Văn bản cấp huyện

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu văn bản
1 376/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận Pháp luật năm 2018
2 211/TB-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v nghỉ Tết và treo Quốc kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
3 874/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnThông báo về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2018
4 8056/QD-UBND UBND Huyện Hoài NhơnV/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ PCT UBND huyện Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2016-2021
5 256/BC-UBND UBND Huyện Hoài NhơnTình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018
6 243/BC-UBND UBND Huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và công tác trọng tâm tháng 10 năm 2018
7 7742/QĐ-CTUBND UBND Huyện Hoài Nhơnvề việc thực hiện hưởng phụ cấp quản trị mạng
8 7480/QĐ-UBND UBND Huyện Hoài NhơnVề việc ban hành Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
9 354/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnKết luận của PCT UBND huyện- Nguyễn Chí Công về việc tiếp công dân định kỳ
10 277/BC-UBND UBND Huyện Hoài NhơnTình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019
11 159/BC-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnKết quả hoạt động của TT HĐND huyện tháng 9/2018; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2018
12 360/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnV/v treo cở rủ trong hai ngày Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang (ngày 26 và ngày 27/9/2018)
13 193-BC-UBND UBND Huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2018
14 277/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnÝ kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Cao Thanh Thương tại cuộc họp rút kinh nghiệm việc xác lập hồ sơ xử lý thanh niên vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự
15 277/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnÝ kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Cao Thanh Thương tại cuộc họp rút kinh nghiệm việc xác lập hồ sơ xử lý thanh niên vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự
16 283/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnV/v treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018
17 280/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnKết luận của PCT UBND huyện Nguyễn Chí Công tại buổi họp thông qua danh mục thủ tục hành chính đưa vào giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện
18 962/UBND-VX UBND Huyện Hoài NhơnV/v chọn đội tuyển tham gia Liên hoan Làng, thôn, khu phố văn hóa tỉnh Bình Định năm 2018
19 53/KH-UBND UBND Huyện Hoài NhơnTriển khai thực hiện Đề án\" Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp\" trên địa bàn huyện Hoài Nhơn năm 2018
20 961/UBND-VX UBND Huyện Hoài NhơnV/v chỉ đạo tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn huyện năm 2018
21 970/UBND-NC UBND Huyện Hoài Nhơn V/v tăng cường công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn huyện
22 908/UBND-CCT UBND Huyện Hoài NhơnV/v triển khai khu thuế hoạt động nhận thầu xây dựng nhà ở tư nhân
23 6599/QĐ-UBND UBND Huyện Hoài Nhơn V/v kiện toàn BCH phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn
24 914/UBND-KT UBND Huyện Hoài NhơnV/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát và cảnh báo Nhân dân đối với các đơn vị tổ chức hội thảo, giới thiệu, tư vấn bán sản phẩm trên địa bàn huyện
25 754/UBND-NV UBND Huyện Hoài NhơnVề việc tuyển dụng viên chức tại trung tâm GDNN -GDTX huyện
26 4377/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh
27 718/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v đồng loạt ra quân xóa quảng cáo rao vặt nơi công cộng
28 152/BC-UBND UBND Huyện Hoài NhơnCông tác quản lý, kiểm tra, xử lý việc khai thác cát trên địa bàn huyện Hoài Nhơn năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018
29 4607/QĐ-UBND UBND Huyện Hoài NhơnV/v thành lập Tổ kiểm tra liên ngành đối với hoạt động tín dụng, tư vấn hỗ trợ vay vốn trên địa bàn huyện
30 155/BC-UBND UBND Huyện Hoài NhơnV/v giải trình các ý kiến, kiến nghị cử tri về phát huy tiềm năng du lịch trên địa bàn huyện
31 741/UBND-VX UBND Huyện Hoài NhơnV/v giải trình các ý kiến, kiến nghị cử tri về phát huy tiềm năng du lịch trên địa bàn huyện
32 750/UBND-LN UBND Huyện Hoài NhơnV/v quy định sử dụng lửa, đốt xử lý thực bì khi khai thác rừng trồng
33 4806/QĐ-UBND UBND Huyện Hoài NhơnV/v ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh về tăng cướng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
34 237/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnKết luận của PCT UBND huyện Trương Đề về việc tiếp công dân định kỳ
35 4913/QĐ-UBND UBND Huyện Hoài NhơnV/v điều chỉnh chỉ tiêu giảm tỷ suất sau sinh năm 2018 tại huyện Hoài Nhơn
36 777/UBND-NC UBND Huyện Hoài Nhơn V/v trả lời ý kiến chất vấn của đạo biểu HĐND huyện
37 779/UBND-NC UBND Huyện Hoài NhơnV/v tiếp tục triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
38 773/UBND-NC UBND Huyện Hoài NhơnV/v đẩy nhân tiến độ triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg và tổ chức thu thập thông tin đầu tư
39 4377/QĐ-UBND UBND Huyện Hoài NhơnV/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh
40 4290/QĐ-UBND UBND Huyện Hoài Nhơn V/v kiện toàn Ban điều hành dự án xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện
41 125/BC-UBND UBND Huyện Hoài NhơnCông tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2018
42 126/BC-UBND UBND Huyện Hoài NhơnCông tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm
43 127/BC-UBND UBND Huyện Hoài NhơnCông tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng năm 2018
44 3781/QĐ-UBND UBND Huyện Hoài Nhơn V/v kiện toàn BCĐ thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ
45 178/TB-UBND UBND Huyện Hoài NhơnKết luận của PCT UBND huyện về việc tiếp công dân định kỳ
46 117/BC-UBND UBND Huyện Hoài Nhơn Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2018
47 03/KL-UBND UBND Huyện Hoài Nhơn Kết luận thanh tra Công tác quản lý, sử dụng đất đai của UBND xã Hoài Thanh Tây
