TRANG CHỦ    Các phòng ban trực thuộc    Phòng Kinh tế
  GIỚI THIỆU  CƠ CẤU TỔ CHỨC  TIN TỨC - SỰ KIỆN  VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH  DANH BẠ DOANH NGHIỆP  DANH BẠ EMAIL  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  NÔNG THÔN MỚI  CA KHÚC HOÀI NHƠN  BẢNG GIÁ ĐẤT  VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ  HỆ THỐNG QLCL ISO 9001:2008
  Tìm kiếm
Từ khóa:
Mục tin:
  Số lượt truy cập
  Đang online:
165
  Số lượt truy cập:
4665001
DEN THO LIET SY
Du bao thoi tiet
GIẤY MỜI HỌP
Van ban chi dao dieu hanh
Tra cuu van ban chinh phu
Bảng giá đất
Thư viện pháp luật
Thutuchanhchinh
Báo Bình Định
Trung tâm ITA
congdanhoigiamdocsotraloi
Cai cach hanh chinh
Dich vu cong truc tuyen
Tuyển dụng viên chức tỉnh Bình Định
Bộ pháp điển
Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

Trưởng phòng : Ông Nguyễn Văn Hóa

Phó Trưởng Phòng: Ông Trần Đình Tổng

Phó Trưởng Phòng: Ông Nguyễn Xuân Thao

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thúy Ức

Địa chỉ:     04 - Đường 28 tháng 3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định

Điện thoại: 0563.861792 -  Fax:      -  Email: phongkt@hoainhon.binhdinh.gov.vn

+ Chức năng, nhiệm vụ:

     Phòng Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học công nghệ, thương mại.
    Phòng Kinh tế có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng khuôn dấu riêng và mở tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế của UBDN huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Công thương.
    Phòng Kinh tế có 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Trạm Khuyến nông.   

   Phòng KInh tế có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

    1.Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định; chỉ thị; kế hoạch; chương trình phát triển về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học công nghệ,  thương mại; chương trình; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực được giao.
    2.Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học và công nghệ và thương mại thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
    3.Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học và công nghệ, thương mại.
    4.Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra các tổ chức này hoạt động trên địa bàn huyện thuộc các lĩnh vực về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản,  công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học công nghệ,  thương mại thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn huyện.
    5.Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, đăng ký cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học công nghệ, thương mại.
    6.Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn thực hiện việc sản xuất nông nghiệp theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và ngành cấp trên.
    7.Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học và công nghệ, thương mại đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.
    8.Giúp UBND huyện quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Phòng: Trạm Khuyến nông.
    9.Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về các hoạt động thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học và công nghệ, thương mại theo quy định của pháp luật.
    10.Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng khoa học công nghệ trên địa bàn huyện về lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện.
    11.Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động trên các lĩnh vực về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học  công nghệ, thương mại với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương.
    12.Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của UBND huyện.
    13.Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.  Hình ảnh hoạt động
  Video
  Thông báo
emailcongvu
Ca khúc Hoài Nhơn
Công báo tỉnh Bình Định
Cổng TTĐT UBND tỉnh Bình Định
Văn bản của tỉnh
CAI CANH HANH CHINH
bản đồ hành chinh Việt Nam
Bản đồ trực tuyên
Denthols
Công khai kết luận thanh tra
danhgiahailong
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI NHƠN
Địa chỉ: 06 - Đường 28/3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3761265 - Fax: +84.56.3861094
Email: ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN LÊ ANH TUẤN - Phó Chánh Văn phòng