TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Xây dựng Đảng
  Số lượt truy cập
  Đang online:
9
  Số lượt truy cập:
1691781
DEN THO LIET SY
Du bao thoi tiet
GIẤY MỜI HỌP
Van ban chi dao dieu hanh
Tra cuu van ban chinh phu
Bảng giá đất
Thư viện pháp luật
Thutuchanhchinh
Báo Bình Định
Trung tâm ITA
Chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng ở Hoài Nhơn
Trừ một vài năm đầu mới triển khai, trong tổ chức thực hiện đã gặp phải một số khó khăn do mới tiếp cận với cái mới, lúng túng về cách làm; hai năm trở lại đây, công tác CV và TLCV ở Đảng bộ huyện Hoài Nhơn đã có một số nét chuyển biến trong khâu tổ chức thực hiện

Đại hội Đảng bộ huyện Hoài Nhơn lần thứ XVIII

      Quyết định số 158, ngày 12/5/2008 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 15-HD/UBKTTW ngày 14/7/2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành và hướng dẫn thực hiện Quy chế chất vấn trong Đảng; quy định cụ thể về chủ thể, đối tượng, nội dung, phương pháp, quyền hạn, trách nhiệm của chất vấn và trả lời chất vấn (CV và TLCV) trong Đảng. Có thể nói, CV và TLCV trong đảng là quá trình cụ thể hóa chế định đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp.

      Trừ một vài năm đầu mới triển khai, trong tổ chức thực hiện đã gặp phải một số khó khăn do mới tiếp cận với cái mới, lúng túng về cách làm; hai năm trở lại đây, công tác CV và TLCV ở Đảng bộ huyện Hoài Nhơn đã có một số nét chuyển biến trong khâu tổ chức thực hiện; từng bước đưa công tác CV và TLCV đi vào chiều sâu, tạo thành nếp sinh hoạt thường xuyên qua mỗi kỳ sinh hoạt của cấp ủy.

        Để đạt được kết quả đó, phải nói rằng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hoài Nhơn đã có những động thái tích cực trong công tác tham mưu, giúp cấp ủy; đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức đảng coi trọng việc tổ chức thực hiện Quyết định 158 và Hướng dẫn 15 nói trên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã soạn thảo mẫu “Phiếu đăng ký chất vấn”, cử thành viên ủy ban kiểm tra đến địa bàn được phân công theo dõi để “hâm nóng” vấn đề này theo phương pháp “cầm tay, chỉ việc”; chủ yếu hướng dẫn về quy trình, phương pháp; cách xác lập một hồ sơ CV và TLCV.

       Để tạo bước đột phá (để tạo điểm nhấn), khi dự thảo bảng điểm thi đua, phân loại công tác kiểm tra, giám sát hàng năm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đưa công tác CV và TLCV thành một tiêu chí quan trọng khi bình xét phân loại về phong trào ngành và dự thảo này được đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở nhất trí thông qua; quán triệt quan điểm, nguyên tắc: Dù đơn vị nào đạt 100% chỉ tiêu theo kế hoạch vẫn không được đề nghị Ban Thường vụ khen thưởng nếu, trong năm không thực hiện ít nhất một cuộc CV và TLCV trở lên.

         Trên tinh thần đó, nhiều cấp ủy cơ sở đã bắt đầu quan tâm hơn đến công tác CV và TLCV. Năm 2011, Đảng ủy xã Hoài Châu đã tổ chức 3 cuộc, Đảng ủy xã Tam Quan Bắc tổ chức 02 cuộc; 6 tháng đầu năm 2012 Đảng ủy xã Hoài châu đã thực hiện 01 cuộc; Tam Quan Bắc 4 cuộc. Một số đảng ủy cơ sở khác tuy chưa thực hiện một cách “bài bản” nhưng cũng đã bắt đầu “làm quen” dần với công tác CV và TLCV trong Đảng.

      Đối với cấp huyện, đã tổ chức 01 cuộc CV và TLCV đối với một đ/c HUV, trưởng phòng về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao tại Hội nghị BCH Huyện ủy 6 tháng đầu năm 2011. Huyện ủy đã thảo luận và thống nhất kết luận nội dung CV và TLCV thuộc vấn đề nỗi cộm, bức xúc của người dân; giao UBND huyện tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức, thực hiện.