48 69/BC-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnKết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 5/2018; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2018
49 68/TB-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnKết luận của Chủ tịch HĐND huyện- Phạm Trương tại cuộc họp Thường trực HĐND huyện tháng 5/2018
50 514/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường đảm bảo an toàn cho công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018
51 512/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn, xâm nhập mặn mùa khô năm 2018
52 66/TB-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnKết luân của Phó Chủ tịch HĐND huyện về tiếp công dân định kỳ
53 3258/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnVề việc phân công thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện
54 2644/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v ban hành kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Công Thương và Nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
55 2660/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v ban hành kế hoạch thực hành tiết kiệm , chống lãng phí năm 2018
56 3172/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v điều chỉnh chỉ tiêu giảm tỷ suất sinh năm 2018 tại huyện Hoài Nhơn
57 109/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị của công dân
58 115/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết luận của Chủ tịch UBND huyện về đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm tại TT Tam Quan
59 120/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết luận của Phó chủ tịch UBND huyện về tiếp công dân định kỳ
60 119/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo Kết luận của PVT UBND huyện Hoài Nhơn - Nguyễn Chí Công tại cuộc họp bàn các giải pháp xây dựng xã Hoài châu Bắc đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2018
61 121/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết luận của PCT TT UBND huyện- Nguyễn Văn Đẹp chỉ đạo giải quyết một số vấn đề tồn tại sau khi GPMB mở rộng QL1A
62 161/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnÝ kiến kết luận của PCT UBND huyện Trương Đề tại cuộc làm việc với các ngành liên quan về công tác phối hợp chuẩn bị tổ chức Chương trình\" Vượt lên chính mình\"
63 163/TB-UBND UBND huyện Hoài Nhơn Kết luận của PCT UBND huyện về việc tiếp công dân định kỳ
64 162/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ huyện nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018)
65 90/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2018
66 90/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2018
67 393/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v người dân tự phát xây dựng nhà nuôi chim yến gây ảnh hưởng đến khu dân cư
68 387/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông thông dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2018
69 320/UBND-KT UBND huyện Hoài Nhơn V/v đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Định năm 2018 và Hội chợ Triển lãm sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2018 tại tỉnh Phú Yên
70 2454/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn
71 329/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v lấy đất dôi dư tại Cụm công nghiệp Hoài Tân làm vật liệu san lấp xây dựng Tuyến đường liên xã từ Quốc lộ 1 đoạn Km 1132+800 đến tỉnh lộ Đt 639
72 65/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo kết luận của PCT UBND huyện Hoài Nhơn - Nguyễn Chí Công tại cuộc họp bàn các giải pháp để xã Hoài Đức đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
73 2487/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v kiện toàn Tổ biên tập Trang thông tin điện tử (Website) UBND huyện Hoài Nhơn
74 02/KL-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết luận thanh tra công tác quản lý tài chính tại Trường Tiểu học số 02 Tam Quan Bắc
75 01/KL-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí cấp bù thủy lợi phí thời kỳ năm 2015-2016
76 93/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo về việc phân công lãnh đạo các cơ quan, ban phòng huyện dự trực báo các xã, thị trấn
77 97/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Đinh
78 97/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Đinh
79 289/UBND-XD UBND huyện Hoài Nhơn V/v đình chỉ hoạt động và thay thế Công văn số 261/UBND-XD ngày 27/3/2018 của UBND huyện Hoài Nhơn
80 260/UBND-NC UBND huyện Hoài NhơnV/v xử lý thanh niên vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2018
81 275/UBND-NS UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN trong quý II/2018 và một số giải pháp điều hành để hoàn thành dự toán NSNN năm 2018
82 278/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình
83 63/BC-UBND UBND huyện Hoài Nhơnbáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và công tác trọng tâm tháng 4/2018
84 67/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo điều chỉnh bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức huyện Hoài Nhơn năm 2018 theo Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh Bình Định
85 240/UBND-TNMT UBND huyện Hoài Nhơn V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2018
86 236/UBND-TH UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện các nội dung liên quan đến Công ty TNHH chế biến rác thải Duy Anh
87 235/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v lắp đặt, duy trì, vận hành lưới chắn rác trên kênh Lại Giang
88 238-UBND-TNMT UBND huyện Hoài Nhơn V/v tăng cường công tác quản lý nuôi tôm trên địa bàn xã Hoài Mỹ và Hoài Hải
89 61-TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v treo cờ rủ trong hai ngày Quốc tang (ngày 20 và ngày 21/3/2018) nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
90 13/TB-HĐTT UBND huyện Hoài NhơnThông báo kết quả điểm thi công chức cấp xã năm 2017
91 48-TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo, Kế hoạch, thời gian và địa điểm thu nhận hồ sơ dự tuyển công chức huyện Hoài Nhơn năm 2018 theo Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 28/01/2018 của UBND tỉnh Bình Định
