Văn bản cấp huyện

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu văn bản
1 24/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
2 13403/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2020
3 13402/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2020
4 13401/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh năm 2020
5 2340/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnVề việc treo Quốc kỳ nhân dịp Tết Dương lịch năm 2020
6 2301/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo Về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
7 10006/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Hoài Nhơn
8 12928/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình: Khu dân cư xã Hoài Đức năm 2019 – UBND xã làm chủ đầu tư
9 1001/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo Số điện thoại đường dây nóng của UBND huyện Hoài Nhơn để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các địa phương, đơn vụ trực thuộc huyện
10 282/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2019
11 286/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có thu nhập trung bình năm 2019 trên địa bàn huyện
12 12521/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành Quy chế hoạt động “Điểm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh doanh” huyện Hoài Nhơn.
13 12520/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định phê duyệt danh mục hỗ trợ kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thực hiện giai đoạn 2019-2023 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
14 287/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo Tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 : 2008 tại UBND huyện Hoài Nhơn.
15 286/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả công tác triển khai xây dựng Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử liên thông và Chữ ký số trên địa bàn huyện Hoài Nhơn.
16 1942/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2015 tại UBND cấp xã.
17 1496/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện một số công việc theo quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi
18 270/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn
19 1410/UBND-VP UBND huyện Hoài Nhơn V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
20 10999/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định ban hành tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư ngoài cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
21 7573/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQĐ Về việc công bố công khai dố liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Hoài Nhơn
22 254/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2019
23 96/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch Tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND các cấp về Đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn
24 11282/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnVề việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu quy hoạch dân cư (đợt 02, năm 2019) trên địa bàn huyện
25 1376/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn hồ, đập trên địa bàn huyện
26 85/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnTriển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn huyện Hoài Nhơn năm 2019
27 1355/UBND-TH UBND huyện Hoài Nhơn V/v phát ngôn và trả lời báo chí
28 10017/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v thành lập Đoàn phúc tra phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2019
29 1278/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v triển khai thực hiện Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh Bình Định
30 10625/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và nước sinh hoạt nông thôn thuộc phạm vi quản lý của ngành NN và PTNT trên địa bàn huyện
31 10624/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnVề việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thu thập, cập nhật thông tin cung lao động huyện Hoài Nhơn năm 2019
32 10623/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Hoài Nhơn
33 91/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử tại UBND huyện Hoài Nhơn
34 1253/UBND-VP UBND huyện Hoài Nhơn V/v gửi, nhận, quản lý văn bản điện tử có ký số trên Hệ thống văn phòng điện tử liên thông của tỉnh
35 219/BC-UBND UBND huyện Hoài Nhơn Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019
36 234/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN trên địa bàn huyện quý IIi năm 2019
37 10597/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Hoài Nhơn năm 2019
38 2118/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Hoài Nhơn năm 2019
39 137/BC-UBND HĐND huyện Hoài NhơnKết quả hoạt động của TT HĐND huyện tháng 8; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2019
40 190/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2019
41 1192/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnThông báo V/v treo Quốc kỳ
42 8306/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định về việc ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Hoài Nhơn
43 879/UBND-TH UBND huyện Hoài Nhơn V/v thực hiện Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ
44 890/UBND-TH UBND huyện Hoài NhơnV/v tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng
45 901/UBND-NV UBND huyện Hoài NhơnV/v xét tặng danh hiệu " Anh hùng Lực lượng vũ trang", " Anh hùng lao động" thời kỳ đổi mới
46 7215/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v phê duyệt giá đất cụ thể để BT, GPMB xây dựng công trình: Khi di tích Địa đạo Gò Quánh tại thôn Mỹ An 1, xã Hoài Thanh
47 7214/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v phê duyệt giá đất cụ thể để BT, GPMb thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn tại xã Hoài Thanh Tây
48 903/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v chủ động tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động dẫn dụ gây nuôi chim yến trên địa bàn huyện
49 148/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN trên địa bàn huyện quý II năm 2019
50 826/UBND-NC UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