      Qua công tác CV và TLCV, các đồng chí cấp ủy viên đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thẳng thắn nêu ra các vấn đề bức xúc; đối với đối tượng chất vấn là cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy đã nhìn nhận những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; từ đó yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng sớm đưa ra các giải pháp khắc phục đối với từng nội dung đã chất vấn. Cũng qua CV và TLCV, nhiều vấn đề mà từng đ/c cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên chưa nắm rõ hoặc hoài nghi đã được cấp ủy giải thích thỏa đáng. Điều quan trọng, khác với việc “hỏi và trả lời”một cách bình thường trong quan hệ công tác, CV và TLCV là cơ sở pháp lý để các ngành, các cấp triển khai và tổ chức thực hiện qua kết luận bằng văn bản của đ/c chủ trì hội nghị cấp ủy.

      Tuy nhiên, công tác chất vấn và trả lời chất vấn nói chung, ở huyện Hoài Nhơn nói riêng vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Nhiều cấp ủy chưa quan tâm gợi mở vấn đề để các cấp ủy viên thực hiện CV và TLCV; số cuộc chất vấn còn quá ít so với những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm; quy trình chất vấn chưa đúng (có phiếu chất vấn gởi thường trực đảng ủy nhưng đối tượng được chất vấn không sử dụng mẫu “Trả lời chất vấn” mà chỉ giải trình trực tiếp tại cuộc họp. Các trường hợp này không xác lập được hồ sơ CV và TLCV một cách đầy đủ).

      Nội dung chất vấn chỉ mới tập trung vào một số nhóm vấn đề như việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cấp ủy viên; việc giữ gìn đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên; chưa mạnh dạn đi sâu vào những vấn đề được cho là “gai góc”, là “vùng cấm”, nhạy cảm như công tác đầu tư XDCB, công tác phòng, chống tham nhũng hoặc công tác cán bộ…

       Theo ông Phan Ngọc Trương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hoài Châu, nguyên nhân của tồn tại nêu trên xuất phát từ nhận thức. Tại thời điểm mới triển khai công tác CV và TLCV, nhiều ý kiến cho rằng: Nếu vấn đề gì chưa rõ thì trao đổi hoặc làm việc với cơ quan có liên quan chứ không cần đưa ra bàn “nghị sự” để chất vấn; bên cạnh đó, một số cấp ủy viên còn ngại va chạm; có vấn đề bức xúc, không biết hỏi ai, cơ quan nào có trách nhiệm giải quyết nhưng không đặt công tác CV và TLCV trong mối quan hệ, là một việc làm bình thường trong sinh hoạt cấp ủy.

      Để công tác CV và TLCV trong đảng nói chung, ở huyện Hoài Nhơn nói riêng từng bước đi vào nền nếp, trước hết CV và TLCV phải được cấp ủy các cấp đặt dưới một góc nhìn cởi mở và thông thoáng hơn; đối với các cấp ủy viên  phải vượt qua rào cản tâm lý ngại va chạm để vì cái chung, vì sự phát triển đi lên của toàn đảng bộ. Điều quan trọng là trước mỗi kỳ sinh hoạt, cấp ủy đưa công tác CV và TLCV thành một nội dung độc lập trong cơ cấu chương trình nghị sự của cấp ủy tương tự như các phiên họp của hội đồng nhân dân. Một lần, hai lần…dần dần công tác CV và TLCV sẽ trở nên bình thường; mọi vấn đề bức xúc của người dân được sớm tháo gỡ; rào cản tâm lý của các cấp ủy viên sẽ không còn nữa; sẽ rất nhẹ nhàng khi tham gia CV và TLCV; tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, góp phần vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên./.


Phạm Dân  (Cập nhật ngày 25-06-2012)    Các tin liên quan:
  Đảng Bộ TT Bồng Sơn sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 17 Hội nghị TW 5 Khóa IX hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ngày càng nâng lên. (20-04-2012)
  Đảng bộ Thị Trấn Bồng Sơn (Hoài Nhơn) : Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên ! (06-03-2012)
  Đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm: Cần thực sự chất lượng. (11-01-2012)
  Một số kiến nghị về giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ (15-10-2011)
  Công tác kiểm tra đảng viên chấp hành ở Hoài Nhơn: Chủ yếu là góp ý, chấn chỉnh những thiếu sót nhằm ngăn ngừa sai phạm. (07-09-2011)
  Hình ảnh hoạt động
  Video
  Văn bản mới
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2015

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2015.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2015

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quí 1 và công tác trong tam tháng 4-2015

Về việc Quốc kỳ và nhỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

V/v thực hiện kê khai giá sửa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính trên địa bàn huyện

Công điện khẩn số 03/CĐ/PCLB Hồi 7h00 ngày 6/12/2014 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN huyện Hoài Nhơn

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

V/v chỉ đạo thực hiện một số giải pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 4 và đợt không khí lạnh tăng cường để sản xuất vụ Xuân và Đông Xuân thắng lợi

Về việc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng xã đặt biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo năm 2014

Về việc Thông báo nhận tiền bồi thường để GPMB thực hiện Dự án dầu tư xây dựng công trình mở rông QL1

V/v xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm - (Có PL MẪU ĐỀ CƯƠNG KH CCHC kèm theo)

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2014.

