TRANG CHỦ    
  GIỚI THIỆU  CƠ CẤU TỔ CHỨC  TIN TỨC - SỰ KIỆN  VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH  DANH BẠ DOANH NGHIỆP  DANH BẠ EMAIL  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  NÔNG THÔN MỚI  CA KHÚC HOÀI NHƠN  BẢNG GIÁ ĐẤT  VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ  HỆ THỐNG QLCL ISO 9001:2008
  Tìm kiếm
Từ khóa:
Mục tin:
  Số lượt truy cập
  Đang online:
93
  Số lượt truy cập:
4664918
DEN THO LIET SY
Du bao thoi tiet
GIẤY MỜI HỌP
Van ban chi dao dieu hanh
Tra cuu van ban chinh phu
Bảng giá đất
Thư viện pháp luật
Thutuchanhchinh
Báo Bình Định
Trung tâm ITA
congdanhoigiamdocsotraloi
Cai cach hanh chinh
Dich vu cong truc tuyen
Tuyển dụng viên chức tỉnh Bình Định
Bộ pháp điển
Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

DANH BẠ EMAIL CÁC CƠ QUAN VÀ UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN HUYỆN HOÀI NHƠN

 

 

STT Tên đầy đủ Chức vụ - Chuyên môn phụ trách Địa chia email
1 VP HĐND và UBND huyện Hoài Nhơn   ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn
2 Cao Thanh Thương Chủ tịch UBND huyện thuongct@hoainhon.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Văn Đẹp PCT UBND huyện depnv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
4 Truương Đề PCT UBND huyện det@hoainhon.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Chí Công PCT UBND huyện congnc@hoainhon.binhdinh.gov.vn
6 Châu Thị Bích Lộc PCT HĐND huyện locctb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
7 Nguyễn Lê Anh Tuấn Phó Chánh VP phụ trách tuannla@hoainhon.binhdinh.gov.vn
8 Ngô Đình Tuy Phó Chánh VP tuynd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
9 Trần Đinh Phó Chánh VP dinht@hoainhon.binhdinh.gov.vn
10 Trần Chí Trung Phó ban pháp chế HĐND huyện trungtc@hoainhon.binhdinh.gov.vn
11 Bùi Thị Thu Trúc Phó ban KT-XH HĐND huyện trucbtt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
12 Nguyễn Nhật Tịnh Nhân viên - HCQT tinhnn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
13 Võ Đình Quý Chuyên viên quản trị mạng quyvd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
14 Hồ Thị Thúy Nga Chuyên viên - đánh máy ngahtt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
15 Đặng Thị Ngọc Thuỳ Chuyên viên - Văn thư - Lưu trữ thuydtn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
16 Dương Thị Nhật Chuyên viên nhatdt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
17 Lê Văn Trọn NV bộ phận một cửa tronlv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
18 Trần Minh Tuân NV bộ phận một cửa tuantm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
19 PHÒNG NỘI VỤ   phongnv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
20 Nguyễn Văn Hiệp Trưởng phòng  hiepnv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
21 Võ Đông Giang Phó Trưởng phòng giangvd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
22 Trịnh Xuân Phong Cán bộ - Thi đua - Khen thưởng phongtx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
23 Nguyễn Văn Quang Chuyên viên - CCHC, XDCQ quangnv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
24 Nguyễn Như Trinh Nhân viên - Lưu trữ, Thủ quỹ trinhnn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
25 Phan Thị Thùy Nhân viên - CCHC, Kế toán thuypt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
26 Trần Thế Nguyên Nhân viên - Thanh niên, TĐKT nguyentt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
27  PHÒNG LĐTB&XH   phongldtbxh@hoainhon.binhdinh.gov.vn
28 Đặng Đức Đạo Trưởng phòng  daodd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
29 Trần Văn Hạnh Chuyên viên - Chính sách xã hội hanhtv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
30 Phan Đình Long Chuyên viên - Chính sách người có công longpd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
31 Trần Thị Phượng Linh Phụ trách Kế toán linhttp@hoainhon.binhdinh.gov.vn
32 Bùi Duy Diệu Nhân viên - Công tác chăm sóc trẻ em dieubd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
33 Nguyễn Thị Nhị Nhân viên - Văn thư -Thủ quỹ nhint@hoainhon.binhdinh.gov.vn
34 Hồ Thị Thư Nhân viên - Kế toán thuht@hoainhon.binhdinh.gov.vn
35 PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH   phongtckh@hoainhon.binhdinh.gov.vn