51 861/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2019
52 871/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v yêu cầu tạm dừng hoạt động cho đến khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép
53 883/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường thực hiện Chương trình bố trí dân cư năm 2019 theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
54 373/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới
55 881/UBND-TNMT UBND huyện Hoài Nhơn V/v khẩn trương thực hiện Văn bản số 373/UBND-TNMT ngày 09/4/2019 của UBND huyện
56 1000/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo tuyển dụng viên chức huyện Hoài Nhơn năm 2019
57 72/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Hoài Nhơn năm 2019
58 804/UBND-NC UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
59 812/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường thực hiện" Ngày chủ nhật xây dựng huyện Hoài Nhơn xanh, sạch, đẹp"
60 93/BC-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnKết quả hoạt động của TT HĐND huyện tháng 6; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2019
61 135/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và công tác trọng tâm tháng 7 năm 2019
62 1971/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Định QĐ V/v phê duyệt giá thành đóng mới và sửa chữa tàu cá làm căn cứ thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
63 590/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo V/v tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Qua6nh sự cấp xã năm 2019
64 4880-QD-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2019
65 70/BC-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnKết quả hoạt động của TT HĐND huyện tháng 5; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2019
66 61/QĐ-BPC Ban Pháp chế HĐND huyệnV/v thành lập Đoàn giám sát việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm pháp luật về nghĩa vụ quân sự
67 4508/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v thành lập đoàn đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
68 4741/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v hủy bỏ quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND huyện
69 4875/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v ban hành Kế hoạch Phổ biến, tuyên truyền thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019
70 4882/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v kiện toàn BCĐ thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ
71 5078/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn
72 58/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn huyện Hoài Nhơn năm 2019
73 581/UBND-NS UBND huyện Hoài NhơnV/v triển khai các biện pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu và chi NSNN năm 2019
74 593/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết luận của PCT TT UBND huyện- Nguyễn Văn Đẹp về xử lý các trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ vi phạm trật tự xây dựng
75 4506/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v kiện toàn Tổ công tác giúp việc BCĐ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh huyện Hoài Nhơn giai đoạn 2016-2020
76 54/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnThực hiện huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
77 55/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnỨng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước của UBND huyện Hoài Nhơn năm 2019
78 560/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường các biện pháp phòng bệnh cho gia súc, gia cầm trong mùa nắng nóng
79 549/TB-UBND UBND huyện Hoài Nhơn Kết luận của PCT UBND huyện- Nguyễn Văn Đẹp về việc tiếp công dân định kỳ
80 52/BC-HĐND UBND huyện Hoài Nhơn Kết quả hoạt động của TT HĐND huyện tháng 4; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019
81 48/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch thực hiện đề án " Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2019 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
82 49/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch Thực hiện đề án" Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015- 2020" năm 2019 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
83 47/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch thực hiện Đề án" Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật" năm 2019 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
84 452/TB_UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh
85 410/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v chủ trương hỗ trợ kinh phí thu mua đuôi chuột năm 2019
86 436/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v treo Quốc kỳ và nghỉ lễ nhân kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 930/4) và Quốc tế lao động (01/5) năm 2019
87 74/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v tình hình giao và thanh toán kế hoạch vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
88 3890/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
89 402/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết luận của PCT UBND huyện- Nguyễn Chí Công tại cuộc họp bàn về công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Hoài Mỹ
90 401/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết luận của PCT UBND huyện Nguyễn Chí Công tại buổi làm việc với UBND xã Hoài Thanh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội quý I/2019 và kết quả thực hiện các Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện
91 3116/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh Bình Định và Kế hoạch số 55-KH/HU ngày 10/7/2018 của Huyện ủy về " công tác dân số trong tình hình mới"
92 3117/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh Bình Định và kế hoạch số 56-KH/HU ngày 10/7/2018 của Huyện ủy về " Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
93 393/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết luận của UBND huyện tại cuộc họp ủy viên UBND huyện thường kỳ tháng 3/2019
94 64/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và công tác trọng tâm quý II năm 2019
