 950/UBND-NV UBND thị xã Hoài NhơnVề việc triển khai thực hiện Nghị Định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
241 8232/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch ở người thị xã Hoài Nhơn
242 997/UBND-NC UBND thị xã Hoài NhơnHưởng ứng thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020
243 1015-/UBND-KT UBND thị xã Hoài NhơnV/v chủ động ứng phó với siêu bão Goni đang hoạt động ở phía đông Phi-líp-pin
244 995/UBND-KT UBND thị xã Hoài NhơnV/v triển khai cấp bách công tác ứng phó với cơn bão số 9 trên địa bàn thị xã
245 1415/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo về việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng và băng rôn chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
246 762/UBND-NV UBND thị xã Hoài NhơnV/v đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước
247 748/UBND-VX UBND thị xã Hoài Nhơn V/v phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã
248 728/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thị xã
249 725/UBND/VX UBND thị xã Hoài Nhơn V/v phân công tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn văn minh”
250 709/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tổ chức hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới, Ngày quốc tế người cao tuổi và Ngày quốc tế trẻ em gái năm 2020
251 687/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã
252 659/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã
253 604/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnCông văn tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
254 10/TB-VHTT UBND thị xã Hoài NhơnThông báo Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thị xã Hoài Nhơn
255 522/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5526/UBND-VX ngày 17/8/2020
256 560/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong năm học mới 2020-2021
257 559/UBND-VX UBND thị xã Hoài Nhơn V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã
258 549/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5726/UBND-VX ngày 25/8/2020
259 917/TB-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020)
260 562/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v duy trì thực hiện "Ngày Chủ nhật xây dựng thị xã Hoài Nhơn xanh, sạch, đẹp"
261 485/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã
262 770/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo Về việc treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
263 458/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5350/UBND-VX ngày 10/8/2020
264 738/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnV/v đính chính nội dung điều chỉnh vị trí dự tuyển viên chức huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn ) năm 2019
265 739/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnÝ kiến kết luận của Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã- Phạm Trương tại Hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
266 716/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnThông báo về việc điều chỉnh vị trí dự tuyển viên chức huyện Hoài Nhơn ( nay là thị xã Hoài Nhơn) năm 2019
267 408/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã
268 656/TB-UBND UBND thị xã Hoài Nhơn Kết luận của PCT UBND thị xã- Trương Đề về việc tiếp công dân định kỳ
269 61/BC-UBND UBND thị xã Hoài NhơnBáo cáo Kết quả thực hiện nhiêm vụ tháng 7 và công tác trọng tâm tháng 8 năm 2020
270 370/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v tăng cường thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã
271 386/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã
272 650/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnÝ kiến kết luận của PCT UBND thị xã Trương Đề tại cuộc họp bàn các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
273 530/TB-UBND UBND thị xã Hoài NhơnGiới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch và PCT UBND thị xã Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2016-2021
274 150/UBND-VX UBND thị xã Hoài NhơnV/v phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3809/UBND-VX, ngày 11/6/2020
275 153/UBND-TB UBND thị xã Hoài NhơnThông báo tuyển dụng viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2020 (bổ sung)
276 1598/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo niêm yết công khai việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài (Nguyễn Lưu Ngọc Tiến)
277 484-UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnCV tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện hề kính doanh dịch vụ lưu trú
278 492/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v giao nhiệm vụ quản lý, vận hành công trình Quảng trường huyện Hoài Nhơn
279 486/UBND-NV UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường thực hiện quy định chống chạy chức, chạy quyền và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
280 467/UBND-NV UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện công tác quản lý biên chế, tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ
281 444/UBND-TH UBND huyện Hoài NhơnV/v quản lý, sử dụng vỉa hè các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện.
282 44/UBND-HKL UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện
283 1232/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnÝ kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Cao Thanh Thương tại Hội nghị trực tuyến về tình hình phòng, chống dịch Covid-19
284 464/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnVề việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh
285 469/UBND-NV UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
286 383/UBND/TH UBND huyện Hoài NhơnV/v rà soát, thực hiện cắt giảm ngay kinh phí chi thường xuyên năm 2020 đối với các khoản chi chưa thực sự cần thiết để tập trung mọi nguồn lực cho công tác để phòng, chống dịch COVID-19
287 336/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/V quản lý rác thải phòng dịch Covid-19
288 08/QĐ-BCĐ UBND huyện Hoài NhơnQĐ V/v phân công nhiệm vụ và phụ trách xã, thị trấn cho các thành viên BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ huyện Hoài Nhơn về phòng, chống dịch Covid-19
289 2082/QĐ_UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở bán hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng trong đợt dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
290 05/CT-UBND UBND huyện Hoài Nhơn Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện về tăng cường phòng chống dich Covid 19
291 1869/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnVề việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo huyện Hoài Nhơn về phòng, chống dịch Covid-19
292 344/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v tạm đình chỉ hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện để phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh
293 342/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
294 341/UBND-VX UBND huyện Hoài Nhơn Công văn đề nghị khai báo thông tin trong phòng chống dịch Covid 19
295 1535/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn Thành lập Tổ Phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
296 320/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
297 52/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) 3 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới
298 04/CT-UBND UBND huyện Hoài NhơnChỉ thị việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
299 490-CV/HU Huyện Ủy Hoài NhơnV/v tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid- 19 trong tình hình mới
300 246/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnVề việc phòng chống covid-19 trong việc cưới, việc tang
301 229/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh
302 210/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong hoạt động kinh doanh, nhập khẩu động vật hoang dã
303 19/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnTình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019
304 24/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnThực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
305 18/KH-TTYT Trung tâm y tếKế hoạch hành động phòng chống dịch bệnh do nCoV của TTYT huyện
