Văn bản cấp huyện

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu văn bản
1 1410/UBND-VP UBND huyện Hoài Nhơn V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
2 10999/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định ban hành tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư ngoài cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
3 7573/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQĐ Về việc công bố công khai dố liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Hoài Nhơn
4 254/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2019
5 96/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch Tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND các cấp về Đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn
6 11282/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnVề việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu quy hoạch dân cư (đợt 02, năm 2019) trên địa bàn huyện
7 1376/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn hồ, đập trên địa bàn huyện
8 85/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnTriển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn huyện Hoài Nhơn năm 2019
9 1355/UBND-TH UBND huyện Hoài Nhơn V/v phát ngôn và trả lời báo chí
10 10017/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v thành lập Đoàn phúc tra phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2019
11 1278/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v triển khai thực hiện Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh Bình Định
12 10625/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và nước sinh hoạt nông thôn thuộc phạm vi quản lý của ngành NN và PTNT trên địa bàn huyện
13 10624/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnVề việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thu thập, cập nhật thông tin cung lao động huyện Hoài Nhơn năm 2019
14 10623/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Hoài Nhơn
15 91/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử tại UBND huyện Hoài Nhơn
16 1253/UBND-VP UBND huyện Hoài Nhơn V/v gửi, nhận, quản lý văn bản điện tử có ký số trên Hệ thống văn phòng điện tử liên thông của tỉnh
17 219/BC-UBND UBND huyện Hoài Nhơn Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019
18 234/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN trên địa bàn huyện quý IIi năm 2019
19 10597/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Hoài Nhơn năm 2019
20 2118/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Hoài Nhơn năm 2019
21 137/BC-UBND HĐND huyện Hoài NhơnKết quả hoạt động của TT HĐND huyện tháng 8; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2019
22 190/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2019
23 1192/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnThông báo V/v treo Quốc kỳ
24 8306/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định về việc ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Hoài Nhơn
25 879/UBND-TH UBND huyện Hoài Nhơn V/v thực hiện Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ
26 890/UBND-TH UBND huyện Hoài NhơnV/v tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng
27 901/UBND-NV UBND huyện Hoài NhơnV/v xét tặng danh hiệu " Anh hùng Lực lượng vũ trang", " Anh hùng lao động" thời kỳ đổi mới
28 7215/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v phê duyệt giá đất cụ thể để BT, GPMB xây dựng công trình: Khi di tích Địa đạo Gò Quánh tại thôn Mỹ An 1, xã Hoài Thanh
29 7214/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v phê duyệt giá đất cụ thể để BT, GPMb thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn tại xã Hoài Thanh Tây
30 903/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v chủ động tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động dẫn dụ gây nuôi chim yến trên địa bàn huyện
31 148/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN trên địa bàn huyện quý II năm 2019
32 826/UBND-NC UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
33 861/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2019
34 871/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v yêu cầu tạm dừng hoạt động cho đến khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép
35 883/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường thực hiện Chương trình bố trí dân cư năm 2019 theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
36 373/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới
37 881/UBND-TNMT UBND huyện Hoài Nhơn V/v khẩn trương thực hiện Văn bản số 373/UBND-TNMT ngày 09/4/2019 của UBND huyện
38 1000/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo tuyển dụng viên chức huyện Hoài Nhơn năm 2019
39 72/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Hoài Nhơn năm 2019
40 804/UBND-NC UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
41 812/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường thực hiện" Ngày chủ nhật xây dựng huyện Hoài Nhơn xanh, sạch, đẹp"
42 93/BC-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnKết quả hoạt động của TT HĐND huyện tháng 6; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2019
43 135/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và công tác trọng tâm tháng 7 năm 2019
44 1971/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Định QĐ V/v phê duyệt giá thành đóng mới và sửa chữa tàu cá làm căn cứ thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
45 590/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo V/v tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Qua6nh sự cấp xã năm 2019
46 4880-QD-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2019
47 70/BC-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnKết quả hoạt động của TT HĐND huyện tháng 5; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2019
48 61/QĐ-BPC Ban Pháp chế HĐND huyệnV/v thành lập Đoàn giám sát việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm pháp luật về nghĩa vụ quân sự
49 4508/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v thành lập đoàn đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
50 4741/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v hủy bỏ quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND huyện
