TRANG CHỦ    
  Tìm kiếm
Từ khóa:
Mục tin:
  Số lượt truy cập
  Đang online:
40
  Số lượt truy cập:
5326303
Du bao thoi tiet
Van ban chi dao dieu hanh
Tra cuu van ban chinh phu
Bảng giá đất
Thư viện pháp luật
Thutuchanhchinh
Báo Bình Định
Trung tâm ITA
congdanhoigiamdocsotraloi
Cai cach hanh chinh
Dich vu cong truc tuyen
Tuyển dụng viên chức tỉnh Bình Định
Bộ pháp điển
Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018


 

Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
Ngày 30/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4419/QĐ-UBND phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các cơ quan Trung ương; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Kết quả tóm tắt như sau:

1. Chỉ số CCHC năm 2015 của Khối các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh

- Giá trị trung bình Chỉ số CCHC của Khối các cơ quan trung ương đạt 92.3%. Kết quả của Khối được chia 02 nhóm:

+ Nhóm được xếp loại Xuất sắc đạt từ 91% trở lên có 03 đơn vị là: Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Cục Hải quan và Cục Thuế tỉnh;

+ Nhóm được xếp loại Tốt đạt từ 81% đến 90% có 02 đơn vị là: Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh.

- Giá trị trung bình Chỉ số CCHC năm 2015 của Khối tăng mạnh so với kết quả năm 2014 (88.20%). Bảo hiểm Xã hội tỉnh giữ nguyên điểm số so với năm 2014 và là đơn vị dẫn đầu trong của Khối các cơ quan trung ương. Các đơn vị là Cục Hải quan, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh có kết quả Chỉ số tăng cao hơn so với năm 2014.

2. Chỉ số CCHC năm 2015 của Khối các sở, ban, ngành

- Giá trị trung bình của Khối các sở, ngành thuộc UBND tỉnh đạt 81.8%. Kết quả Chỉ số được chia thành 04 nhóm như sau: 

+ Nhóm được đánh giá Chỉ số CCHC đạt Xuất sắc có 02 đơn vị gồm: Sở Tài chính (đạt 94.5%) và Sở Công Thương (đạt 91%); giảm 02 đơn vị so với năm 2013 và năm 2014.

+ Nhóm được đánh giá Chỉ số CCHC loại Tốt, đạt từ 81.5% đến 90% có 12 sở, ngành gồm: Ban Quản lý Khu kinh tế, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Ban Dân tộc.

+ Nhóm được đánh giá Chỉ số CCHC loại Khá đạt từ 73% đến 77% có 04 đơn vị gồm: Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Nhóm được đánh giá Chỉ số CCHC loại Trung bình có 02 đơn vị gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư (đạt 63.5%) và Sở Tài nguyên và Môi trường (đạt 63%). Đây là năm đầu tiên có sở, ngành đạt mức trung bình sau 03 năm triển khai đánh giá chỉ số cải cách hành chính.

- Giá trị trung bình Chỉ số CCHC năm 2015 của Khối là 81.8%, giảm 2.1% so với năm 2014 (83.9%); 

+ Có 10/20 cơ quan đạt kết quả Chỉ số CCHC năm 2015 tăng hơn so với kết quả năm 2014; các cơ quan có mức tăng cao là: Sở Thông tin và Truyền thông (tăng 7 điểm), Sở Y tế (tăng 4.5 điểm), Sở Tài chính (tăng 3.5 điểm),…

+ Có 09/20 cơ quan đạt kết quả Chỉ số CCHC năm 2015 giảm so với kết quả năm 2014; đặc biệt là các cơ quan có mức giảm tương đối cao là: Sở Kế hoạch và Đầu tư (giảm 24.5 điểm),Văn phòng UBND tỉnh (giảm 12 điểm) và Sở Tài nguyên và Môi trường (giảm 10.5 điểm),…

3. Chỉ số CCHC năm 2015 của Khối các huyện, thị xã, thành phố

- Giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của Khối các huyện, thị xã, thành phố đạt 75%. Kết quả được chia thành 03 nhóm như sau:

+ Nhóm địa phương được đánh giá Tốt, đạt từ 82% đến 88% gồm 03 đơn vị: Thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước;

+ Nhóm địa phương được đánh giá xếp loại Khá đạt từ 72% đến 80%gồm có 06 huyện: An Lão, Phù Cát, Hoài Nhơn, Tây Sơn, Phù Mỹ, Vĩnh Thạnh.

+ Nhóm địa phương được đánh giá xếp loại Trung bình gồm 02 huyện: Hoài Ân (đạt 61.5%) và Vân Canh (đạt 56.5%) (năm 2014 không có địa phương đạt ở mức trung bình).

- Giá trị trung bình Chỉ số CCHC năm 2015 là 75% giảm 2.5 điểm so với năm 2014 (77.5%);  qua kết quả 03 năm đánh giá vẫn chưa có địa phương được đánh giá mức xuất sắc.

+ Có 04/11 địa phương đạt kết quả Chỉ số CCHC năm 2015 tăng hơn so với kết quả năm 2014; các địa phương có mức tăng cao là: huyện Phù Cát (tăng 5 điểm), thành phố Quy Nhơn (tăng 4.5 điểm).

+ Có 06/11 địa phương đạt kết quả Chỉ số CCHC năm 2015 giảm so với kết quả năm 2014; các địa phương có mức giảm mạnh là: Huyện Hoài Ân (giảm 12.5 điểm), huyện Vân Canh (giảm 9 điểm), huyện Phù Mỹ (giảm 8 điểm), huyện Hoài Nhơn (giảm 5 điểm).

Tải Quyết định phê duyệt, Báo cáo và các Phụ lục tại đây./.

