Ngày 13/3/2023, Chủ tịch UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 42/KH UBND13/03/2023 Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023

    Mục đích của việc kiểm tra là nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính của thị xã năm 2023 . Kịp thời khắc phục hạn chế, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, xử lý các vi phạm; ghi nhận và xem xét giải quyết những đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để có giải pháp nhân rộng trên địa bàn thị xã.

     Đối với nội dung kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính:

    - Công tác chỉ đạo, điều hành: việc xây dựng và tình hình thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; việc khắc phục những tồn tại, hạn chế qua đánh giá các chỉ số cải cách hành chính năm 2022

    - Cải cách thể chế: việc xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; tình hình thi hành pháp luật và công tác phổ biến giáo dục pháp luật; việc thực hiện công khai, minh bạch các quy định, cơ chế, chính sách đảm bảo việc tiếp cận của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã

    - Cải cách thủ tục hành chính: việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thủ tục hành chính nội bộ. Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với công tác số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện ủy quyền, phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính; xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về quy định hành chính.

    - Cải cách tổ chức bộ máy:Việc bố trí, phân công nhiệm vụ đối với công chức theo quy định. Việc ban hành Quy chế làm việc và việc tổ chức thực hiện quy chế làm việc tại đơn vị.Đánh giá kết quả thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền

    - Cải cách chế độ công vụ:Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, địa phương. Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

    - Cải cách tài chính công:Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách tại địa phương. Tiến độ, kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước theo Kế hoạch được giao.  Kết quả thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.Tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách. Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công

    - Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: Ứng dụng phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết TTHC, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý văn bản đi/đến; sử dụng chữ ký số; sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc; việc cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến; kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 Việc chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 theo quy định của Quyết định 19/2014/QĐ-TTg và yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015.

    Đối tượng được kiểm tra: UBND cấp xã. Thời gian kiểm tra: Từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2023./.


Phan Thị Thuỳ  (Cập nhật ngày 21-03-2023)  • Currently 3.00/5

Kết quả: 3.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:

Video

Ca khúc Hoài NhơnCông báo tỉnh Bình ĐịnhĐường dây nóngkêu gọi đầu tưVăn bản về phòng chống dịch covid -19Phản ánh kiến nghịdanhgiahailongDich vu cong truc tuyenThông tin tuyển dụngHướng dẫn cái đặt BlozoneNop Ho SoCông khai ngân sáchĐỀ TÀI KHOA HỌCCổng dịch vụ công quốc giaBộ thủ tục hành chính cấp huyệnBộ thủ tục hành chính cấp xãLuật thống kêTài liệu họp trực tuyếnNgười phát ngônbản đồ hành chinh Việt NamBộ nhận diện Chuyển đổi sốDubaothoitiet

  Liên kết web