51 4875/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v ban hành Kế hoạch Phổ biến, tuyên truyền thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019
52 4882/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v kiện toàn BCĐ thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ
53 5078/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn
54 58/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn huyện Hoài Nhơn năm 2019
55 581/UBND-NS UBND huyện Hoài NhơnV/v triển khai các biện pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu và chi NSNN năm 2019
56 593/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết luận của PCT TT UBND huyện- Nguyễn Văn Đẹp về xử lý các trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ vi phạm trật tự xây dựng
57 4506/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v kiện toàn Tổ công tác giúp việc BCĐ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh huyện Hoài Nhơn giai đoạn 2016-2020
58 54/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnThực hiện huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
59 55/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnỨng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước của UBND huyện Hoài Nhơn năm 2019
60 560/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường các biện pháp phòng bệnh cho gia súc, gia cầm trong mùa nắng nóng
61 549/TB-UBND UBND huyện Hoài Nhơn Kết luận của PCT UBND huyện- Nguyễn Văn Đẹp về việc tiếp công dân định kỳ
62 52/BC-HĐND UBND huyện Hoài Nhơn Kết quả hoạt động của TT HĐND huyện tháng 4; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019
63 48/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch thực hiện đề án " Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2019 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
64 49/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch Thực hiện đề án" Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015- 2020" năm 2019 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
65 47/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch thực hiện Đề án" Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật" năm 2019 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
66 452/TB_UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh
67 410/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v chủ trương hỗ trợ kinh phí thu mua đuôi chuột năm 2019
68 436/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v treo Quốc kỳ và nghỉ lễ nhân kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 930/4) và Quốc tế lao động (01/5) năm 2019
69 74/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v tình hình giao và thanh toán kế hoạch vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
70 3890/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
71 402/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết luận của PCT UBND huyện- Nguyễn Chí Công tại cuộc họp bàn về công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Hoài Mỹ
72 401/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết luận của PCT UBND huyện Nguyễn Chí Công tại buổi làm việc với UBND xã Hoài Thanh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội quý I/2019 và kết quả thực hiện các Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện
73 3116/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh Bình Định và Kế hoạch số 55-KH/HU ngày 10/7/2018 của Huyện ủy về " công tác dân số trong tình hình mới"
74 3117/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh Bình Định và kế hoạch số 56-KH/HU ngày 10/7/2018 của Huyện ủy về " Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
75 393/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết luận của UBND huyện tại cuộc họp ủy viên UBND huyện thường kỳ tháng 3/2019
76 64/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và công tác trọng tâm quý II năm 2019
77 3915/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định ban hành trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các TTHC về đầu tư XD ngoài CCN trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
78 323/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng huyện Hoài Nhơn và tỉnh Bình Định
79 29/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnCông tác cải cách hành chính quý I năm 2019
80 239/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết luận của UBND huyện tại cuộc họp ủy viên UBND huyện thường kỳ tháng 02/2019
81 240/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết luận của PCT UBND huyện- Trương Đề về việc tiếp công dân định kỳ
82 19/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 2019 và công tác trọng tâm tháng 3 năm 2019
83 10/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 năm 2019 và công tác trọng tâm tháng 02 năm 2019
84 2422/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ qua rà soát kỳ 2017-2018 của HĐND, UBND huyện Hoài Nhơn
85 1946/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND huyện, UBND huyện Hoài Nhơn trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018
86 422/QD-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn xử lý việc trồng cây lâm nghiệp trên đất sản xuất nông nghiệp, xây dựng nhà ở trên đất sản xuất nông nghiệp và thực hiện chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính tại các xã, thị trấn
87 220/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v treo Quốc kỳ nhân Lễ giao nhận quân năm 2019
88 376/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận Pháp luật năm 2018
89 211/TB-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v nghỉ Tết và treo Quốc kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
90 874/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnThông báo về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2018
91 8056/QD-UBND UBND Huyện Hoài NhơnV/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ PCT UBND huyện Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2016-2021
92 256/BC-UBND UBND Huyện Hoài NhơnTình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018
