TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Xây dựng Đảng
  Tìm kiếm
Từ khóa:
Mục tin:
  Số lượt truy cập
  Đang online:
38
  Số lượt truy cập:
5326314
Du bao thoi tiet
Van ban chi dao dieu hanh
Tra cuu van ban chinh phu
Bảng giá đất
Thư viện pháp luật
Thutuchanhchinh
Báo Bình Định
Trung tâm ITA
congdanhoigiamdocsotraloi
Cai cach hanh chinh
Dich vu cong truc tuyen
Tuyển dụng viên chức tỉnh Bình Định
Bộ pháp điển
Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018
Tiếp tục tham mưu, củng cố, xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức

     Tháng 10 hằng năm, các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy các cấp tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống của ngành. Năm 2015, năm kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, Tổ chức, Dân vận và Văn phòng cấp ủy, 67 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng, hãy cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành nói chung và của các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy từ huyện đến cơ sở ở Hoài Nhơn nói riêng.

     Ra đời từ những ngày đầu thành lập Đảng, các ngành tuyên giáo, tổ chức, dân vận, kiểm tra và văn phòng cấp ủy đã đóng vai trò tích cực trong công tác tham mưu cho Đảng ta lãnh đạo, chỉ đạo các cao trào cách mạng, phong trào yêu nước, phong trào công nhân, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc.

     Ngành Tuyên huấn (nay là Tuyên giáo) đã tập trung tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia vào mặt trận cứu nước, giáo dục lý tưởng cách mạng, ý chí chiến đấu cho lớp lớp cán bộ của Đảng; góp phần hình thành và từng bước hoàn thiện đường lối đổi mới, làm rõ quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, khẳng định chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng. Ngành Tổ chức vừa kiện toàn xây dựng tổ chức đảng, vừa tăng cường xây dựng bộ máy chính quyền nhân dân và các đoàn thể quần chúng; tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân, gấp rút xây dựng lực lượng vững mạnh để chống phản kích và chi viện cho chiến trường. Ngành Dân vận đã tích cực tham mưu cho Đảng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; hoạt động của Mặt trận và các hội, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương đã từng bước đổi mới thiết thực, gần dân, góp phần tích cực vào việc củng cố, xây dựng mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân chặt chẽ hơn.

    Ngành Kiểm tra ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cách mạng, để “mỗi việc của Đảng phải được thấu suốt từ trên xuống dưới, chính sách của Đảng phải được thi hành đầy đủ”. Trải qua thực tiễn lãnh đạo cách mạng, Đảng ta khẳng định “Đã lãnh đạo thì phải có kiểm tra. Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo”. Ngành kiểm tra Đảng góp phần đảm bảo cho mục tiêu, cương lĩnh, chiến lược, chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc; tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, đoàn kết thống nhất trong Đảng. Kiểm tra giúp các cấp ủy nắm vững tiến trình, kết quả tổ chức thực hiện, kịp thời cổ vũ, phát huy mặt tốt, phổ biến kinh nghiệm hay, khắc phục những khó khăn, trở ngại. Đồng thời, qua kiểm tra, giám sát sẽ thúc đẩy, giáo dục cán bộ, đảng viên làm tròn nhiệm vụ đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần củng cố Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

    Văn phòng cấp ủy là cơ quan tham mưu phục vụ đắc lực cho sự lãnh đạo của Đảng, từ việc xử lý thông tin, nghiên cứu tổng hợp tình hình, đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo phong trào đấu tranh của quần chúng đến việc đảm bảo hậu cần, tổ chức sản xuất, cải thiện đời sống, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, nhân viên và đảm bảo thông tin liên lạc cho các hoạt động của cấp uỷ.