95 3915/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định ban hành trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các TTHC về đầu tư XD ngoài CCN trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
96 323/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng huyện Hoài Nhơn và tỉnh Bình Định
97 29/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnCông tác cải cách hành chính quý I năm 2019
98 239/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết luận của UBND huyện tại cuộc họp ủy viên UBND huyện thường kỳ tháng 02/2019
99 240/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết luận của PCT UBND huyện- Trương Đề về việc tiếp công dân định kỳ
100 19/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 2019 và công tác trọng tâm tháng 3 năm 2019
101 10/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 năm 2019 và công tác trọng tâm tháng 02 năm 2019
102 2422/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ qua rà soát kỳ 2017-2018 của HĐND, UBND huyện Hoài Nhơn
103 1946/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND huyện, UBND huyện Hoài Nhơn trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018
104 422/QD-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn xử lý việc trồng cây lâm nghiệp trên đất sản xuất nông nghiệp, xây dựng nhà ở trên đất sản xuất nông nghiệp và thực hiện chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính tại các xã, thị trấn
105 220/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v treo Quốc kỳ nhân Lễ giao nhận quân năm 2019
106 376/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận Pháp luật năm 2018
107 211/TB-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v nghỉ Tết và treo Quốc kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
108 874/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnThông báo về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2018
109 8056/QD-UBND UBND Huyện Hoài NhơnV/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ PCT UBND huyện Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2016-2021
110 256/BC-UBND UBND Huyện Hoài NhơnTình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018
111 243/BC-UBND UBND Huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và công tác trọng tâm tháng 10 năm 2018
112 7742/QĐ-CTUBND UBND Huyện Hoài Nhơnvề việc thực hiện hưởng phụ cấp quản trị mạng
113 7480/QĐ-UBND UBND Huyện Hoài NhơnVề việc ban hành Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
114 354/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnKết luận của PCT UBND huyện- Nguyễn Chí Công về việc tiếp công dân định kỳ
115 277/BC-UBND UBND Huyện Hoài NhơnTình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019
116 159/BC-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnKết quả hoạt động của TT HĐND huyện tháng 9/2018; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2018
117 360/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnV/v treo cở rủ trong hai ngày Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang (ngày 26 và ngày 27/9/2018)
118 193-BC-UBND UBND Huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2018
119 277/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnÝ kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Cao Thanh Thương tại cuộc họp rút kinh nghiệm việc xác lập hồ sơ xử lý thanh niên vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự
120 277/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnÝ kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Cao Thanh Thương tại cuộc họp rút kinh nghiệm việc xác lập hồ sơ xử lý thanh niên vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự
121 283/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnV/v treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018
122 280/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnKết luận của PCT UBND huyện Nguyễn Chí Công tại buổi họp thông qua danh mục thủ tục hành chính đưa vào giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện
123 962/UBND-VX UBND Huyện Hoài NhơnV/v chọn đội tuyển tham gia Liên hoan Làng, thôn, khu phố văn hóa tỉnh Bình Định năm 2018
124 53/KH-UBND UBND Huyện Hoài NhơnTriển khai thực hiện Đề án\" Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp\" trên địa bàn huyện Hoài Nhơn năm 2018
125 961/UBND-VX UBND Huyện Hoài NhơnV/v chỉ đạo tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn huyện năm 2018
126 970/UBND-NC UBND Huyện Hoài Nhơn V/v tăng cường công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn huyện
127 908/UBND-CCT UBND Huyện Hoài NhơnV/v triển khai khu thuế hoạt động nhận thầu xây dựng nhà ở tư nhân
128 6599/QĐ-UBND UBND Huyện Hoài Nhơn V/v kiện toàn BCH phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn
129 914/UBND-KT UBND Huyện Hoài NhơnV/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát và cảnh báo Nhân dân đối với các đơn vị tổ chức hội thảo, giới thiệu, tư vấn bán sản phẩm trên địa bàn huyện
130 754/UBND-NV UBND Huyện Hoài NhơnVề việc tuyển dụng viên chức tại trung tâm GDNN -GDTX huyện
131 4377/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh
132 718/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v đồng loạt ra quân xóa quảng cáo rao vặt nơi công cộng
133 152/BC-UBND UBND Huyện Hoài NhơnCông tác quản lý, kiểm tra, xử lý việc khai thác cát trên địa bàn huyện Hoài Nhơn năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018
134 4607/QĐ-UBND UBND Huyện Hoài NhơnV/v thành lập Tổ kiểm tra liên ngành đối với hoạt động tín dụng, tư vấn hỗ trợ vay vốn trên địa bàn huyện
135 155/BC-UBND UBND Huyện Hoài NhơnV/v giải trình các ý kiến, kiến nghị cử tri về phát huy tiềm năng du lịch trên địa bàn huyện
136 741/UBND-VX UBND Huyện Hoài NhơnV/v giải trình các ý kiến, kiến nghị cử tri về phát huy tiềm năng du lịch trên địa bàn huyện
137 750/UBND-LN UBND Huyện Hoài NhơnV/v quy định sử dụng lửa, đốt xử lý thực bì khi khai thác rừng trồng
138 4806/QĐ-UBND UBND Huyện Hoài NhơnV/v ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh về tăng cướng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