93 243/BC-UBND UBND Huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và công tác trọng tâm tháng 10 năm 2018
94 7742/QĐ-CTUBND UBND Huyện Hoài Nhơnvề việc thực hiện hưởng phụ cấp quản trị mạng
95 7480/QĐ-UBND UBND Huyện Hoài NhơnVề việc ban hành Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
96 354/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnKết luận của PCT UBND huyện- Nguyễn Chí Công về việc tiếp công dân định kỳ
97 277/BC-UBND UBND Huyện Hoài NhơnTình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019
98 159/BC-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnKết quả hoạt động của TT HĐND huyện tháng 9/2018; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2018
99 360/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnV/v treo cở rủ trong hai ngày Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang (ngày 26 và ngày 27/9/2018)
100 193-BC-UBND UBND Huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2018
101 277/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnÝ kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Cao Thanh Thương tại cuộc họp rút kinh nghiệm việc xác lập hồ sơ xử lý thanh niên vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự
102 277/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnÝ kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Cao Thanh Thương tại cuộc họp rút kinh nghiệm việc xác lập hồ sơ xử lý thanh niên vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự
103 283/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnV/v treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018
104 280/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnKết luận của PCT UBND huyện Nguyễn Chí Công tại buổi họp thông qua danh mục thủ tục hành chính đưa vào giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện
105 962/UBND-VX UBND Huyện Hoài NhơnV/v chọn đội tuyển tham gia Liên hoan Làng, thôn, khu phố văn hóa tỉnh Bình Định năm 2018
106 53/KH-UBND UBND Huyện Hoài NhơnTriển khai thực hiện Đề án\" Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp\" trên địa bàn huyện Hoài Nhơn năm 2018
107 961/UBND-VX UBND Huyện Hoài NhơnV/v chỉ đạo tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn huyện năm 2018
108 970/UBND-NC UBND Huyện Hoài Nhơn V/v tăng cường công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn huyện
109 908/UBND-CCT UBND Huyện Hoài NhơnV/v triển khai khu thuế hoạt động nhận thầu xây dựng nhà ở tư nhân
110 6599/QĐ-UBND UBND Huyện Hoài Nhơn V/v kiện toàn BCH phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn
111 914/UBND-KT UBND Huyện Hoài NhơnV/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát và cảnh báo Nhân dân đối với các đơn vị tổ chức hội thảo, giới thiệu, tư vấn bán sản phẩm trên địa bàn huyện
112 754/UBND-NV UBND Huyện Hoài NhơnVề việc tuyển dụng viên chức tại trung tâm GDNN -GDTX huyện
113 4377/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh
114 718/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v đồng loạt ra quân xóa quảng cáo rao vặt nơi công cộng
115 152/BC-UBND UBND Huyện Hoài NhơnCông tác quản lý, kiểm tra, xử lý việc khai thác cát trên địa bàn huyện Hoài Nhơn năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018
116 4607/QĐ-UBND UBND Huyện Hoài NhơnV/v thành lập Tổ kiểm tra liên ngành đối với hoạt động tín dụng, tư vấn hỗ trợ vay vốn trên địa bàn huyện
117 155/BC-UBND UBND Huyện Hoài NhơnV/v giải trình các ý kiến, kiến nghị cử tri về phát huy tiềm năng du lịch trên địa bàn huyện
118 741/UBND-VX UBND Huyện Hoài NhơnV/v giải trình các ý kiến, kiến nghị cử tri về phát huy tiềm năng du lịch trên địa bàn huyện
119 750/UBND-LN UBND Huyện Hoài NhơnV/v quy định sử dụng lửa, đốt xử lý thực bì khi khai thác rừng trồng
120 4806/QĐ-UBND UBND Huyện Hoài NhơnV/v ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh về tăng cướng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
121 237/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnKết luận của PCT UBND huyện Trương Đề về việc tiếp công dân định kỳ
122 4913/QĐ-UBND UBND Huyện Hoài NhơnV/v điều chỉnh chỉ tiêu giảm tỷ suất sau sinh năm 2018 tại huyện Hoài Nhơn
123 777/UBND-NC UBND Huyện Hoài Nhơn V/v trả lời ý kiến chất vấn của đạo biểu HĐND huyện
124 779/UBND-NC UBND Huyện Hoài NhơnV/v tiếp tục triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
125 773/UBND-NC UBND Huyện Hoài NhơnV/v đẩy nhân tiến độ triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg và tổ chức thu thập thông tin đầu tư
126 4377/QĐ-UBND UBND Huyện Hoài NhơnV/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh
127 4290/QĐ-UBND UBND Huyện Hoài Nhơn V/v kiện toàn Ban điều hành dự án xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện
128 125/BC-UBND UBND Huyện Hoài NhơnCông tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2018
129 126/BC-UBND UBND Huyện Hoài NhơnCông tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm
130 127/BC-UBND UBND Huyện Hoài NhơnCông tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng năm 2018
131 3781/QĐ-UBND UBND Huyện Hoài Nhơn V/v kiện toàn BCĐ thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ
132 178/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnKết luận của PCT UBND huyện về việc tiếp công dân định kỳ
133 117/BC-UBND UBND Huyện Hoài Nhơn Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2018
134 03/KL-UBND UBND Huyện Hoài Nhơn Kết luận thanh tra Công tác quản lý, sử dụng đất đai của UBND xã Hoài Thanh Tây
135 69/BC-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnKết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 5/2018; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2018
136 68/TB-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnKết luận của Chủ tịch HĐND huyện- Phạm Trương tại cuộc họp Thường trực HĐND huyện tháng 5/2018
137 514/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường đảm bảo an toàn cho công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018
138 512/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn, xâm nhập mặn mùa khô năm 2018
139 66/TB-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnKết luân của Phó Chủ tịch HĐND huyện về tiếp công dân định kỳ
