TRANG CHỦ    
  Số lượt truy cập
  Đang online:
11
  Số lượt truy cập:
2860522
DEN THO LIET SY
Du bao thoi tiet
GIẤY MỜI HỌP
Van ban chi dao dieu hanh
Tra cuu van ban chinh phu
Bảng giá đất
Thư viện pháp luật
Thutuchanhchinh
Báo Bình Định
Trung tâm ITA
congdanhoigiamdocsotraloi
Cai cach hanh chinh
Dich vu cong truc tuyen

DANH BẠ EMAIL CÁC CƠ QUAN VÀ UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN HUYỆN HOÀI NHƠN

 

STT Tên đầy đủ Chức vụ - Chuyên môn phụ trách Địa chia email
1 VP HĐND và UBND huyện Hoài Nhơn   ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn
2 Cao Thanh Thương Chủ tịch UBND huyện thuongct@hoainhon.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Văn Đẹp PCT UBND huyện depnv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
4 Truương Đề PCT UBND huyện det@hoainhon.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Chí Công PCT UBND huyện congnc@hoainhon.binhdinh.gov.vn
6 Châu Thị Bích Lộc PCT HĐND huyện locctb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
7 Phan Văn Tâm Chánh Văn phòng - Phụ trách chung tampv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
8 Ngô Đình Tuy Phó Chánh VP tuynd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
9 Nguyễn Thị Bích Sương Phó Chánh VP suongntb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
10 Trần Chí Trung Phó Chánh VP trungtc@hoainhon.binhdinh.gov.vn
11 Nguyễn Nhật Tịnh Nhân viên - HCQT tinhnn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
12 Võ Đình Quý Chuyên viên quản trị mạng quyvd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
13 Hồ Thị Thúy Nga Chuyên viên - đánh máy ngahtt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
14 Trần Thị Lớp CV bộ phận một cửa loptt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
15 Đặng Thị Ngọc Thuỳ Chuyên viên - Văn thư - Lưu trữ thuydtn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
16 Dương Thị Nhật Chuyên viên nhatdt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
17 Lê Văn Trọn Nhân viên tronlv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
18 PHÒNG NỘI VỤ   noivu@hoainhon.binhdinh.gov.vn
19 Ngô Anh Xuân Trưởng phòng Phụ trách chung xuanna@hoainhon.binhdinh.gov.vn
20 Nguyễn Văn Hiệp Phó Trưởng phòng -Tôn giáo,TĐ - KT hiepnv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
21 Trịnh Xuân Phong Cán bộ - Thi đua - Khen thưởng phongtx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
22 Nguyễn Văn Quang Chuyên viên - CCHC, XDCQ quangnv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
23 Nguyễn Như Trinh Nhân viên - Lưu trữ, Thủ quỹ trinhnn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
24 Phan Thị Thùy Nhân viên - CCHC, Kế toán thuypt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
25 Trần Thế Nguyên Nhân viên - Thanh niên, TĐKT nguyentt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
26  PHÒNG LĐTB&XH   laodongthuongbinhxahoi@hoainhon.binhdinh.gov.vn
27 Đặng Đức Đạo Trưởng phòng   
28 Ngô Thị Thuý Hồng Phó Trưởng phòng  hongntt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
29 Phan Đình Long Chuyên viên - Chính sách người có công longpd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
30 Trần Thị Phượng Linh Phụ trách Kế toán linhttp@hoainhon.binhdinh.gov.vn
31 Trần Văn Hạnh Chuyên viên - Chính sách xã hội hanhtv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
32 Đặng Thành Tô Chuyên viên - Thanh tra Lao động todt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
33 Bùi Duy Diệu Nhân viên - Công tác chăm sóc trẻ em dieubd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
34 Nguyễn Thị Nhị Nhân viên - Văn thư -Thủ quỹ nhint@hoainhon.binhdinh.gov.vn
35 Hồ Thị Thư Nhân viên - Kế toán thuht@hoainhon.binhdinh.gov.vn
36 PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH   taichinhkehoach@hoainhon.binhdinh.gov.vn
37 Trương Nam Phong Trưởng phòng phongtn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