139 237/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnKết luận của PCT UBND huyện Trương Đề về việc tiếp công dân định kỳ
140 4913/QĐ-UBND UBND Huyện Hoài NhơnV/v điều chỉnh chỉ tiêu giảm tỷ suất sau sinh năm 2018 tại huyện Hoài Nhơn
141 777/UBND-NC UBND Huyện Hoài Nhơn V/v trả lời ý kiến chất vấn của đạo biểu HĐND huyện
142 779/UBND-NC UBND Huyện Hoài NhơnV/v tiếp tục triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
143 773/UBND-NC UBND Huyện Hoài NhơnV/v đẩy nhân tiến độ triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg và tổ chức thu thập thông tin đầu tư
144 4377/QĐ-UBND UBND Huyện Hoài NhơnV/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh
145 4290/QĐ-UBND UBND Huyện Hoài Nhơn V/v kiện toàn Ban điều hành dự án xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện
146 125/BC-UBND UBND Huyện Hoài NhơnCông tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2018
147 126/BC-UBND UBND Huyện Hoài NhơnCông tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm
148 127/BC-UBND UBND Huyện Hoài NhơnCông tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng năm 2018
149 3781/QĐ-UBND UBND Huyện Hoài Nhơn V/v kiện toàn BCĐ thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ
150 178/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnKết luận của PCT UBND huyện về việc tiếp công dân định kỳ
151 117/BC-UBND UBND Huyện Hoài Nhơn Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2018
152 03/KL-UBND UBND Huyện Hoài Nhơn Kết luận thanh tra Công tác quản lý, sử dụng đất đai của UBND xã Hoài Thanh Tây
153 69/BC-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnKết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 5/2018; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2018
154 68/TB-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnKết luận của Chủ tịch HĐND huyện- Phạm Trương tại cuộc họp Thường trực HĐND huyện tháng 5/2018
155 514/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường đảm bảo an toàn cho công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018
156 512/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn, xâm nhập mặn mùa khô năm 2018
157 66/TB-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnKết luân của Phó Chủ tịch HĐND huyện về tiếp công dân định kỳ
158 3258/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnVề việc phân công thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện
159 2644/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v ban hành kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Công Thương và Nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
160 2660/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v ban hành kế hoạch thực hành tiết kiệm , chống lãng phí năm 2018
161 3172/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v điều chỉnh chỉ tiêu giảm tỷ suất sinh năm 2018 tại huyện Hoài Nhơn
162 109/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị của công dân
163 115/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết luận của Chủ tịch UBND huyện về đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm tại TT Tam Quan
164 120/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết luận của Phó chủ tịch UBND huyện về tiếp công dân định kỳ
165 119/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo Kết luận của PVT UBND huyện Hoài Nhơn - Nguyễn Chí Công tại cuộc họp bàn các giải pháp xây dựng xã Hoài châu Bắc đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2018
166 121/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết luận của PCT TT UBND huyện- Nguyễn Văn Đẹp chỉ đạo giải quyết một số vấn đề tồn tại sau khi GPMB mở rộng QL1A
167 161/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnÝ kiến kết luận của PCT UBND huyện Trương Đề tại cuộc làm việc với các ngành liên quan về công tác phối hợp chuẩn bị tổ chức Chương trình\" Vượt lên chính mình\"
168 163/TB-UBND UBND huyện Hoài Nhơn Kết luận của PCT UBND huyện về việc tiếp công dân định kỳ
169 162/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ huyện nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018)
170 90/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2018
171 90/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2018
172 393/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v người dân tự phát xây dựng nhà nuôi chim yến gây ảnh hưởng đến khu dân cư
173 387/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông thông dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2018
174 320/UBND-KT UBND huyện Hoài Nhơn V/v đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Định năm 2018 và Hội chợ Triển lãm sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2018 tại tỉnh Phú Yên
175 2454/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn
176 329/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v lấy đất dôi dư tại Cụm công nghiệp Hoài Tân làm vật liệu san lấp xây dựng Tuyến đường liên xã từ Quốc lộ 1 đoạn Km 1132+800 đến tỉnh lộ Đt 639
177 65/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo kết luận của PCT UBND huyện Hoài Nhơn - Nguyễn Chí Công tại cuộc họp bàn các giải pháp để xã Hoài Đức đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
178 2487/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v kiện toàn Tổ biên tập Trang thông tin điện tử (Website) UBND huyện Hoài Nhơn
179 02/KL-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết luận thanh tra công tác quản lý tài chính tại Trường Tiểu học số 02 Tam Quan Bắc
180 01/KL-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí cấp bù thủy lợi phí thời kỳ năm 2015-2016
181 93/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo về việc phân công lãnh đạo các cơ quan, ban phòng huyện dự trực báo các xã, thị trấn
182 97/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Đinh
183 97/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Đinh
184 289/UBND-XD UBND huyện Hoài Nhơn V/v đình chỉ hoạt động và thay thế Công văn số 261/UBND-XD ngày 27/3/2018 của UBND huyện Hoài Nhơn
185 260/UBND-NC UBND huyện Hoài NhơnV/v xử lý thanh niên vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2018
