TRANG CHỦ    
  Tìm kiếm
Từ khóa:
Mục tin:
  Số lượt truy cập
  Đang online:
40
  Số lượt truy cập:
5326319
Du bao thoi tiet
Van ban chi dao dieu hanh
Tra cuu van ban chinh phu
Bảng giá đất
Thư viện pháp luật
Thutuchanhchinh
Báo Bình Định
Trung tâm ITA
congdanhoigiamdocsotraloi
Cai cach hanh chinh
Dich vu cong truc tuyen
Tuyển dụng viên chức tỉnh Bình Định
Bộ pháp điển
Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018
Ngày 07/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 714/QĐ-UBND phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các cơ quan Trung ương; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

1. Chỉ số CCHC năm 2016 của Khối các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh

- Giá trị trung bình Chỉ số CCHC của Khối các cơ quan trung ương đạt 93.0%tăng hơn so với kết quả năm 2015 (92.3%).Có 05/05 đơn vị đều được xếp loại Xuất sắc, Bảo hiểm Xã hội tỉnh vẫn là đơn vị đứng đầu với số điểm đạt được là: 96.0 điểm.

- Có 03/05 đơn vị có kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 tăng hơn so với kết quả Chỉ số CCHC năm 2015, cụ thể: Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh. Đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tăng 6 điểm; Kho bạc Nhà nước tỉnh tăng 2,5 điểm so với năm 2015.

- Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh là 02 đơn vị có kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 giảm so với kết quả Chỉ số CCHC năm 2015.

2. Chỉ số CCHC năm 2016 của Khối các sở, ban, ngành

- Giá trị trung bình của Khối các sở, ngành thuộc UBND tỉnh đạt 88.0%cao hơn so với kết quả năm 2015 (81.7%).

- Có 19/20 cơ quan đạt kết quả Chỉ số CCHC năm 2016tăng hơn so với kết quả năm 2015.Các cơ quan có mức tăng cao là: Văn phòng UBND tỉnh(tăng 20.5điểm), Sở Tài nguyên và Môi trường(tăng 15.5 điểm), Sở Giao thông vận tải (tăng 12.5 điểm), Sở Kế hoạch và Đầu tư(tăng 10điểm)và chỉ có 01 cơ quan có kết quả giảm so với kết quả năm 2015: Ban Dân tộc (giảm 4.5 điểm). Đặc biệt năm nay không có đơn vị nào đạt giá trị Chỉ số ở mức Trung bình.

- Nhóm các cơ quan được đánh giá Chỉ số CCHC đạt Xuất sắc đã tăng lên đáng kể có 7 sở, ngành đạt từ 91.0% đến 97.5%: Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh.

- Nhóm các cơ quan được đánh giá Chỉ số CCHC loại Tốt, đạt từ 86.0% đến 90.5% có 09 sở, ngành gồm: Sở Nội vụ, Giao thông vận tải, Tư pháp, Y tế, Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Nhóm các cơ quan được đánh giá Chỉ số CCHC loại Khá đạt từ 73.0% đến 78.0% có 04 đơn vị gồm: Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân tộc, Kế hoạch và Đầu tư.

3. Chỉ số CCHC năm 2016 của Khối các huyện, thị xã, thành phố

- Giá trị trung bình Chỉ số CCHC năm 2016 là 75.9% tăng hơn so với kết quả năm 2015 (75.0%) nhưng không đáng kể. Năm 2016 vẫn không có đơn vị nào trong Khối được đánh giá đạt mức Xuất sắc, có 05/11 địa phương đạt kết quả trên mức trung bình chung của Khối (từ 79.0% - 84.5%).

- Nhóm địa phương được đánh giá mức Tốt gồm 03 đơn vị: Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn.

- Nhóm địa phương được đánh giá mức Khá gồm có 07 đơn vị: Vĩnh Thạnh, Hoài Nhơn, An Lão, Hoài Ân, Phù Cát, Tây Sơn, Phù Mỹ.

- Huyện Vân Canh là địa phương trong 04 năm liền đều đánh giá ở mức thấp nhất của toàn khối, năm 2015 (56.5%), 2016 (51.5%) đánh giá ở mức Trung bình.

- Có 05/11 địa phương đạt kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 tăng hơn so với kết quả năm 2015; các địa phương có mức tăng cao là: huyện Hoài Ân (tăng 13.5 điểm), huyện Vĩnh Thạnh (tăng 8 điểm); 06/11 địa phương có kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 giảm so với kết quả năm 2015; các địa phương có mức giảm mạnh là: Huyện Vân Canh (giảm 5 điểm), huyện An Lão (giảm 4.5 điểm), thành phố Quy Nhơn (giảm 4 điểm).

4. Đánh giá chung

- Kết quả xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã phản ánh tương đối khách quan tình hình triển khai thực hiện công tác CCHC và là nguồn thông tin quan trọng giúp các cơ quan, đơn vị đánh giá được các mặt mạnh, mặt yếu, từ đó có tác động tích cực đến công tác chỉ đạo điều hành CCHC tại các cơ quan, đơn vị.

- Trong năm 2016, nhiều cơ quan, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo điều hành công tác CCHC và đem lại nhiều chuyển biến tích cực như: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, huyện Tuy Phước, huyện Vĩnh Thạnh, … Do đó kết quả Chỉ số trung bình của ba Khối đều tăng hơn so với năm 2015.

 

- Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, việc triển khai công tác CCHC tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn một số hạn chế như: chưa bố trí đủ nhân lực, kinh phí để đảm bảo triển khai công tác CCHC; công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền, kiểm tra về CCHC chưa được quan tâm đúng mức; bố trí diện tích phòng làm việc, cơ sở vật chất của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa đạt yêu cầu, chất lượng phục vụ chưa đáp ứng được sự hài lòng của tổ chức, công dân…; một số cơ quan, đơn vịchưa quan tâm đúng mức đến công tác chỉ đạo điều hành CCHC,triển khai công tác CCHC thiếu đồng bộ nên Chỉ số CCHC còn thấp so với kết quả của toàn Khối như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Dân tộc, huyện An Lão, huyện Phù Cát, đặc biệt huyện Vân Canh trong 4 năm liền đều xếp ở vị trí cuối cùng của Khối.

Trên cơ sở kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 được phê duyệt tại Quyết định số 714/QĐ-UBNDngày 07/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, xác định nguyên nhân những hạn chế, đề ra các giải pháp, biện pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC và hiệu quả công tác CCHC của cơ quan mình trong thời gian đến; đồng thời, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) về tình hình triển khai và kết quả nâng cao chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị trước ngày 30/6/2017.

Theo snv.binhdinh.gov.vn


  ẢNH HOẠT ĐỘNG
  Video
  Thông báo
emailcongvu
Ca khúc Hoài Nhơn
Công báo tỉnh Bình Định
Cổng TTĐT UBND tỉnh Bình Định
Văn bản của tỉnh
CAI CANH HANH CHINH
bản đồ hành chinh Việt Nam
Bản đồ trực tuyên
danhgiahailong
Công khai ngân sách
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI NHƠN
Địa chỉ: 06 - Đường 28/3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3671265 - Fax: +84.56.3861094
Email: ubnduyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN LÊ ANH TUẤN - Phó Chánh Văn phòng