92 260/SNV-CCVC Sở Nội vụV/v thông báo tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định
93 16/QĐ-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnV/v giám sát việc thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân đối với UBND một số xã, TT
94 184-UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện rà soát, tổng hợp diện tích rừng trồng do UBND cấp xã quản lý
95 188/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v tạm dừng việc vận chuyển đất ra ngoài CCN Hoài Tân
96 18/TB-HDND HĐND huyện Hoài NhơnLịch tiếp công dân theo cụm xã, TT của Chủ tịch HĐND huyện
97 34/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 3 năm 2018
98 718/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Phong trào\" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa\" huyện
99 718/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Phong trào\" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa\" huyện
100 126/UBND-NC UBND huyện Hoài NhơnV/v đề nghị báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định dịp Tết Mậu Tuất 2018
101 30/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 26/1/2018
102 32/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 02/02/2018
103 124/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
104 05/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch Tuyên truyền Cuộc vận động \" Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn huyện không có tội phạm ma túy, giảm tội phạm trộm cắp, cướp giật\" năm 2018
105 11775/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Hoài Nhơn năm 2018
106 501/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 19/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh \" về việc tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh\"
107 502/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
108 29/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
109 469/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnCông nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017
110 LT-TXCT HĐND huyện Hoài NhơnBáo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI, và trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri
111 389/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ PCT UBND huyện Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2016-2021
112 TB-02-HDTT Hội đồng TT huyện Hoài NhơnThông báo thời gian, địa điểm ôn tập và thi tuyển công chức cấp xã năm 2017
113 305/QD-UBND UBND huyện Hoài NhơnQD phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức cấp xã năm 2017
114 107/QD-UBND UBND huyện Hoài NhơnQĐ phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2017
115 4761/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhQĐ Công nhận xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
116 267/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2017 và công tác trọng tâm tháng 01 năm 2018
117 11003/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn QĐ về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2018
118 11002/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQĐ về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2018
119 11001/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQĐ về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch phát trển KT-XH, quốc phòng-an ninh năm 2018
120 246/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnTình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế- xã hội năm 2018
121 1399/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân và Đông Xuân 2017-2018
122 02/CT-UBND UBND huyện Hoài NhơnChỉ thị Về quản lý, sử dụng quỹ đất công ích trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
123 07/CĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnCông điện BCH phòng chống thiên tai và TKCN huyện Hoài Nhơn
124 10226/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định V/v thành lập BCĐ và Tổ công tác thực hiện cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng kỹ thuật tiên tiến năm 2018
125 1384/UBND-NC UBND huyện Hoài NhơnV/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý VLNCN
126 10225/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định V/v thành lập BCĐ và Tổ công tác sản xuất nông nghiệp năm 2018
127 574/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện về việc tiếp công dân định kỳ
128 64/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch tổ chức phong trào thu đua\" Hoài Nhơn chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau\" giai đoạn 2016-2020
129 241/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2017
130 12-TB-HDKTSH UBND huyện Hoài NhơnThông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2017
131 63/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2017
132 1289/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v đăng ký đào tạo, tập huấn năm 2018, báo cáo việc xây dựng, áp dụng và chuẩn bị đánh giá nội bộ hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008
133 05-CD-PCTT UBND huyện Hoài NhơnCông diện hồi 15h00 phút ngày 5/11/2017 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn
134 04-CD-PCTT UBND huyện Hoài NhơnCông điện Ban chỉ huy PCTT và TKCN
135 385/GM-UBND UBND huyện Hoài Nhơn Giây mời khẩn - Họp trực tuyến để triển khai công tác phòng, chống cơ bão số 12
136 03-CĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnCông điện về phòng chống thiện tai và TKCN huyện Hoài Nhơn
137 9473/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v kiện toàn Ban điều hành dự án xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện
138 9410/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành Quy chế sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2017
139 01-TB-HĐKTSH Hội đồng KTSH huyện Hoài NhơnDanh sách thí sinh đủ điều kiện dự sát hạch hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2017
140 9409/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển huyện Hoài Nhơn năm 2017
141 9408/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập sát hạch tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển huyện Hoài Nhơn năm 2017