306 58/GDĐT Phòng GD-ĐTV/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
307 49/GDĐT Phòng GD-ĐTV/v cho học sinh nghỉ học để phòng,chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
308 65/KH-GD Phòng GD-ĐTkế hoạch Truyền thông phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona (nCoV) gây ra trong các trường học
309 135/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v báo cáo hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
310 132/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v quản lý rác thải trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
311 03/CT-UBND UBND huyện Hoài NhơnChỉ thị Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
312 332/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo huyện Hoài Nhơn về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
313 103/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
314 124/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
315 121/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
316 333/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
317 17/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnTiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTG ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp
318 239/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v treo Quốc kỳ nhân Lễ giao nhận quân năm 2020
319 101/UBND-VX UBND huyện Hoài Nhơnvề việc tạm dừng các lễ hội trên địa bàn huyện
320 100/UBND-vx UBND huyện Hoài Nhơn V/v tiếp tục Công văn số 30/UBND-VX ngày 09/01/2020 thực hiện “Ngày Chủ nhật xây dựng huyện Hoài Nhơn xanh, sạch, đẹp”
321 24/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
322 13403/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2020
323 13402/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2020
324 13401/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh năm 2020
325 2340/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnVề việc treo Quốc kỳ nhân dịp Tết Dương lịch năm 2020
326 2301/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo Về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
327 10006/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Hoài Nhơn
328 12928/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình: Khu dân cư xã Hoài Đức năm 2019 – UBND xã làm chủ đầu tư
329 1001/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo Số điện thoại đường dây nóng của UBND huyện Hoài Nhơn để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các địa phương, đơn vụ trực thuộc huyện
330 282/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2019
331 286/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có thu nhập trung bình năm 2019 trên địa bàn huyện
332 12521/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành Quy chế hoạt động “Điểm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh doanh” huyện Hoài Nhơn.
333 12520/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định phê duyệt danh mục hỗ trợ kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thực hiện giai đoạn 2019-2023 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
334 287/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo Tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 : 2008 tại UBND huyện Hoài Nhơn.
335 286/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả công tác triển khai xây dựng Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử liên thông và Chữ ký số trên địa bàn huyện Hoài Nhơn.
336 1942/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2015 tại UBND cấp xã.
337 1496/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện một số công việc theo quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi
338 270/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn
339 1410/UBND-VP UBND huyện Hoài Nhơn V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
340 10999/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định ban hành tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư ngoài cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
341 7573/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQĐ Về việc công bố công khai dố liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Hoài Nhơn
342 254/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2019
343 96/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch Tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND các cấp về Đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn
344 11282/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnVề việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu quy hoạch dân cư (đợt 02, năm 2019) trên địa bàn huyện
345 1376/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn hồ, đập trên địa bàn huyện
346 85/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnTriển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn huyện Hoài Nhơn năm 2019
347 1355/UBND-TH UBND huyện Hoài Nhơn V/v phát ngôn và trả lời báo chí
348 10017/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v thành lập Đoàn phúc tra phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2019
349 1278/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v triển khai thực hiện Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh Bình Định
350 10625/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và nước sinh hoạt nông thôn thuộc phạm vi quản lý của ngành NN và PTNT trên địa bàn huyện
351 10624/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnVề việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thu thập, cập nhật thông tin cung lao động huyện Hoài Nhơn năm 2019
352 10623/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Hoài Nhơn
353 91/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử tại UBND huyện Hoài Nhơn
354 1253/UBND-VP UBND huyện Hoài Nhơn V/v gửi, nhận, quản lý văn bản điện tử có ký số trên Hệ thống văn phòng điện tử liên thông của tỉnh
355 219/BC-UBND UBND huyện Hoài Nhơn Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019
356 234/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN trên địa bàn huyện quý IIi năm 2019
357 10597/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Hoài Nhơn năm 2019
358 2118/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Hoài Nhơn năm 2019
359 137/BC-UBND HĐND huyện Hoài NhơnKết quả hoạt động của TT HĐND huyện tháng 8; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2019
360 190/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2019
361 1192/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnThông báo V/v treo Quốc kỳ
362 8306/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định về việc ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Hoài Nhơn
363 879/UBND-TH UBND huyện Hoài Nhơn V/v thực hiện Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ
364 890/UBND-TH UBND huyện Hoài NhơnV/v tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng
365 901/UBND-NV UBND huyện Hoài NhơnV/v xét tặng danh hiệu " Anh hùng Lực lượng vũ trang", " Anh hùng lao động" thời kỳ đổi mới
366 7215/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v phê duyệt giá đất cụ thể để BT, GPMB xây dựng công trình: Khi di tích Địa đạo Gò Quánh tại thôn Mỹ An 1, xã Hoài Thanh
367 7214/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v phê duyệt giá đất cụ thể để BT, GPMb thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn tại xã Hoài Thanh Tây
368 903/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v chủ động tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động dẫn dụ gây nuôi chim yến trên địa bàn huyện
369 148/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN trên địa bàn huyện quý II năm 2019
370 826/UBND-NC UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
371 861/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2019
372 871/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v yêu cầu tạm dừng hoạt động cho đến khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép
373 883/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường thực hiện Chương trình bố trí dân cư năm 2019 theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