186 275/UBND-NS UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN trong quý II/2018 và một số giải pháp điều hành để hoàn thành dự toán NSNN năm 2018
187 278/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình
188 63/BC-UBND UBND huyện Hoài Nhơnbáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và công tác trọng tâm tháng 4/2018
189 67/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo điều chỉnh bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức huyện Hoài Nhơn năm 2018 theo Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh Bình Định
190 240/UBND-TNMT UBND huyện Hoài Nhơn V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2018
191 236/UBND-TH UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện các nội dung liên quan đến Công ty TNHH chế biến rác thải Duy Anh
192 235/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v lắp đặt, duy trì, vận hành lưới chắn rác trên kênh Lại Giang
193 238-UBND-TNMT UBND huyện Hoài Nhơn V/v tăng cường công tác quản lý nuôi tôm trên địa bàn xã Hoài Mỹ và Hoài Hải
194 61-TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v treo cờ rủ trong hai ngày Quốc tang (ngày 20 và ngày 21/3/2018) nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
195 13/TB-HĐTT UBND huyện Hoài NhơnThông báo kết quả điểm thi công chức cấp xã năm 2017
196 48-TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo, Kế hoạch, thời gian và địa điểm thu nhận hồ sơ dự tuyển công chức huyện Hoài Nhơn năm 2018 theo Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 28/01/2018 của UBND tỉnh Bình Định
197 260/SNV-CCVC Sở Nội vụV/v thông báo tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định
198 16/QĐ-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnV/v giám sát việc thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân đối với UBND một số xã, TT
199 184-UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện rà soát, tổng hợp diện tích rừng trồng do UBND cấp xã quản lý
200 188/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v tạm dừng việc vận chuyển đất ra ngoài CCN Hoài Tân
201 18/TB-HDND HĐND huyện Hoài NhơnLịch tiếp công dân theo cụm xã, TT của Chủ tịch HĐND huyện
202 34/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 3 năm 2018
203 718/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Phong trào\" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa\" huyện
204 718/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Phong trào\" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa\" huyện
205 126/UBND-NC UBND huyện Hoài NhơnV/v đề nghị báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định dịp Tết Mậu Tuất 2018
206 30/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 26/1/2018
207 32/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 02/02/2018
208 124/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
209 05/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch Tuyên truyền Cuộc vận động \" Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn huyện không có tội phạm ma túy, giảm tội phạm trộm cắp, cướp giật\" năm 2018
210 11775/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Hoài Nhơn năm 2018
211 501/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 19/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh \" về việc tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh\"
212 502/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
213 29/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
214 469/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnCông nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017
215 LT-TXCT HĐND huyện Hoài NhơnBáo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI, và trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri
216 389/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ PCT UBND huyện Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2016-2021
217 TB-02-HDTT Hội đồng TT huyện Hoài NhơnThông báo thời gian, địa điểm ôn tập và thi tuyển công chức cấp xã năm 2017
218 305/QD-UBND UBND huyện Hoài NhơnQD phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức cấp xã năm 2017
219 107/QD-UBND UBND huyện Hoài NhơnQĐ phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2017
220 4761/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhQĐ Công nhận xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
221 267/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2017 và công tác trọng tâm tháng 01 năm 2018
222 11003/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn QĐ về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2018
223 11002/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQĐ về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2018
224 11001/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQĐ về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch phát trển KT-XH, quốc phòng-an ninh năm 2018
225 246/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnTình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế- xã hội năm 2018
226 1399/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân và Đông Xuân 2017-2018
227 02/CT-UBND UBND huyện Hoài NhơnChỉ thị Về quản lý, sử dụng quỹ đất công ích trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
228 07/CĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnCông điện BCH phòng chống thiên tai và TKCN huyện Hoài Nhơn
229 10226/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định V/v thành lập BCĐ và Tổ công tác thực hiện cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng kỹ thuật tiên tiến năm 2018
230 1384/UBND-NC UBND huyện Hoài NhơnV/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý VLNCN
231 10225/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định V/v thành lập BCĐ và Tổ công tác sản xuất nông nghiệp năm 2018
232 574/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện về việc tiếp công dân định kỳ
233 64/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch tổ chức phong trào thu đua\" Hoài Nhơn chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau\" giai đoạn 2016-2020
234 241/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2017
