TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Xây dựng Đảng
  Số lượt truy cập
  Đang online:
17
  Số lượt truy cập:
1678064
DEN THO LIET SY
Du bao thoi tiet
GIẤY MỜI HỌP
Van ban chi dao dieu hanh
Tra cuu van ban chinh phu
Bảng giá đất
Thư viện pháp luật
Thutuchanhchinh
Báo Bình Định
Trung tâm ITA
Công tác kiểm tra đảng viên chấp hành ở Hoài Nhơn: Chủ yếu là góp ý, chấn chỉnh những thiếu sót nhằm ngăn ngừa sai phạm.

      Tinh thần Điều 30 Điều lệ Đảng và Nghị Quyết số 07 ngày 06/1/2003 của Tỉnh ủy Bình Định ghi nhận: Kiểm tra đảng viên chấp hành định kỳ hàng tháng tại chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên của cá nhân đảng viên và tổ chức đảng; qua kiểm tra, đảng viên có điều kiện phát huy mặt tích cực, khắc phục kịp thời những khuyết điểm hoặc sai phạm dẫn đến kỷ luật. Thời gian qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh nói chung, ở huyện Hoài Nhơn nói riêng đã thực hiện công tác kiểm tra đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đạt được nhiều kết quả nhất định.

        Hàng năm, vào cuối quý 4 năm trước hoặc vào đầu quý 1 năm sau, các chi bộ (cơ sở, trực thuộc đảng ủy cơ sở) ở Hoài Nhơn đều xây dựng kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành với tỷ lệ trung bình từ 80% trở lên trên tổng số đảng viên sinh hoạt tại chi bộ. Vì mới kiểm điểm, đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên vào cuối năm nên các chi bộ tổ chức thực hiện kế hoạch này thường bắt đầu từ quý 2, kết thúc vào cuối quý 3, đầu quý 4 trong năm; mỗi tháng thường tiến hành kiểm tra từ 1-5 đồng chí (tùy thuộc vào số lượng đảng viên của từng chi bộ).

        Hầu hết các chi bộ, nhất là chi bộ cơ sở đã bám sát vào 6 nội dung quy định ở điểm 1, mục 2 của Hướng dẫn 09, ngày 11/5/2004 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định để kiểm tra đảng viên chấp hành, cụ thể như: Kiểm tra việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng,  Nghị Quyết,Chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước; việc chấp hành nhiệm vụ được giao; chấp hành quy chế làm việc, các nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt đảng; đoàn kết nội bộ; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

       Các tổ chức đảng đã khá linh hoạt trong việc đưa các nội dung kiểm tra đến với từng cá nhân đảng viên thuộc các bộ phận, lĩnh vực công tác khác nhau, phù hợp với phong cách làm việc, lối sống, sinh hoạt cá nhân của mỗi đảng viên. Đối tượng kiểm tra cũng đã được các chi bộ xác định là cá nhân đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và cấp ủy viên, đảng viên là cán bộ thuộc cấp ủy cấp trên quản lý đang sinh hoạt, công tác tại chi bộ. Tuy nhiên, trong thực tế, các tổ chức đảng chỉ kiểm tra đối với đảng viên, còn đối tượng là cấp ủy viên cùng cấp thì thường được thực hiện ở cấp ủy.

        Về phương pháp, cấp ủy chi bộ mà đứng đầu là bí thư chi bộ chuẩn bị chương trình, nội dung kiểm tra đối với từng đảng viên; xác định số lượng đảng viên phải kiểm tra trong mỗi kỳ sinh hoạt. Trên cơ sở đó, trước khi họp chi bộ, chi ủy chọn 1-2 hoặc 3 trên tổng số 6 nội dung theo Hướng dẫn 09, thông báo đến người được kiểm tra để viết bản tự kiểm tra; trình bày trước chi bộ, sau đó tập thể tham gia đóng góp, lấy biểu quyết và chủ trì kết luận theo 3 mức: chấp hành tốt, chưa tốt, có vi phạm. Đối với những chi bộ có số lượng đảng viên đông (trên 16) thì việc kiểm tra chấp hành tại tổ đảng nhưng kết luận tại chi bộ.