142 204/QĐ-BPC Ban Pháp chế HĐND huyệnV/v thành lập Đoàn giám sát công tác thực thi pháp luật và quản lý, sử dụng đất công ích tại UBND một số xã trên địa bàn huyện
143 199/BC-HDND HĐND huyện Hoài NhơnKết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 9/2017; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2017
144 1080/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v giải quyết các yêu cầu, phản ánh của công dân
145 1052/UBND-LN UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng
146 180/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnTình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2017
147 8223/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnPhê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giào dục và đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017 dành cho thí sinh không thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách
148 01/CĐ-PCTT UBND huyện Hoài NhơnCông điện số 01/CĐ-PCTT hồi 08 giờ ngày 14/9/2017 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn
149 189/QĐ-BPC Ban Pháp chế HĐND huyệnV/v thành lập Đoàn giám sát việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng nhà ở riêng lẻ tại UBND huyện Hoài Nhơn và UBND thị trấn Bồng Sơn, Tam Quan
150 150/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2017
151 283/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2017
152 2538-QD-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhCông bố cơ sở đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ thép theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định
153 40-TB-HĐXT HĐ XTVCNGD huyện Hoài NhơnThông báo kết quả điểm phúc khảo bài kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017 dành cho thí sính không thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách
154 242/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ huyện
155 241/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v tổ chức lễ dâng hương tại Trạm Phẫu
156 111/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnTình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
157 38/TB-HĐXT HĐ XTVCNGD huyện Hoài Nhơn Thông báo kết quả điểm kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017 cho đối tượng không đặc cách
158 104/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và công tác trọng tâm tháng 7/2017
159 10011/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ PCT UBND huyện Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2016-2021
160 6096/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các PCT và Thành viên UBND huyện Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2016-2021
161 504/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường quản lý học sinh trong dịp hè
162 34/TB-HĐXT HĐ XTVCNGD huyện Hoài NhơnDanh sách bổ sung thí sinh không thuộc đối tượng đặc cách đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức ngành viên chức ngành GD-ĐT huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017
163 515/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017
164 25/TB-HĐXT HĐXT VCNGD Thông báo triệu tập thí sinh không thuộc đối tượng đặc cách đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức ngành viên chức ngành GD-ĐT huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017
165 24/TB-HĐXT HĐXT VCNGD Danh sách thí sinh không thuộc đối tượng đặc cách đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức ngành viên chức ngành GD-ĐT huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017
166 22/TB-HĐXT UBND huyện Hoài NhơnThông báo số 22/TB-HĐXT ngày 23/5/2017-Về việc điều chỉnh vị trí đăng ký dự tuyển sau khi có kết quả xét tuyển đặc cách viên chức ngành GD và ĐT huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017
167 132/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017)
168 21-HD-HDXT UBND huyện Hoài NhơnHƯỚNG DẪN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HOÀI NHƠN NĂM HỌC 2016-2017
169 20/TB-HĐXT HĐ XTVCNGD huyện Hoài NhơnThông báo về việc điều chỉnh vị trí đăng ký dự tuyển sau khi có kết quả xét tuyển đặc cách viên chức ngành GD và ĐT huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017
170 66/TB-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnVề thời gian, địa điểm giám sát \" Hoạt động giám sát của HĐND xã, thị trấn\"
171 19/TB-HĐXT HĐ XTVCNGD huyện Hoài NhơnKết quả kiểm tra, sát hạch đặc cách kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017
172 355/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v triển khai rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
173 107/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động (01/5) năm 2017
174 258/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện thu nộp kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH
175 333/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v chấn chỉnh tình trạng trồng cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp
176 103/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v tổ chức Lễ dâng hương tại Đền thờ lệt sỹ huyện nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Chiến thắng 30/4
177 573/QD-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017
178 291-UBND-NC UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2017 trên địa bàn huyện
179 07/TB-HĐXT HĐ XTVCNGD huyện Hoài NhơnThông báo triệu tập các thi sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển đặc cách viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017
180 06/TB-HĐXT HĐ XTVCNGD huyện Hoài NhơnThông báo các thi sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển đặc cách viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017
181 85/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017
182 44/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2017 và công tác trọng tâm tháng 4/2017
183 268/UBND-NV UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, lỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
184 04/HD-HĐXT HĐ XTVCNGD huyện Hoài NhơnHướng dẫn đề cương ôn tập kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017