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Huyện uỷ, các thế hệ cán bộ các ban xây dựng Đảng của huyện nhà đã khắc phục khó khăn, tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn kiên định lập trường, quan điểm của Đảng, trung thành với lý tưởng cách mạng, không ngừng tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tỉnh, huyện luôn được quan tâm. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đến nay, tình hình sinh hoạt chính trị trong Đảng bộ huyện đã có nhiều đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả, quy chế làm việc được thực hiện tốt hơn. Cấp ủy các cấp đã chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, xây dựng quy chế phối hợp và quy định của cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm các cuộc kiểm tra thực hiện đúng quy trình, phương pháp, đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng; nâng cao chất lượng kiểm tra đảng viên chấp hành ở các tổ chức đảng và thực hiện chất vấn trong Đảng theo quy định.

    Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cử hàng trăm cán bộ đi học các lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Các cấp ủy đã xây dựng quy chế hoạt động, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới; tổ chức các phong trào, mô hình “dân vận khéo” thiết thực, gần gũi, gắn với xây dựng nông thôn mới. Công tác thông tin, tham mưu phục vụ cho lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy từ huyện đến cơ sở ngày càng chính xác và kịp thời. Nhờ đó sớm phát hiện những sai sót trong quá trình thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và những sai phạm của cán bộ, đảng viên để khắc phục kịp thời, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ vững được kỷ cương, kỷ luật và sự thống nhất trong toàn Đảng bộ.

    Đặc biệt, trong năm 2015, với sự nỗ lực, phục vụ nhiệt tình, phối hợp hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy từ huyện đến cơ sở, huyện Hoài Nhơn đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

    Với những đóng góp quan trọng đó, nhiều năm liền, các ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy đã vinh dự được cấp trên khen thưởng về thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Một số đồng chí lãnh đạo được tặng thưởng Huân chương lao động; một số đồng chí là cán bộ, chuyên viên của các ban đã được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở. Nhiều chi, đảng bộ trực thuộc được Ban Thường vụ Huyện ủy công nhận trong sạch vững mạnh, trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền.

    Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” chỉ rõ “Để Đảng luôn luôn trong sạch, vững mạnh, nhất là trong điều kiện cầm quyền, thì Đảng phải thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình, thẳng thắn vạch ra khuyết điểm, sai lầm để tự sửa chữa, chỉnh đốn, tự đổi mới”. Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) nhấn mạnh thêm “vấn đề có ý nghĩa quyết định để tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân hiện nay vẫn là Đảng phải hết lòng, hết sức chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”. Do vậy, để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và mọi hành động chia rẽ, bè phái; thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

    Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, hoàn cảnh khách quan đặt ra cho Đảng ta và đội ngũ cán bộ, đảng viên chúng ta những thách thức mới, đòi hỏi tính cấp bách và sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng; xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc. Vì thế, nhân buổi gặp mặt hôm nay, trước hết cho tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với các đồng chí cán bộ trực tiếp làm công tác xây dựng Đảng qua các thời kỳ đã có nhiều đóng góp quý báu cho sự nghiệp của Đảng bộ huyện nhà. Tôi mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm và năng lực của mình, tận tình giúp đỡ cho đội ngũ cán bộ đang công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi đề nghị các đồng chí cán bộ các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy từ huyện đến cơ sở tiếp tục nêu cao trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XIX.


Anh Tuấn  (Cập nhật ngày 15-10-2015)    Các tin liên quan:
  Đảng bộ xã Tam Quan Nam: xứng đáng là Đảng bộ tiêu biểu của hoài nhơn: (27-04-2015)
  ẢNH HOẠT ĐỘNG
  Video
  Thông báo
emailcongvu
Ca khúc Hoài Nhơn
Công báo tỉnh Bình Định
Cổng TTĐT UBND tỉnh Bình Định
Văn bản của tỉnh
CAI CANH HANH CHINH
bản đồ hành chinh Việt Nam
Bản đồ trực tuyên
danhgiahailong
Công khai ngân sách
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI NHƠN
Địa chỉ: 06 - Đường 28/3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3671265 - Fax: +84.56.3861094
Email: ubnduyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN LÊ ANH TUẤN - Phó Chánh Văn phòng