Quyết Định về việc thu hồi đất để xây dựng công trình mở rông Quốc lộ 1 đọan Km 1125-Km1153, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định ( Hộ bà Nguyễn Thị Linh Qui, thường trú: thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc)

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 10 năm 2014

V/v đảm bảo tiến độ thi công dự án mở rộng QL1A

Công Điện Số 01/CĐ-PCLB hồi 16h ngày 15/7/2014 của BCH phòng chống thiên tai và TKCN huyện Hoài Nhơn.

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện NGuyễ Quốc Việt tại buổi trực báo công tác GPMB mở rộng QL 1A ngày 05/7/2014

V/v tăng cường công tác phòng ngừa ngộ độ thực phẩm

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2014

V/v khám và mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

V/v tập trung chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Hè Thu 2014

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Trương tại cuộc họp triển khai công tác chống hạn phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất vụ Hè Thu năm 2014

V/v tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em

V/v tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác gia đình; phòng chống bạo lực gia đình

V/v triển khai chiến dịch tuyên truyền lưu động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS và KHHGĐ các xã ven biển năm 2014

V/v tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh cho tôm

V/v chủ động chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn huyện

Về việc ban hành Qui chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2014

Thông báo về việc nghỉ lễ và treo quốc kỳ nhân Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và công tác trọng tâm tháng 4 năm 2014

Thông báo số 63/TB-UBND về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Giải phóng huyện Hoài Nhơn (28/3/1975-28/3/2014)và ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975-31/3/2014)

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 3 năm 2014

V/v tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

V/v đẩy nhanh tiến độ nạo vét` cát bồi lấp, hướng dẫn phưong tiện ra, vào cửa biển Tam Quan an toàn

Về việc hoãn tiếp công dân định kỳ ngày 24/1/2014 tại trụ sở tiếp công dân huyện

Chương trình thăm Tết các huyện ban và các đơn vị trực Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014

Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 và treo quốc kỳ nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng công sản Việt Nam, Tết Nguyên Đán

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2013 và công tác trọng tâm tháng 01 năm 2014

V/v triển khai thực hiện việc đánh giá và phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

V/v xây dựng kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2013

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Quốc Việt về chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng năm 2013

Báo cáo tình hình mưa lũ và công tác chỉ đạo khắc phục áp thấp nhiệt đới (Từ ngày 14/11 đến ngày 17/11/2013).

CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 07/CĐ-PCLB Hồi 13 h 30 ngày 17/11/2013 của BCH PCLB huyện Hoài Nhơn

Công điện khẩn số 06/CĐ-PCLB hồi 9h00 ngày 15/11/2013 của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Hoài Nhơn

Kết luận của Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Giờ tại cuộc họp bàn về kinh phí bổ sung phục vụ cho hoạt động của HĐND huyện đến cuối năm 2013 theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 26/7/2013 của HĐND tỉnh

Về việc khẩn cấp triển khai công tác đối phó với bão số 14

Về việc khẩn cấp triển khai công tác đối phó với cơn bão số 14

V/v chủ động triển khai ứng phó với siêu bão Haiyan (cơn bão số 14)

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2013.

V/v treo cờ rủ có dãi băng tang và không tổ chức các hoạt động vui chơi, gải trí công cộng trong 02 ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

V/v tổ chức thực hiện lễ chào cờ vào ngày thứ 2 đầu tuần hàng tháng

V/ vtreo quốc kỳ, trang trí khánh tiết trong hội trường tại các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học.

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2013

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 10 năm 2013

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2013

Thông báo kết luận của PCT.UBND huyện Hoàng Minh Giới tại cuộc họp với BCĐ phòng chống dịch ở người của huyện...

V/v giải quyết hố chôn lấp rác thải tạm thời xã Tam Quan Bắc

V/v tăng cường chỉ đạo huy động thanh niên thanh niên thực hiện lệnh gọi nhập ngũ đợt 2 năm 2013.

V/v tăng cường cac biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện.

V/v thực hiện chủ trương xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn huyện

V/v hướng dẫn thực hiện công tác Hội trên địa bàn huyện

V/v triển khai xây dựng các hạng mục công trình tại khu tái định cư Gò Gương - Bồng Sơn

V/v triển khai xử lý hóa chất chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết Dengue

V/v tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Thu 2013

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2013

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013

Về việc ban hành Qui chế công tác Văn thư, lưu trữ UBND huyện Hoài Nhơn

Triển khai thực hiện Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 03/8/2011 và Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 23/2/2012 của UBND tỉnh Bình Định.

