Chiều ngày 26/7, HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND với Ban Thường trực UBMTTQVN và các hội, đoàn thể thị xã 6 tháng đầu năm 2023.

     Các đồng chí: Phạm Trương - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Lê Đăng Tuấn - Phó   Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Nguyễn Văn Đẹp – UVBTV Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND thị xã; UBMTTQVN thị xã; Phó các Ban HĐND thị xã; Thủ trưởng các hội, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã.

     Trong 6 tháng đầu năm 2023, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN và các hội, đoàn thể thị xã đã thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp số 01/QC-HĐND-UBND-UBMTTQVN ngày 19/01/2022, đạt được nhiều kết quả đáng kể.

    Phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp thứ 8 - HĐND thị xã; xem xét 07 báo cáo, 08 tờ trình, 08 dự thảo nghị quyết do UBND thị xã trình. UBMTTQVN thị xã thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền; những ý kiến, kiến nghị đối với HĐND và UBND, cung cấp nhiều thông tin làm cơ sở để đại biểu tham gia thảo luận. Ngay sau khi nghị quyết HĐND thị xã được ban hành, UBND thị xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, UBMTTQVN thị xã, các hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện để đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra.

   Trong hoạt động giám sát: Các đoàn giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND đều mời UBMTTQVN thị xã tham gia và ngược lại.HĐND thị xã đã tổ chức 03 cuộc, UBMTTQVN thị xã tổ chức 03cuộc giám sát chuyên đề.UBND thị xã đã tiếp thu, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường thực hiện các kiến nghị qua giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban và UBMTTQVN thị xã.

    Về phối hợp tiếp xúc cử tri: Thường trực HĐND thị xã phối hợp với UBMTTQVN xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri. UBND thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường cử đại diện lãnh đạo tham dự để tiếp thu, trả lời những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền. UBMTTQVN và các hội, đoàn thể vận động nhân dân tham dự tiếp xúc cử tri đầy đủ. Toàn thị xã đã tổ chức 320 điểm tiếp xúc cử tri, 24.256 lượt cử tri tham dự. Qua tiếp xúc, tổng hợp223 ý kiến, kiến nghị; trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã: 116 ý kiến. UBND thị xã chỉ đạo kiểm tra, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời, báo cáo kết quả giải quyết tại kỳ họp HĐND thị xã. Đến nay, đã giải quyết dứt điểm 84/116 ý kiến, đạt 72,4%.

    Phối hợp tiếp công dân, xử lý đơn thư của công dân:Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã và các hội, đoàn thể thường xuyên tham dự tiếp công dân.Thường trực HĐND thị xã tổ chức 04 cuộc tại Trụ sở tiếp công dân, 02 cuộc theo cụm xã, phường, tiếp 35 lượt người/39 vụ việc, nhận 19 đơn của công dân;UBND thị xã tiếp 80 lượt người/96 vụ việc; tiếp nhận 204 đơn, đã giải quyết 177/204 vụ việc, đạt 86,7%. Phối hợp hòa giải thành 59 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

    Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức các phong trào, các cuộc vận động: Tổ chức 168 cuộc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động Nhân dân thực hiện chủ trương bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng để thi công các công trình; tuyên truyền, giáo dục ngư dân không xâm phạm vùng biển nước ngoài; thi đua cao điểm “180 ngày hành động” thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, tháo gỡ “Thẻ vàng” của EC. Duy trì ra quân thực hiện “Ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp”.Phối hợp tổ chức đối thoại với thanh niên; tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT; vận động thanh niên lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao…

    Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, như:Một số đại biểu HĐND thị xã chưa tích cực nghiên cứu, phân tích tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh để đề xuất các giải pháp giúp UBND tiếp thu, thực hiện; một số báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, trảlời ý kiến, kiến nghị cử tri UBND thị xã gửi chậm; UBMTTQVN thị xã chưa sắp xếp, phân công tham dự đầy đủ các cuộc giám sát, các buổi tiếp công dân của Thường trực HĐND và UBND thị xã; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước thiếu chiều sâu, hiệu quả chưa cao …

    Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Trương - Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xãđề nghị trong thời gian tới, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTVN thị xã, các hội, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, tăng cường trách nhiệm, nêu cao hơn nữa tinh thần phối hợp, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế đã được nêu ra và thống nhất tại Hội nghị. Thường trực HĐND, các Ban HĐND theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã trong việc chuẩn bị các nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, tổ chức thành công các kỳ họp HĐND; tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, Nghị quyết đã được HĐND thị xã ban hành. UBND thị xã xây dựng kế hoạch, các giải pháp để triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã đề ra; kiểm tra, chỉ đạo giải quyết, trả lời kịp thời các kết luận giám sát của HĐND và ý kiến, kiến nghị của cử tri, yêu cầu, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân; đánh giá nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra cho cây trồng, vật nuôi; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định; thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. UBMTTQVN thị xã và các hội, đoàn thể tăng cường vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND, nhất là chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, sử dụng nước sạch tập trung; quản lý hội viên, đoàn viên nòng cốt, gương mẫu, nêu gương trong việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước để Nhân dân noi theo; tuyên truyền, vận động các gia đình quan tâm, chăm sóc, quản lý con em nhằm phòng ngừa tình trạng ma túy, băng nhóm đánh nhau, bạo lực học đường trong thanh thiếu niên.../.


Ái Xa  (Cập nhật ngày 26-07-2023)  • Currently 5.00/5

Kết quả: 5.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:

Video

Ca khúc Hoài NhơnCông báo tỉnh Bình ĐịnhĐường dây nóngkêu gọi đầu tưVăn bản về phòng chống dịch covid -19Phản ánh kiến nghịdanhgiahailongDich vu cong truc tuyenThông tin tuyển dụngHướng dẫn cái đặt BlozoneNop Ho SoCông khai ngân sáchĐỀ TÀI KHOA HỌCCổng dịch vụ công quốc giaBộ thủ tục hành chính cấp huyệnBộ thủ tục hành chính cấp xãLuật thống kêTài liệu họp trực tuyếnNgười phát ngônbản đồ hành chinh Việt NamBộ nhận diện Chuyển đổi sốDubaothoitiet

  Liên kết web