140 3258/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnVề việc phân công thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện
141 2644/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v ban hành kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Công Thương và Nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
142 2660/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v ban hành kế hoạch thực hành tiết kiệm , chống lãng phí năm 2018
143 3172/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v điều chỉnh chỉ tiêu giảm tỷ suất sinh năm 2018 tại huyện Hoài Nhơn
144 109/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị của công dân
145 115/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết luận của Chủ tịch UBND huyện về đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm tại TT Tam Quan
146 120/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết luận của Phó chủ tịch UBND huyện về tiếp công dân định kỳ
147 119/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo Kết luận của PVT UBND huyện Hoài Nhơn - Nguyễn Chí Công tại cuộc họp bàn các giải pháp xây dựng xã Hoài châu Bắc đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2018
148 121/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết luận của PCT TT UBND huyện- Nguyễn Văn Đẹp chỉ đạo giải quyết một số vấn đề tồn tại sau khi GPMB mở rộng QL1A
149 161/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnÝ kiến kết luận của PCT UBND huyện Trương Đề tại cuộc làm việc với các ngành liên quan về công tác phối hợp chuẩn bị tổ chức Chương trình\" Vượt lên chính mình\"
150 163/TB-UBND UBND huyện Hoài Nhơn Kết luận của PCT UBND huyện về việc tiếp công dân định kỳ
151 162/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ huyện nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018)
152 90/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2018
153 90/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2018
154 393/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v người dân tự phát xây dựng nhà nuôi chim yến gây ảnh hưởng đến khu dân cư
155 387/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông thông dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2018
156 320/UBND-KT UBND huyện Hoài Nhơn V/v đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Định năm 2018 và Hội chợ Triển lãm sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2018 tại tỉnh Phú Yên
157 2454/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn
158 329/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v lấy đất dôi dư tại Cụm công nghiệp Hoài Tân làm vật liệu san lấp xây dựng Tuyến đường liên xã từ Quốc lộ 1 đoạn Km 1132+800 đến tỉnh lộ Đt 639
159 65/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo kết luận của PCT UBND huyện Hoài Nhơn - Nguyễn Chí Công tại cuộc họp bàn các giải pháp để xã Hoài Đức đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
160 2487/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v kiện toàn Tổ biên tập Trang thông tin điện tử (Website) UBND huyện Hoài Nhơn
161 02/KL-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết luận thanh tra công tác quản lý tài chính tại Trường Tiểu học số 02 Tam Quan Bắc
162 01/KL-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí cấp bù thủy lợi phí thời kỳ năm 2015-2016
163 93/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo về việc phân công lãnh đạo các cơ quan, ban phòng huyện dự trực báo các xã, thị trấn
164 97/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Đinh
165 97/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Đinh
166 289/UBND-XD UBND huyện Hoài Nhơn V/v đình chỉ hoạt động và thay thế Công văn số 261/UBND-XD ngày 27/3/2018 của UBND huyện Hoài Nhơn
167 260/UBND-NC UBND huyện Hoài NhơnV/v xử lý thanh niên vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2018
168 275/UBND-NS UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN trong quý II/2018 và một số giải pháp điều hành để hoàn thành dự toán NSNN năm 2018
169 278/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình
170 63/BC-UBND UBND huyện Hoài Nhơnbáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và công tác trọng tâm tháng 4/2018
171 67/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo điều chỉnh bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức huyện Hoài Nhơn năm 2018 theo Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh Bình Định
172 240/UBND-TNMT UBND huyện Hoài Nhơn V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2018
173 236/UBND-TH UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện các nội dung liên quan đến Công ty TNHH chế biến rác thải Duy Anh
174 235/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v lắp đặt, duy trì, vận hành lưới chắn rác trên kênh Lại Giang
175 238-UBND-TNMT UBND huyện Hoài Nhơn V/v tăng cường công tác quản lý nuôi tôm trên địa bàn xã Hoài Mỹ và Hoài Hải
176 61-TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v treo cờ rủ trong hai ngày Quốc tang (ngày 20 và ngày 21/3/2018) nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
177 13/TB-HĐTT UBND huyện Hoài NhơnThông báo kết quả điểm thi công chức cấp xã năm 2017
178 48-TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo, Kế hoạch, thời gian và địa điểm thu nhận hồ sơ dự tuyển công chức huyện Hoài Nhơn năm 2018 theo Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 28/01/2018 của UBND tỉnh Bình Định
179 260/SNV-CCVC Sở Nội vụV/v thông báo tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định
180 16/QĐ-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnV/v giám sát việc thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân đối với UBND một số xã, TT
181 184-UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện rà soát, tổng hợp diện tích rừng trồng do UBND cấp xã quản lý
182 188/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v tạm dừng việc vận chuyển đất ra ngoài CCN Hoài Tân
183 18/TB-HDND HĐND huyện Hoài NhơnLịch tiếp công dân theo cụm xã, TT của Chủ tịch HĐND huyện
184 34/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 3 năm 2018
185 718/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Phong trào\" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa\" huyện
