TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Các tin khác
  GIỚI THIỆU  CƠ CẤU TỔ CHỨC  TIN TỨC - SỰ KIỆN  VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH  DANH BẠ DOANH NGHIỆP  DANH BẠ EMAIL  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  NÔNG THÔN MỚI  CA KHÚC HOÀI NHƠN  BẢNG GIÁ ĐẤT  VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ  HỆ THỐNG QLCL ISO 9001:2008
  Tìm kiếm
Từ khóa:
Mục tin:
  Số lượt truy cập
  Đang online:
92
  Số lượt truy cập:
4772741
DEN THO LIET SY
Du bao thoi tiet
GIẤY MỜI HỌP
Van ban chi dao dieu hanh
Tra cuu van ban chinh phu
Bảng giá đất
Thư viện pháp luật
Thutuchanhchinh
Báo Bình Định
Trung tâm ITA
congdanhoigiamdocsotraloi
Cai cach hanh chinh
Dich vu cong truc tuyen
Tuyển dụng viên chức tỉnh Bình Định
Bộ pháp điển
Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
Hoài Nhơn: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh.

     Qua một năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Hoài Nhơn đã đạt được một số kết quả quan trọng. Nhận thức về Chỉ thị 05, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên. Về cơ bản, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đều biết tới chủ trương lớn của Đảng ta về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đang đi dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn.

     Ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học... được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

    Nhiều cấp ủy thể hiện sự sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc kế thừa các kinh nghiệm và kết quả gần 15 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác.

    Thông qua việc thực hiện Chỉ thị số 05 tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cợm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị.

     Bên cạnh những kết quả đạt được, một số cấp ủy vẫn còn lúng trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05. Việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn một số nơi có nội dung còn sao chép, thụ động, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Việc thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan hành chính nhà nước chưa có chuyển biến đáng kể. Một số nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa được cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt đầy đủ; có nơi làm chậm theo kế hoạch. Một số địa phương, đơn vị lúng túng trng việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác; xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện còn chung chung, quá nhiều nội dung nên khó kiểm tra, khó đánh giá kết quả thực hiện. Vấn đề gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là việc nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu một số địa phương, đơn vị kết quả chưa rõ. Vẫn còn những biểu hiện quan liêu, lãng phí, xa dân, sai phạm trong quản lý đất đai, đầu tư, trong công tác cán bộ làm giảm niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác tuyên truyền, giáo dục, mặc dù được quan tâm nhưng có mặt chưa thường xuyên, liên tục, nội dung chưa thật phong phú, đa dạng. Tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, nhất là vùng đồng bào có đạo, trong thanh thiếu niên, trong công nhân ở cấc khu công nghiệp. Hình thức, nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các trường phổ thông còn lúng túng, chậm cập nhật, đổi mới.

    Huyện ủy Hoài Nhơn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chủ trương lớn của Đảng, có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Do đó, trong thời gian tới, Huyện ủy Hoài Nhơn sẽ tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp sau:

      Một là: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở cần chủ động, sáng tạo, kiên trì để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội của từng địa phương, cơ quan, đơn vị

      Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với việc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trước hết là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của nhân dân, dư luận xã hội trong việc phát hiện, biểu dương nhân rộng các điển hình tiêu biểu; đồng thời tạo dư luận rộng rãi trong phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, tha hóa quyền lực, lợi dung uy tín cấp ủy, tổ chức Đảng để thực hiện ý đồ cá nhân của mình, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

     Hai là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với hình thức phong phú, đa dạng, thuyết phục đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân dân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

     Ba là: Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Đồng thời, tổ chức tốt học tập chuyên đề năm 2017 và chuyên đề của các năm tiếp theo bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Kiên trì đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ ở các tổ chức đảng, chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, đưa vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

     Bốn là: Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện trong thời gian tới cần bám sát khâu đột phá đã được Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất lựa chọn, đó là: “Nêu gương sáng, nói đi đôi với làm, xây dựng huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới và đô thị văn minh”. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy xác định rõ khâu đột phá, xây dựng các giải pháp khả thi, phân công tổ chức, cá nhân thực hiện; đồng thời, phải có quyết tâm chính trị cao, sáng tạo, quyết liệt, tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại trực tiếp với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

     Năm là: Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kế hoạch phải sát thực, đồng thời phải tự giác thực hiện kế hoạch đã đề ra, cuối năm báo cáo kết quả với cơ quan, đơn vị và chi bộ, coi đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hằng năm. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội công khai kế hoạch học tập, làm theo Bác để cán bộ, nhân dân biết, theo dõi, giám sát và noi theo.

    Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng./.


Trung Đạt  (Cập nhật ngày 08-06-2017)    Các tin liên quan:
  Trường Mầm non Hoài Thanh đã long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. (25-05-2017)
  Hoài Nhơn: Lập lại trật tự tuyến đường Quang Trung - Hoa viên Hoài Tân. (22-05-2017)
  Huyện ủy Hoài Nhơn tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị. (19-05-2017)
  Tập trung cao độ lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại xã Hoài Thanh. (17-05-2017)
  Tọa đàm, giao lưu những tiến bộ kĩ thuật, kinh nghiệm y khoa và quản lý ngành y (16-05-2017)
  ẢNH HOẠT ĐỘNG
  Video
  Thông báo
emailcongvu
Ca khúc Hoài Nhơn
Công báo tỉnh Bình Định
Cổng TTĐT UBND tỉnh Bình Định
Văn bản của tỉnh
CAI CANH HANH CHINH
bản đồ hành chinh Việt Nam
Bản đồ trực tuyên
Denthols
Công khai kết luận thanh tra
danhgiahailong
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI NHƠN
Địa chỉ: 06 - Đường 28/3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3671265 - Fax: +84.56.3861094
Email: ubnduyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN LÊ ANH TUẤN - Phó Chánh Văn phòng