38 Lê Văn Hùng Phó Trưởng phòng hunglv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
39 Đặng Đức Toàn Phó Trưởng phòng toandd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
40 Hoàng Thị Bích Chuyên Chuyên viên chuyenhtb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
41 Nguyễn Khắc Việt Nhân viên vietnk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
42 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nhân viên xuanntt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
43 Lương Minh Hoàng Nhân viên hoanglm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
44 PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO   giaoducdaotao@hoainhon.binhdinh.gov.vn
45 Nguyễn Thị Hoài Anh Trưởng phòng Phụ trách chung anhnth@hoainhon.binhdinh.gov.vn
46 Lê Xuân Thành Phó Trưởng phòng  
47 Trần Văn Thu Kế toán trưởng thutv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
48 Lê Mẫn Chuyên viên - Thiết bị Thư viện manl@hoainhon.binhdinh.gov.vn
49 Trần Thám Chuyên viên - Tổ chức cán bộ thamt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
50 Hoàng Thị Bích Hà Cán bộ Thủ quỹ - Lưu trữ hahtb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
51 Nguyễn Văn Quảng Chuyên viên - Thể chất, Thanh tra quangnva@hoainhon.binhdinh.gov.vn
52 Phạm Khắc Thu Chuyên viên - Phụ trách Anh văn thupk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
53 Lê Thị Kim Hồng Chuyên viên - Mẫu giáo, Mầm non hongltk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
54 Nguyễn Thị Nghệ An Chuyên viên - Tiếng việt Tiểu học anntn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
55 Trần Dã Thảo Chuyên viên - môn Văn THCS thaotd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
56 Huỳnh Thanh Phong Chuyên viên - Nhạc - Đội phonght@hoainhon.binhdinh.gov.vn
57 Trương Thị Chi Phụ trách Văn thư chitt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
58 Nguyễn Thị Minh Trúc Kế toán viên trucntm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
59 Nguyễn Thị Mai Thảo Chuyên viên thaontm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
60 PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ   quanlydothi@hoainhon.binhdinh.gov.vn
61 Đặng Vĩnh Đức Trưởng phòng Phụ trách chung ducdv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
62 Trương Công Luận Phó Tr.Phòng - G.Thông luantc@hoainhon.binhdinh.gov.vn
63 Nguyễn Ái Việt Chuyên viên -Các công trình Xây dựng vietna@hoainhon.binhdinh.gov.vn
64 Phan Thị Kiều Nhung Chuyên viên - Môi trường, Kiêm KT, VT nhungptk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
65 Dương Văn Bát Chuyên viên - Các công trình giao thông batdv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
66 ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ   doiquanlytrattudothi@hoainhon.binhdinh.gov.vn
67 Dương Văn Tùng Đội trưởng đội QLTT đô thị tungdv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
68 Hồ Xuân Cảnh Đội phó đội QLTT đô thị canhhx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
69 Châu Xuân Dũng Chuyên viên đội QLTT đô thị dungcx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
70 Phạm Thị Ánh Nguyệt Chuyên viên đội QLTT đô thị nguyetpta@hoainhon.binhdinh.gov.vn
71 Nguyễn Thế Anh Chuyên viên đội QLTT đô thị anhpt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
72 PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MT   tainguyenmoitruong@hoainhon.binhdinh.gov.vn
73 Hồ Hưởng Trưởng phòng Phụ trách chung huongh@hoainhon.binhdinh.gov.vn
74 Ngô Thành Lê Phó Trưởng phòng - Giám đốc VPĐK QSDĐ lent@hoainhon.binhdinh.gov.vn
75 Nguyễn Thị Kim Chi Chuyên viên - Phụ trách đất đai chintk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
76 Trương Thị Thúy Nga Chuyên viên - Theo dõi Pháp Chế ngattt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
77 Trần Đinh Chuyên viên - Theo dõi Môi trường dinht@hoainhon.binhdinh.gov.vn
78 Hồ Trung Kiên Nhân viên - Kế hoạch giao đất kienht@hoainhon.binhdinh.gov.vn
