Văn bản tỉnh

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu văn bản
1 511/VP-UBND-KSTT UBND thị xã Hoài NhơnCung cấp danh sách các cá nhân giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trong tháng 7/2023
2 439/VPUBND-KSTT UBND tỉnh Bình ĐịnhCung cấp danh sách các cá nhân giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn/quá hạn trong tháng 6/2023
3 106/VPUBND-KSTT UBND tỉnh Bình ĐịnhCung cấp danh sách các cá nhân giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trong tháng 02/2023
4 2632/QĐ_UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhBổ sung 59 thủ tục hành chính thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Định
5 1227/UBND-KSTT UBND tỉnh Bình ĐịnhThực hiện nghiêm quy định về bỏ các giấy tờ liên quan đến thông tin công dân trong công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định
6 3948/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhCông bố Danh mục thủ tục hành thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
7 3932/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhCông bố Danh mục 716 dịch vụ công thực hiện trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định
8 3719/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhCông bố Danh mục 912 dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định
9 29/QĐ-UBND UBND tỉnhBình ĐịnhCông bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định
10 2305/UBND-VX UBND thị xã Hoài nhơn Về việc tiếp tục thực hiện các phương án phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thị xã
11 16235/QĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnVề việc thu hồi đất của Ông Nguyễn Văn Nương để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn
12 4269/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Định Ban hành Kế hoạch tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19" của tỉnh Bình Định
13 3959/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhCông bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
14 13/CĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhCông điện ứng phó Áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh
15 14/CT-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhThực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19 theo CHỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
16 2945/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhQuyết định về việc điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn
17 77/TB-BCĐ BCĐ phòng, chống Covid-19UBND thị xã Hoài NhơnKết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã tại Hội nghị trực tuyến lúc 17 giờ 00, ngày 07/7/2021
18 06/CĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhCông điện về việc tăng các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh
19 3103/UBND-VX UBND tỉnh Bình ĐịnhTiếp tục thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
20 3082/UBND-VX UBND tỉnh Bình Địnhhực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
21 2758/UBND-VX UBND tỉnh Bình ĐịnhTăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước và trong thời gian bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
22 2567/UBND-VX UBND tỉnh Bình ĐịnhTiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
23 04/CĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhNâng cao hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
24 2452/UBND-VX UBND tỉnh Bình ĐịnhThực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
25 407/UBND-VX/40 UBND thị xã Hoài NhơnVề việc đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền trực quan chào mừng Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới và phát động phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng thị xã Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị loại III, giai đoạn 2021-2025 và kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng thị xã
26 08/CĐ-UBND UBND thị xã Hoài NhơnTriển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
27 89/2020/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhQuyết định phê duyệt đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn năm 2020
28 02/CĐ-PCTT UBND tỉnh Bình ĐịnhCông điện số 02 ngày 27-10-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về phòng chống bão số 9
29 2131/SYT-NVY Sở Y tếV/v phối hợp triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
30 4930/UBND-VX UBND tỉnh Bình ĐịnhTriển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
31 2440/UBND-VX UBND tỉnh Bình ĐịnhTiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chốngdichj COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
32 496/CV-SGDĐT Sở GDĐTVề việc cho học sinh tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
33 1705/UBND-VX UBND tỉnh Bình ĐịnhTiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
34 1591/UBND-VX UBND tỉnh Bình ĐịnhV/v tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
35 06/CT-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhVề việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
36 1368/UBND-VX UBND tỉnh Bình ĐịnhKhẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh
37 1671-TB/TU Tỉnh Ủy Bình ĐịnhÝ kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
38 375/CV-SGDĐT Sở GDĐTV/v tiếp tục kéo dài thời gian học sinh trung học cơ sở tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19
39 1365/UBND-VX UBND tỉnh Bình Định Cho phép học sinh cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh tiếp tục tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19
40 1363/UBND-VX UBND tỉnh Bình ĐịnhTiếp tục đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
41 326/CV-SGDĐT Sở GDĐTVề việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học
42 1095/UBND-VX UBND tỉnh Bình ĐịnhTiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
43 530/UBND-VX UBND tỉnh Bình ĐịnhTăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
44 142/SGDĐT-VP Sở GDĐTVề việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
45 515/UBND-VX UBND tỉnh Bình ĐịnhPhòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích
46 4211-QD-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhQuyết định Ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tỉnh Bình Định
47 2700/QD-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhQĐ phê duyệt chương trính phát triển đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035
48 2185-QD0UBND UBND tỉnh Bình Định Quyết định V/v phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035
49 1608/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhBan hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh
50 78/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2019
51 3399/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhV/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý, của Sở NN và PTNT tỉnh Bình Định
52 2636/SNN-VP UBND Huyện Hoài NhơnV.v đề nghị tăng cường thực hiện các thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến
53 2584/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Định Phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định đến 2025, tầm nhìn đến 2035-Nội dung phân bổ và Bảo vệ tài nguyên nước mặt
54 4712/UBND-KT UBND tỉnh Bình ĐịnhCho phép Công ty CP Lâm nghiệp Kim Thành Lập phối hợp lập thủ tục FSC đối với cây Keo. bạc đàn trên địa bàn tỉnh Bình Định
55 1662/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhCông bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
56 1662/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhCông bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
