TRANG CHỦ    
  Tìm kiếm
Từ khóa:
Mục tin:
  Số lượt truy cập
  Đang online:
67
  Số lượt truy cập:
5549766
Du bao thoi tiet
Van ban chi dao dieu hanh
Tra cuu van ban chinh phu
Bảng giá đất
Thư viện pháp luật
Thutuchanhchinh
Báo Bình Định
Trung tâm ITA
congdanhoigiamdocsotraloi
Cai cach hanh chinh
Dich vu cong truc tuyen
Tuyển dụng viên chức tỉnh Bình Định
Bộ pháp điển
Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

DANH BẠ EMAIL CÁC CƠ QUAN VÀ UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN HUYỆN HOÀI NHƠN

 

 

 

STT Tên đầy đủ Chức vụ
 Chuyên môn phụ trách
Địa chỉ email
1 VP HĐND và UBND huyện Hoài Nhơn   ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn
2 Cao Thanh Thương Chủ tịch UBND huyện thuongct@hoainhon.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Văn Đẹp PCT UBND huyện depnv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
4 Truương Đề PCT UBND huyện det@hoainhon.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Chí Công PCT UBND huyện congnc@hoainhon.binhdinh.gov.vn
6 Châu Thị Bích Lộc PCT HĐND huyện locctb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
7 Nguyễn Lê Anh Tuấn Phó Chánh VP phụ trách tuannla@hoainhon.binhdinh.gov.vn
8 Ngô Đình Tuy Phó Chánh VP tuynd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
9 Trần Đinh Phó Chánh VP dinht@hoainhon.binhdinh.gov.vn
10 Trần Chí Trung Phó ban pháp chế HĐND huyện trungtc@hoainhon.binhdinh.gov.vn
11 Bùi Thị Thu Trúc Phó ban KT-XH HĐND huyện trucbtt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
12 Nguyễn Nhật Tịnh Nhân viên - HCQT tinhnn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
13 Võ Đình Quý Chuyên viên quản trị mạng quyvd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
14 Hồ Thị Thúy Nga Chuyên viên - Một cửa ngahtt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
15 Đặng Thị Ngọc Thuỳ Chuyên viên - Văn thư - Lưu trữ thuydtn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
16 Nguyễn Thị Ái Xa Chuyên viên xanta@hoainhon.binhdinh.gov.vn
17 Đoàn Thị Được Chuyên viên duocdt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
17 Dương Thị Nhật Chuyên viên nhatdt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
18 Võ Thị Út Thủy Kế toán thuyvtu@hoainhon.binhdinh.gov.vn
19 Hồ Thị Ngọc Vinh Văn thư - Lưu trữ vinhhtn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
20 Lê Văn Trọn NV bộ phận một cửa tronlv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
21 Trần Minh Tuân NV bộ phận một cửa tuantm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
22 Tô Thu Xương NV bộ phận một cửa xuongtt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
23 PHÒNG NỘI VỤ   phongnv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
24 Nguyễn Văn Hiệp Trưởng phòng  hiepnv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
25 Võ Đông Giang Phó Trưởng phòng giangvd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
26 Trịnh Xuân Phong Cán bộ - Thi đua - Khen thưởng phongtx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
27 Nguyễn Văn Quang Chuyên viên - CCHC, XDCQ quangnv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
28 Nguyễn Như Trinh Nhân viên - Lưu trữ, Thủ quỹ trinhnn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
29 Huỳnh Thùy Linh Nhân viên linhht@hoainhon.binhdinh.gov.vn
30 Nguyễn Thị Thu Thủy Nhân viên thuyntt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
31 Phan Thị Thùy Nhân viên - CCHC, Kế toán thuypt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
32 Trần Thế Nguyên Nhân viên - Thanh niên, TĐKT nguyentt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
27  PHÒNG LĐTB&XH   phongldtbxh@hoainhon.binhdinh.gov.vn
28 Đặng Đức Đạo Trưởng phòng  daodd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
29 Trần Văn Hạnh Phó trưởng phòng hanhtv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
30 Huỳnh Văn Cường Phó trưởng phòng cuonghv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
31 Trần Thị Phượng Linh Phụ trách Kế toán linhttp@hoainhon.binhdinh.gov.vn
32 Bùi Duy Diệu Chuyên viên dieubd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
33 Nguyễn Thị Nhị Chuyên viên nhint@hoainhon.binhdinh.gov.vn
34 Nguyễn Thanh Tình Chuyên viên tinhnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
35 Phan Thị Kim Oanh Chuyên viên oanhptk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