36 Đặng Đức Toàn Trưởng phòng toandd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
37 Hoàng Thị Bích Chuyên Chuyên viên chuyenhtb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
38 Nguyễn Khắc Việt Nhân viên vietnk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
39 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nhân viên xuanntt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
40 Lương Minh Hoàng Nhân viên hoanglm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
41 PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO   phonggddt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
42 Nguyễn Thị Hoài Anh Trưởng phòng Phụ trách chung anhnth@hoainhon.binhdinh.gov.vn
43 Lê Xuân Thành Phó Trưởng phòng  
44 Nguyễn Thị Nghệ An Phó Trưởng phòng anntn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
45 Trần Văn Thu Kế toán trưởng thutv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
46 Lê Mẫn Chuyên viên - Thiết bị Thư viện manl@hoainhon.binhdinh.gov.vn
47 Trần Thám Chuyên viên - Tổ chức cán bộ thamt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
48 Hoàng Thị Bích Hà Cán bộ Thủ quỹ - Lưu trữ hahtb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
49 Nguyễn Văn Quảng Chuyên viên - Thể chất, Thanh tra quangnva@hoainhon.binhdinh.gov.vn
50 Phạm Khắc Thu Chuyên viên - Phụ trách Anh văn thupk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
51 Lê Thị Kim Hồng Chuyên viên - Mẫu giáo, Mầm non hongltk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
52 Trần Dã Thảo Chuyên viên - môn Văn THCS thaotd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
53 Huỳnh Thanh Phong Chuyên viên - Nhạc - Đội phonght@hoainhon.binhdinh.gov.vn
54 Trương Thị Chi Phụ trách Văn thư chitt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
55 Nguyễn Thị Minh Trúc Kế toán viên trucntm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
56 Nguyễn Thị Mai Thảo Chuyên viên thaontm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
57 PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ   phongqldt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
58 Lê Văn Hùng Trưởng phòng hunglv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
59 Nguyễn Ái Việt Phó Tr.Phòng - X. Dựng vietna@hoainhon.binhdinh.gov.vn
60 Phan Thị Kiều Nhung Chuyên viên - Môi trường, Kiêm KT, VT nhungptk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
61 Dương Văn Bát Chuyên viên - Các công trình giao thông batdv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
62 ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ   qlttdt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
63 Dương Văn Tùng Đội trưởng đội QLTT đô thị tungdv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
64 Hồ Xuân Cảnh Đội phó đội QLTT đô thị canhhx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
65 Châu Xuân Dũng Chuyên viên đội QLTT đô thị dungcx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
66 Phạm Thị Ánh Nguyệt Chuyên viên đội QLTT đô thị nguyetpta@hoainhon.binhdinh.gov.vn
67 Nguyễn Thế Anh Chuyên viên đội QLTT đô thị anhpt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
68 PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MT   phongtnmt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
69 Hồ Hưởng Trưởng phòng Phụ trách chung huongh@hoainhon.binhdinh.gov.vn
70 Phan Văn Quang Phó Trưởng phòng quangpv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
71 Nguyễn Đức Đạm Phó Trưởng phòng  damnd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
72 Nguyễn Thị Kim Chi Chuyên viên - Phụ trách đất đai chintk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
73 Trương Thị Thúy Nga Chuyên viên - Theo dõi Pháp Chế ngattt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
74 Hồ Trung Kiên Nhân viên - Kế hoạch giao đất kienht@hoainhon.binhdinh.gov.vn
75 Lê Thị Hồng Sơn Nhân viên - Kế toán sonlth@hoainhon.binhdinh.gov.vn
76 Trương Văn Chung Nhân viên - Môi trường chungtv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
77 VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QSD ĐẤT   vpdkqsdd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
78 Ngô Thành Lê Giám đốc lent@hoainhon.binhdinh.gov.vn