57 1662/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhCông bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
58 3413/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnVề việc thành lập Tổ công tác kiểm tra hồ sơ, đề xuất xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
59 629-QD-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhQĐ Ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định
60 484-QD-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhQĐ Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2018
61 279/STNMT-CCBVMT Sở TNMTVV triển khai đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị ô nhiễm môi trường
62 164-QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Định Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
63 4760/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhQĐ Công nhận xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
64 4758/QĐ-UBND9 UBND tỉnh Bình Định QĐ Công nhận xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
65 4758/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Định QĐ Công nhận xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
66 4757/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhQĐ Công nhận xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
67 592/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v treo Quốc kỳ nhân dịp Tết Dương lịch năm 2018
68 210/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2017
69 210/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2017
70 1083/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động
71 2538-QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhCông bố cơ sở đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ thép theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định
72 23/2017/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhBan hành Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng công trình có yêu cầu thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, thực hiện đánh giá tác động môi trường được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh
73 2164/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnCông bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới hình thức \"Bản sao y bản chính\" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
74 1841/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhCông bố thủ tục hành chính mới ban hành trong các lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định dưới hình thức \"Bản sao y bản chính\" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
75 1906-QD-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhBan hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2017-2020 tỉnh Bình Định
76 05-2017-TT-BNNPTNT Bộ NN và PTNTHướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
77 1135/SNV-VP Sở NNPTNTV/v khai thác thông tin thủ tục HC trên trang tin điện tử của Sở
78 1136/SNN-VP Sở NNPTNTV/v thực hiện thủ tục HC
79 474/SNV-CCHC Sở Nội vụThực hiện chuyên mục\\\" Công dân hỏi, Giám đốc Sở trả lời\\\" năm 2017
80 1162/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Hoài Nhơn
81 21/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017
82 4960/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Địnhvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tuyển dụng viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Định
83 4960/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Địnhvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tuyển dụng viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Định
84 647/QD-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhCông bố 19 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
85 647/QD-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhCông bố 19 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
86 646/QD-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhCông bố 04 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
87 645/QD-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhCông bố 06 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định số 4307/QĐ-BNN-BVTV ngày 24/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
88 192/UBND-TNMT UBND huyện Hoài Nhơn V/v tăng cường công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động trong xây dựng công trình giao thông
89 42/UBND-NC UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, Chỉ thị số 33/CT-TTg và báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.
90 4301-QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhCông bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Nông nghiệp và PTNT dưới hình thức \"Bản sao y bản chính\" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
91 4300-QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhCông bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT dưới hình thức \"Bản sao y bản chính\" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
92 148/BC-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnKết quả hoạt động của TT HĐND trong tháng 9/2016; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2016
93 822/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện nghiêm thúc Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
94 2668/QĐ-UBND (784/SY) UBND tỉnh Bình ĐịnhVề việc điều chỉnh, bổ sung các tàu cá tham gia dự án chuyển giao công nghệ, ngư cụ của Nhật Bản để khai thác, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu cá ngừ đại dương tỉnh Bình Định, Việt Nam.
95 3166/UBND-KT (785/SY) UBND tỉnh Bình ĐịnhVề việc chủ trương khảo sát các điểm mỏ khoáng sản để lập kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
96 125/TB-BATGT (786/SY) Ban ATGT tỉnh Bình ĐịnhKết luận của Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh tại buổi làm việc với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
97 28/TB-BCĐ389 BCĐ 389 Tỉnh Bình ĐịnhThông báo về việc công bố thông tin đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác về các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Định
98 07/2014/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhVề việc ban hành Qui chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
99 07/CĐ-PCLB Ban chỉ huy PCLB Hoài NhơnCÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 07/CĐ-PCLB Hồi 13 h 30 ngày 17/11/2013 của BCH PCLB huyện Hoài Nhơn
100 48/2012/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhBan hành bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định
101 41/2011/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhBảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2012
102 29/2010/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhBảng giá đất tỉnh Bình Định năm 2011
103 07/CT-CTUBND UBND tỉnh Bình ĐịnhVề việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
104 55/2011/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhVề việc ban hành Qui chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.
105 34/2012/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhQuyết định ban hành Qui định công tác văn thư lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh

Video

Ca khúc Hoài NhơnCông báo tỉnh Bình ĐịnhĐường dây nóngkêu gọi đầu tưVăn bản về phòng chống dịch covid -19Phản ánh kiến nghịdanhgiahailongDich vu cong truc tuyenThông tin tuyển dụngHướng dẫn cái đặt BlozoneNop Ho SoCông khai ngân sáchĐỀ TÀI KHOA HỌCCổng dịch vụ công quốc giaBộ thủ tục hành chính cấp huyệnBộ thủ tục hành chính cấp xãLuật thống kêTài liệu họp trực tuyếnNgười phát ngônbản đồ hành chinh Việt NamBộ nhận diện Chuyển đổi sốDubaothoitiet

  Liên kết web