        Nhìnchung, hầu hết các chi bộ đã thực hiện đúng quy trình kiểm tra, nội dung kiểm tra đều được phản ánh cụ thể trong biên bản họp chi bộ, báo cáo kết quả về ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp để quản lý, chỉ đạo. Các chi bộ cũng xác định rõ trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ này là nhằm nhắc nhở, góp ý, chấn chỉnh kịp thời những hành vi sai trái có thể làm mất uy tín bản thân người được kiểm tra; không để đồng chí mình bị “trượt dài” từ khuyết điểm đến sai phạm dẫn đến kỷ luật; thúc đẩy đảng viên, tổ chức đảng phát huy mặt tích cực, ưu điểm, khắc phục kịp thời những khuyết điểm; phát huy tính chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả của công tác kiểm tra, phòng ngừa; là một trong những căn cứ để kiểm điểm, phân tích chất lượng đảng viên cuối năm.

         Theo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hoài Nhơn, hầu hết đảng viên được kiểm tra chấp hành đã phát huy tính tự giác, nghiêm túc tự kiểm tra. Nhiều ý kiến tham gia, góp ý với thái độ chân tình, cởi mở, trên tinh thần xây dựng nhằm mong muốn đồng chí mình ngày càng tiến bộ, góp phần xây dựng đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ đã đề ra. Có thể thấy, chi bộ (cơ sở): Thanh tra huyện, Ngân hàng Chính sách Xã hội Hoài Nhơn…; Chi bộ (trực thuộc Đảng ủy cơ sở), đặc biệt là chi bộ các trường: THCS Hoài Mỹ, Tiểu học số 1 (xã Hoài Mỹ); THCS Tam Quan Nam, Tiểu học số 2 Tam Quan; Chi bộ Công an thị trấn Bồng Sơn…là những tổ chức đảng thực hiện tốt công tác kiểm tra đảng viên chấp hành.

Tuy nhiên, cũng qua công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn một số tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo công tác kiểm tra và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nói chung, kiểm tra đảng viên chấp hành nói riêng nên khi thực hiện còn bị động, lúng túng; chạy theo sự vụ nên tác dụng còn hạn chế. Có chi bộ không xây dựng kế hoạch và cũng không tiến hành kiểm tra đảng viên chấp hành; không chọn một số trong 6 nội dung của Hướng Dẫn 09 nói trên để vận dụng cụ thể cho từng cá nhân đảng viên; hoặc có chi bộ không phân bổ đều các tháng mà tiến hành kiểm tra 100% số đảng viên trong cùng một kỳ họp chi bộ… đều là việc làm không đúng.

        Có trường hợp, cuối bản tự kiểm tra, người được kiểm tra không tự nhận hình thức chấp hành; chi bộ tham gia nhưng không tập trung vào nội dung cần kiểm tra mà góp ý dàn trãi, không có trọng tâm. Một số trường hợp, biểu quyết của chi bộ và kết luận người chủ trì lẽ ra phải căn cứ vào 3 mức: Chấp hành tốt, chưa tốt, có vi phạm nhưng không thực hiện hoặc có nơi thực hiện nhưng lại nhầm lẫn với nội dung, phương pháp đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên cuối năm. Một số chi bộ lấy biểu quyết chi bộ và tiến hành kết luận: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; không thấy có sai phạm; không có dấu hiệu vi phạm; không mắc sai phạm gì; tập thể thống nhất xếp loại tốt…Tuy đây là những thiếu sót mang tính chất đơn lẻ, cá biệt ở một số  chi bộ nhưng, rõ ràng, đây là những nhầm lẫn không đáng có, làm giảm mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm tra đảng viên chấp hành.

