Đó chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5177/UBND-KSTT ngày 25/7/2023 về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử” của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

     Các thủ tục hành chính thuộc “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử” bao gồm: (i) “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và (ii) “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng”, là những thủ tục hành chính thiết yếu của người dân, được cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ.

     Để triển khai thực hiện hiệu quả trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chức năng của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai và chỉ đạo quán triệt cho cán bộ, công chức có liên quan phải nghiên cứu, nắm chắc về mặt tổng thể quy trình giải quyết “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử” gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị để phục vụ hiệu quả cho công tác phối hợp: (i) giải quyết hồ sơ, (ii) xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh và (iii) tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ.

     UBND tỉnh giao Sở Tư pháp làm đầu mối, chủ động phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn, triển khai cho cán bộ, công chức Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn phương pháp tạo lập bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử trên “Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử” phục vụ liên thông 02 nhóm thủ tục khai sinh, khai tử; tổng hợp, phản ánh, báo cáo Bộ Tư pháp (qua Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) về những khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện để kịp thời phối hợp xử lý, tháo gỡ, đảm bảo cho việc thực hiện tại địa phương được thông suốt.

     UBND tỉnh giao Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tập huấn, hướng dẫn, triển khai, kiểm tra, đôn đốc cán bộ, chiến sĩ, công chức liên quan thực hiện nghiêm việc cập nhật đầy đủ dữ liệu và tiếp nhận, xử lý các hồ sơ thủ tục hành chính liên quan trên các phần mêm chuyên ngành của Trung ương đảm bảo theo quy trình giải quyết “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử”.

     UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh (i) biên tập tài liệu để cung cấp cho các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phục vụ các hoạt động thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ; (ii) triển khai giải pháp đồng bộ, chia sẻ thông tin xử lý hồ sơ từ “Phần mềm Dịch vụ công liên thông” của Bộ Công an đến “Hệ thống VNPT-iGate” phục vụ cho công tác theo dõi, quản lý, thống kê, tra cứu thông tin về tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh định kỳ hằng tháng; (iii) nghiên cứu, gắn nội dung thực hiện “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử” trong công tác tham mưu triển khai Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính” của UBND tỉnh.

     UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn việc thực hiện “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử” để người dân nhận thức đầy đủ lợi ích do dịch vụ mang lại, từ đó hưởng ứng, tham gia sử dụng dịch vụ.

    Trong số các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao cho UBND cấp huyện, đáng chú ý có nội dung thực hiện nghiêm “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử” kể từ ngày 01/8/2023 đối với 100% trường hợp hồ sơ phát sinh và giao nhiệm vụ cho công chức làm công tác Hộ tịch là đầu mối duy nhất tiếp xúc với người dân trong xuyên suốt quy trình thực hiện; đồng thời, chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với Đoàn Thanh niên cùng cấp triển khai, bố trí “Đội thanh niên tình nguyện thực hiện dịch vụ công trực tuyến” thường trực tại Bộ phận Một cửa cấp xã để thực hiện thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện khi người dân đến trực tiếp Bộ phận Một cửa giao dịch các thủ tục khai sinh, khai tử. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người dân không nắm được thông tin và thực hiện đơn lẻ từng thủ tục hành chính.

      UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp thực hiện thông tin, tuyên truyền về công tác triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử” trên địa bàn tỉnh; nhất là bổ sung nhiệm vụ cho “Tổ công nghệ số thanh niên”, “Đội thanh niên tình nguyện thực hiện dịch vụ công trực tuyến” trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Đề án 06.

      Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành công tác kết nối, tích hợp “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh” (Hệ thống VNPT iGate) với “Hệ thống phần mềm dịch vụ công liên thông” của Bộ Công an” và kiểm thử, xử lý thành công các giao dịch hồ sơ đảm bảo cho việc cung cấp “02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử” trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 17/6/2023. Theo đó, Bình Định thuộc nhóm 04 địa phương hoàn thành sớm nhất trên phạm vi toàn quốc.


BTT - Theo binhdinh.gov.vn  (Cập nhật ngày 31-07-2023)



  • Currently 5.00/5

Kết quả: 5.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Ca khúc Hoài NhơnCông báo tỉnh Bình ĐịnhĐường dây nóngkêu gọi đầu tưVăn bản về phòng chống dịch covid -19Phản ánh kiến nghịdanhgiahailongDich vu cong truc tuyenThông tin tuyển dụngHướng dẫn cái đặt BlozoneTra cứu quy hoạchm  xây dựngNop Ho SoCông khai ngân sáchĐỀ TÀI KHOA HỌCCổng dịch vụ công quốc giaBộ thủ tục hành chính cấp huyệnBộ thủ tục hành chính cấp xãLuật thống kêTài liệu họp trực tuyếnNgười phát ngônHồ sơ đề xuất cấp GPMTĐánh giá công chứcThư xin lỗibản đồ hành chinh Việt NamBộ nhận diện Chuyển đổi sốDubaothoitiet

  Liên kết web