186 718/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Phong trào\" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa\" huyện
187 126/UBND-NC UBND huyện Hoài NhơnV/v đề nghị báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định dịp Tết Mậu Tuất 2018
188 30/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 26/1/2018
189 32/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 02/02/2018
190 124/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
191 05/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch Tuyên truyền Cuộc vận động \" Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn huyện không có tội phạm ma túy, giảm tội phạm trộm cắp, cướp giật\" năm 2018
192 11775/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Hoài Nhơn năm 2018
193 501/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 19/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh \" về việc tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh\"
194 502/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
195 29/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
196 469/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnCông nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017
197 LT-TXCT HĐND huyện Hoài NhơnBáo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI, và trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri
198 389/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ PCT UBND huyện Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2016-2021
199 TB-02-HDTT Hội đồng TT huyện Hoài NhơnThông báo thời gian, địa điểm ôn tập và thi tuyển công chức cấp xã năm 2017
200 305/QD-UBND UBND huyện Hoài NhơnQD phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức cấp xã năm 2017
201 107/QD-UBND UBND huyện Hoài NhơnQĐ phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2017
202 4761/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhQĐ Công nhận xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
203 267/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2017 và công tác trọng tâm tháng 01 năm 2018
204 11003/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn QĐ về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2018
205 11002/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQĐ về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2018
206 11001/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQĐ về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch phát trển KT-XH, quốc phòng-an ninh năm 2018
207 246/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnTình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế- xã hội năm 2018
208 1399/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân và Đông Xuân 2017-2018
209 02/CT-UBND UBND huyện Hoài NhơnChỉ thị Về quản lý, sử dụng quỹ đất công ích trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
210 07/CĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnCông điện BCH phòng chống thiên tai và TKCN huyện Hoài Nhơn
211 10226/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định V/v thành lập BCĐ và Tổ công tác thực hiện cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng kỹ thuật tiên tiến năm 2018
212 1384/UBND-NC UBND huyện Hoài NhơnV/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý VLNCN
213 10225/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định V/v thành lập BCĐ và Tổ công tác sản xuất nông nghiệp năm 2018
214 574/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện về việc tiếp công dân định kỳ
215 64/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch tổ chức phong trào thu đua\" Hoài Nhơn chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau\" giai đoạn 2016-2020
216 241/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2017
217 12-TB-HDKTSH UBND huyện Hoài NhơnThông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2017
218 63/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2017
219 1289/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v đăng ký đào tạo, tập huấn năm 2018, báo cáo việc xây dựng, áp dụng và chuẩn bị đánh giá nội bộ hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008
220 05-CD-PCTT UBND huyện Hoài NhơnCông diện hồi 15h00 phút ngày 5/11/2017 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn
221 04-CD-PCTT UBND huyện Hoài NhơnCông điện Ban chỉ huy PCTT và TKCN
222 385/GM-UBND UBND huyện Hoài Nhơn Giây mời khẩn - Họp trực tuyến để triển khai công tác phòng, chống cơ bão số 12
223 03-CĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnCông điện về phòng chống thiện tai và TKCN huyện Hoài Nhơn
224 9473/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v kiện toàn Ban điều hành dự án xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện
225 9410/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành Quy chế sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2017
226 01-TB-HĐKTSH Hội đồng KTSH huyện Hoài NhơnDanh sách thí sinh đủ điều kiện dự sát hạch hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2017
227 9409/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển huyện Hoài Nhơn năm 2017
228 9408/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển huyện Hoài Nhơn năm 2017
229 204/QĐ-BPC Ban Pháp chế HĐND huyệnV/v thành lập Đoàn giám sát công tác thực thi pháp luật và quản lý, sử dụng đất công ích tại UBND một số xã trên địa bàn huyện
230 199/BC-HDND HĐND huyện Hoài NhơnKết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 9/2017; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2017
231 1080/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v giải quyết các yêu cầu, phản ánh của công dân
232 1052/UBND-LN UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng
233 180/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnTình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2017
234 8223/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnPhê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giào dục và đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017 dành cho thí sinh không thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách
235 01/CĐ-PCTT UBND huyện Hoài NhơnCông điện số 01/CĐ-PCTT hồi 08 giờ ngày 14/9/2017 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn
236 189/QĐ-BPC Ban Pháp chế HĐND huyệnV/v thành lập Đoàn giám sát việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng nhà ở riêng lẻ tại UBND huyện Hoài Nhơn và UBND thị trấn Bồng Sơn, Tam Quan
237 150/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2017
238 283/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2017
239 2538-QD-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhCông bố cơ sở đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ thép theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định
240 40-TB-HĐXT HĐ XTVCNGD huyện Hoài NhơnThông báo kết quả điểm phúc khảo bài kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017 dành cho thí sính không thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách
241 242/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ huyện
242 241/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v tổ chức lễ dâng hương tại Trạm Phẫu
243 111/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnTình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
244 38/TB-HĐXT HĐ XTVCNGD huyện Hoài Nhơn Thông báo kết quả điểm kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017 cho đối tượng không đặc cách
245 104/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và công tác trọng tâm tháng 7/2017
246 10011/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ PCT UBND huyện Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2016-2021
247 6096/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các PCT và Thành viên UBND huyện Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2016-2021
248 504/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường quản lý học sinh trong dịp hè
249 34/TB-HĐXT HĐ XTVCNGD huyện Hoài NhơnDanh sách bổ sung thí sinh không thuộc đối tượng đặc cách đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức ngành viên chức ngành GD-ĐT huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017
250 515/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017
251 25/TB-HĐXT HĐXT VCNGD Thông báo triệu tập thí sinh không thuộc đối tượng đặc cách đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức ngành viên chức ngành GD-ĐT huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017
252 24/TB-HĐXT HĐXT VCNGD Danh sách thí sinh không thuộc đối tượng đặc cách đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức ngành viên chức ngành GD-ĐT huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017
253 22/TB-HĐXT UBND huyện Hoài NhơnThông báo số 22/TB-HĐXT ngày 23/5/2017-Về việc điều chỉnh vị trí đăng ký dự tuyển sau khi có kết quả xét tuyển đặc cách viên chức ngành GD và ĐT huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017
254 132/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017)
255 21-HD-HDXT UBND huyện Hoài NhơnHƯỚNG DẪN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HOÀI NHƠN NĂM HỌC 2016-2017
256 20/TB-HĐXT HĐ XTVCNGD huyện Hoài NhơnThông báo về việc điều chỉnh vị trí đăng ký dự tuyển sau khi có kết quả xét tuyển đặc cách viên chức ngành GD và ĐT huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017
257 66/TB-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnVề thời gian, địa điểm giám sát \" Hoạt động giám sát của HĐND xã, thị trấn\"
258 19/TB-HĐXT HĐ XTVCNGD huyện Hoài NhơnKết quả kiểm tra, sát hạch đặc cách kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017
259 355/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v triển khai rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
260 107/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động (01/5) năm 2017
261 258/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện thu nộp kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH
262 333/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v chấn chỉnh tình trạng trồng cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp
263 103/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v tổ chức Lễ dâng hương tại Đền thờ lệt sỹ huyện nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Chiến thắng 30/4
264 573/QD-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017
265 291-UBND-NC UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2017 trên địa bàn huyện
266 07/TB-HĐXT HĐ XTVCNGD huyện Hoài NhơnThông báo triệu tập các thi sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển đặc cách viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017
267 06/TB-HĐXT HĐ XTVCNGD huyện Hoài NhơnThông báo các thi sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển đặc cách viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017
268 85/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017
269 44/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2017 và công tác trọng tâm tháng 4/2017
270 268/UBND-NV UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, lỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
271 04/HD-HĐXT HĐ XTVCNGD huyện Hoài NhơnHướng dẫn đề cương ôn tập kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017
272 70/TB-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng huyện Hoài Nhơn và giải phóng tỉnh Bình Định
273 03/TB-HĐXT HĐ XTVCNGD huyện Hoài NhơnVề việc điều chỉnh vị trí đăng ký dự tuyển đặc cách do không đảm bảo điều kiện theo Quyết định số 4960/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Định
274 1980/QD-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2017 của huyện Hoài Nhơn
275 1980/QD-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2017 của huyện Hoài Nhơn
276 25/TB-HDND HĐND huyện Hoài NhơnLịch tiếp công dân theo cụm xã, thị trấn của Chủ tịch HĐND huyện
277 1973/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQĐ Ban hành Qui chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
278 189/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v báo cáo kết quả kinh tế- xã hội quý I và nhiệm vụ tháng 4/2017
279 188/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v chấn chỉnh việc tham mưu trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri
280 8776/QD-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Hoài Nhơn năm 2017
281 66/UBND-VX UBND huyện Hoài Nhơn V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động y, dược tư nhân
282 05/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra thực hiện cải cách hành chính nhà nước tại UBND các xã, thị trấn năm 2017
283 540/QD-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
284 541/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành Chương trình trọng tâm công tác tư pháp của huyện Hoài Nhơn năm 2017
285 07/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2017
286 169/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục thể thao và quảng cáo trên địa bàn huyện
287 177/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2017
288 175/UBND-TNMT UBND huyện Hoài Nhơn V/v tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường trong tiêu hủy xác động vật
289 155/UBND-NC UBND huyện Hoài NhơnV/v báo cáo kết quả thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu thập năm 2016
290 46/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnVề việc thay đổi tài khoản thư điện tử công vụ của các cơ quan, ban, phòng và UBND các xã, thị trấn
291 24/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2 và công tác tháng 3
292 148/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v khám và mổ mắt nhân đạo cho bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn
293 97/UBND-VP UBND huyện Hoài Nhơn V/v tăng cường sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước
294 92/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện
295 25/TB-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 445 năm năm sinh Danh nhân văn hóa Đào Duy Từ (1572-2017) và lễ giao quân đợt 1/2017
296 21/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
297 8776/QĐ - UBND UBND huyện Hoài Nhơn Ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Hoài Nhơn năm 2017
298 55/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnTiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
299 04/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 trong hoạt động cơ quan nhà nước của UBND huyện Hoài Nhơn
300 16/TB-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và phục vụ gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng công sản Việt Nam, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017
301 04/HĐND-VP HĐND huyện Hoài NhơnV/v theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri
302 14/TB-UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v phân công phục vụ vật chất, khánh tiết Lễ hội kỷ niệm 445 năm năm sinh Danh nhân văn hóa Đào Duy Từ
303 46/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v chấm dứt việc sơ chế, chế biến thủy sản (mổ, xẻ và phơi) gây ô nhiễm môi trường trong KDC
304 43/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
305 13/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v tổ chức gặp mặt và lễ dâng hương nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
306 31/UBND-VX UBND huyện Hoài Nhơn V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện
307 29/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v chấm dứt việc sản xuất bộ mì trong khu dân cư
308 10011/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ PCT UBND huyện Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2016-2021
309 02/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v ban hành Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện cứu người huyện Hoài Nhơn năm 2017
310 02/QĐ-VP Văn phòng HĐND và UBND huyệnBan hành Quy chế làm việc của Văn phòng HĐND và UBND huyện Hoài Nhơn
311 21/UBND-NV UBND huyện Hoài Nhơn V/v lập danh mục hồ sơ của cơ quan, đơn vị năm 2017
312 22/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v cập nhật mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh của các cơ quan
313 19/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 Văn thư UBND
314 08/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2017
315 03/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v phối hợp tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh
316 02/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnChỉ tiêu hiến máu tình nguyện đợt 1/2017
317 140/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND huyệnV/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
318 09-CĐ-UBND Ban CH PCTTCông điện số 09/CĐ-PCTT hồi 10h ngày 27/12/2016 Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn
319 315-TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v nghỉ Tết và treo Quốc kỳ nhân dịp Tết Dương lịch năm 2017
320 1154/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v chấm dứt việc nuôi các đối tượng thủy sản bằng lồng bè trên các dòng sông
321 64/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnThực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007NĐ-CP gày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ
322 25-BC-PCTT UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo về công tác chỉ đạo ứng phó với mưa lũ
323 4302-QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhCông bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Nông nghiệp và PTNT dưới hình thức \"Bản sao y bản chính\" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
324 05-CT-UBND UBND huyện Hoài NhơnChỉ thị V/v phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
325 1109-UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v tập trung chỉ đạo chăm sóc lúa do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn và quản lý, sử dụng nguồn lúa giống hỗ trợ gieo sạ lại vụ Đông Xuân 2016-2017
326 1118-UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống lũ lụt
327 08/CĐ-PCTT UBND huyện Hoài Nhơn Công điện số 08/CD-PCTT hồi 9 giờ ngày 17/12/2016 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Hoài Nhơn
328 07/CĐ-PCTT UBND huyện Hoài Nhơn Công điện số 07/CD-PCTT hồi 11 giờ ngày 15/12/2016 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Hoài Nhơn
329 1094/UBND-VP UBND huyện Hoài Nhơn V/v giao chỉ tiêu kinh tế- XH quốc phòng- an ninh năm 2016
330 62-KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020
331 1705/UBND-NC UBND huyện Hoài NhơnVề minh bạch tài sản, thu nhập định kỳ năm 2016
