Chiều 16-3, UBND thị xã Hoài Nhơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính năm 2023.  Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã - Lê Đăng Tuấn và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã - Phạm Văn Chung đồng chủ trì hội nghị.

   Thời gian qua, dưới sự quan tâm, lãnh đạo sát sao của Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã, UBND thị xã đã chỉ đạo các ngành, các cấp cụ thể hóa Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 27/10/2020 và Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về “Cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giai đoạn 2020-2025”. Công tác cải cách hành chính năm 2022 của thị xã được thực hiện đồng bộ và đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như: Hoạt động điều hành của UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã có nhiều đổi mới mang tính đột phá: Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng phương án, kịch bản cụ thể đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo từng tháng, quý, xác định đây là tiêu chí lượng hóa trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương hằng năm. Công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực hiện rất tốt, được tỉnh đánh giá, đạt điểm tối đa. Công tác cải cách TTHC được đẩy mạnh, bảo đảm công khai, minh bạch, phục vụ kịp thời yêu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Phối hợp hiệu quả với Đoàn thanh niên trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, chứng thực bản sao điện tử, tạo lập tài khoản dịch vụ công quốc gia. Tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được sắp xếp tinh gọn, chức năng, nhiệm vụ được sửa đổi, bổ sung phù hợp với công tác quản lý nhà nước của từng đơn vị. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, đảm bảo trình độ, năng lực thi hành công vụ. 100% cơ quan hành chính các cấp đã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính. Công tác chuyển đổi số được triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ. Hạ tầng kỹ thuật và các ứng dụng chính quyền điện tử, chính quyền số được đầu tư, thường xuyên nâng cấp…

    Do đó, Chỉ số CCHC 02 năm liên tục (2021-2022) xếp vị trí thứ nhất cấp huyện (đạt 88,41/100 điểm); kết quả thực hiện công tác CCHC đạt 55,46/60 điểm (năm 2021 đạt 53,46/60 điểm); khảo sát từ cán bộ, công chức lãnh đạo đạt 6,67/10 điểm, đứng vị trí thứ 2/11 (năm 2021 đạt 8/10 điểm xếp vị trí thứ 3/11 cấp huyện);  chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đạt 26,28/30 điểm, đứng vị trí 5 tăng 01 bậc so với năm 2021 (năm 2021 đạt 23,82/ điểm, xếp vị trí thứ 6/11 cấp huyện). Chỉ số CCHC năm 2022 đối với cấp xã có giá trị trung bình đạt 91,4%, có 02 xã, phường xếp loại xuất sắc, còn lại đều xếp loại tốt.

 Những kết quả đạt được đã khẳng định tính đúng đắn về chủ trương và các giải pháp thực hiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để phát huy nội lực, thu hút tốt nguồn lực bên ngoài, giúp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã năm 2022.

    Phát biểu chỉ đạo tại buổi hội nghị, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Lê Đăng Tuấn yêu cầu Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trong thời gian tới, sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng năm, giai đoạn theo Kế hoạch của UBND thị xã về thực hiện Chương trình hành động số 10- CTr/TU ngày 27/10/2020 của Thị ủy Hoài Nhơn và Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về “Cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giai đoạn 2020 - 2025”. Tăng cường chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính, thông qua việc xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính hàng năm một cách khả thi, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu công tác CCHC. Quan tâm bố trí nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tăng cường theo dõi, đánh giá, kiểm tra, tuyên truyền; kịp thời phát hiện, nhân rộng những điển hình, sáng kiến trong cải cách hành chính. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Nhân dân đối với công tác cải cách hành chính. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra về CCHC.  Nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính hợp pháp, khả thi, hiệu quả. Thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu thực hiện chính quyền điện tử, chính quyền số. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, Quy chế văn hóa công sở, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra thủ tục hành chính không đúng quy định hoặc để chậm, muộn hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, vi phạm đạo đức công vụ. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; hạn chế thấp nhất hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn, tăng tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trước hạn; nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi tha gia giải quyết thủ tục hành chính; mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối cán cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của thị xã và xã, phường. 

    Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2022


Ái Xa  (Cập nhật ngày 17-03-2023)  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:

Video

Ca khúc Hoài NhơnCông báo tỉnh Bình ĐịnhĐường dây nóngkêu gọi đầu tưVăn bản về phòng chống dịch covid -19Phản ánh kiến nghịdanhgiahailongDich vu cong truc tuyenThông tin tuyển dụngHướng dẫn cái đặt BlozoneNop Ho SoCông khai ngân sáchĐỀ TÀI KHOA HỌCCổng dịch vụ công quốc giaBộ thủ tục hành chính cấp huyệnBộ thủ tục hành chính cấp xãLuật thống kêTài liệu họp trực tuyếnNgười phát ngônbản đồ hành chinh Việt NamBộ nhận diện Chuyển đổi sốDubaothoitiet

  Liên kết web