79 Lê Thị Hồng Sơn Nhân viên - Kế toán sonlth@hoainhon.binhdinh.gov.vn
80 Trương Văn Chung Nhân viên - Môi trường chungtv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
81 VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QSD ĐẤT   vpdkqsdd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
82 Trần Minh Lâm Phó Giám đốc lamtm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
83 Phan Văn Quang Phó Giám đốc quangpv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
84 Trần Anh Phương Chuyên viên phuongta@hoainhon.binhdinh.gov.vn
85 Nguyễn Văn Hội Chuyên viên hoinv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
86 Nguyễn Thanh Hiền Chuyên viên hiennt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
87 Phạm Thị Bích Liễu Chuyên viên  lieuptb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
88 Nguyễn Ngọc Danh Chuyên viên danhnn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
89 Đỗ Thành Vinh Cán sự  vinhdt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
90 Bùi Chấn Nhân viên chanb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
91 Đặng Đức Thật Nhân viên thatdd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
92 Nguyễn Quốc Hữu Nhân viên huunq@hoainhon.binhdinh.gov.vn
93 Võ Khôi Luân Nhân viên luanvk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
94 Phan Ngọc Biên Nhân viên bienpn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
95 PHÒNG TƯ PHÁP   tuphap@hoainhon.binhdinh.gov.vn
96 Nguyễn Xuân Tú Trưởng phòng tunt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
97 Trần Hồng Hà Phó Trưởng phòng  hath@hoainhon.binhdinh.gov.vn
98 Huỳnh Văn Cường Phó Trưởng phòng  cuonghv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
99 Hồ Thị Thu Nhân viên thuht@@hoainhon.binhdinh.gov.vn
100 PHÒNG KINH TẾ   kinhte@hoainhon.binhdinh.gov.vn
101 Phạm Văn Chung Trưởng phòng chungpv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
102 Trần Đình Tổng Phó Trưởng phòng tongtd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
103 Ngô Xuân Hải Chuyên viên hainx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
104 Đoàn Thị Được Chuyên viên  duocdt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
105 Nguyễn Minh Khải Chuyên viên  khainm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
106 Nguyễn Xuân Thao Chuyên viên  thaonx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
107 Ngô Thanh Thoại Chuyên viên  thoaint@hoainhon.binhdinh.gov.vn
108 TRẠM KHUYẾN NÔNG   tramkhuyennong@hoainhon.binhdinh.gov.vn
109 Trương Thị Thúy Ức Phó Trưởng Trạm khuyến nông ucttt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
110 Mạch Đình Đồng Chuyên viên dongmd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
111 Trần Nhật Phương Chuyên viên phuongtn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
112 Huỳnh Thị Nhung Chuyên viên nhunght@hoainhon.binhdinh.gov.vn
113 PHÒNG Y TẾ   yte@hoainhon.binhdinh.gov.vn
114 Nguyễn Văn Lý Trưởng phòng lynv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
115 Đào Thị Nguyệt Chuyên viên  nguyetdt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
116 Hồ Dương Phúc Chuyên viên  phuchd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
117 Võ Hồng Phi Chuyên viên phivh@hoainhon.binhdinh.gov.vn
117 PHÒNG VĂN  HÓA THÔNG TIN   vanhoathongtin@hoainhon.binhdinh.gov.vn
118 Trương Hồng Thuỷ Trưởng phòng Phụ trách chung thuyth@hoainhon.binhdinh.gov.vn
119 Đặng Công Nam Chuyên viên - VH, GĐ, DL namdc@hoainhon.binhdinh.gov.vn
120 Phan Thị Thanh Diệu Chuyên  viên -Thông tin ,Truyền thông dieuptt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
121 Đặng Thị Bích Phượng Nhân viên - Phụ trách Kế toán phuongdtb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
122 TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO   trungtamvanhoathethao@hoainhon.binhdinh.gov/vn
123 Lê Văn Tình Giám đốc tinhlv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