235 12-TB-HDKTSH UBND huyện Hoài NhơnThông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2017
236 63/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2017
237 1289/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v đăng ký đào tạo, tập huấn năm 2018, báo cáo việc xây dựng, áp dụng và chuẩn bị đánh giá nội bộ hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008
238 05-CD-PCTT UBND huyện Hoài NhơnCông diện hồi 15h00 phút ngày 5/11/2017 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn
239 04-CD-PCTT UBND huyện Hoài NhơnCông điện Ban chỉ huy PCTT và TKCN
240 385/GM-UBND UBND huyện Hoài Nhơn Giây mời khẩn - Họp trực tuyến để triển khai công tác phòng, chống cơ bão số 12
241 03-CĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnCông điện về phòng chống thiện tai và TKCN huyện Hoài Nhơn
242 9473/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v kiện toàn Ban điều hành dự án xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện
243 9410/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành Quy chế sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2017
244 01-TB-HĐKTSH Hội đồng KTSH huyện Hoài NhơnDanh sách thí sinh đủ điều kiện dự sát hạch hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2017
245 9409/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển huyện Hoài Nhơn năm 2017
246 9408/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển huyện Hoài Nhơn năm 2017
247 204/QĐ-BPC Ban Pháp chế HĐND huyệnV/v thành lập Đoàn giám sát công tác thực thi pháp luật và quản lý, sử dụng đất công ích tại UBND một số xã trên địa bàn huyện
248 199/BC-HDND HĐND huyện Hoài NhơnKết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 9/2017; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2017
249 1080/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v giải quyết các yêu cầu, phản ánh của công dân
250 1052/UBND-LN UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng
251 180/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnTình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2017
252 8223/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnPhê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giào dục và đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017 dành cho thí sinh không thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách
253 01/CĐ-PCTT UBND huyện Hoài NhơnCông điện số 01/CĐ-PCTT hồi 08 giờ ngày 14/9/2017 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn
254 189/QĐ-BPC Ban Pháp chế HĐND huyệnV/v thành lập Đoàn giám sát việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng nhà ở riêng lẻ tại UBND huyện Hoài Nhơn và UBND thị trấn Bồng Sơn, Tam Quan
255 150/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2017
256 283/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2017
257 2538-QD-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhCông bố cơ sở đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ thép theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định
258 40-TB-HĐXT HĐ XTVCNGD huyện Hoài NhơnThông báo kết quả điểm phúc khảo bài kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017 dành cho thí sính không thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách
259 242/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ huyện
260 241/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v tổ chức lễ dâng hương tại Trạm Phẫu
261 111/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnTình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
262 38/TB-HĐXT HĐ XTVCNGD huyện Hoài Nhơn Thông báo kết quả điểm kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017 cho đối tượng không đặc cách
263 104/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và công tác trọng tâm tháng 7/2017
264 10011/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ PCT UBND huyện Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2016-2021
265 6096/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các PCT và Thành viên UBND huyện Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2016-2021
266 504/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường quản lý học sinh trong dịp hè
267 34/TB-HĐXT HĐ XTVCNGD huyện Hoài NhơnDanh sách bổ sung thí sinh không thuộc đối tượng đặc cách đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức ngành viên chức ngành GD-ĐT huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017
268 515/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017
269 25/TB-HĐXT HĐXT VCNGD Thông báo triệu tập thí sinh không thuộc đối tượng đặc cách đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức ngành viên chức ngành GD-ĐT huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017
270 24/TB-HĐXT HĐXT VCNGD Danh sách thí sinh không thuộc đối tượng đặc cách đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức ngành viên chức ngành GD-ĐT huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017
271 22/TB-HĐXT UBND huyện Hoài NhơnThông báo số 22/TB-HĐXT ngày 23/5/2017-Về việc điều chỉnh vị trí đăng ký dự tuyển sau khi có kết quả xét tuyển đặc cách viên chức ngành GD và ĐT huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017
272 132/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017)
273 21-HD-HDXT UBND huyện Hoài NhơnHƯỚNG DẪN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HOÀI NHƠN NĂM HỌC 2016-2017
274 20/TB-HĐXT HĐ XTVCNGD huyện Hoài NhơnThông báo về việc điều chỉnh vị trí đăng ký dự tuyển sau khi có kết quả xét tuyển đặc cách viên chức ngành GD và ĐT huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017
275 66/TB-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnVề thời gian, địa điểm giám sát \" Hoạt động giám sát của HĐND xã, thị trấn\"
276 19/TB-HĐXT HĐ XTVCNGD huyện Hoài NhơnKết quả kiểm tra, sát hạch đặc cách kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017
277 355/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v triển khai rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
278 107/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động (01/5) năm 2017
279 258/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện thu nộp kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH
