TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Xây dựng chính quyền
  GIỚI THIỆU  CƠ CẤU TỔ CHỨC  TIN TỨC - SỰ KIỆN  VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH  DANH BẠ DOANH NGHIỆP  DANH BẠ EMAIL  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  NÔNG THÔN MỚI  CA KHÚC HOÀI NHƠN  BẢNG GIÁ ĐẤT  VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ  HỆ THỐNG QLCL ISO 9001:2008
  Số lượt truy cập
  Đang online:
40
  Số lượt truy cập:
4250869
DEN THO LIET SY
Du bao thoi tiet
GIẤY MỜI HỌP
Van ban chi dao dieu hanh
Tra cuu van ban chinh phu
Bảng giá đất
Thư viện pháp luật
Thutuchanhchinh
Báo Bình Định
Trung tâm ITA
congdanhoigiamdocsotraloi
Cai cach hanh chinh
Dich vu cong truc tuyen
Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục
Bộ pháp điển
Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
Hội nghị giao ban đánh giá tình hình hoạt động của HĐND các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2013

    Sáng ngày 11/6/2013, Thường trực HĐND huyện Hoài Nhơn tổ chức Hội nghị giao ban để đánh tình hình hoạt động của HĐND xã, thị trấn, hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2013 và hướng dẫn một số hoạt động chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2013; đồng thời, triển khai Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn và Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16/01/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND huyện, Trưởng và Phó các Ban HĐND huyện, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, đại diện lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện và đại diện Thường trực HĐND các xã, thị trấn trong huyện.

     Trong 6 tháng qua, HĐND huyện, xã, thị đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, luôn thể hiện tính chủ động, tích cực trong hoạt động, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương; nổi bật là quyết định một số vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2013, quyết định các biện pháp quan trọng trong điều hành ngân sách, tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp; tổ chức triển khai lấy ý kiến của nhân dân thông qua phiếu xin ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, đề nghị UBND huyện và các Phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn giải quyết các vụ việc kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

     Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã bám sát vào các Nghị quyết của HĐND huyện và HĐND cấp mình, triển khai có hiệu quả các hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, UB.MTTQ huyện, xã, thị trấn đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong việc phối hợp cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp khảo sát, giám sát giữa hai kỳ họp.

     Về công tác giám sát, thường trực HĐND huyện và 2 ban HĐND huyện đã tổ chức giám sát được 4 cuộc. Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 1 cuộc giám sát về tình hình tổng hợp, trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức giám sát công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp nhận và trả kết quả cho công dân; về công tác tổ chức thi hành án dân sự. Trên cơ sở chương trình giám sát đã được HĐND xã, thị trấn thông qua tại kỳ họp HĐND cuối năm 2012, Thường trực HĐND của 15/17 xã thị trấn đã phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức 53 cuộc khảo sát, giám sát và kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND xã, thị trấn. Trong đó có 07 xã, thị trấn tổ chức từ 03 cuộc giám sát trở lên gồm: Hoài Thanh, Hoài Mỹ, Hoài Thanh Tây, Hoài Hải, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Bồng Sơn.

     Về công tác tiếp xúc cử tri, trước trước và sau kỳ họp thứ 5, Thường trực HĐND huyện phối hợp Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức tổ chức 63 điểm tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND xã, thị trấn phối hợp với UBND và Ban Thường trực UB.MTTQVN cùng cấp tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri. Toàn huyện tổ chức 252 điểm tiếp xúc, trong đó đại biểu Quốc hội 03 điểm; đại biểu HĐND tỉnh 08 điểm; đại biểu HĐND huyện phối hợp tiếp xúc 63 điểm; đại biểu HĐND xã, thị trấn tiếp xúc 155 điểm. Tổng số cótrên 24.700 lượt cử tri tham dự.

     Về công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tại các kỳ tiếp dân theo định kỳ, Thường trực HĐND huyện nhận 21 đơn khiếu nại của công dân, đã xem xét, giải quyết 2 đơn, 19 đơn còn lại Thường trực HĐND huyện đã hướng dẫn, giải thích cụ thể và chuyển cho ngành, địa phương liên quan giải quyết trả lời cho công dân.

