Trưởng phòng : Ông Trương Nam Phong

Phó Trưởng Phòng: Ông Nguyễn Xuân Thao

Phó Trưởng Phòng: Ông Dương Văn Bát

Địa chỉ:     04 - Đường 28 tháng 3 - Phường Bồng sơn - Thị xã Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0563.861792 -  Fax:      -  Email: phongkt@hoainhon.binhdinh.gov.vn

+ Chức năng, nhiệm vụ:

     Phòng Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học công nghệ, thương mại.
    Phòng Kinh tế có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng khuôn dấu riêng và mở tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế của UBDN huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Công thương.
    Phòng Kinh tế có 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Trạm Khuyến nông.   

   Phòng KInh tế có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

    1.Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định; chỉ thị; kế hoạch; chương trình phát triển về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học công nghệ,  thương mại; chương trình; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực được giao.
    2.Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học và công nghệ và thương mại thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
    3.Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học và công nghệ, thương mại.
    4.Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra các tổ chức này hoạt động trên địa bàn huyện thuộc các lĩnh vực về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản,  công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học công nghệ,  thương mại thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn huyện.
    5.Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, đăng ký cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học công nghệ, thương mại.
    6.Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn thực hiện việc sản xuất nông nghiệp theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và ngành cấp trên.
    7.Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học và công nghệ, thương mại đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.
    8.Giúp UBND huyện quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Phòng: Trạm Khuyến nông.
    9.Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về các hoạt động thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học và công nghệ, thương mại theo quy định của pháp luật.
    10.Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng khoa học công nghệ trên địa bàn huyện về lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện.
    11.Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động trên các lĩnh vực về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học  công nghệ, thương mại với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương.
    12.Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của UBND huyện.
    13.Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.Ca khúc Hoài NhơnCông báo tỉnh Bình ĐịnhĐường dây nóngkêu gọi đầu tưVăn bản về phòng chống dịch covid -19Phản ánh kiến nghịdanhgiahailongDich vu cong truc tuyenThông tin tuyển dụngHướng dẫn cái đặt BlozoneTra cứu quy hoạchm  xây dựngNop Ho SoCông khai ngân sáchĐỀ TÀI KHOA HỌCCổng dịch vụ công quốc giaBộ thủ tục hành chính cấp huyệnBộ thủ tục hành chính cấp xãLuật thống kêTài liệu họp trực tuyếnNgười phát ngônHồ sơ đề xuất cấp GPMTĐánh giá công chứcThư xin lỗibản đồ hành chinh Việt NamBộ nhận diện Chuyển đổi sốDubaothoitiet

  Liên kết web