124 Hồ Khắc Cầu  Phó GĐ cauhk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
125 Nguyễn Văn Bé Chuyên viên -Văn hóa, Văn nghệ benv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
126 Huỳnh Thọ Trưởng Nhân viên - Kỹ thuật - Văn phòng truonght@hoainhon.binhdinh.gov.vn
127 Võ Văn Đờn Chuyên viên - Văn hóa, kiêm Kế toán donvv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
128 Đặng Thanh Trưng Chuyên viên -Thể dục Thể thao trungdt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
129 Nguyễn Anh Mạnh Chuyên viên - Thể dục Thể thao manhna@hoainhon.binhdinh.gov.vn
130 Nguyễn Xuân Huệ Chuyên viên CĐ - Thông tin lưu động huenx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
131 Châu Văn Hồng Cán sự - Thông tin lưu động hongcv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
132 Đỗ Thị Kim Sương Nhân viên HĐ -Thông tin lưu động suongdtk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
133 THANH TRA HUYỆN   thanhtra@hoainhon.binhdinh.gov.vn
134 Vũ Kim Trọng Chánh Thanh tra trongvk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
135 Nguyễn Thế Nam Phó Chánh Thanh tra namnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
136 Nguyễn Giỏi Thanh tra viên - Khối Kinh tế - Xã hội gioin@hoainhon.binhdinh.gov.vn
137 Nguyễn Trường Thành Thanh tra viên thanhnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
138 Trần Thị Tâm Chuyên viên tamtt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
139 Nguyễn Trần Việt Nhân viên - Khối Kinh tế - Xã hội vietnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
140 Hồ Thanh Tuấn Nhân viên tuanht@hoainhon.binhdinh.gov.vn
141 HỘI CHỬ THẬP ĐỎ HUYỆN   hoichuthapdo@hoainhon.binhdinh.gov.vn
142 Cao Hữu Bằng CT Hội Chữ thập đỏ bangch@hoainhon.binhdinh.gov.vn
143 Nguyễn Thị Dàng Chuyên viên dangnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
144 ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN   daitruyenthanh@hoainhon.binhdinh.gov.vn
145 Nguyễn Văn Vỹ Trưởng Đài vynv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
146 Nguyễn Tấn Dũng Phó Trưởng Đài dungnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
147 Đoàn Minh Kỹ sư minhd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
148 Nguyễn Trường Sơn Kỷ thuật viên - Kiêm Tổ trưởng KT sonnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
149 Nguyễn Thị Thanh Tâm Phát thanh viên - Kiêm Kế toán tamntt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
150 Lê Duy Khánh Kỹ thuật viên - Kiêm Thủ quỹ khanhld@hoainhon.binhdinh.gov.vn
151 Trần Thị Ánh Nguyệt Dựng phim viên nguyettta@hoainhon.binhdinh.gov.vn
152 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nhân viên huyenntt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
153 BAN QL CỤM CÔNG NGHIỆP   bqlcumcongnghiep@hoainhon.binhdinh.gov.vn
154 Nguyễn Thành Hậu Phó Giám đốc haunt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
155 Lý Thị Mỹ Lệ Chuyên viên - Kế toán leltm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
156 Nguyễn Cương Chuyên viên - Xây dựng cuongn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
157 Trần Thị Ái Vinh Nhân viên vinhtta@hoainhon.binhdinh.gov.vn
158 BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ   bqlrungphongho@hoainhon.binhdinh.gov.vn
159 Trần Ngọc Anh  Giám đốc anhtn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
160 Đỗ Xuân Mai Phó Giám đốc maidx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
161 Nguyễn Văn Sính Cán bộ Kế hoạch sinhnv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
162 Nguyễn Thị Hơn Nhân viên - Kế toán honnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
163 Võ Lữ Nhân viên Bảo vệ rừng  luv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
164 Huỳnh Công Hiền Lái xe - Kiêm Bảo vệ rừng hienhc@hoainhon.binhdinh.gov.vn
165 Lê Thị Mỹ Điều Nhân viên Văn thư - Thủ quỹ dieultm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