36 Trần Kim Trọng Nhân viên trongtk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
37 Cao Thị Thúy Kiều Nhân viên kieuctt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
38 Phan Thanh Thùy Nhân viên thuypht@hoainhon.binhdinh.gov.vn
39 PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH   phongtckh@hoainhon.binhdinh.gov.vn
40 Đặng Đức Toàn Trưởng phòng toandd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
41 Phạm Tiến Dũng Phó trưởng phòng dungpt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
42 Hoàng Thị Bích Chuyên Chuyên viên chuyenhtb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
43 Võ Thị Thúy Hằng Chuyên viên hangvtt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
44 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nhân viên xuanntt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
45 Lương Minh Hoàng Nhân viên hoanglm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
46 Phan Thanh Nhất Nhân viên nhatpt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
47 Trần Hoài Linh Nhân viên linhth@hoainhon.binhdinh.gov.vn
48 Trần Thị Thu Hà Nhân viên hattt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
49 PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO   phonggddt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
50 Nguyễn Thị Hoài Anh Trưởng phòng anhnth@hoainhon.binhdinh.gov.vn
51 Lê Xuân Thành Phó Trưởng phòng thanhlx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
52 Nguyễn Thị Nghệ An Phó Trưởng phòng anntn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
53 Trần Văn Thu Kế toán trưởng thutv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
54 Lê Mẫn Chuyên viên - Thiết bị Thư viện manl@hoainhon.binhdinh.gov.vn
56 Hoàng Thị Bích Hà Cán bộ Thủ quỹ - Lưu trữ hahtb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
57 Nguyễn Văn Quảng Chuyên viên  quangnva@hoainhon.binhdinh.gov.vn
58 Phạm Khắc Thu Chuyên viên  thupk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
59 Lê Thị Kim Hồng Chuyên viên  hongltk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
60 Trần Dã Thảo Chuyên viên - môn Văn THCS thaotd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
61 Huỳnh Thanh Phong Chuyên viên - Nhạc - Đội phonght@hoainhon.binhdinh.gov.vn
62 Trương Thị Chi Phụ trách Văn thư chitt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
63 Nguyễn Thị Minh Trúc Kế toán viên trucntm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
64 Nguyễn Thị Mai Thảo Chuyên viên thaontm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
65 PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ   phongqldt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
66 Lê Văn Hùng Trưởng phòng hunglv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
67 Nguyễn Ái Việt Phó Tr.Phòng vietna@hoainhon.binhdinh.gov.vn
68 Phan Thị Kiều Nhung Chuyên viên nhungptk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
69 Dương Văn Bát Chuyên viên batdv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
70 Đặng Văn Dẫn Nhân viên dandv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
71 Nguyễn Văn Dũng Nhân viên dungnv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
72 Trương Thanh Trọng Nhân viên trongtt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
73 ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ   qlttdt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
74 Dương Văn Tùng Đội trưởng đội QLTT đô thị tungdv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
75 Hồ Xuân Cảnh Đội phó đội QLTT đô thị canhhx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
76 Châu Xuân Dũng Chuyên viên dungcx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
77 Phạm Thị Ánh Nguyệt Chuyên viên nguyetpta@hoainhon.binhdinh.gov.vn
78 Nguyễn Thế Anh Chuyên viên anhpt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
79 Huỳnh Hữu Danh Chuyên viên danhhh@hoainhon.binhdinh.gov.vn
80 Lương Thị Thanh Trúc Chuyên viên trucltt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
81 PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MT   phongtnmt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
82 Hồ Hưởng Trưởng phòng  huongh@hoainhon.binhdinh.gov.vn
83 Phan Văn Quang Phó Trưởng phòng quangpv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
