(binhdinh.gov.vn) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4567/UBND-KSTT ngày 04/7/2023 về việc tăng cường giải pháp đảm bảo “hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản” tại cấp huyện, cấp xã để triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số và Đề án 06 tại địa phương

    Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quán triệt nhiệm vụ đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản (máy vi tính, mạng LAN, kết nối internet) là trách nhiệm của UBND cấp huyện, cấp xã; từ đó, cân đối, đảm bảo kinh phí để đầu tư, nâng cấp, duy trì hoạt động thường xuyên của “hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản” tại đơn vị, địa phương theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về phân cấp ngân sách.

    Khẩn trương rà soát, ưu tiên bố trí nguồn lực để hoàn thành việc đầu tư “hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản” tại cấp huyện, cấp xã trong Quý III năm 2023, cụ thể bao gồm: đảm bảo số lượng, cấu hình máy vi tính phục vụ công tác; phấn đấu mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách có 01 máy tính để sử dụng; đảm bảo mạng LAN và kết nối internet thông suốt tại đơn vị.

     Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu sau thời hạn nêu trên còn để xảy ra tình trạng “hạ tầng công nghệ thông tin” của đơn vị, địa phương không đáp ứng các điều kiện cơ bản để triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuyển đổi số và Đề án 06 của tỉnh.

    Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng biểu mẫu thống kê điện tử để theo dõi tình hình đảm bảo hạ tầng “công nghệ thông tin cơ bản” của các địa phương để phục vụ công tác kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh định kỳ hằng quý. Nội dung báo cáo phải đề xuất việc xem xét trách nhiệm cụ thể đối với các đơn vị, địa phương chưa đảm bảo điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản theo chỉ đạo tại Công văn này. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác chuyển đổi số gắn với việc thực hiện Đề án 06 tại các địa phương. Đồng thời, chú trọng hoạt động kiểm tra chất lượng cung cấp dịch vụ internet, đường truyền số liệu chuyên dùng của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn.

    Đối với các các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ưu tiên đảm bảo chất lượng đường truyền internet và đường truyền số liệu chuyên dùng tại UBND cấp huyện, cấp xã (theo hợp đồng cung cấp dịch vụ); thực hiện báo cáo cho Sở Thông tin và Truyền thông khi có sự cố xảy ra ảnh hưởng đến chất lượng đường truyền tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. Ngoài ra, hàng quý (hoặc đột xuất theo yêu cầu) thực hiện việc thống kê, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình kết nối internet và đường truyền số liệu chuyên dùng tại UBND cấp huyện, cấp xã bao gồm số lượng đường truyền tại từng đơn vị, tốc độ đường truyền.

    Theo đánh giá của UBND tỉnh, nhìn chung, trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều cố gắng, nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025 của tỉnh. Tuy nhiên, hiện trạng “hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản” tại các địa phương, đặc biệt là tại UBND cấp xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định, làm ảnh hưởng chung đến tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuyển đổi số và Đề án 06, như: số lượng máy vi tính phục vụ công tác chưa đảm bảo; nhiều máy tính đã được trang bị khá lâu, lạc hậu, cấu hình thấp; nhiều đơn vị chưa có mạng nội bộ (LAN)./.


theo binhdinh.gov.vn - BTT  (Cập nhật ngày 06-07-2023)  • Currently 5.00/5

Kết quả: 5.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:

Video

Ca khúc Hoài NhơnCông báo tỉnh Bình ĐịnhĐường dây nóngkêu gọi đầu tưVăn bản về phòng chống dịch covid -19Phản ánh kiến nghịdanhgiahailongDich vu cong truc tuyenThông tin tuyển dụngHướng dẫn cái đặt BlozoneNop Ho SoCông khai ngân sáchĐỀ TÀI KHOA HỌCCổng dịch vụ công quốc giaBộ thủ tục hành chính cấp huyệnBộ thủ tục hành chính cấp xãLuật thống kêTài liệu họp trực tuyếnNgười phát ngônbản đồ hành chinh Việt NamBộ nhận diện Chuyển đổi sốDubaothoitiet

  Liên kết web