185 70/TB-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng huyện Hoài Nhơn và giải phóng tỉnh Bình Định
186 03/TB-HĐXT HĐ XTVCNGD huyện Hoài NhơnVề việc điều chỉnh vị trí đăng ký dự tuyển đặc cách do không đảm bảo điều kiện theo Quyết định số 4960/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Định
187 1980/QD-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2017 của huyện Hoài Nhơn
188 1980/QD-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2017 của huyện Hoài Nhơn
189 25/TB-HDND HĐND huyện Hoài NhơnLịch tiếp công dân theo cụm xã, thị trấn của Chủ tịch HĐND huyện
190 1973/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQĐ Ban hành Qui chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
191 189/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v báo cáo kết quả kinh tế- xã hội quý I và nhiệm vụ tháng 4/2017
192 188/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v chấn chỉnh việc tham mưu trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri
193 8776/QD-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Hoài Nhơn năm 2017
194 66/UBND-VX UBND huyện Hoài Nhơn V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động y, dược tư nhân
195 05/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra thực hiện cải cách hành chính nhà nước tại UBND các xã, thị trấn năm 2017
196 540/QD-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
197 541/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành Chương trình trọng tâm công tác tư pháp của huyện Hoài Nhơn năm 2017
198 07/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2017
199 169/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục thể thao và quảng cáo trên địa bàn huyện
200 177/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2017
201 175/UBND-TNMT UBND huyện Hoài Nhơn V/v tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường trong tiêu hủy xác động vật
202 155/UBND-NC UBND huyện Hoài NhơnV/v báo cáo kết quả thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu thập năm 2016
203 46/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnVề việc thay đổi tài khoản thư điện tử công vụ của các cơ quan, ban, phòng và UBND các xã, thị trấn
204 24/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2 và công tác tháng 3
205 148/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v khám và mổ mắt nhân đạo cho bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn
206 97/UBND-VP UBND huyện Hoài Nhơn V/v tăng cường sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước
207 92/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện
208 25/TB-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 445 năm năm sinh Danh nhân văn hóa Đào Duy Từ (1572-2017) và lễ giao quân đợt 1/2017
209 21/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
210 8776/QĐ - UBND UBND huyện Hoài Nhơn Ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Hoài Nhơn năm 2017
211 55/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnTiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
212 04/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 trong hoạt động cơ quan nhà nước của UBND huyện Hoài Nhơn
213 16/TB-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và phục vụ gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng công sản Việt Nam, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017
214 04/HĐND-VP HĐND huyện Hoài NhơnV/v theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri
215 14/TB-UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v phân công phục vụ vật chất, khánh tiết Lễ hội kỷ niệm 445 năm năm sinh Danh nhân văn hóa Đào Duy Từ
216 46/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v chấm dứt việc sơ chế, chế biến thủy sản (mổ, xẻ và phơi) gây ô nhiễm môi trường trong KDC
217 43/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
218 13/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v tổ chức gặp mặt và lễ dâng hương nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
219 31/UBND-VX UBND huyện Hoài Nhơn V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện
220 29/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnV/v chấm dứt việc sản xuất bộ mì trong khu dân cư
221 10011/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ PCT UBND huyện Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2016-2021
222 02/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v ban hành Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện cứu người huyện Hoài Nhơn năm 2017
223 02/QĐ-VP Văn phòng HĐND và UBND huyệnBan hành Quy chế làm việc của Văn phòng HĐND và UBND huyện Hoài Nhơn
224 21/UBND-NV UBND huyện Hoài Nhơn V/v lập danh mục hồ sơ của cơ quan, đơn vị năm 2017
225 22/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v cập nhật mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh của các cơ quan
226 19/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 Văn thư UBND
227 08/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2017
228 03/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v phối hợp tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh
229 02/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnChỉ tiêu hiến máu tình nguyện đợt 1/2017
230 140/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND huyệnV/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
231 09-CĐ-UBND Ban CH PCTTCông điện số 09/CĐ-PCTT hồi 10h ngày 27/12/2016 Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn
232 315-TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v nghỉ Tết và treo Quốc kỳ nhân dịp Tết Dương lịch năm 2017
233 1154/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v chấm dứt việc nuôi các đối tượng thủy sản bằng lồng bè trên các dòng sông
234 64/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnThực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007NĐ-CP gày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ
235 25-BC-PCTT UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo về công tác chỉ đạo ứng phó với mưa lũ