79 Trần Minh Lâm Phó Giám đốc lamtm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
80 Trần Anh Phương Chuyên viên phuongta@hoainhon.binhdinh.gov.vn
81 Nguyễn Văn Hội Chuyên viên hoinv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
82 Nguyễn Thanh Hiền Chuyên viên hiennt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
83 Phạm Thị Bích Liễu Chuyên viên  lieuptb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
84 Nguyễn Ngọc Danh Chuyên viên danhnn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
85 Đỗ Thành Vinh Cán sự  vinhdt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
86 Bùi Chấn Nhân viên chanb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
87 Đặng Đức Thật Nhân viên thatdd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
88 Nguyễn Quốc Hữu Nhân viên huunq@hoainhon.binhdinh.gov.vn
89 Võ Khôi Luân Nhân viên luanvk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
90 Phan Ngọc Biên Nhân viên bienpn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
91 PHÒNG TƯ PHÁP   phongtp@hoainhon.binhdinh.gov.vn
92 Lê Minh Ninh Trưởng phòng ninhlm-bongson@hoainhon.binhdinh.gov.vn
93 Trần Hồng Hà Phó Trưởng phòng  hath@hoainhon.binhdinh.gov.vn
94 Huỳnh Văn Cường Phó Trưởng phòng  cuonghv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
95 Hồ Thị Thu Nhân viên thuht@@hoainhon.binhdinh.gov.vn
96 PHÒNG KINH TẾ   phongkt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
97 Nguyễn Văn Hóa Trưởng phòng hoanv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
98 Trần Đình Tổng Phó Trưởng phòng tongtd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
99 Trương Thị Thúy Ức Phó Trưởng phòng ucttt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
100 Ngô Xuân Hải Chuyên viên hainx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
101 Nguyễn Xuân Thao Chuyên viên  thaonx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
102 Ngô Thanh Thoại Chuyên viên  thoaint@hoainhon.binhdinh.gov.vn
103 TRẠM KHUYẾN NÔNG   tkn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
104 Đoàn Thị Được Trưởng trạm duocdt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
105 Đỗ Xuân Mai Phó Trưởng trạm maidx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
106 Mạch Đình Đồng Chuyên viên dongmd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
107 Trần Nhật Phương Chuyên viên phuongtn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
108 Huỳnh Thị Nhung Chuyên viên nhunght@hoainhon.binhdinh.gov.vn
109 PHÒNG Y TẾ   phongyte@hoainhon.binhdinh.gov.vn
110 Nguyễn Văn Lý Trưởng phòng lynv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
111 Đào Thị Nguyệt Chuyên viên  nguyetdt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
112 Hồ Dương Phúc Chuyên viên  phuchd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
113 PHÒNG VĂN  HÓA THÔNG TIN   phongvhtt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
114 Trương Hồng Thuỷ Trưởng phòng thuyth@hoainhon.binhdinh.gov.vn
115 Nguyễn Sanh Trinh Trưởng phòng trinhns@hoainhon.binhdinh.gov.vn
116 Đặng Công Nam Chuyên viên - VH, GĐ, DL namdc@hoainhon.binhdinh.gov.vn
117 Phan Thị Thanh Diệu Chuyên  viên -Thông tin ,Truyền thông dieuptt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
118 Đặng Thị Bích Phượng Nhân viên - Phụ trách Kế toán phuongdtb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
119 TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO   trungtamvanhoathethao@hoainhon.binhdinh.gov/vn
120 Lê Văn Tình Giám đốc tinhlv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
121 Hồ Khắc Cầu  Phó GĐ cauhk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
122 Nguyễn Văn Bé Chuyên viên -Văn hóa, Văn nghệ benv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
123 Huỳnh Thọ Trưởng Nhân viên - Kỹ thuật - Văn phòng truonght@hoainhon.binhdinh.gov.vn
124 Võ Văn Đờn Chuyên viên - Văn hóa, kiêm Kế toán donvv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
125 Đặng Thanh Trưng Chuyên viên -Thể dục Thể thao trungdt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
126 Nguyễn Anh Mạnh Chuyên viên - Thể dục Thể thao manhna@hoainhon.binhdinh.gov.vn
127 Nguyễn Xuân Huệ Chuyên viên CĐ - Thông tin lưu động huenx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
