TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Xây dựng Đảng
  GIỚI THIỆU  CƠ CẤU TỔ CHỨC  TIN TỨC - SỰ KIỆN  VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH  DANH BẠ DOANH NGHIỆP  DANH BẠ EMAIL  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  NÔNG THÔN MỚI  CA KHÚC HOÀI NHƠN  BẢNG GIÁ ĐẤT  VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ  HỆ THỐNG QLCL ISO 9001:2008
  Số lượt truy cập
  Đang online:
59
  Số lượt truy cập:
4250970
DEN THO LIET SY
Du bao thoi tiet
GIẤY MỜI HỌP
Van ban chi dao dieu hanh
Tra cuu van ban chinh phu
Bảng giá đất
Thư viện pháp luật
Thutuchanhchinh
Báo Bình Định
Trung tâm ITA
congdanhoigiamdocsotraloi
Cai cach hanh chinh
Dich vu cong truc tuyen
Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục
Bộ pháp điển
Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
Công tác kiểm tra đảng viên chấp hành ở Hoài Nhơn: Chủ yếu là góp ý, chấn chỉnh những thiếu sót nhằm ngăn ngừa sai phạm.

      Tinh thần Điều 30 Điều lệ Đảng và Nghị Quyết số 07 ngày 06/1/2003 của Tỉnh ủy Bình Định ghi nhận: Kiểm tra đảng viên chấp hành định kỳ hàng tháng tại chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên của cá nhân đảng viên và tổ chức đảng; qua kiểm tra, đảng viên có điều kiện phát huy mặt tích cực, khắc phục kịp thời những khuyết điểm hoặc sai phạm dẫn đến kỷ luật. Thời gian qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh nói chung, ở huyện Hoài Nhơn nói riêng đã thực hiện công tác kiểm tra đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đạt được nhiều kết quả nhất định.

        Hàng năm, vào cuối quý 4 năm trước hoặc vào đầu quý 1 năm sau, các chi bộ (cơ sở, trực thuộc đảng ủy cơ sở) ở Hoài Nhơn đều xây dựng kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành với tỷ lệ trung bình từ 80% trở lên trên tổng số đảng viên sinh hoạt tại chi bộ. Vì mới kiểm điểm, đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên vào cuối năm nên các chi bộ tổ chức thực hiện kế hoạch này thường bắt đầu từ quý 2, kết thúc vào cuối quý 3, đầu quý 4 trong năm; mỗi tháng thường tiến hành kiểm tra từ 1-5 đồng chí (tùy thuộc vào số lượng đảng viên của từng chi bộ).

        Hầu hết các chi bộ, nhất là chi bộ cơ sở đã bám sát vào 6 nội dung quy định ở điểm 1, mục 2 của Hướng dẫn 09, ngày 11/5/2004 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định để kiểm tra đảng viên chấp hành, cụ thể như: Kiểm tra việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng,  Nghị Quyết,Chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước; việc chấp hành nhiệm vụ được giao; chấp hành quy chế làm việc, các nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt đảng; đoàn kết nội bộ; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

       Các tổ chức đảng đã khá linh hoạt trong việc đưa các nội dung kiểm tra đến với từng cá nhân đảng viên thuộc các bộ phận, lĩnh vực công tác khác nhau, phù hợp với phong cách làm việc, lối sống, sinh hoạt cá nhân của mỗi đảng viên. Đối tượng kiểm tra cũng đã được các chi bộ xác định là cá nhân đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và cấp ủy viên, đảng viên là cán bộ thuộc cấp ủy cấp trên quản lý đang sinh hoạt, công tác tại chi bộ. Tuy nhiên, trong thực tế, các tổ chức đảng chỉ kiểm tra đối với đảng viên, còn đối tượng là cấp ủy viên cùng cấp thì thường được thực hiện ở cấp ủy.

        Về phương pháp, cấp ủy chi bộ mà đứng đầu là bí thư chi bộ chuẩn bị chương trình, nội dung kiểm tra đối với từng đảng viên; xác định số lượng đảng viên phải kiểm tra trong mỗi kỳ sinh hoạt. Trên cơ sở đó, trước khi họp chi bộ, chi ủy chọn 1-2 hoặc 3 trên tổng số 6 nội dung theo Hướng dẫn 09, thông báo đến người được kiểm tra để viết bản tự kiểm tra; trình bày trước chi bộ, sau đó tập thể tham gia đóng góp, lấy biểu quyết và chủ trì kết luận theo 3 mức: chấp hành tốt, chưa tốt, có vi phạm. Đối với những chi bộ có số lượng đảng viên đông (trên 16) thì việc kiểm tra chấp hành tại tổ đảng nhưng kết luận tại chi bộ.

        Nhìnchung, hầu hết các chi bộ đã thực hiện đúng quy trình kiểm tra, nội dung kiểm tra đều được phản ánh cụ thể trong biên bản họp chi bộ, báo cáo kết quả về ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp để quản lý, chỉ đạo. Các chi bộ cũng xác định rõ trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ này là nhằm nhắc nhở, góp ý, chấn chỉnh kịp thời những hành vi sai trái có thể làm mất uy tín bản thân người được kiểm tra; không để đồng chí mình bị “trượt dài” từ khuyết điểm đến sai phạm dẫn đến kỷ luật; thúc đẩy đảng viên, tổ chức đảng phát huy mặt tích cực, ưu điểm, khắc phục kịp thời những khuyết điểm; phát huy tính chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả của công tác kiểm tra, phòng ngừa; là một trong những căn cứ để kiểm điểm, phân tích chất lượng đảng viên cuối năm.