166 Hoàng Xuân Xanh Kỹ sư - Phụ trách kỹ thuật xanhhx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
167 Võ Khôi Minh Nhân viên Bảo vệ rừng  minhvk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
168 Nguyễn Thanh Hiếu Nhân viên - Kỹ thuật hieunt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
169 Lê Thị Miền Nhân viên - Kỹ thuật mienlt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
170 Đỗ Thị Hải Sâm Nhân viên - Kỹ thuật samdth@hoainhon.binhdinh.gov.vn
171 Thái Khắc Tiến Nhân viên - QL bảo vệ rừng tientk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
172 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XD   bqldadtxd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
173 Trần Hồng Sơn Giám đốc sonth@hoainhon.binhdinh.gov.vn
174 Lê Văn Lương Phó Giám đốc - Kỹ thuật luonglv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
175 Nguyễn Tri Phương Phó Giám đốc - Kinh tế phuongnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
176 Trần Văn Thư Nhân viên - Kỹ thuật thutvda@hoainhon.binhdinh.gov.vn
177 La Long Quyết Nhân viên - Kỹ thuật quyetll@hoainhon.binhdinh.gov.vn
178 Phạm Tiến Dũng Phụ trách - Kế toán dungpt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
179 Trần Thị Bích Tài Nhân viên Văn thư - Lưu trữ taittb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
180 Dương Thị Bích Hà Nhân viên - Kế toán hadtb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
181 Trần Thị Thùy Ân Nhân viên - Kế toán anttt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
182 Nguyễn Thanh Sơn Nhân viên - Kỹ thuật sonntda@hoainhon.binhdinh.gov.vn
183 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT   trungtamphattrienquydat@hoainhon.binhdinh.gov.vn
184 Nguyễn Văn Hiền Giám đốc hiennv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
185 Đặng Bình Phụ trách Kế toán binhd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
186 Trần Minh Vương Chuyên viên  vuongtm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
187 TRUNG TÂM DÂN SỐ   trungtamdanso@hoainhon.binhdinh.gov.vn
188 UBND CÁC XÃ THỊ TRẤN    
189 UBND TT Bồng Sơn   ubndbongson@hoainhon.binhdinh.gov.vn
190 UBND xã Hoài Đức   ubndhoaiduc@hoainhon.binhdinh.gov.vn
191 UBND xã Hoài Tân   ubndhoaitan@hoainhon.binhdinh.gov.vn
192 UBND xã Hoài Xuân   ubndhoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn
193 UBND xã Hoài Thanh   ubndhoaithanh@hoainhon.binhdinh.gov.vn
194 UBND xã Hoài Thanh Tây   ubndhoaithanhtay@hoainhon.binhdinh.gov.vn
195 UBND xã Hoài Phú   ubndhoaiphu@hoainhon.binhdinh.gov.vn
196 UBND xã Hoài Hảo   ubndhoaihao@hoainhon.binhdinh.gov.vn
197 UBND xã Hoài Hương   ubndhoaihuong@hoainhon.binhdinh.gov.vn
198 UBND xã Hoài Mỹ   ubndhoaimy@hoainhon.binhdinh.gov.vn
199 UBND xã Hoài Hải   ubndhoaihai@hoainhon.binhdinh.gov.vn
200 UBND TT Tam Quan   ubndtamquan@hoainhon.binhdinh.gov.vn
201 UBND xã Tam Quan Nam   ubndtamquannam@hoainhon.binhdinh.gov.vn
202 UBND xã Tam Quan Bắc   ubndtamquanbac@hoainhon.binhdinh.gov.vn
203 UBND xã Hoài Châu Bắc   ubndhoaichaubac@hoainhon.binhdinh.gov.vn
204 UBND xã Hoài Châu   ubndhoaichau@hoainhon.binhdinh.gov.vn
205 UBND xã Hoài Sơn   ubndhoaison@hoainhon.binhdinh.gov.vn


  Hình ảnh hoạt động
  Video
  Thông báo

Đề nghị CBCC xóa bớt các thư không cần thiết, thư rác trong hộp thư điện tử công vụ của cá nhân và cơ quan để hệ thống thư điện tử công vụ chạy ổn định!

Cộng tác viên có bài viết gửi về BBT theo địa chỉ:

ubndhuyenhoainhon@gmail.com

emailcongvu
Ca khúc Hoài Nhơn
Công báo tỉnh Bình Định
Cổng TTĐT UBND tỉnh Bình Định
Văn bản của tỉnh
CAI CANH HANH CHINH
Bản đồ trực tuyên
Denthols
danhgiahailong
gap go viet nam
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI NHƠN
Địa chỉ: 06 - Đường 28/3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3761265 - Fax: +84.56.3861094
Email: ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PHAN VĂN TÂM - Chánh Văn phòng