280 333/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v chấn chỉnh tình trạng trồng cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp
281 103/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v tổ chức Lễ dâng hương tại Đền thờ lệt sỹ huyện nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Chiến thắng 30/4
282 573/QD-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017
283 291-UBND-NC UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2017 trên địa bàn huyện
284 07/TB-HĐXT HĐ XTVCNGD huyện Hoài NhơnThông báo triệu tập các thi sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển đặc cách viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017
285 06/TB-HĐXT HĐ XTVCNGD huyện Hoài NhơnThông báo các thi sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển đặc cách viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017
286 85/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017
287 44/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2017 và công tác trọng tâm tháng 4/2017
288 268/UBND-NV UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, lỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
289 04/HD-HĐXT HĐ XTVCNGD huyện Hoài NhơnHướng dẫn đề cương ôn tập kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017
290 70/TB-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng huyện Hoài Nhơn và giải phóng tỉnh Bình Định
291 03/TB-HĐXT HĐ XTVCNGD huyện Hoài NhơnVề việc điều chỉnh vị trí đăng ký dự tuyển đặc cách do không đảm bảo điều kiện theo Quyết định số 4960/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Định
292 1980/QD-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2017 của huyện Hoài Nhơn
293 1980/QD-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2017 của huyện Hoài Nhơn
294 25/TB-HDND HĐND huyện Hoài NhơnLịch tiếp công dân theo cụm xã, thị trấn của Chủ tịch HĐND huyện
295 1973/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQĐ Ban hành Qui chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
296 189/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v báo cáo kết quả kinh tế- xã hội quý I và nhiệm vụ tháng 4/2017
297 188/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v chấn chỉnh việc tham mưu trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri
298 8776/QD-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Hoài Nhơn năm 2017
299 66/UBND-VX UBND huyện Hoài Nhơn V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động y, dược tư nhân
300 05/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra thực hiện cải cách hành chính nhà nước tại UBND các xã, thị trấn năm 2017
301 540/QD-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
302 541/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành Chương trình trọng tâm công tác tư pháp của huyện Hoài Nhơn năm 2017
303 07/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2017
304 169/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục thể thao và quảng cáo trên địa bàn huyện
305 177/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2017
306 175/UBND-TNMT UBND huyện Hoài Nhơn V/v tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường trong tiêu hủy xác động vật
307 155/UBND-NC UBND huyện Hoài NhơnV/v báo cáo kết quả thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu thập năm 2016
308 46/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnVề việc thay đổi tài khoản thư điện tử công vụ của các cơ quan, ban, phòng và UBND các xã, thị trấn
309 24/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2 và công tác tháng 3
310 148/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v khám và mổ mắt nhân đạo cho bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn
311 97/UBND-VP UBND huyện Hoài Nhơn V/v tăng cường sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước
312 92/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện
313 25/TB-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 445 năm năm sinh Danh nhân văn hóa Đào Duy Từ (1572-2017) và lễ giao quân đợt 1/2017
314 21/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
315 8776/QĐ - UBND UBND huyện Hoài Nhơn Ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Hoài Nhơn năm 2017
316 55/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnTiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
317 04/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 trong hoạt động cơ quan nhà nước của UBND huyện Hoài Nhơn
318 16/TB-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và phục vụ gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng công sản Việt Nam, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017
319 04/HĐND-VP HĐND huyện Hoài NhơnV/v theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri
320 14/TB-UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v phân công phục vụ vật chất, khánh tiết Lễ hội kỷ niệm 445 năm năm sinh Danh nhân văn hóa Đào Duy Từ
321 46/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v chấm dứt việc sơ chế, chế biến thủy sản (mổ, xẻ và phơi) gây ô nhiễm môi trường trong KDC
322 43/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
323 13/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v tổ chức gặp mặt và lễ dâng hương nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
324 31/UBND-VX UBND huyện Hoài Nhơn V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện
325 29/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v chấm dứt việc sản xuất bộ mì trong khu dân cư
326 10011/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ PCT UBND huyện Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2016-2021
327 02/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v ban hành Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện cứu người huyện Hoài Nhơn năm 2017
328 02/QĐ-VP Văn phòng HĐND và UBND huyệnBan hành Quy chế làm việc của Văn phòng HĐND và UBND huyện Hoài Nhơn
329 21/UBND-NV UBND huyện Hoài Nhơn V/v lập danh mục hồ sơ của cơ quan, đơn vị năm 2017
330 22/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v cập nhật mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh của các cơ quan