Về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2013)

V/v đề nghị báo cáo tình hình sử dụng, nhu cầu biên chế và triển khai hợp đồng nhân viên theo biên chế đã phân bổ cho đơn vị

Kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức ngành Giáo dục-Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2012-2013

Về việc ban hành Qui tắc ứng xử của cán bộ. công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Hoài Nhơn

V/v cung cấp số liệu phục vụ kiểm toán chuyên đề \\\" Chính sách BHYT cho người nghèo giai đoạn 2010-2012 tại Bình Định.

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT năm 2013

Về việc ban hành Kế hoạch triện khai phòng, chống dịch cúm A(H5N1), A(H7N9) ở người trên đại bàn huyện Hoài Nhơn

V/v triển khai công tác phòng chống dịch cúm A(H7N9), cúm A(H5N1)ở người trên địa bàn huyện.

Váo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5/2013

V/v tổ chức thực hiện thí điểm chào cờ vào ngày thứ 2 tuần đầu tháng

Thông báo về việc hoãn tiếp công dân định kỳ ngày 24/4/2013

Về việc phê duyệt Nội qui chợ Tam Quan

Về việc Qui định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban quản lý chợ Tam Quan

Về việc thành lập và công nhận Ban quản lý chợ Tam Quan

V/v thực hiện đồng bộ các biện pháp thu thuế

V/v tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn

V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh cúm gia cầm năm 2013

V/v bổ sung, điều chỉnh hình thức kiểm tra, sát hạch

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra, sát hạch, thời gian và địa điểm kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện năm học 2012-2013

Thông báo về việc nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5/2013

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quí I và công tác trọng tâm tháng 4 năm 2013.

Kế hoạch công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy nằm 2013

V/v tăng cường thực hiện công tác phòng chống bạo lực gia đình năm 2013

Thông báo về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975-31/3/2013) và kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng huyện Hoài Nhơn (28/3/1975-28/3/2013).

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013

Về việc sửa đổi khoản 1, Mục II, Phần B Phụ lục nội dung kiểm tra, sát hạch Ban hành kèm theo Quyết định số 983/QĐ-UBND Về việc ban hành nội dung kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức huyện Hoài Nhơn năm học 2012-2013 ngày 8/33/2013 của UBND huyện Hoài Nhơn

Về việc khẩn trương hoàn thành giải ngân hết nguồn vốn TW hỗ trợ XD nông thôn mới

Về việc khám và mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Danh sách thí sinh đủ diều kiện đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2012-2013

Danh sách thí sinh phải bổ sung hồ sơ để đủ diều kiện đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2012-2013

Về việc ban hành nội dung kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức huyện Hoài Nhơn năm học 2012-2013

Về việc tổ chức hướng dẫn on tập, phát thẻ dự kiểm tra sát hạch và thu phí dự tuyển dụng đối với thí sinh dự thi tuyển viên chức

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn XDCB năm 2013

về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2013

Về việc giao chỉ tiêu phát triển Kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng măm 2013.

V/v thực hiện giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2012 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013

Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai tổ chức lấy ý kiến nhân dân Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Báo cáo sơ kết thực hiện Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Qui định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định

V/v tổ chức phun thuốc khử trùng tiêu độc, phòng chống dịch bệnh động vật

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Hoài Nhơn năm 2013

V/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật.

Chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013

V/v hướng dẫn báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2013

Thông Báo về thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2012-2013

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2012.

Về việc thay đổi tên miền Trang thông tin điện tử UBND huyện Hoài Nhơn

V/v tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ phục vụ công tác.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2012.

Quyết định ban hành Qui định công tác văn thư lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 10 năm 2012

V/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và tiêm phòng vaccine đợt 2/2012.

Về việc Phê duyệt danh sách các hộ nghèo thuộc diện bổ sung giai đạon 1 xã Hoài Tân được hỗ trợ xây dựng nhà theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng chính phủ.

Về việc Phê duyệt danh sách các hộ nghèo thuộc diện bổ sung giai đoạn 1 xã Tam Quan Bắc được hỗ trợ xây dựng nhà theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng chính phủ

emailcongvu
Ca khúc Hoài Nhơn
Công báo tỉnh Bình Định
Cổng TTĐT UBND tỉnh Bình Định
Văn bản của tỉnh
CAI CANH HANH CHINH
Bản đồ trực tuyên
Denthols
danhgiahailong
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI NHƠN
Địa chỉ: 06 - Đường 28/3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3661481 - Fax: +84.56.3861094
Email: ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PHAN VĂN TÂM - Chánh Văn phòng