128 Châu Văn Hồng Cán sự - Thông tin lưu động hongcv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
129 Đỗ Thị Kim Sương Nhân viên HĐ -Thông tin lưu động suongdtk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
130 THANH TRA HUYỆN   thanhtra@hoainhon.binhdinh.gov.vn
131 Vũ Kim Trọng Chánh Thanh tra trongvk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
132 Nguyễn Văn Chí Phó Chánh Thanh tra chinv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
133 Nguyễn Thế Nam Phó Chánh Thanh tra namnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
134 Nguyễn Giỏi Thanh tra viên - Khối Kinh tế - Xã hội gioin@hoainhon.binhdinh.gov.vn
135 Nguyễn Trường Thành Thanh tra viên thanhnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
136 Trần Thị Tâm Chuyên viên tamtt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
137 Nguyễn Trần Việt Nhân viên - Khối Kinh tế - Xã hội vietnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
138 Hồ Thanh Tuấn Nhân viên tuanht@hoainhon.binhdinh.gov.vn
139 HỘI CHỬ THẬP ĐỎ HUYỆN   hoichuthapdo@hoainhon.binhdinh.gov.vn
140 Cao Hữu Bằng CT Hội Chữ thập đỏ bangch@hoainhon.binhdinh.gov.vn
141 Nguyễn Thị Dàng Chuyên viên dangnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
142 ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN   daitt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
143 Nguyễn Văn Vỹ Trưởng Đài vynv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
144 Nguyễn Tấn Dũng Phó Trưởng Đài dungnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
145 Đoàn Minh Kỹ sư minhd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
146 Nguyễn Trường Sơn Kỷ thuật viên - Kiêm Tổ trưởng KT sonnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
147 Nguyễn Thị Thanh Tâm Phát thanh viên - Kiêm Kế toán tamntt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
148 Lê Duy Khánh Kỹ thuật viên - Kiêm Thủ quỹ khanhld@hoainhon.binhdinh.gov.vn
149 Trần Thị Ánh Nguyệt Dựng phim viên nguyettta@hoainhon.binhdinh.gov.vn
150 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nhân viên huyenntt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
151 BAN QL CỤM CÔNG NGHIỆP   banqlcumcongnghiep@hoainhon.binhdinh.gov.vn
152 Nguyễn Thành Hậu Phó Giám đốc haunt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
153 Nguyễn Tri Phương Phó Giám đốc phuongnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
154 Lý Thị Mỹ Lệ Chuyên viên - Kế toán leltm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
155 Nguyễn Cương Chuyên viên - Xây dựng cuongn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
156 Trần Thị Ái Vinh Nhân viên vinhtta@hoainhon.binhdinh.gov.vn
157 BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ   banqlrungphongho@hoainhon.binhdinh.gov.vn
158 Trần Ngọc Anh Giám đốc anhtn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
159 Nguyễn Đình Chiến Phó Giám đốc maidx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
160 Nguyễn Văn Sính Cán bộ Kế hoạch sinhnv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
161 Nguyễn Thị Hơn Nhân viên - Kế toán honnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
162 Võ Lữ Nhân viên Bảo vệ rừng  luv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
163 Huỳnh Công Hiền Lái xe - Kiêm Bảo vệ rừng hienhc@hoainhon.binhdinh.gov.vn
164 Lê Thị Mỹ Điều Nhân viên Văn thư - Thủ quỹ dieultm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
165 Hoàng Xuân Xanh Kỹ sư - Phụ trách kỹ thuật xanhhx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
166 Võ Khôi Minh Nhân viên Bảo vệ rừng  minhvk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
167 Nguyễn Thanh Hiếu Nhân viên - Kỹ thuật hieunt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
168 Lê Thị Miền Nhân viên - Kỹ thuật mienlt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
169 Đỗ Thị Hải Sâm Nhân viên - Kỹ thuật samdth@hoainhon.binhdinh.gov.vn
170 Thái Khắc Tiến Nhân viên - QL bảo vệ rừng tientk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
171 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XD   banqldadtxd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
172 Trần Văn Thư Giám đốc thutvda@hoainhon.binhdinh.gov.vn