84 Nguyễn Đức Đạm Phó Trưởng phòng  damnd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
85 Trương Thị Thúy Nga Chuyên viên - Theo dõi Pháp Chế ngattt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
86 Hồ Trung Kiên Nhân viên - Kế hoạch giao đất kienht@hoainhon.binhdinh.gov.vn
87 Lê Thị Hồng Sơn Nhân viên - Kế toán sonlth@hoainhon.binhdinh.gov.vn
88 Trương Văn Chung Nhân viên - Môi trường chungtv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
89 VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QSD ĐẤT   vpdkqsdd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
90 Ngô Thành Lê Giám đốc lent@hoainhon.binhdinh.gov.vn
91 Trần Minh Lâm Phó Giám đốc lamtm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
92 Trần Anh Phương Chuyên viên phuongta@hoainhon.binhdinh.gov.vn
93 Nguyễn Văn Hội Chuyên viên hoinv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
94 Nguyễn Thanh Hiền Chuyên viên hiennt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
95 Phạm Thị Bích Liễu Chuyên viên  lieuptb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
96 Nguyễn Ngọc Danh Chuyên viên danhnn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
97 Đỗ Thành Vinh Cán sự  vinhdt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
98 Bùi Chấn Nhân viên chanb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
99 Đặng Đức Thật Nhân viên thatdd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
100 Nguyễn Quốc Hữu Nhân viên huunq@hoainhon.binhdinh.gov.vn
101 Võ Khôi Luân Nhân viên luanvk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
102 PHÒNG TƯ PHÁP   phongtp@hoainhon.binhdinh.gov.vn
103 Lê Minh Ninh Trưởng phòng ninhlm-bongson@hoainhon.binhdinh.gov.vn
104 Trần Hồng Hà Phó Trưởng phòng  hath@hoainhon.binhdinh.gov.vn
105 Hồ Thị Thu Nhân viên thuht@@hoainhon.binhdinh.gov.vn
106 PHÒNG KINH TẾ   phongkt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
107 Nguyễn Văn Hóa Trưởng phòng hoanv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
108 Trần Đình Tổng Phó Trưởng phòng tongtd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
109 Trương Thị Thúy Ức Phó Trưởng phòng ucttt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
110 Ngô Xuân Hải Chuyên viên hainx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
111 Nguyễn Xuân Thao Chuyên viên  thaonx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
112 Ngô Thanh Thoại Chuyên viên  thoaint@hoainhon.binhdinh.gov.vn
113 TRẠM KHUYẾN NÔNG   tkn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
114 Trương Thị Thúy Ức Trưởng trạm ucttt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
115 Đỗ Xuân Mai Phó Trưởng trạm maidx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
116 Mạch Đình Đồng Chuyên viên dongmd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
117 Trần Nhật Phương Chuyên viên phuongtn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
118 Huỳnh Thị Nhung Chuyên viên nhunght@hoainhon.binhdinh.gov.vn
119 PHÒNG Y TẾ   phongyte@hoainhon.binhdinh.gov.vn
120 Nguyễn Văn Lý Trưởng phòng lynv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
121 Đào Thị Nguyệt Chuyên viên  nguyetdt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
122 Hồ Dương Phúc Chuyên viên  phuchd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
123 Võ Hồng Phi Chuyên viên phivh@hoainhon.binhdinh.gov.vn
124 PHÒNG VĂN  HÓA THÔNG TIN   phongvhtt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
125 Trương Hồng Thuỷ Trưởng phòng thuyth@hoainhon.binhdinh.gov.vn
126 Nguyễn Sanh Trinh Trưởng phòng trinhns@hoainhon.binhdinh.gov.vn
127 Đặng Công Nam Chuyên viên - VH, GĐ, DL namdc@hoainhon.binhdinh.gov.vn
128 Phan Thị Thanh Diệu Chuyên  viên dieuptt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
129 Đặng Thị Bích Phượng Nhân viên - Phụ trách Kế toán phuongdtb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
130 TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO   trungtamvanhoathethao@hoainhon.binhdinh.gov/vn
131 Lê Văn Tình Giám đốc tinhlv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
132 Hồ Khắc Cầu  Phó GĐ cauhk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
133 Nguyễn Văn Quảng Chuyên viên  quangnva@hoainhon.binhdinh.gov.vn
134 Huỳnh Thọ Trưởng Nhân viên - Kỹ thuật - Văn phòng truonght@hoainhon.binhdinh.gov.vn