Theo snv.binhdinh/gov.vn

Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
Ngày 30/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4419/QĐ-UBND phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các cơ quan Trung ương; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Kết quả tóm tắt như sau:

1. Chỉ số CCHC năm 2015 của Khối các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh

- Giá trị trung bình Chỉ số CCHC của Khối các cơ quan trung ương đạt 92.3%. Kết quả của Khối được chia 02 nhóm:

+ Nhóm được xếp loại Xuất sắc đạt từ 91% trở lên có 03 đơn vị là: Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Cục Hải quan và Cục Thuế tỉnh;

+ Nhóm được xếp loại Tốt đạt từ 81% đến 90% có 02 đơn vị là: Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh.

- Giá trị trung bình Chỉ số CCHC năm 2015 của Khối tăng mạnh so với kết quả năm 2014 (88.20%). Bảo hiểm Xã hội tỉnh giữ nguyên điểm số so với năm 2014 và là đơn vị dẫn đầu trong của Khối các cơ quan trung ương. Các đơn vị là Cục Hải quan, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh có kết quả Chỉ số tăng cao hơn so với năm 2014.

2. Chỉ số CCHC năm 2015 của Khối các sở, ban, ngành

- Giá trị trung bình của Khối các sở, ngành thuộc UBND tỉnh đạt 81.8%. Kết quả Chỉ số được chia thành 04 nhóm như sau: 

+ Nhóm được đánh giá Chỉ số CCHC đạt Xuất sắc có 02 đơn vị gồm: Sở Tài chính (đạt 94.5%) và Sở Công Thương (đạt 91%); giảm 02 đơn vị so với năm 2013 và năm 2014.

+ Nhóm được đánh giá Chỉ số CCHC loại Tốt, đạt từ 81.5% đến 90% có 12 sở, ngành gồm: Ban Quản lý Khu kinh tế, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Ban Dân tộc.

+ Nhóm được đánh giá Chỉ số CCHC loại Khá đạt từ 73% đến 77% có 04 đơn vị gồm: Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Nhóm được đánh giá Chỉ số CCHC loại Trung bình có 02 đơn vị gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư (đạt 63.5%) và Sở Tài nguyên và Môi trường (đạt 63%). Đây là năm đầu tiên có sở, ngành đạt mức trung bình sau 03 năm triển khai đánh giá chỉ số cải cách hành chính.

- Giá trị trung bình Chỉ số CCHC năm 2015 của Khối là 81.8%, giảm 2.1% so với năm 2014 (83.9%); 

+ Có 10/20 cơ quan đạt kết quả Chỉ số CCHC năm 2015 tăng hơn so với kết quả năm 2014; các cơ quan có mức tăng cao là: Sở Thông tin và Truyền thông (tăng 7 điểm), Sở Y tế (tăng 4.5 điểm), Sở Tài chính (tăng 3.5 điểm),…

+ Có 09/20 cơ quan đạt kết quả Chỉ số CCHC năm 2015 giảm so với kết quả năm 2014; đặc biệt là các cơ quan có mức giảm tương đối cao là: Sở Kế hoạch và Đầu tư (giảm 24.5 điểm),Văn phòng UBND tỉnh (giảm 12 điểm) và Sở Tài nguyên và Môi trường (giảm 10.5 điểm),…

3. Chỉ số CCHC năm 2015 của Khối các huyện, thị xã, thành phố

- Giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của Khối các huyện, thị xã, thành phố đạt 75%. Kết quả được chia thành 03 nhóm như sau:

+ Nhóm địa phương được đánh giá Tốt, đạt từ 82% đến 88% gồm 03 đơn vị: Thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước;

+ Nhóm địa phương được đánh giá xếp loại Khá đạt từ 72% đến 80%gồm có 06 huyện: An Lão, Phù Cát, Hoài Nhơn, Tây Sơn, Phù Mỹ, Vĩnh Thạnh.

+ Nhóm địa phương được đánh giá xếp loại Trung bình gồm 02 huyện: Hoài Ân (đạt 61.5%) và Vân Canh (đạt 56.5%) (năm 2014 không có địa phương đạt ở mức trung bình).

- Giá trị trung bình Chỉ số CCHC năm 2015 là 75% giảm 2.5 điểm so với năm 2014 (77.5%);  qua kết quả 03 năm đánh giá vẫn chưa có địa phương được đánh giá mức xuất sắc.

+ Có 04/11 địa phương đạt kết quả Chỉ số CCHC năm 2015 tăng hơn so với kết quả năm 2014; các địa phương có mức tăng cao là: huyện Phù Cát (tăng 5 điểm), thành phố Quy Nhơn (tăng 4.5 điểm).

+ Có 06/11 địa phương đạt kết quả Chỉ số CCHC năm 2015 giảm so với kết quả năm 2014; các địa phương có mức giảm mạnh là: Huyện Hoài Ân (giảm 12.5 điểm), huyện Vân Canh (giảm 9 điểm), huyện Phù Mỹ (giảm 8 điểm), huyện Hoài Nhơn (giảm 5 điểm).

Tải Quyết định phê duyệt, Báo cáo và các Phụ lục tại đây./.


  ẢNH HOẠT ĐỘNG
  Video
  Thông báo
emailcongvu
Ca khúc Hoài Nhơn
Công báo tỉnh Bình Định
Cổng TTĐT UBND tỉnh Bình Định
Văn bản của tỉnh
CAI CANH HANH CHINH
bản đồ hành chinh Việt Nam
Bản đồ trực tuyên
danhgiahailong
Công khai ngân sách
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI NHƠN
Địa chỉ: 06 - Đường 28/3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3671265 - Fax: +84.56.3861094
Email: ubnduyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN LÊ ANH TUẤN - Phó Chánh Văn phòng