236 4302-QĐ-UBND UBND tỉnh Bình ĐịnhCông bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Nông nghiệp và PTNT dưới hình thức \"Bản sao y bản chính\" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
237 05-CT-UBND UBND huyện Hoài NhơnChỉ thị V/v phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
238 1109-UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v tập trung chỉ đạo chăm sóc lúa do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn và quản lý, sử dụng nguồn lúa giống hỗ trợ gieo sạ lại vụ Đông Xuân 2016-2017
239 1118-UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống lũ lụt
240 08/CĐ-PCTT UBND huyện Hoài Nhơn Công điện số 08/CD-PCTT hồi 9 giờ ngày 17/12/2016 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Hoài Nhơn
241 07/CĐ-PCTT UBND huyện Hoài Nhơn Công điện số 07/CD-PCTT hồi 11 giờ ngày 15/12/2016 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Hoài Nhơn
242 1094/UBND-VP UBND huyện Hoài Nhơn V/v giao chỉ tiêu kinh tế- XH quốc phòng- an ninh năm 2016
243 62-KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020
244 1705/UBND-NC UBND huyện Hoài NhơnVề minh bạch tài sản, thu nhập định kỳ năm 2016
245 126/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo tình tình thực hiện Kế hoạch KT-XH năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KHXH năm 2017
246 1076/UBND-NV UBND huyện Hoài NhơnV/V triển khai công tác đánh giá, phân loại thực hiện dận chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị dự nghiệp công lập trên địa bàn huyện
247 1064/UBND-VX UBND huyện Hoài Nhơn V/v tiếp tục thực hiện việc treo cờ Tổ quốc ngay ngắn, thẳng hàng, đồng loạt, trang nghiêm, đúng quy định nhân dịp Tết Dương lịch 2017, Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 và các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2017
248 192-TB-BKTXH HĐND huyện Hoài NhơnChương trình giám sát của Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện Hoài Nhơn phục vụ kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XI
249 02- CĐ-PCTT Ban CH PCTTCông điện 14h ngày 01-12-2016 về phòng chống thiên tai và TKCN
250 299/TB-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v đưa đón đại biểu tham dự Hội thảo khoa học \"Định hướng phát triển TX An Nhơn và huyện Hoài Nhơn đến năm 2030
251 1058/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v đăng ký nội dung xin chủ trương của Tỉnh ủy năm 2017
252 8136/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v ban hành Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng\" Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới\" năm 2016
253 8136/QĐ-UBND UBND huyện Hoài Nhơn V/v ban hành Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng\" Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới\" năm 2016
254 01-CD-PCTT UBND huyện Hoài NhơnCông điện hồi 9h ngày 28/11/2016 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Hoài Nhơn
255 04/2016/QD-UBND UBND huyện Hoài Nhơn Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện HN
256 8088/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnVề việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác sản xuất nông nghiệp Năm 2017
257 8089/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v thành lập BCĐ và Tổ công tác thực hiện cánh đồng lớn, cánh đồng mẫu lớn năm 2017
258 8015/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BQL Cảng cá- Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan
259 60/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 55 năm công tác Dân số; Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2016
260 911/UBND-VX UBND huyện Hoài Nhơn V/v đẩy mạnh tuyên truyền Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh
261 04/CT-UBND UBND huyện Hoài NhơnChỉ thị V/v nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện
262 04/CT-UBND UBND huyện Hoài NhơnChỉ thị V/v nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện
263 964/UBND-XD UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng xây dựng công trình
264 957/UBND-VX UBND huyện Hoài Nhơn V/v triển khai sử dụng phần mềm văn phòng điện tử liên thông cấp huyện và xã năm 2017
265 950/UBND-VP UBND huyện Hoài Nhơn V/v đăng ký nhận Công báo in miễn phí năm 2017
266 171-HĐND-TXCT HĐND huyện Hoài NhơnHội nghị giao ban để đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện và xã, thị trấn năm 2016; triển khai một số hoạt động chủ yếu năm 2017
267 171-HĐND-TXCT HĐND huyện Hoài NhơnHội nghị giao ban để đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện và xã, thị trấn năm 2016; triển khai một số hoạt động chủ yếu năm 2017
268 947/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnVề việc triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống lũ lụt
269 02/CĐ-PCTT UBND huyện Hoài NhơnCông điện Số 02-CĐ-PCTT hồi 9 giờ ngày 02/11/2016 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn huyện Hoài Nhơn
270 180/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2016
271 918/UBND-NV UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã
272 921/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v tiếp tục tăng cường quản lý thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá
273 7103/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định Phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
274 261/TB-UBND UBND huyện Hoài Nhơn Thông báo Chỉ tiêu hiến máu tình nguyện đợt 5/2016
275 894/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v báo cáo kết quả kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017
276 888/UBND-TP UBND huyện Hoài NhơnV/v báo cáo tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016
277 883/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v triển khai huy động tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã
278 159-TB-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnLịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện Hoài Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
279 55/KH-UBND UBND huyện Hoài NhơnKế hoạch Thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
280 253/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2016