135 Võ Văn Đờn Chuyên viên - Văn hóa, kiêm Kế toán donvv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
136 Đặng Thanh Trưng Chuyên viên -Thể dục Thể thao trungdt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
137 Nguyễn Xuân Huệ Chuyên viên CĐ - Thông tin lưu động huenx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
138 Châu Văn Hồng Cán sự - Thông tin lưu động hongcv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
139 Đỗ Thị Kim Sương Nhân viên HĐ -Thông tin lưu động suongdtk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
140 THANH TRA HUYỆN   thanhtra@hoainhon.binhdinh.gov.vn
141 Vũ Kim Trọng Chánh Thanh tra trongvk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
142 Nguyễn Văn Chí Phó Chánh Thanh tra chinv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
143 Nguyễn Thế Nam Phó Chánh Thanh tra namnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
144 Nguyễn Giỏi Thanh tra viên gioin@hoainhon.binhdinh.gov.vn
145 Nguyễn Trường Thành Thanh tra viên thanhnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
146 Trần Thị Tâm Chuyên viên tamtt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
147 Nguyễn Trần Việt Nhân viên vietnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
148 Hồ Thanh Tuấn Nhân viên tuanht@hoainhon.binhdinh.gov.vn
149 HỘI CHỬ THẬP ĐỎ HUYỆN   hoichuthapdo@hoainhon.binhdinh.gov.vn
150 Cao Hữu Bằng CT Hội Chữ thập đỏ bangch@hoainhon.binhdinh.gov.vn
151  Nguyễn Văn Tri Phó Chủ tịch Hội CTĐ trinv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
152 Nguyễn Thị Dàng Chuyên viên dangnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
153 ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN   daitt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
154 Nguyễn Văn Vỹ Trưởng Đài vynv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
155 Lê Duy Khánh Phó trưởng đài khanhld@hoainhon.binhdinh.gov.vn
156 Nguyễn Tấn Dũng Phóng viên dungnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
157 Đoàn Minh Kỹ sư minhd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
158 Nguyễn Trường Sơn Kỷ thuật viên - Kiêm Tổ trưởng KT sonnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
159 Nguyễn Thị Thanh Tâm Phát thanh viên - Kiêm Kế toán tamntt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
160 Trần Thị Ánh Nguyệt Dựng phim viên nguyettta@hoainhon.binhdinh.gov.vn
161 BAN QL CỤM CÔNG NGHIỆP   banqlcumcongnghiep@hoainhon.binhdinh.gov.vn
162 Nguyễn Thành Hậu Phó Giám đốc haunt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
163 Nguyễn Tri Phương Phó Giám đốc phuongnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
164 Lý Thị Mỹ Lệ Chuyên viên - Kế toán leltm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
165 Nguyễn Cương Chuyên viên - Xây dựng cuongn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
166 Trần Thị Ái Vinh Nhân viên vinhtta@hoainhon.binhdinh.gov.vn
167 Trương Nguyên Toàn Nhân viên toantn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
168 BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ   banqlrungphongho@hoainhon.binhdinh.gov.vn
169 Trần Ngọc Anh Giám đốc anhtn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
170 Nguyễn Đình Chiến Phó Giám đốc maidx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
171 Nguyễn Văn Sính Cán bộ Kế hoạch sinhnv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
172 Nguyễn Thị Hơn Nhân viên - Kế toán honnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
173 Võ Lữ Nhân viên Bảo vệ rừng  luv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
174 Huỳnh Công Hiền Lái xe - Kiêm Bảo vệ rừng hienhc@hoainhon.binhdinh.gov.vn
175 Lê Thị Mỹ Điều Nhân viên Văn thư - Thủ quỹ dieultm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
176 Hoàng Xuân Xanh Kỹ sư - Phụ trách kỹ thuật xanhhx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
177 Võ Khôi Minh Nhân viên Bảo vệ rừng  minhvk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
178 Nguyễn Thanh Hiếu Nhân viên - Kỹ thuật hieunt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
179 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XD   banqldadtxd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
180 Trần Văn Thư Giám đốc thutvda@hoainhon.binhdinh.gov.vn
181 Nguyễn Tri Phương Phó Giám đốc - Kinh tế phuongnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