332 126/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo tình tình thực hiện Kế hoạch KT-XH năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KHXH năm 2017
333 1076/UBND-NV UBND huyện Hoài NhơnV/V triển khai công tác đánh giá, phân loại thực hiện dận chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị dự nghiệp công lập trên địa bàn huyện
334 1064/UBND-VX UBND huyện Hoài Nhơn V/v tiếp tục thực hiện việc treo cờ Tổ quốc ngay ngắn, thẳng hàng, đồng loạt, trang nghiêm, đúng quy định nhân dịp Tết Dương lịch 2017, Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 và các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2017
335 192-TB-BKTXH HĐND huyện Hoài NhơnChương trình giám sát của Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện Hoài Nhơn phục vụ kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XI
336 02- CĐ-PCTT Ban CH PCTTCông điện 14h ngày 01-12-2016 về phòng chống thiên tai và TKCN
337 299/TB-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v đưa đón đại biểu tham dự Hội thảo khoa học \"Định hướng phát triển TX An Nhơn và huyện Hoài Nhơn đến năm 2030
338 1058/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v đăng ký nội dung xin chủ trương của Tỉnh ủy năm 2017
339 8136/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v ban hành Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng\" Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới\" năm 2016
340 8136/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v ban hành Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng\" Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới\" năm 2016
341 01-CD-PCTT UBND huyện Hoài NhơnCông điện hồi 9h ngày 28/11/2016 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Hoài Nhơn
342 04/2016/QD-UBND UBND huyện Hoài Nhơn Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện HN
343 8088/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnVề việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác sản xuất nông nghiệp Năm 2017
344 8089/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v thành lập BCĐ và Tổ công tác thực hiện cánh đồng lớn, cánh đồng mẫu lớn năm 2017
345 8015/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BQL Cảng cá- Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan
346 60/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 55 năm công tác Dân số; Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2016
347 911/UBND-VX UBND huyện Hoài Nhơn V/v đẩy mạnh tuyên truyền Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh
348 04/CT-UBND UBND huyện Hoài NhơnChỉ thị V/v nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện
349 04/CT-UBND UBND huyện Hoài NhơnChỉ thị V/v nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện
350 964/UBND-XD UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng xây dựng công trình
351 957/UBND-VX UBND huyện Hoài Nhơn V/v triển khai sử dụng phần mềm văn phòng điện tử liên thông cấp huyện và xã năm 2017
352 950/UBND-VP UBND huyện Hoài Nhơn V/v đăng ký nhận Công báo in miễn phí năm 2017
353 171-HĐND-TXCT HĐND huyện Hoài NhơnHội nghị giao ban để đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện và xã, thị trấn năm 2016; triển khai một số hoạt động chủ yếu năm 2017
354 171-HĐND-TXCT HĐND huyện Hoài NhơnHội nghị giao ban để đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện và xã, thị trấn năm 2016; triển khai một số hoạt động chủ yếu năm 2017
355 947/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnVề việc triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống lũ lụt
356 02/CĐ-PCTT UBND huyện Hoài NhơnCông điện Số 02-CĐ-PCTT hồi 9 giờ ngày 02/11/2016 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn
357 180/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2016
358 918/UBND-NV UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã
359 921/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v tiếp tục tăng cường quản lý thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá
360 7103/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định Phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
361 261/TB-UBND UBND huyện Hoài Nhơn Thông báo Chỉ tiêu hiến máu tình nguyện đợt 5/2016
362 894/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v báo cáo kết quả kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017
363 888/UBND-TP UBND huyện Hoài NhơnV/v báo cáo tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016
364 883/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v triển khai huy động tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã
365 159-TB-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnLịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện Hoài Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
366 55/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch Thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
367 253/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2016
368 154/BC-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnTổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau ký họp thứ 2, HĐND huyện khóa XI
369 6711/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định về việc ban hành qui chế phối hợp trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệm vụ công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
370 6765/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định về việc danh sách 266 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 18/10/2015 của Thủ tướng chính phủ
371 822/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện nghiêm thúc Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
372 156/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2016
373 128-TB-BPC Ban pháp chế HĐND huyện HNV/v giới thiệu chức danh và chữ lý của Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
374 141/QĐ-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnV/v thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện các vấn đề có kết luận của Chủ tịch UBND huyện; Tình hình, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
375 813/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v tiếp t