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tại cuộc họp giao ban cũng nêu một số tồn tại, hạn chế, đó là: Việc chuẩn bị nội dung cho kỳ họp chưa chặt chẽ, một số đại biểu chưa nghiên cứu kĩ tài liệu nên thảo luận chưa đi sâu vào các vấn đề xã hội quan tâm; đại biểu HĐND ít tham gia phát biểu, vẫn còn biểu hiện e ngại, sợ va chạm; các vấn đề cử tri kiến nghị chưa được đại biểu HĐND các cấp thảo luận làm rõ để giải trình cho cử tri sau kỳ họp, còn để cử tri kiến nghị nhiều lần. Số lượng cử tri tham gia tiếp xúc còn ít, thậm chí một số nơi không đủ điều kiện để tổ chức tiếp xúc. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân có lúc, có việc, có nơi xử lý thiếu kiên quyết nên dẫn đến một số vụ việc công dân khiếu nại nhiều lần. Một số đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn chưa phát huy cao vai trò, trách nhiệm của mình trước cử tri, chưa sâu sát lắng nghe ý kiến của nhân dân. Một số địa phương còn lúng túng, chưa tích cực vào việc triển khai các nghị quyết của HĐND cấp trên. Hoạt động giám sát một số ít địa phương chưa thường xuyên, chưa kịp thời.

     Ngoài ra, Hội nghị triển khai Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn và Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16/01/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội, Thường trực HĐND huyện xin lưu ý để Thường trực HĐND xã, thị trấn nghiên cứu, triển khai thực hiện ở cấp mình.

     Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Giờ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Đồng thời, đề ra một số định hướng chương trình công tác của HĐND xã, thị trấn trong 6 tháng cuối năm 2013 như sau:

     1. Phối hợp chuẩn bị nội dung, tổ chức tốt kỳ họp thứ 6 HĐND huyện, xã, thị trấn (Khóa X) đảm bảo đúng quy định của Luật và Quy chế hoạt động của HĐND.

     2. Phối hợp với UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN cúng cấp tổ chức cho đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp đạt chất lượng.

     3. Tăng cường tổ chức giám sát tình hình và triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND và một số lĩnh vực khác ở địa phương nhằm đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu đề ra đạt kết quả.

     4. Kiểm tra, đôn đốc UBND các cấp (huyện, xã) và các cơ quan đơn vị liên quan tập trung giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

     5. Thường xuyên duy trì và giữ mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan liên quan và Thường trực HĐND huyện để phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của HĐND do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

     6. Phối hợp với UBND và UBMTTQVN xã, thị trấn tiếp tục lấy ý kiến góp ý của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tổng hợp, báo cáo tỉnh đúng thời gian quy định.

     Thông qua Hội nghị, Thường trực HĐND huyện nắm bắt kịp thời các hoạt động của HĐND cấp xã, qua đó chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, nhất là trong công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp; nâng cao hiệu quả tiếp xúc cử tri, hiệu quả giám sát, giải quyết tốt ý kiến cử tri, khiếu nại tố cáo của công dân và những vấn đề nổi cộm ở địa phương; đồng thời trao đổi, học tập kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay, bàn bạc, tháo gỡ những vướng mắc, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND cấp huyện và xã, thị trấn trong thời gian tới./.


Ái Xa  (Cập nhật ngày 13-06-2013)    Các tin liên quan:
  Bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan chính quyền. (23-04-2013)
  Giải pháp duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND. (03-10-2012)
  Chỉ đạo nâng cao chất lượng trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. (05-09-2012)
  HĐND huyện Hoài Nhơn giám sát tại xã Hoài Thanh (09-05-2012)
  Vài suy nghĩ về các cuộc họp, hội nghị (23-04-2012)
  Hình ảnh hoạt động
  Video
  Thông báo
emailcongvu
Ca khúc Hoài Nhơn
Công báo tỉnh Bình Định
Cổng TTĐT UBND tỉnh Bình Định
Văn bản của tỉnh
CAI CANH HANH CHINH
bản đồ hành chinh Việt Nam
Bản đồ trực tuyên
Denthols
danhgiahailong
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI NHƠN
Địa chỉ: 06 - Đường 28/3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3761265 - Fax: +84.56.3861094
Email: ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN LÊ ANH TUẤN - Phó Chánh Văn phòng