281 154/BC-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnTổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau ký họp thứ 2, HĐND huyện khóa XI
282 6711/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định về việc ban hành qui chế phối hợp trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệm vụ công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
283 6765/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định về việc danh sách 266 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 18/10/2015 của Thủ tướng chính phủ
284 822/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện nghiêm thúc Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
285 156/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2016
286 128-TB-BPC Ban pháp chế HĐND huyện HNV/v giới thiệu chức danh và chữ lý của Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
287 141/QĐ-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnV/v thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện các vấn đề có kết luận của Chủ tịch UBND huyện; Tình hình, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
288 813/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v tiếp tục tăng cường phòng chống bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết trên địa bàn huyện
289 02/2016/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnV/v ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2016-2021
290 6096/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết định V/v phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các PCT và Thành viên UBND huyện Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2016-2021
291 232/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017
292 133/TB-HĐND HĐND huyện Hoài NhơnPhân công nhiệm vụ Thường trực HĐND huyện Hoài Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
293 978/UBND-TNMT UBND huyện Hoài NhơnVề việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi
294 129-QĐ-BPC Ban pháp chế HĐND huyện HNThành lập Đoàn giám sát tình hình thực thi pháp luật về quản lý, giáo dục các đối tượng chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ; công tác tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa tại xã Hoài Xuân, Tam Quan Nam
295 01/2016/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnBan hành quy định về khen thưởng thành tích thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
296 02-BC-LT HĐND-UBND-UBMTTQVNBáo cáo Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND với UBMTTQVN và các đoàn thể huyện 6 tháng đầu năm 2016
297 132/BC-UBND UBND huyện Hoài Nhơn Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2016
298 655/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v phối hợp tiếp xúc cử tri
299 626-UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện đề án \"Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ, công đồng đến năm 2020\\\"
300 645/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện nghiêm túc Văn phòng điện tử, giảm văn bản giấy trong hoạt động hành chính
301 118/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và công tác trọng tâm tháng 8 năm 2016
302 106/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnTình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.
303 390/UBND-NV UBND huyện Hoài NhơnV/v xây dựng kế hoạch đạo tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viện chức giai đoạn 2016-2021
304 1882/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnVề việc Ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua\\\" Toàn dân chung sức xây dựng huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn Nông thôn mới, đô thị văn minh, giai đoạn 2016-2020
305 270/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnTình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2015 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
306 260/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2015
307 229/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2015
308 04/CĐ-PCTT UBND huyện Hoài NhơnCông điện số 04/CĐ-PCTT, hồi 16h00 ngày 02/10/2015 của Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Hoài Nhơn
309 196/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và công tác trọng tâm Quý IV năm 2015
310 59/XNTL1 Xí nghiệp thủy lợi 1V/v điều tiết nước đập Lại Giang
311 156/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2015
312 146/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và công tác trọng tâm tháng 8 năm 2015
313 126-BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2015
314 110-BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2015.
315 97/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2015
316 84-BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ quí 1 và công tác trong tam tháng 4-2015
317 40/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnVề việc Quốc kỳ và nhỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015
318 11375 UBND huyện Hoài NhơnVề việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
319 964-UBND-TH UBND huyện Hoài NhơnV/v thực hiện kê khai giá sửa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính trên địa bàn huyện
320 03/CĐ-PCLB UBND huyện Hoài NhơnCông điện khẩn số 03/CĐ/PCLB Hồi 7h00 ngày 6/12/2014 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN huyện Hoài Nhơn
321 159/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
322 973/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v chỉ đạo thực hiện một số giải pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 4 và đợt không khí lạnh tăng cường để sản xuất vụ Xuân và Đông Xuân thắng lợi
323 950/UBND-TCKH UBND huyện Hoài NhơnVề việc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng xã đặt biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo năm 2014
324 631/HĐGPMB HĐGPMBVề việc Thông báo nhận tiền bồi thường để GPMB thực hiện Dự án dầu tư xây dựng công trình mở rông QL1
325 887/UBND-NV UBND huyện Hoài NhơnV/v xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm - (Có PL MẪU ĐỀ CƯƠNG KH CCHC kèm theo)
326 142/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2014.