331 19/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 Văn thư UBND
332 08/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2017
333 03/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v phối hợp tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh
334 02/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnChỉ tiêu hiến máu tình nguyện đợt 1/2017
335 140/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND huyệnV/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
336 09-CĐ-UBND Ban CH PCTTCông điện số 09/CĐ-PCTT hồi 10h ngày 27/12/2016 Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn
337 315-TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v nghỉ Tết và treo Quốc kỳ nhân dịp Tết Dương lịch năm 2017
338 1154/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v chấm dứt việc nuôi các đối tượng thủy sản bằng lồng bè trên các dòng sông
339 64/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnThực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007NĐ-CP gày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ
340 25-BC-PCTT UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo về công tác chỉ đạo ứng phó với mưa lũ
341 4302-QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhCông bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Nông nghiệp và PTNT dưới hình thức \"Bản sao y bản chính\" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
342 05-CT-UBND UBND huyện Hoài NhơnChỉ thị V/v phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
343 1109-UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v tập trung chỉ đạo chăm sóc lúa do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn và quản lý, sử dụng nguồn lúa giống hỗ trợ gieo sạ lại vụ Đông Xuân 2016-2017
344 1118-UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống lũ lụt
345 08/CĐ-PCTT UBND huyện Hoài Nhơn Công điện số 08/CD-PCTT hồi 9 giờ ngày 17/12/2016 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Hoài Nhơn
346 07/CĐ-PCTT UBND huyện Hoài Nhơn Công điện số 07/CD-PCTT hồi 11 giờ ngày 15/12/2016 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Hoài Nhơn
347 1094/UBND-VP UBND huyện Hoài Nhơn V/v giao chỉ tiêu kinh tế- XH quốc phòng- an ninh năm 2016
348 62-KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020
349 1705/UBND-NC UBND huyện Hoài NhơnVề minh bạch tài sản, thu nhập định kỳ năm 2016
350 126/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo tình tình thực hiện Kế hoạch KT-XH năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KHXH năm 2017
351 1076/UBND-NV UBND huyện Hoài NhơnV/V triển khai công tác đánh giá, phân loại thực hiện dận chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị dự nghiệp công lập trên địa bàn huyện
352 1064/UBND-VX UBND huyện Hoài Nhơn V/v tiếp tục thực hiện việc treo cờ Tổ quốc ngay ngắn, thẳng hàng, đồng loạt, trang nghiêm, đúng quy định nhân dịp Tết Dương lịch 2017, Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 và các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2017
353 192-TB-BKTXH HĐND huyện Hoài NhơnChương trình giám sát của Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện Hoài Nhơn phục vụ kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XI
354 02- CĐ-PCTT Ban CH PCTTCông điện 14h ngày 01-12-2016 về phòng chống thiên tai và TKCN
355 299/TB-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v đưa đón đại biểu tham dự Hội thảo khoa học \"Định hướng phát triển TX An Nhơn và huyện Hoài Nhơn đến năm 2030
356 1058/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v đăng ký nội dung xin chủ trương của Tỉnh ủy năm 2017
357 8136/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v ban hành Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng\" Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới\" năm 2016
358 8136/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v ban hành Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng\" Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới\" năm 2016
359 01-CD-PCTT UBND huyện Hoài NhơnCông điện hồi 9h ngày 28/11/2016 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Hoài Nhơn
360 04/2016/QD-UBND UBND huyện Hoài Nhơn Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện HN
361 8088/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnVề việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác sản xuất nông nghiệp Năm 2017
362 8089/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v thành lập BCĐ và Tổ công tác thực hiện cánh đồng lớn, cánh đồng mẫu lớn năm 2017
363 8015/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BQL Cảng cá- Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan
364 60/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 55 năm công tác Dân số; Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2016
365 911/UBND-VX UBND huyện Hoài Nhơn V/v đẩy mạnh tuyên truyền Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh
366 04/CT-UBND UBND huyện Hoài NhơnChỉ thị V/v nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện
367 04/CT-UBND UBND huyện Hoài NhơnChỉ thị V/v nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện
368 964/UBND-XD UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng xây dựng công trình
369 957/UBND-VX UBND huyện Hoài Nhơn V/v triển khai sử dụng phần mềm văn phòng điện tử liên thông cấp huyện và xã năm 2017
370 950/UBND-VP UBND huyện Hoài Nhơn V/v đăng ký nhận Công báo in miễn phí năm 2017
371 171-HĐND-TXCT HĐND huyện Hoài NhơnHội nghị giao ban để đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện và xã, thị trấn năm 2016; triển khai một số hoạt động chủ yếu năm 2017
372 171-HĐND-TXCT HĐND huyện Hoài NhơnHội nghị giao ban để đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện và xã, thị trấn năm 2016; triển khai một số hoạt động chủ yếu năm 2017
373 947/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnVề việc triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống lũ lụt
374 02/CĐ-PCTT UBND huyện Hoài NhơnCông điện Số 02-CĐ-PCTT hồi 9 giờ ngày 02/11/2016 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn