TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Dân vận - Đoàn thể
  GIỚI THIỆU  CƠ CẤU TỔ CHỨC  TIN TỨC - SỰ KIỆN  VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH  DANH BẠ DOANH NGHIỆP  DANH BẠ EMAIL  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  NÔNG THÔN MỚI  CA KHÚC HOÀI NHƠN  BẢNG GIÁ ĐẤT  VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ  HỆ THỐNG QLCL ISO 9001:2008
  Tìm kiếm
Từ khóa:
Mục tin:
  Số lượt truy cập
  Đang online:
41
  Số lượt truy cập:
4881434
DEN THO LIET SY
Du bao thoi tiet
GIẤY MỜI HỌP
Van ban chi dao dieu hanh
Tra cuu van ban chinh phu
Bảng giá đất
Thư viện pháp luật
Thutuchanhchinh
Báo Bình Định
Trung tâm ITA
congdanhoigiamdocsotraloi
Cai cach hanh chinh
Dich vu cong truc tuyen
Tuyển dụng viên chức tỉnh Bình Định
Bộ pháp điển
Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
Hoài Nhơn: Vững mạnh nhờ thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”

    Năm 2016, công tác dân vận của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được các cấp ủy, chính quyền, các ngành huyện Hoài Nhơn quan tâm chỉ đạo triển khai sâu rộng và đều khắp, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh, nhiều điển hình tiên tiến được nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

    Trên cơ sở quy chế phối hợp các ngành của tỉnh, Ban Dân vận Huyện ủy đã chủ trì ký kết Quy chế phối hợp vớiChủ tịchUBND huyện về triển khai công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2016-2020; Quy chế phối hợp về công tác dân vận với lực lượng vũ trang, ngành y tế, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam giai đoạn 2016-2020; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy chế này thông qua hội nghị trực báo, giao ban công tác dân vận.Tổ chức khảo sát thực trạng hoạt động của Tổ dân vận, Ban công tác Mặt trận, hội đoàn thể ở 155/155 thôn, khối, qua đó đánh giá đúng thực chất công tác dân vận của hệ thống dân vận các cấp. Cuối năm thống kê xếp loại Tổ dân vận có 76,6% đạt Tốt, 17% đạt Khá, 6,4% đạt Trung bình; đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” ở các cấp, điển hình có 29 mô hình trên lĩnh vực kinh tế, 40 mô hình trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, 17 mô hình trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị.

    Công tác dân vận chính quyền được quan tâm. Qua mỗi kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đãcụ thể hóa nghị quyết Huyện ủy thành nghị quyết của HĐND và giao cho UBND điều hành thực hiện trên cơ sở tiếp thu, đóng góp ý kiến các tầng lớp nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức tốt các đợt tiếp xúc cử tri; hướng dẫn và xác định trách nhiệm đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND xã, thị trấn, khi thực hiện nhiệm vụ phải gắn với việc tìm hiểu các hoạt động đời sống xã hội ở địa phương, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri; yêu cầu UBND huyện và các cơ quan chức năng thuộc UBND huyện tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân như: quản lý đất đai, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông, trật tự xã hội; tăng cường giám sát hoạt động các cơ quan hành chính, tư pháp; từ đó trách nhiệm giải quyết, trả lời những yêu cầu chính đáng của nhân dân có nhiều tiến bộ. Trong năm 2016, có 260 điểm tiếp xúc cử tri với trên 22 ngàn lượt người tham dự với hàng ngàn ý kiến tham gia góp ý; tổ chức giải quyết, trả lời khiếu nại, yêu cầu, tố cáo của công dân đúng trình tự luật định. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận và các hội đoàn thể phát huy vai trò giám sát, trong việc tham gia xây dựng về thực hiện các dự án đầu tư phát triển KT-XH, chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư và tham gia xây dựng chính quyền, nhất là tại các kỳ họp HĐND các cấp.

Theo đó, UBND huyện đã cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo phương châm: tôn trọng dân và có trách nhiệm với dân; triển khai thực hiện “Năm dân vận của chính quyền”; phân công đồng chí Chủ tịch UBND huyện phụ trách công tác dân vận chính quyền; chỉ đạo UBND xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc phân công một đ/c lãnh đạo phụ trách công tác dân vận theo tinh thần Quyếtđịnh số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Chỉ đạo rà soát, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước; đổi mới công tác tiếp dân theo Quyết định 858-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành Quy định thực hiện cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính các cấp. Nhờ đó, chất lượng hoạt động theo cơ chế “Một cửa liên thông” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và xã, thị trấn có tốt hơn, giảm phiền hà cho tổ chức, công dân. Mặt khác, các thủ tục hành chính ở địa phương, các văn bản pháp luật, Quy định, Nghị định của Nhà nước được văn phòng UBND huyện và các ngành niêm yết công khai tại trụ sở làm việc để nhân dân tìm hiểu. Bên cạnh đó chỉ đạo UBND các xã, TT triển khai thực hiện chủ trương này, đến có 17/17 xã, TT thực hiện cơ chế “Một cửa” trong giải quyết thủ tục hành chính cho dân. Đã thành lập Ban tiếp công dân, nên công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đạt kết quả tích cực, trong năm tiếp nhận 289 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, yêu cầu của công dân, các ngành chức năng đã trả lời, giải quyết 278 đơn đạt 96,1%; công tác phòng, chống tham nhũng, kê khai tài sản, thu nhập được UBND và các cơ quan thuộc UBND huyện chú trọng. Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tham gia các hoạt động quản lý Nhà nước, kinh tế - xã hội; giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện công vụ. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc liên tịch với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể (định kỳ 6 tháng, 1 năm); phối hợp Ban Dân vận Huyện ủy kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở. Qua đó chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những tồn tại, thiếu sót ở cơ sở; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt đạo đức công vụ, nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý của các cấp, các ngành, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, đơn giản hóa văn bản hành chính.

    Thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc, đi làm đúng giờ, thân thiện, niềm nở khi tiếp xúc với công dân trong các cơ quan Nhà nước. Hàng tháng, trong các cuộc họp cơ quan, đơn vị, sinh hoạt chi bộ Đảng, trong kiểm tra đảng viên chấp hành đều chú trọng góp ý xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, qua đó kịp thời góp ý xây dựng thái độ tinh thần, tác phong làm việc, hạn chế mức thấp nhất trường hợp cán bộ, đảng viên bị xử lý kỉ luật do thái độ tác phong làm việc không tốt. Điều này góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, tạo niềm tin cho nhân dân.

     Thực hiện quy chế dân chủ (QCDC)của hệ thống chính trị, UBND huyện đã triển khai thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhằm giảm thiểu phiền hà cho tổ chức và công dân. Duy trì công tác tiếp dân, thường xuyên đối thoại dân chủ với dân, ... Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở xã, thị trấn triển khaithực hiện các chế định “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”,bổ sung, sửa đổi và triển khai thực hiện các quy chế, quy định, hương ước;quy ước khu dân cư; tổ chức cho nhân dân tham gia ý kiến, quyết định hoặc trước khi chính quyền quyết định và tạo điều kiện để nhân dân giám sát, kiểm tra các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi các quỹ, mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng ở xã, thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới,...  Nhờ đó, bầu không khí dân chủ trong xã hội được cởi mở, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, không để xảy ra khiếu kiện đông người, chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền ngày càng được nâng lên, làm cho nhân dân tin tưởng vào sự điều hành của chính quyền các cấp.


Anh Tuấn  (Cập nhật ngày 20-12-2016)    Các tin liên quan:
  Hội LHPN tỉnh truyền thông về an toàn giao thông tại xã Hoài Châu (13-09-2016)
  Hội chữ thập đỏ huyện Hoài Nhơn: Đại hội đại biểu lần thứ VII (11-08-2016)
  Hội thi Phụ nữ với xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị (02-08-2016)
  Hội CTĐ xã Tam Quan Bắc tổ chức Đại hội điểm lần thứ VI (27-04-2016)
  Phát huy vai trò nòng cốt của Hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (15-10-2015)
  ẢNH HOẠT ĐỘNG
  Video
  Thông báo
emailcongvu
Ca khúc Hoài Nhơn
Công báo tỉnh Bình Định
Cổng TTĐT UBND tỉnh Bình Định
Văn bản của tỉnh
CAI CANH HANH CHINH
bản đồ hành chinh Việt Nam
Bản đồ trực tuyên
Denthols
Công khai kết luận thanh tra
danhgiahailong
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI NHƠN
Địa chỉ: 06 - Đường 28/3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3671265 - Fax: +84.56.3861094
Email: ubnduyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN LÊ ANH TUẤN - Phó Chánh Văn phòng