327 9803/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnQuyết Định về việc thu hồi đất để xây dựng công trình mở rông Quốc lộ 1 đọan Km 1125-Km1153, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định ( Hộ bà Nguyễn Thị Linh Qui, thường trú: thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc)
328 126/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 10 năm 2014
329 586/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v đảm bảo tiến độ thi công dự án mở rộng QL1A
330 01/CĐ-PCLB UBND huyện Hoài NhơnCông Điện Số 01/CĐ-PCLB hồi 16h ngày 15/7/2014 của BCH phòng chống thiên tai và TKCN huyện Hoài Nhơn.
331 157/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện NGuyễ Quốc Việt tại buổi trực báo công tác GPMB mở rộng QL 1A ngày 05/7/2014
332 2616/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnVề việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh Bình Định phê duyệt \" Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đạon 2012-2015 và 2020\" trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
333 469/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường công tác phòng ngừa ngộ độ thực phẩm
334 83/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnTình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.
335 69/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2014
336 429/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v khám và mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
337 437/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v tập trung chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Hè Thu 2014
338 127/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Trương tại cuộc họp triển khai công tác chống hạn phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất vụ Hè Thu năm 2014
339 387/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em
340 391/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác gia đình; phòng chống bạo lực gia đình
341 365/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v triển khai chiến dịch tuyên truyền lưu động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS và KHHGĐ các xã ven biển năm 2014
342 276/UBND-KT UBND huyện Hoài NhơnV/v tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh cho tôm
343 275/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v chủ động chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn huyện
344 55/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2014
345 90/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo về việc nghỉ lễ và treo quốc kỳ nhân Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5
346 39/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và công tác trọng tâm tháng 4 năm 2014
347 63/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo số 63/TB-UBND về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Giải phóng huyện Hoài Nhơn (28/3/1975-28/3/2014)và ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975-31/3/2014)
348 18/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 3 năm 2014
349 206/UBND-KTN UBND tỉnh Bình ĐịnhV/v tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại
350 62/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v đẩy nhanh tiến độ nạo vét` cát bồi lấp, hướng dẫn phưong tiện ra, vào cửa biển Tam Quan an toàn
351 57/UBND-TH UBND huyện Hoài NhơnV/v tổng hợp báo cao tình hình Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014
352 20/TB-UBND UBND huyện Hoài Nhơn Về việc hoãn tiếp công dân định kỳ ngày 24/1/2014 tại trụ sở tiếp công dân huyện
353 17/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnChương trình thăm Tết các huyện ban và các đơn vị trực Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014
354 11/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnVề việc nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 và treo quốc kỳ nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng công sản Việt Nam, Tết Nguyên Đán
355 158/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2013 và công tác trọng tâm tháng 01 năm 2014
356 312/QĐ-CTUBND UBND huyện Hoài NhơnVề việc kiện toàn Tổ biên tập trang thông tin điện tử (Website) huyện Hoài Nhơn
357 7480/QĐ-UBND UBND huyện Hoài NhơnVề việc ban hành Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
358 959/UBND-NV UBND huyện Hoài NhơnV/v triển khai thực hiện việc đánh giá và phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
359 952/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v xây dựng kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014
360 144/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014
361 145/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2013
362 297/TB-UBND UBND huyện Hoài NhơnThông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Quốc Việt về chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng năm 2013
363 138/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo tình hình mưa lũ và công tác chỉ đạo khắc phục áp thấp nhiệt đới (Từ ngày 14/11 đến ngày 17/11/2013).
364 06/CĐ-PCLB Ban chỉ huy PCLB Hoài NhơnCông điện khẩn số 06/CĐ-PCLB hồi 9h00 ngày 15/11/2013 của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Hoài Nhơn
365 85/TB-HĐND Hội đồng nhân dân huyệnKết luận của Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Giờ tại cuộc họp bàn về kinh phí bổ sung phục vụ cho hoạt động của HĐND huyện đến cuối năm 2013 theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 26/7/2013 của HĐND tỉnh
366 09/TB-PCLB UBND huyện Hoài NhơnVề việc khẩn cấp triển khai công tác đối phó với bão số 14
367 08/TB-PCLB UBND huyện Hoài NhơnVề việc khẩn cấp triển khai công tác đối phó với cơn bão số 14
368 874/UBND-VP UBND huyện Hoài NhơnV/v chủ động triển khai ứng phó với siêu bão Haiyan (cơn bão số 14)
369 116/BC-UBND UBND huyện Hoài NhơnBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2013.
370 771/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v treo cờ rủ có dãi băng tang và không tổ chức các hoạt động vui chơi, gải trí công cộng trong 02 ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
371 711/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/v tổ chức thực hiện lễ chào cờ vào ngày thứ 2 đầu tuần hàng tháng
372 686/UBND-VX UBND huyện Hoài NhơnV/ vtreo quốc kỳ, trang trí khánh tiết trong hội trường tại các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học.
373 698/UBND-NC