TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Kinh tế
  GIỚI THIỆU  CƠ CẤU TỔ CHỨC  TIN TỨC - SỰ KIỆN  VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH  DANH BẠ DOANH NGHIỆP  DANH BẠ EMAIL  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  NÔNG THÔN MỚI  CA KHÚC HOÀI NHƠN  BẢNG GIÁ ĐẤT  VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ  HỆ THỐNG QLCL ISO 9001:2008
  Số lượt truy cập
  Đang online:
58
  Số lượt truy cập:
4250969
DEN THO LIET SY
Du bao thoi tiet
GIẤY MỜI HỌP
Van ban chi dao dieu hanh
Tra cuu van ban chinh phu
Bảng giá đất
Thư viện pháp luật
Thutuchanhchinh
Báo Bình Định
Trung tâm ITA
congdanhoigiamdocsotraloi
Cai cach hanh chinh
Dich vu cong truc tuyen
Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục
Bộ pháp điển
Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
Agribank Hoài Nhơn – Đơn vị chủ đạo thực hiện chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn.
Sau 2 năm thực hiện, chính sách tín dụng theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của chính phủ và Thỏa thuận liên ngành giữa Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT với Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ đã góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và cải thiện, nâng cao đời sống của nông dân và cư dân sống ở nông thôn.

 

          Trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNTluôn đi đầu và giữ vững là Ngân hàng chủ đạo trong huy động vốn và cho vay đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Vốn của Ngân hàng nông nghiệp đã góp phần thiết thực vào các chương trình phát triển kinh tế của huyện như: chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, phát triển cụm công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ cho đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản, phát triển kinh tế trang trại; thúc đẩy quá trình sản xuất - lưu thông hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần đẩy lùi và hạn chế nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn.

          Kết quả đến 30/6/2012:Tổng nguồn vốn huy động đạt 892.132 triệu đồng, tăng 335.613 triệu đồng so năm 2010 và tăng 151.375 triệu đồng so cuối năm 2011 ( tỷ lệ tăng 20,44%). Tổng dư nợ nền kinh tế: 395.242 triệu đồng (trong đó, dư nợ cho vay Hộ sản xuất và cá nhân: 297.282 triệu đồng, chiếm 75,22% tổng dư nợ; dư nợ cho vay doanh nghiệp: 97.960 triệu đồng, chiếm 24,78% tổng dư nợ). Ngoài ra, ngân hàng còn phát triển các sản phẩm dịch vụ mới như: Dịch vụ thẻ (15.707 thẻ, số dư tài khoản thẻ: 25.403 triệu đồng); trả lương qua tài khoản thẻ(1.834 tài khoản, doanh số bình quân 7.138 triệu/tháng); thấu chi(259 món, số dư thấu chi 2.959 triệu đồng); trang bị 04 máy ATM, số lượng giao dịch bình quân: 150 món/ngày/máy … Chất lượng dịch vụ tốt, giải quyết nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng.

          Kết quả cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn:

          Tổng dư nợ 395.242 triệu đồng, tăng 89.542 triệu đồng so với năm 2010, tăng 58.684 triệu đồng so năm 2011. Tỷ trọng dư nợ đạt 100% tổng dư nợ, tăng 20% so với năm 2010 và tăng 15,13% so năm 2011.

          Tổng dư nợ cho vay qua tổ vay vốn: 81.354 triệu đồng/3.726 thành viên. Trong đó, dư nợ cho vay qua tổ vay vốn của Hội nông dân 68.111 triệu đồng/3.133 thành viên (tăng 6.445 triệu đồng so với năm 2010); dư nợ cho vay qua tổ vay vốn của Hội phụ nữ 13.243 triệu đồng/593 thành viên (tăng 1.902 triệu đồng so với năm 2010).

          Tác động tích cực của chính sách tín dụng đối với nông nghiệp, nông thôn:

          - Thay đổi cơ cấu kinh tế địa phương: Chủ yếu vốn vay tập trung vào đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp chế biến nhằm sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có và lao động nhàn rỗi tại địa phương, cho vay chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, chương trình phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho chế biến, phát triển kinh tế trang trại, các làng nghề truyền thống ,… từ đó góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

          - Giải quyết việc làm:Vốn tín dụng ngân hàng đã thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm, giảm mạnh nạn cho vay nặng lãi, góp phần vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo; nông dân hăng hái đầu tư sản xuất, nâng cao đời sống và đóng góp ngày càng nhiều cho xã hội, làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn.

          - Phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn: Vốn tín dụng cho vay phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn chiếm tỷ trọng hơn 15% doanh số cho vay nông nghiệp, nông thôn, trong đó chủ yếu cho vay bê tông hóa giao thông nông thôn, xây dựng bờ kè, kênh mương, thủy lợi nội đồng, ...

          - Tăng thu nhập cho khách hàng (Hộ sản xuất và cá nhân):Với cơ chế cho vay tối đa đến 50 triệu không phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tài sản đã tạo điều kiện cho phần lớn hộ nông dân được tiếp cận với vốn vay ngân hàng,  nhiều hộ  sử dụng vốn vay có hiệu quả, tăng thu nhập và tự vươn lên làm giàu chính đáng.

          Ngoài ra, hoạt động của Ngân hàng nông nghiệp và PTNT luôn gắn chặt với sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn, coi nông dân là người bạn đồng hành, nông thôn là thị trường chủ lực, truyền thống. Thông qua hoạt động tín dụng đã góp phần nâng cao chất lượng và tăng tỷ trọng hàng hóa trong sản xuất nông nghiệp, nhờ đó thúc đẩy quá trình sản xuất hàng hóa ở nông thôn, nâng cao thu nhập, giảm dần sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn.

          Định hướng giai đoạn 2012 – 2015:

          Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Hoài Nhơn xác định mục tiêu, nhiệm vụ chung là tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò chủ đạo của một ngân hàng thương mại nhà nước trên thị trường tiền tệ, tín dụng ở khu vực nông nghiệp, nông thôn; coi thị trường truyền thống này vừa là nhiệm vụ phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết TW 7 (khóa X) của Đảng vàNghị định 41/2010/NĐ-CP của Chính phủ;vừa là đối tượng khách hàng tiềm năng chưa được khai thác hết.Bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà, căn cứ vào mục tiêu định hướng hoạt động kinh doanh của ngành. Tập trung tăng cường huy động nguồn vốn tại địa phương, nhất là nguồn vốn huy động có kỳ hạn từ dân cư, đảm bảo cân đối đủ vốn để đầu tư có hiệu quả cho nền kinh tế tại địa phương; nhất là lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn - nông dân; các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã và đang chuẩn bị đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, trên cơ sở chất lượng tín dụng được đặt lên hàng đầu; phát huy tối đa công nghệ ngân hàng hiện đại để mở rộng và nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị các sản phẩm dịch vụ; bảo đảm năng lực tài chính; tiếp tục đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân viên theo hướng coi trọng kỹ năng chuyên môn và tính chuyên nghiệp, chủ động cạnh tranh và hội nhập, không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát triển bền vững.

          Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2012 - 2015:Vốn huy động tại địa phương tăng bình quân hàng năm 18 - 20% (trong đó tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng tối thiểu 80%tTổng nguồn huy động). Dư nợ cho vay thông thường tăng bình quân hàng năm 16 - 18% (trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ trọng 100%/Tổng dư nợ cho vay). Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%/Tổng dư nợ cho vay. Huy động vốn và cho vay, mở rộng mạnh các dịch vụ Ngân hàng như: thanh toán, chuyển tiền, thẻ, bảo hiểm… đến khu vực nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích nông dân từng bước tiếp cận và sử dụng các dịch vụ Ngân hàng hiện đại./.


Đình Tuy  (Cập nhật ngày 19-07-2012)    Các tin liên quan:
  Hoài Nhơn - Kinh tế ổn định và phát triển (13-07-2012)
  Huyện Hoài Nhơn: Chăn nuôi ổn định và phát triển! (09-07-2012)
  Thực hiện tốt các biện pháp để hướng người dân nuôi tôm có hiệu quả và bền vũng. (21-06-2012)
  Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, chuẩn bị, triển khai kế hoạch sản xuất Vụ Mùa năm 2012. (19-06-2012)
  Hội Cựu chiến binh Hoài Nhơn: Có 3.427 hộ đạt khá, giàu- chiếm gần 57% tổng số hộ hội viên! (19-06-2012)
  Hình ảnh hoạt động
  Video
  Thông báo
emailcongvu
Ca khúc Hoài Nhơn
Công báo tỉnh Bình Định
Cổng TTĐT UBND tỉnh Bình Định
Văn bản của tỉnh
CAI CANH HANH CHINH
bản đồ hành chinh Việt Nam
Bản đồ trực tuyên
Denthols
danhgiahailong
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI NHƠN
Địa chỉ: 06 - Đường 28/3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3761265 - Fax: +84.56.3861094
Email: ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN LÊ ANH TUẤN - Phó Chánh Văn phòng