         Theo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hoài Nhơn, hầu hết đảng viên được kiểm tra chấp hành đã phát huy tính tự giác, nghiêm túc tự kiểm tra. Nhiều ý kiến tham gia, góp ý với thái độ chân tình, cởi mở, trên tinh thần xây dựng nhằm mong muốn đồng chí mình ngày càng tiến bộ, góp phần xây dựng đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ đã đề ra. Có thể thấy, chi bộ (cơ sở): Thanh tra huyện, Ngân hàng Chính sách Xã hội Hoài Nhơn…; Chi bộ (trực thuộc Đảng ủy cơ sở), đặc biệt là chi bộ các trường: THCS Hoài Mỹ, Tiểu học số 1 (xã Hoài Mỹ); THCS Tam Quan Nam, Tiểu học số 2 Tam Quan; Chi bộ Công an thị trấn Bồng Sơn…là những tổ chức đảng thực hiện tốt công tác kiểm tra đảng viên chấp hành.

Tuy nhiên, cũng qua công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn một số tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo công tác kiểm tra và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nói chung, kiểm tra đảng viên chấp hành nói riêng nên khi thực hiện còn bị động, lúng túng; chạy theo sự vụ nên tác dụng còn hạn chế. Có chi bộ không xây dựng kế hoạch và cũng không tiến hành kiểm tra đảng viên chấp hành; không chọn một số trong 6 nội dung của Hướng Dẫn 09 nói trên để vận dụng cụ thể cho từng cá nhân đảng viên; hoặc có chi bộ không phân bổ đều các tháng mà tiến hành kiểm tra 100% số đảng viên trong cùng một kỳ họp chi bộ… đều là việc làm không đúng.

        Có trường hợp, cuối bản tự kiểm tra, người được kiểm tra không tự nhận hình thức chấp hành; chi bộ tham gia nhưng không tập trung vào nội dung cần kiểm tra mà góp ý dàn trãi, không có trọng tâm. Một số trường hợp, biểu quyết của chi bộ và kết luận người chủ trì lẽ ra phải căn cứ vào 3 mức: Chấp hành tốt, chưa tốt, có vi phạm nhưng không thực hiện hoặc có nơi thực hiện nhưng lại nhầm lẫn với nội dung, phương pháp đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên cuối năm. Một số chi bộ lấy biểu quyết chi bộ và tiến hành kết luận: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; không thấy có sai phạm; không có dấu hiệu vi phạm; không mắc sai phạm gì; tập thể thống nhất xếp loại tốt…Tuy đây là những thiếu sót mang tính chất đơn lẻ, cá biệt ở một số  chi bộ nhưng, rõ ràng, đây là những nhầm lẫn không đáng có, làm giảm mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm tra đảng viên chấp hành.

        Mặt khác, nhiều tổ chức đảng mà đứng đầu là đồng chí bí thư do chưa hiểu hết việc kiểm tra đảng viên chấp hành, coi trọng công tác phòng ngừa là chính nên tổ chức kiểm tra đảng viên chấp hành còn mang tính chất đối phó, thực hiện qua loa, đại khái, hình thức nên tác dụng không cao.

        Đ/c Nguyễn Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hoài Nhơn chia sẽ: Kiểm tra đảng viên chấp hành không phải là “moi móc” khuyết điểm hay đặt vấn đề kiểm điểm, xử lý vi phạm như nhận thức ở một số người; kiểm tra đồng chí này, không những có tác dụng với chính bản thân người đó mà còn có ý nhắc nhở những đồng chí khác trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách được giao; coi trọng việc xác lập hài hòa các mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp, anh em; với bà con hàng xóm; với cấp ủy nơi cư trú… Đó là mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm tra đảng viên chấp hành.


Phạm Dân  (Cập nhật ngày 07-09-2011)    Các tin liên quan:
  Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú ở Hoài Nhơn (27-07-2011)
  Huyện Hoài Nhơn Qua 5 năm thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực (2006 – 2010) (13-06-2011)
  Ghi nhận ở một đơn vị làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. (10-06-2011)
  Bàn về cách nhận xét cán bộ (31-05-2011)
  Triển khai, tổ chức thực hiệnn nghỊ quyết XVIII Đảng bộ huyện Hoài Nhơn: Bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế (18-04-2011)
  Hình ảnh hoạt động
  Video
  Thông báo
emailcongvu
Ca khúc Hoài Nhơn
Công báo tỉnh Bình Định
Cổng TTĐT UBND tỉnh Bình Định
Văn bản của tỉnh
CAI CANH HANH CHINH
bản đồ hành chinh Việt Nam
Bản đồ trực tuyên
Denthols
danhgiahailong
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI NHƠN
Địa chỉ: 06 - Đường 28/3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3761265 - Fax: +84.56.3861094
Email: ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN LÊ ANH TUẤN - Phó Chánh Văn phòng