        Mặt khác, nhiều tổ chức đảng mà đứng đầu là đồng chí bí thư do chưa hiểu hết việc kiểm tra đảng viên chấp hành, coi trọng công tác phòng ngừa là chính nên tổ chức kiểm tra đảng viên chấp hành còn mang tính chất đối phó, thực hiện qua loa, đại khái, hình thức nên tác dụng không cao.

        Đ/c Nguyễn Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hoài Nhơn chia sẽ: Kiểm tra đảng viên chấp hành không phải là “moi móc” khuyết điểm hay đặt vấn đề kiểm điểm, xử lý vi phạm như nhận thức ở một số người; kiểm tra đồng chí này, không những có tác dụng với chính bản thân người đó mà còn có ý nhắc nhở những đồng chí khác trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách được giao; coi trọng việc xác lập hài hòa các mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp, anh em; với bà con hàng xóm; với cấp ủy nơi cư trú… Đó là mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm tra đảng viên chấp hành.


Phạm Dân  (Cập nhật ngày 07-09-2011)    Các tin liên quan:
  Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú ở Hoài Nhơn (27-07-2011)
  Huyện Hoài Nhơn Qua 5 năm thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực (2006 – 2010) (13-06-2011)
  Ghi nhận ở một đơn vị làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. (10-06-2011)
  Bàn về cách nhận xét cán bộ (31-05-2011)
  Triển khai, tổ chức thực hiệnn nghỊ quyết XVIII Đảng bộ huyện Hoài Nhơn: Bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế (18-04-2011)
  Hình ảnh hoạt động
  Video
  Văn bản mới
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2015

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2015.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2015

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quí 1 và công tác trong tam tháng 4-2015

Về việc Quốc kỳ và nhỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

V/v thực hiện kê khai giá sửa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính trên địa bàn huyện

Công điện khẩn số 03/CĐ/PCLB Hồi 7h00 ngày 6/12/2014 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN huyện Hoài Nhơn

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

V/v chỉ đạo thực hiện một số giải pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 4 và đợt không khí lạnh tăng cường để sản xuất vụ Xuân và Đông Xuân thắng lợi

Về việc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng xã đặt biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo năm 2014

Về việc Thông báo nhận tiền bồi thường để GPMB thực hiện Dự án dầu tư xây dựng công trình mở rông QL1

V/v xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm - (Có PL MẪU ĐỀ CƯƠNG KH CCHC kèm theo)

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2014.

Quyết Định về việc thu hồi đất để xây dựng công trình mở rông Quốc lộ 1 đọan Km 1125-Km1153, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định ( Hộ bà Nguyễn Thị Linh Qui, thường trú: thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc)

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 10 năm 2014

V/v đảm bảo tiến độ thi công dự án mở rộng QL1A

Công Điện Số 01/CĐ-PCLB hồi 16h ngày 15/7/2014 của BCH phòng chống thiên tai và TKCN huyện Hoài Nhơn.

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện NGuyễ Quốc Việt tại buổi trực báo công tác GPMB mở rộng QL 1A ngày 05/7/2014

V/v tăng cường công tác phòng ngừa ngộ độ thực phẩm

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2014

V/v khám và mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

V/v tập trung chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Hè Thu 2014

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Trương tại cuộc họp triển khai công tác chống hạn phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất vụ Hè Thu năm 2014

V/v tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em

V/v tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác gia đình; phòng chống bạo lực gia đình

V/v triển khai chiến dịch tuyên truyền lưu động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS và KHHGĐ các xã ven biển năm 2014

V/v tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh cho tôm

V/v chủ động chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn huyện

Về việc ban hành Qui chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2014

Thông báo về việc nghỉ lễ và treo quốc kỳ nhân Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và công tác trọng tâm tháng 4 năm 2014