173 Nguyễn Tri Phương Phó Giám đốc - Kinh tế phuongnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
174 La Long Quyết Nhân viên - Kỹ thuật quyetll@hoainhon.binhdinh.gov.vn
175 Phạm Tiến Dũng Phụ trách - Kế toán dungpt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
176 Trần Thị Bích Tài Nhân viên Văn thư - Lưu trữ taittb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
177 Dương Thị Bích Hà Nhân viên - Kế toán hadtb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
178 Trần Thị Thùy Ân Nhân viên - Kế toán anttt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
179 Nguyễn Thanh Sơn Nhân viên - Kỹ thuật sonntda@hoainhon.binhdinh.gov.vn
180 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT   ttptqd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
181 Nguyễn Văn Hiền Giám đốc hiennv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
182 Đặng Bình Phó Giám đốc binhd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
183 Trần Minh Vương Phó Giám đốc vuongtm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
184 TRUNG TÂM DÂN SỐ   ttds@hoainhon.binhdinh.gov.vn
185 Lê Thị Hồng Vân Giám đốc vanlth@hoainhon.binhdinh.gov.vn
186 Lê Đình Phương   phuongld@hoainhon.binhdinh.gov.vn
187 Trần Thị Phương   phuongtt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
188 Nguyễn Thúy Kiều   kieunt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
189 Bùi Thị Danh   danhbt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
190 Nguyễn Thị Nhung   nhungnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
191 TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN   ttgdtx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
192 Đồng Sỹ An Giám đốc ands@hoainhon.binhdinh.gov.vn
193 Nguyễn Thanh Bình Phó Giám đốc binhnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
194 Nguyễn Hồng Vân   vannh@hoainhon.binhdinh.gov.vn
195 Đỗ Văn Đủ   dudv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
196 Lê Kim Phước   phuoclk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
197 BQL CẢNG CÁ TAM QUAN   bqlcangcatamquan@hoainhon.binhdinh.gov.vn
198 Nguyễn Minh Khải Giám đốc khainm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
199 Bùi Bình Hùng Phó Giám đốc hungbb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
200 Huỳnh Minh Hiếu Nhân viên hieuhm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
201 Võ Song Thành Nhân viên thanhvs@hoainhon.binhdinh.gov.vn
202 Phạm Ngọc Vũ Nhân viên vupn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
203 Đào Diễm Phúc Văn thư phucdd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
204 UBND CÁC XÃ THỊ TRẤN    
205 UBND xã Hoài Châu Bắc   hoaichaubac@hoainhon.binhdinh.gov.vn
206 UBND xã Hoài Sơn   hoaison@hoainhon.binhdinh.gov.vn
207 UBND xã Hoài Xuân   hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn
208 UBND xã Hoài Thanh Tây   hoaithanhtay@hoainhon.binhdinh.gov.vn
209 UBND xã Hoài Phú   hoaiphu@hoainhon.binhdinh.gov.vn
210 UBND xã Hoài Hảo   hoaihao@hoainhon.binhdinh.gov.vn
211 UBND xã Hoài Hương   hoaihuong@hoainhon.binhdinh.gov.vn
212 UBND xã Hoài Mỹ   hoaimy@hoainhon.binhdinh.gov.vn
213 UBND xã Hoài Hải   hoaihai@hoainhon.binhdinh.gov.vn
214 UBND xã TT Tam Quan   tamquan@hoainhon.binhdinh.gov.vn
215 UBND xã Tam Quan Nam   tamquannam@hoainhon.binhdinh.gov.vn
216 UBND xã Tam Quan Bắc   tamquanbac@hoainhon.binhdinh.gov.vn
217 UBND xã Hoài Châu   hoaichau@hoainhon.binhdinh.gov.vn
218 UBND xã Hoài Tân   hoaitan@hoainhon.binhdinh.gov.vn
219 UBND xã Hoaài Thanh   hoaithanh@hoainhon.binhdinh.gov.vn
220 UBND xã TT Bồng Sơn   bongson@hoainhon.binhdinh.gov.vn
221 UBND xã Hoài Đức   hoaiduc@hoainhon.binhdinh.gov.vn

 

CV bộ phận một cửa

 

CV bộ phận một cửa

 

CV bộ phận một cửa


  Hình ảnh hoạt động
  Video
  Thông báo
emailcongvu
Ca khúc Hoài Nhơn
Công báo tỉnh Bình Định
Cổng TTĐT UBND tỉnh Bình Định
Văn bản của tỉnh
CAI CANH HANH CHINH
bản đồ hành chinh Việt Nam
Bản đồ trực tuyên
Denthols
Công khai kết luận thanh tra
danhgiahailong
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI NHƠN
Địa chỉ: 06 - Đường 28/3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3761265 - Fax: +84.56.3861094
Email: ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN LÊ ANH TUẤN - Phó Chánh Văn phòng