182 La Long Quyết Nhân viên - Kỹ thuật quyetll@hoainhon.binhdinh.gov.vn
183 Trần Thị Bích Tài Nhân viên Văn thư - Lưu trữ taittb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
184 Dương Thị Bích Hà Nhân viên - Kế toán hadtb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
185 Trần Thị Thùy Ân Nhân viên - Kế toán anttt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
186 Nguyễn Khắc Việt Nhân viên vietnk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
187 Nguyễn Thanh Sơn Nhân viên - Kỹ thuật sonntda@hoainhon.binhdinh.gov.vn
188 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT   ttptqd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
189 Nguyễn Văn Hiền Giám đốc hiennv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
190 Đặng Bình Phó Giám đốc binhd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
191 Trần Minh Vương Phó Giám đốc vuongtm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
192 TRUNG TÂM DÂN SỐ   ttds@hoainhon.binhdinh.gov.vn
193 Lê Thị Hồng Vân Giám đốc vanlth@hoainhon.binhdinh.gov.vn
194 Lê Đình Phương Nhân viên phuongld@hoainhon.binhdinh.gov.vn
195 Trần Thị Phương Nhân viên phuongtt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
196 Nguyễn Thúy Kiều Nhân viên kieunt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
197 Bùi Thị Danh Nhân viên danhbt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
198 Nguyễn Thị Nhung Nhân viên nhungnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
199 TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN   ttgdtx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
200 Đồng Sỹ An Giám đốc ands@hoainhon.binhdinh.gov.vn
201 Nguyễn Văn Dẫy Phó Giám đốc daynv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
202 Nguyễn Thanh Bình Phó Giám đốc binhnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
203 Nguyễn Hồng Vân Nhân viên vannh@hoainhon.binhdinh.gov.vn
204 Đỗ Văn Đủ Nhân viên dudv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
205 Lê Kim Phước Nhân viên phuoclk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
206 BQL CẢNG CÁ TAM QUAN   bqlcangcatamquan@hoainhon.binhdinh.gov.vn
207 Nguyễn Minh Khải Giám đốc khainm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
208 Bùi Bình Hùng Phó Giám đốc hungbb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
209 Huỳnh Minh Hiếu Nhân viên hieuhm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
210 Võ Song Thành Nhân viên thanhvs@hoainhon.binhdinh.gov.vn
211 Phạm Ngọc Vũ Nhân viên vupn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
212 Đào Diễm Phúc Văn thư phucdd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
213 UBND CÁC XÃ THỊ TRẤN    
214 UBND xã Hoài Châu Bắc   hoaichaubac@hoainhon.binhdinh.gov.vn
215 UBND xã Hoài Sơn   hoaison@hoainhon.binhdinh.gov.vn
216 UBND xã Hoài Xuân   hoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn
217 UBND xã Hoài Thanh Tây   hoaithanhtay@hoainhon.binhdinh.gov.vn
218 UBND xã Hoài Phú   hoaiphu@hoainhon.binhdinh.gov.vn
219 UBND xã Hoài Hảo   hoaihao@hoainhon.binhdinh.gov.vn
220 UBND xã Hoài Hương   hoaihuong@hoainhon.binhdinh.gov.vn
221 UBND xã Hoài Mỹ   hoaimy@hoainhon.binhdinh.gov.vn
222 UBND xã Hoài Hải   hoaihai@hoainhon.binhdinh.gov.vn
223 UBND xã TT Tam Quan   tamquan@hoainhon.binhdinh.gov.vn
224 UBND xã Tam Quan Nam   tamquannam@hoainhon.binhdinh.gov.vn
225 UBND xã Tam Quan Bắc   tamquanbac@hoainhon.binhdinh.gov.vn
226 UBND xã Hoài Châu   hoaichau@hoainhon.binhdinh.gov.vn
227 UBND xã Hoài Tân   hoaitan@hoainhon.binhdinh.gov.vn
228 UBND xã Hoaài Thanh   hoaithanh@hoainhon.binhdinh.gov.vn
229 UBND xã TT Bồng Sơn   bongson@hoainhon.binhdinh.gov.vn
230 UBND xã Hoài Đức   hoaiduc@hoainhon.binhdinh.gov.vn

 

 

 

CV bộ phận một cửa

 

CV bộ phận một cửa

 

CV bộ phận một cửa

 

Đoàn Thị Được Trưởng trạm duocdt@hoainhon.binhdinh.gov.vn


  ẢNH HOẠT ĐỘNG
  Video
  Thông báo
emailcongvu
Ca khúc Hoài Nhơn
Công báo tỉnh Bình Định
Cổng TTĐT UBND tỉnh Bình Định
Văn bản của tỉnh
CAI CANH HANH CHINH
bản đồ hành chinh Việt Nam
Bản đồ trực tuyên
danhgiahailong
Công khai ngân sách
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI NHƠN
Địa chỉ: 06 - Đường 28/3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3671265 - Fax: +84.56.3861094
Email: ubnduyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN LÊ ANH TUẤN - Phó Chánh Văn phòng