Thông báo số 63/TB-UBND về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Giải phóng huyện Hoài Nhơn (28/3/1975-28/3/2014)và ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975-31/3/2014)

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 3 năm 2014

V/v tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

V/v đẩy nhanh tiến độ nạo vét` cát bồi lấp, hướng dẫn phưong tiện ra, vào cửa biển Tam Quan an toàn

Về việc hoãn tiếp công dân định kỳ ngày 24/1/2014 tại trụ sở tiếp công dân huyện

Chương trình thăm Tết các huyện ban và các đơn vị trực Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014

Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 và treo quốc kỳ nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng công sản Việt Nam, Tết Nguyên Đán

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2013 và công tác trọng tâm tháng 01 năm 2014

V/v triển khai thực hiện việc đánh giá và phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

V/v xây dựng kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2013

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Quốc Việt về chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng năm 2013

Báo cáo tình hình mưa lũ và công tác chỉ đạo khắc phục áp thấp nhiệt đới (Từ ngày 14/11 đến ngày 17/11/2013).

CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 07/CĐ-PCLB Hồi 13 h 30 ngày 17/11/2013 của BCH PCLB huyện Hoài Nhơn

Công điện khẩn số 06/CĐ-PCLB hồi 9h00 ngày 15/11/2013 của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Hoài Nhơn

Kết luận của Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Giờ tại cuộc họp bàn về kinh phí bổ sung phục vụ cho hoạt động của HĐND huyện đến cuối năm 2013 theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 26/7/2013 của HĐND tỉnh

Về việc khẩn cấp triển khai công tác đối phó với bão số 14

Về việc khẩn cấp triển khai công tác đối phó với cơn bão số 14

V/v chủ động triển khai ứng phó với siêu bão Haiyan (cơn bão số 14)

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2013.

V/v treo cờ rủ có dãi băng tang và không tổ chức các hoạt động vui chơi, gải trí công cộng trong 02 ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

V/v tổ chức thực hiện lễ chào cờ vào ngày thứ 2 đầu tuần hàng tháng

V/ vtreo quốc kỳ, trang trí khánh tiết trong hội trường tại các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học.

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2013

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 10 năm 2013

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2013

Thông báo kết luận của PCT.UBND huyện Hoàng Minh Giới tại cuộc họp với BCĐ phòng chống dịch ở người của huyện...

V/v giải quyết hố chôn lấp rác thải tạm thời xã Tam Quan Bắc

V/v tăng cường chỉ đạo huy động thanh niên thanh niên thực hiện lệnh gọi nhập ngũ đợt 2 năm 2013.

V/v tăng cường cac biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện.

V/v thực hiện chủ trương xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn huyện

V/v hướng dẫn thực hiện công tác Hội trên địa bàn huyện

V/v triển khai xây dựng các hạng mục công trình tại khu tái định cư Gò Gương - Bồng Sơn

V/v triển khai xử lý hóa chất chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết Dengue

V/v tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Thu 2013

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2013

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013

Về việc ban hành Qui chế công tác Văn thư, lưu trữ UBND huyện Hoài Nhơn

Triển khai thực hiện Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 03/8/2011 và Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 23/2/2012 của UBND tỉnh Bình Định.

Về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2013)

V/v đề nghị báo cáo tình hình sử dụng, nhu cầu biên chế và triển khai hợp đồng nhân viên theo biên chế đã phân bổ cho đơn vị

Kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức ngành Giáo dục-Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2012-2013

Về việc ban hành Qui tắc ứng xử của cán bộ. công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Hoài Nhơn

V/v cung cấp số liệu phục vụ kiểm toán chuyên đề \\\" Chính sách BHYT cho người nghèo giai đoạn 2010-2012 tại Bình Định.

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT năm 2013

Về việc ban hành Kế hoạch triện khai phòng, chống dịch cúm A(H5N1), A(H7N9) ở người trên đại bàn huyện Hoài Nhơn

V/v triển khai công tác phòng chống dịch cúm A(H7N9), cúm A(H5N1)ở người trên địa bàn huyện.

