TRANG CHỦ    
  Số lượt truy cập
  Đang online:
24
  Số lượt truy cập:
3002697
DEN THO LIET SY
Du bao thoi tiet
GIẤY MỜI HỌP
Van ban chi dao dieu hanh
Tra cuu van ban chinh phu
Bảng giá đất
Thư viện pháp luật
Thutuchanhchinh
Báo Bình Định
Trung tâm ITA
congdanhoigiamdocsotraloi
Cai cach hanh chinh
Dich vu cong truc tuyen

DANH BẠ EMAIL CÁC CƠ QUAN VÀ UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN HUYỆN HOÀI NHƠN

STT Tên đầy đủ Chức vụ - Chuyên môn phụ trách Địa chia email
1 VP HĐND và UBND huyện Hoài Nhơn   ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn
2 Cao Thanh Thương Chủ tịch UBND huyện thuongct@hoainhon.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Văn Đẹp PCT UBND huyện depnv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
4 Truương Đề PCT UBND huyện det@hoainhon.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Chí Công PCT UBND huyện congnc@hoainhon.binhdinh.gov.vn
6 Châu Thị Bích Lộc PCT HĐND huyện locctb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
7 Nguyễn Xuận Tú PCT HĐND huyện tunx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
8 Phan Văn Tâm Chánh Văn phòng - Phụ trách chung tampv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
9 Ngô Đình Tuy Phó Chánh VP tuynd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
10 Nguyễn Lê Anh Tuấn Phó Chánh VP tuannla@hoainhon.binhdinh.gov.vn
11 Trần Chí Trung Phó ban pháp chế HĐND huyện trungtc@hoainhon.binhdinh.gov.vn
12 Bùi Thị Thu Trúc Phó ban KT-XH HĐND huyện trucbtt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
13 Nguyễn Nhật Tịnh Nhân viên - HCQT tinhnn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
14 Võ Đình Quý Chuyên viên quản trị mạng quyvd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
15 Hồ Thị Thúy Nga Chuyên viên - đánh máy ngahtt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
16 Trần Minh Tuân CV bộ phận một cửa tuantm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
17 Đặng Thị Ngọc Thuỳ Chuyên viên - Văn thư - Lưu trữ thuydtn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
18 Dương Thị Nhật Chuyên viên nhatdt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
19 Lê Văn Trọn Nhân viên tronlv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
20 PHÒNG NỘI VỤ   noivu@hoainhon.binhdinh.gov.vn
21 Nguyễn Văn Hiệp Trưởng phòng Phụ trách chung hiepnv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
22 Võ Đông Giang Phó Trưởng phòng giangvd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
23 Trịnh Xuân Phong Cán bộ - Thi đua - Khen thưởng phongtx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
24 Nguyễn Văn Quang Chuyên viên - CCHC, XDCQ quangnv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
25 Nguyễn Như Trinh Nhân viên - Lưu trữ, Thủ quỹ trinhnn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
26 Phan Thị Thùy Nhân viên - CCHC, Kế toán thuypt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
27 Trần Thế Nguyên Nhân viên - Thanh niên, TĐKT nguyentt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
28  PHÒNG LĐTB&XH   laodongthuongbinhxahoi@hoainhon.binhdinh.gov.vn
29 Đặng Đức Đạo Trưởng phòng  daodd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
30 Trần Văn Hạnh Chuyên viên - Chính sách xã hội hanhtv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
31 Phan Đình Long Chuyên viên - Chính sách người có công longpd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
32 Trần Thị Phượng Linh Phụ trách Kế toán linhttp@hoainhon.binhdinh.gov.vn
33 Bùi Duy Diệu Nhân viên - Công tác chăm sóc trẻ em dieubd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
34 Nguyễn Thị Nhị Nhân viên - Văn thư -Thủ quỹ nhint@hoainhon.binhdinh.gov.vn
35 Hồ Thị Thư Nhân viên - Kế toán thuht@hoainhon.binhdinh.gov.vn
36 PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH   taichinhkehoach@hoainhon.binhdinh.gov.vn
37 Trương Nam Phong Trưởng phòng phongtn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
38 Đặng Đức Toàn Phó Trưởng phòng toandd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
39 Hoàng Thị Bích Chuyên Chuyên viên chuyenhtb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
40 Nguyễn Khắc Việt Nhân viên vietnk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
41 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nhân viên xuanntt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
42 Lương Minh Hoàng Nhân viên hoanglm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
43 PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO   giaoducdaotao@hoainhon.binhdinh.gov.vn
44 Nguyễn Thị Hoài Anh Trưởng phòng Phụ trách chung anhnth@hoainhon.binhdinh.gov.vn
