TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Xây dựng Đảng
  GIỚI THIỆU  CƠ CẤU TỔ CHỨC  TIN TỨC - SỰ KIỆN  VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH  DANH BẠ DOANH NGHIỆP  DANH BẠ EMAIL  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  NÔNG THÔN MỚI  CA KHÚC HOÀI NHƠN  BẢNG GIÁ ĐẤT  VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ  HỆ THỐNG QLCL ISO 9001:2008
  Số lượt truy cập
  Đang online:
57
  Số lượt truy cập:
4250967
DEN THO LIET SY
Du bao thoi tiet
GIẤY MỜI HỌP
Van ban chi dao dieu hanh
Tra cuu van ban chinh phu
Bảng giá đất
Thư viện pháp luật
Thutuchanhchinh
Báo Bình Định
Trung tâm ITA
congdanhoigiamdocsotraloi
Cai cach hanh chinh
Dich vu cong truc tuyen
Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục
Bộ pháp điển
Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
Chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng ở Hoài Nhơn
Trừ một vài năm đầu mới triển khai, trong tổ chức thực hiện đã gặp phải một số khó khăn do mới tiếp cận với cái mới, lúng túng về cách làm; hai năm trở lại đây, công tác CV và TLCV ở Đảng bộ huyện Hoài Nhơn đã có một số nét chuyển biến trong khâu tổ chức thực hiện

Đại hội Đảng bộ huyện Hoài Nhơn lần thứ XVIII

      Quyết định số 158, ngày 12/5/2008 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 15-HD/UBKTTW ngày 14/7/2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành và hướng dẫn thực hiện Quy chế chất vấn trong Đảng; quy định cụ thể về chủ thể, đối tượng, nội dung, phương pháp, quyền hạn, trách nhiệm của chất vấn và trả lời chất vấn (CV và TLCV) trong Đảng. Có thể nói, CV và TLCV trong đảng là quá trình cụ thể hóa chế định đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp.

      Trừ một vài năm đầu mới triển khai, trong tổ chức thực hiện đã gặp phải một số khó khăn do mới tiếp cận với cái mới, lúng túng về cách làm; hai năm trở lại đây, công tác CV và TLCV ở Đảng bộ huyện Hoài Nhơn đã có một số nét chuyển biến trong khâu tổ chức thực hiện; từng bước đưa công tác CV và TLCV đi vào chiều sâu, tạo thành nếp sinh hoạt thường xuyên qua mỗi kỳ sinh hoạt của cấp ủy.

        Để đạt được kết quả đó, phải nói rằng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hoài Nhơn đã có những động thái tích cực trong công tác tham mưu, giúp cấp ủy; đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức đảng coi trọng việc tổ chức thực hiện Quyết định 158 và Hướng dẫn 15 nói trên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã soạn thảo mẫu “Phiếu đăng ký chất vấn”, cử thành viên ủy ban kiểm tra đến địa bàn được phân công theo dõi để “hâm nóng” vấn đề này theo phương pháp “cầm tay, chỉ việc”; chủ yếu hướng dẫn về quy trình, phương pháp; cách xác lập một hồ sơ CV và TLCV.

       Để tạo bước đột phá (để tạo điểm nhấn), khi dự thảo bảng điểm thi đua, phân loại công tác kiểm tra, giám sát hàng năm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đưa công tác CV và TLCV thành một tiêu chí quan trọng khi bình xét phân loại về phong trào ngành và dự thảo này được đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở nhất trí thông qua; quán triệt quan điểm, nguyên tắc: Dù đơn vị nào đạt 100% chỉ tiêu theo kế hoạch vẫn không được đề nghị Ban Thường vụ khen thưởng nếu, trong năm không thực hiện ít nhất một cuộc CV và TLCV trở lên.

         Trên tinh thần đó, nhiều cấp ủy cơ sở đã bắt đầu quan tâm hơn đến công tác CV và TLCV. Năm 2011, Đảng ủy xã Hoài Châu đã tổ chức 3 cuộc, Đảng ủy xã Tam Quan Bắc tổ chức 02 cuộc; 6 tháng đầu năm 2012 Đảng ủy xã Hoài châu đã thực hiện 01 cuộc; Tam Quan Bắc 4 cuộc. Một số đảng ủy cơ sở khác tuy chưa thực hiện một cách “bài bản” nhưng cũng đã bắt đầu “làm quen” dần với công tác CV và TLCV trong Đảng.

      Đối với cấp huyện, đã tổ chức 01 cuộc CV và TLCV đối với một đ/c HUV, trưởng phòng về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao tại Hội nghị BCH Huyện ủy 6 tháng đầu năm 2011. Huyện ủy đã thảo luận và thống nhất kết luận nội dung CV và TLCV thuộc vấn đề nỗi cộm, bức xúc của người dân; giao UBND huyện tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức, thực hiện.

      Qua công tác CV và TLCV, các đồng chí cấp ủy viên đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thẳng thắn nêu ra các vấn đề bức xúc; đối với đối tượng chất vấn là cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy đã nhìn nhận những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; từ đó yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng sớm đưa ra các giải pháp khắc phục đối với từng nội dung đã chất vấn. Cũng qua CV và TLCV, nhiều vấn đề mà từng đ/c cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên chưa nắm rõ hoặc hoài nghi đã được cấp ủy giải thích thỏa đáng. Điều quan trọng, khác với việc “hỏi và trả lời”một cách bình thường trong quan hệ công tác, CV và TLCV là cơ sở pháp lý để các ngành, các cấp triển khai và tổ chức thực hiện qua kết luận bằng văn bản của đ/c chủ trì hội nghị cấp ủy.

      Tuy nhiên, công tác chất vấn và trả lời chất vấn nói chung, ở huyện Hoài Nhơn nói riêng vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Nhiều cấp ủy chưa quan tâm gợi mở vấn đề để các cấp ủy viên thực hiện CV và TLCV; số cuộc chất vấn còn quá ít so với những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm; quy trình chất vấn chưa đúng (có phiếu chất vấn gởi thường trực đảng ủy nhưng đối tượng được chất vấn không sử dụng mẫu “Trả lời chất vấn” mà chỉ giải trình trực tiếp tại cuộc họp. Các trường hợp này không xác lập được hồ sơ CV và TLCV một cách đầy đủ).

      Nội dung chất vấn chỉ mới tập trung vào một số nhóm vấn đề như việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cấp ủy viên; việc giữ gìn đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên; chưa mạnh dạn đi sâu vào những vấn đề được cho là “gai góc”, là “vùng cấm”, nhạy cảm như công tác đầu tư XDCB, công tác phòng, chống tham nhũng hoặc công tác cán bộ…

       Theo ông Phan Ngọc Trương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hoài Châu, nguyên nhân của tồn tại nêu trên xuất phát từ nhận thức. Tại thời điểm mới triển khai công tác CV và TLCV, nhiều ý kiến cho rằng: Nếu vấn đề gì chưa rõ thì trao đổi hoặc làm việc với cơ quan có liên quan chứ không cần đưa ra bàn “nghị sự” để chất vấn; bên cạnh đó, một số cấp ủy viên còn ngại va chạm; có vấn đề bức xúc, không biết hỏi ai, cơ quan nào có trách nhiệm giải quyết nhưng không đặt công tác CV và TLCV trong mối quan hệ, là một việc làm bình thường trong sinh hoạt cấp ủy.

      Để công tác CV và TLCV trong đảng nói chung, ở huyện Hoài Nhơn nói riêng từng bước đi vào nền nếp, trước hết CV và TLCV phải được cấp ủy các cấp đặt dưới một góc nhìn cởi mở và thông thoáng hơn; đối với các cấp ủy viên  phải vượt qua rào cản tâm lý ngại va chạm để vì cái chung, vì sự phát triển đi lên của toàn đảng bộ. Điều quan trọng là trước mỗi kỳ sinh hoạt, cấp ủy đưa công tác CV và TLCV thành một nội dung độc lập trong cơ cấu chương trình nghị sự của cấp ủy tương tự như các phiên họp của hội đồng nhân dân. Một lần, hai lần…dần dần công tác CV và TLCV sẽ trở nên bình thường; mọi vấn đề bức xúc của người dân được sớm tháo gỡ; rào cản tâm lý của các cấp ủy viên sẽ không còn nữa; sẽ rất nhẹ nhàng khi tham gia CV và TLCV; tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, góp phần vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên./.


Phạm Dân  (Cập nhật ngày 25-06-2012)    Các tin liên quan:
  Đảng Bộ TT Bồng Sơn sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 17 Hội nghị TW 5 Khóa IX hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ngày càng nâng lên. (20-04-2012)
  Đảng bộ Thị Trấn Bồng Sơn (Hoài Nhơn) : Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên ! (06-03-2012)
  Đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm: Cần thực sự chất lượng. (11-01-2012)
  Một số kiến nghị về giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ (15-10-2011)
  Công tác kiểm tra đảng viên chấp hành ở Hoài Nhơn: Chủ yếu là góp ý, chấn chỉnh những thiếu sót nhằm ngăn ngừa sai phạm. (07-09-2011)
  Hình ảnh hoạt động
  Video
  Thông báo
emailcongvu
Ca khúc Hoài Nhơn
Công báo tỉnh Bình Định
Cổng TTĐT UBND tỉnh Bình Định
Văn bản của tỉnh
CAI CANH HANH CHINH
bản đồ hành chinh Việt Nam
Bản đồ trực tuyên
Denthols
danhgiahailong
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI NHƠN
Địa chỉ: 06 - Đường 28/3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3761265 - Fax: +84.56.3861094
Email: ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN LÊ ANH TUẤN - Phó Chánh Văn phòng