Váo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5/2013

V/v tổ chức thực hiện thí điểm chào cờ vào ngày thứ 2 tuần đầu tháng

Thông báo về việc hoãn tiếp công dân định kỳ ngày 24/4/2013

Về việc phê duyệt Nội qui chợ Tam Quan

Về việc Qui định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban quản lý chợ Tam Quan

Về việc thành lập và công nhận Ban quản lý chợ Tam Quan

V/v thực hiện đồng bộ các biện pháp thu thuế

V/v tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn

V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh cúm gia cầm năm 2013

V/v bổ sung, điều chỉnh hình thức kiểm tra, sát hạch

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra, sát hạch, thời gian và địa điểm kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện năm học 2012-2013

Thông báo về việc nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5/2013

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quí I và công tác trọng tâm tháng 4 năm 2013.

Kế hoạch công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy nằm 2013

V/v tăng cường thực hiện công tác phòng chống bạo lực gia đình năm 2013

Thông báo về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975-31/3/2013) và kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng huyện Hoài Nhơn (28/3/1975-28/3/2013).

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013

Về việc sửa đổi khoản 1, Mục II, Phần B Phụ lục nội dung kiểm tra, sát hạch Ban hành kèm theo Quyết định số 983/QĐ-UBND Về việc ban hành nội dung kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức huyện Hoài Nhơn năm học 2012-2013 ngày 8/33/2013 của UBND huyện Hoài Nhơn

Về việc khẩn trương hoàn thành giải ngân hết nguồn vốn TW hỗ trợ XD nông thôn mới

Về việc khám và mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Danh sách thí sinh đủ diều kiện đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2012-2013

Danh sách thí sinh phải bổ sung hồ sơ để đủ diều kiện đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2012-2013

Về việc ban hành nội dung kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức huyện Hoài Nhơn năm học 2012-2013

Về việc tổ chức hướng dẫn on tập, phát thẻ dự kiểm tra sát hạch và thu phí dự tuyển dụng đối với thí sinh dự thi tuyển viên chức

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn XDCB năm 2013

về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2013

Về việc giao chỉ tiêu phát triển Kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng măm 2013.

V/v thực hiện giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2012 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013

Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai tổ chức lấy ý kiến nhân dân Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Báo cáo sơ kết thực hiện Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Qui định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định

V/v tổ chức phun thuốc khử trùng tiêu độc, phòng chống dịch bệnh động vật

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Hoài Nhơn năm 2013

V/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật.

Chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013

V/v hướng dẫn báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2013

Thông Báo về thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2012-2013

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2012.

Về việc thay đổi tên miền Trang thông tin điện tử UBND huyện Hoài Nhơn

V/v tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ phục vụ công tác.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2012.

Quyết định ban hành Qui định công tác văn thư lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 10 năm 2012

V/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và tiêm phòng vaccine đợt 2/2012.

Về việc Phê duyệt danh sách các hộ nghèo thuộc diện bổ sung giai đạon 1 xã Hoài Tân được hỗ trợ xây dựng nhà theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng chính phủ.

Về việc Phê duyệt danh sách các hộ nghèo thuộc diện bổ sung giai đoạn 1 xã Tam Quan Bắc được hỗ trợ xây dựng nhà theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng chính phủ

emailcongvu
Ca khúc Hoài Nhơn
Công báo tỉnh Bình Định
Cổng TTĐT UBND tỉnh Bình Định
Văn bản của tỉnh
CAI CANH HANH CHINH
Bản đồ trực tuyên
Denthols
danhgiahailong
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI NHƠN
Địa chỉ: 06 - Đường 28/3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3661481 - Fax: +84.56.3861094
Email: ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PHAN VĂN TÂM - Chánh Văn phòng