TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Văn hóa - Xã hội
  Tìm kiếm
Từ khóa:
Mục tin:
  Số lượt truy cập
  Đang online:
33
  Số lượt truy cập:
5429548
Du bao thoi tiet
Van ban chi dao dieu hanh
Tra cuu van ban chinh phu
Bảng giá đất
Thư viện pháp luật
Thutuchanhchinh
Báo Bình Định
Trung tâm ITA
congdanhoigiamdocsotraloi
Cai cach hanh chinh
Dich vu cong truc tuyen
Tuyển dụng viên chức tỉnh Bình Định
Bộ pháp điển
Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018
Công tác tuyên truyền trực quan huyện Hoài Nhơn - Nét mới trong công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước

     Công tác tuyên truyền là một công cụ sắc bén của Đảng ta. Trong kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược, công tác tuyên truyền trở thành một “ Lực lượng” hết sức quan trọng, góp phần “Dẫn dắt” các giai tầng trong xã hội thời bấy giờ, cùng chung lý tưởng của Đảng, cổ vũ, định hướng cho mọi tầng lớp nhân dân đóng góp trí tuệ, tài năng, sức lực, kể cả của cải, máu và nước mắt cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ ‘Chấn động địa cầu”  và đại thắng Mùa Xuân năm 1975, “Non sông thu về một mối”, cả dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

     Bước vào thời kỳ cả nước khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng Chủ nghĩa xã hội, công tác chính trị tư tưởng nói chung, công tác tuyên truyền nói riêng tiếp tục giữ một vị trí quan trọng, trở thành một vũ khí sắc bén trong sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội-quốc phòng an ninh của đất nước. Đặc biệt, hiện nay, trong điều kiện bùng nổ thông tin, cùng với nét đặc thù, điều kiện cụ thể và tình hình thực tế của từng địa phương, công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trực quan càng trở nên quan trọng trong việc định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tiếp nhận chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời góp phần xây dựng, chỉnh trang đô thị sáng-xanh-sạch-đẹp-văn minh-an toàn.

    Trước sự phát triển của xã hội thì vai trò của tuyên truyền cổ động trực quan lại càng quan trọng hơn khi thực hiện chức năng tuyên truyền kịp thời những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước một cách sinh động, đến với quần chúng nhân dân, một cách nhẹ nhàng, hấp dẫn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm… công tác tuyền truyền cổ động trực quan ở Hoài Nhơn luôn được Huyện ủy, UBND huyện, các cấp, các ngành quan tâm đặc biệt, coi đây là bước đột phá trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhằm định hướng, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân trong huyện nô nức thi đua, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, quyết tâm xây dựng quê hương Hoài Nhơn ngày càng phát triển, giàu mạnh, văn minh, góp phần cùng nhân dân cả nước thực hiện thành công sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo con đường của Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn.

     Có thể nói, qua hơn 03 năm triển khai thực hiện (2016-2018) việc cắm cờ Tổ quốc ngay ngắn, thằng hàng, trang nghiêm, đồng loạt nhân các ngày lễ, Tết,  kỷ niệm, sự kiện chính trị của địa phương, có 155/155 thôn, khối, trên 57.400 hộ gia đình trong toàn huyện triển khai. Nhờ tính quyết liệt của cả hệ thống chính trị, kiên trì thực hiện, cùng với người dân hưởng ứng nhiệt tình, công tác treo cờ Tổ quốc đạt kết quả như mong muốn, đến nay, có trên 90% số hộ dân tham gia treo cờ đồng loạt, rực rỡ, tạo ra “Rừng cờ Hoài Nhơn” mỗi khi đến ngày lễ, tết, kỷ niệm, sự kiện chính trị của địa phương, tạo ra một Hoài Nhơn giàu lòng yêu nước, thân thiện, mến khách, nghĩa tình. Ngoài ra, thông qua việc treo cờ Tổ quốc nhân các ngày lễ, tết, kỷ niệm, sự kiện chính trị của địa phương nhằm nhắc nhở, giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh

     Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan treo cờ Tổ quốc thẳng hàng nhân các ngày lễ, Tết, kỷ niệm, Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao đặc biệt quan tâm công tác khảo sát, chọn vị trí, đầu tư lắp đặt cụm pa nô tuyên truyền. Đến nay, toàn huyện có trên 50 cụm pa nô lớn, kiên cố bằng bê tông, cốt thép (Diện tích từ 12m2 đến 60m2), đặt tại Trung tâm hành chính huyện, xã, thị trấn. Hàng năm, cấp huyện, cấp xã đều sơn, sửa, thay đổi nội dung mới phù hợp. Ngoài ra, huyện và xã, thị trấn còn đầu tư trên 1.000 pa nô treo đường treo trên hệ thống trụ điện dọc Quốc lộ 1 A hoặc xây dựng trụ sắt riêng dọc tuyến đường chính của huyện, xã, thị trấn, khu đông dân cư. Đặc biệt nhằm hiện đại hóa công tác tuyên truyền trực quan bằng bảng điện tử, hầu hết các trụ sở cơ quan Huyện ủy, UBND huyện, Công an huyện, các Ngân hàng, Doanh nghiệp viễn thông, và một số cơ quan, đơn vị cấp huyện, UBND xã, thị trấn lắp đạt Bảng tuyên truyền điện tử rất hiện đại, tiện lợi cho công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của huyện, tỉnh, đất nước.

Công tác chỉnh trang đô thị 02 thị trấn Bồng Sơn, Tam Quan và các xã lân cận cũng được quan tâm triển khai đạt nhiều kết quả quan trọng. Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Phòng văn hóa và Thông tin phối hợp với Phòng Quản lý đô thị khảo sát, chọn vị trí lắp đặt hệ thống đèn hoa trang trí, điện chiếu sáng đường nội thị, hoa viên,..trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn, Tam Quan, Ngả Ba điểm nút Đèo Bình Đê (Hoài Châu Bắc), Ngả Ba nút giao thông Cầu Dợi (Hoài Đức), Hoa viên Ngả Ba Bạch Đằng (Bồng Sơn), Hoa viên Hoài Tân,..với tổng kinh phí trên 12,5 tỷ đồng…

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan của huyện Hoài Nhơn  đã góp phần tạo sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước. Trên cơ sở đó tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua lao động sản xuất, giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; xây dựng đô thị văn minh. Mặt khác, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan còn góp phần tích cực trong việc tuyên truyền đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; phong trào đền ơn đáp nghĩa; phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa; công tác đấu tranh chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội…tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội, đảm bảo công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội hàng năm.

        Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác truyên truyền cổ động trực quan ở một số địa phương cũng còn gặp những khó khăn, hạn chế như: địa bàn dân cư rộng, lãnh đạo một số ít địa phương chưa quan tâm, chú trọng đúng mức công tác tuyên truyền trực quan. Kinh phí đầu tư cho công tác tuyên truyền còn hạn chế, số lượng pa nô, cờ các loại còn ít chưa  đáp ứng yêu cầu tuyên truyền. Đội ngũ làm công tác tuyên truyền từ huyện đến cơ sở còn ít, chưa đáp ứng kịp thời khối lượng lớn công việc nên ảnh hưởng đến chất lượng công tác tuyên truyền. Công tác xã hội hóa chưa mạnh mẽ, các Doanh nghiệp trong huyện chủ yếu là Doanh nghiệp nhỏ, chưa thật sự chú trọng đến quảng bá thương hiệu nên khi vận động xã hội hóa gặp nhiều khó khăn.


Trương Hồng Thủy  (Cập nhật ngày 22-11-2018)    Các tin liên quan:
  Trao học bổng Phạm Văn Trình lần thứ IX (19-11-2018)
  Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc điểm tại thôn Cự Tài 2, xã Hoài Phú. (15-11-2018)
  18 năm xây dựng và phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Hoài Nhơn (giai đoạn 2000 – 2018) (12-11-2018)
  Giáo dục Hoài Nhơn – Một năm nhiều thành tích (19-09-2018)
  Trao 53 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt vượt khó học giỏi năm 2018 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn. (17-09-2018)
  ẢNH HOẠT ĐỘNG
  Video
  Thông báo
emailcongvu
Ca khúc Hoài Nhơn
Công báo tỉnh Bình Định
Cổng TTĐT UBND tỉnh Bình Định
Văn bản của tỉnh
CAI CANH HANH CHINH
bản đồ hành chinh Việt Nam
Bản đồ trực tuyên
danhgiahailong
Công khai ngân sách
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI NHƠN
Địa chỉ: 06 - Đường 28/3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3671265 - Fax: +84.56.3861094
Email: ubnduyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN LÊ ANH TUẤN - Phó Chánh Văn phòng