45 Lê Xuân Thành Phó Trưởng phòng  
46 Trần Văn Thu Kế toán trưởng thutv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
47 Lê Mẫn Chuyên viên - Thiết bị Thư viện manl@hoainhon.binhdinh.gov.vn
48 Trần Thám Chuyên viên - Tổ chức cán bộ thamt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
49 Hoàng Thị Bích Hà Cán bộ Thủ quỹ - Lưu trữ hahtb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
50 Nguyễn Văn Quảng Chuyên viên - Thể chất, Thanh tra quangnva@hoainhon.binhdinh.gov.vn
51 Phạm Khắc Thu Chuyên viên - Phụ trách Anh văn thupk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
52 Lê Thị Kim Hồng Chuyên viên - Mẫu giáo, Mầm non hongltk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
53 Nguyễn Thị Nghệ An Chuyên viên - Tiếng việt Tiểu học anntn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
54 Trần Dã Thảo Chuyên viên - môn Văn THCS thaotd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
55 Huỳnh Thanh Phong Chuyên viên - Nhạc - Đội phonght@hoainhon.binhdinh.gov.vn
56 Trương Thị Chi Phụ trách Văn thư chitt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
57 Nguyễn Thị Minh Trúc Kế toán viên trucntm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
58 Nguyễn Thị Mai Thảo Chuyên viên thaontm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
59 PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ   quanlydothi@hoainhon.binhdinh.gov.vn
60 Lê Văn Hùng Trưởng phòng hunglv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
61 Trương Công Luận Phó Tr.Phòng - G.Thông luantc@hoainhon.binhdinh.gov.vn
62 Nguyễn Ái Việt Phó Tr.Phòng - X. Dựng vietna@hoainhon.binhdinh.gov.vn
63 Phan Thị Kiều Nhung Chuyên viên - Môi trường, Kiêm KT, VT nhungptk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
64 Dương Văn Bát Chuyên viên - Các công trình giao thông batdv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
65 ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ   doiquanlytrattudothi@hoainhon.binhdinh.gov.vn
66 Dương Văn Tùng Đội trưởng đội QLTT đô thị tungdv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
67 Hồ Xuân Cảnh Đội phó đội QLTT đô thị canhhx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
68 Châu Xuân Dũng Chuyên viên đội QLTT đô thị dungcx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
69 Phạm Thị Ánh Nguyệt Chuyên viên đội QLTT đô thị nguyetpta@hoainhon.binhdinh.gov.vn
70 Nguyễn Thế Anh Chuyên viên đội QLTT đô thị anhpt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
71 PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MT   tainguyenmoitruong@hoainhon.binhdinh.gov.vn
72 Hồ Hưởng Trưởng phòng Phụ trách chung huongh@hoainhon.binhdinh.gov.vn
73 Ngô Thành Lê Phó Trưởng phòng - Giám đốc VPĐK QSDĐ lent@hoainhon.binhdinh.gov.vn
74 Nguyễn Thị Kim Chi Chuyên viên - Phụ trách đất đai chintk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
75 Trương Thị Thúy Nga Chuyên viên - Theo dõi Pháp Chế ngattt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
76 Trần Đinh Chuyên viên - Theo dõi Môi trường dinht@hoainhon.binhdinh.gov.vn
77 Hồ Trung Kiên Nhân viên - Kế hoạch giao đất kienht@hoainhon.binhdinh.gov.vn
78 Lê Thị Hồng Sơn Nhân viên - Kế toán sonlth@hoainhon.binhdinh.gov.vn
79 Trương Văn Chung Nhân viên - Môi trường chungtv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
80 VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QSD ĐẤT   vpdkqsdd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
81 Trần Minh Lâm Phó Giám đốc lamtm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
82 Phan Văn Quang Phó Giám đốc quangpv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
83 Trần Anh Phương Chuyên viên phuongta@hoainhon.binhdinh.gov.vn
84 Nguyễn Văn Hội Chuyên viên hoinv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
85 Nguyễn Thanh Hiền Chuyên viên hiennt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
86 Phạm Thị Bích Liễu Chuyên viên  lieuptb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
87 Nguyễn Ngọc Danh Chuyên viên danhnn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
88 Đỗ Thành Vinh Cán sự  vinhdt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
89 Bùi Chấn Nhân viên chanb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
90 Đặng Đức Thật Nhân viên thatdd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
91 Nguyễn Quốc Hữu Nhân viên huunq@hoainhon.binhdinh.gov.vn
92 Võ Khôi Luân Nhân viên luanvk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
93 Phan Ngọc Biên Nhân viên bienpn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
94 PHÒNG TƯ PHÁP   tuphap@hoainhon.binhdinh.gov.vn
95 Trần Hồng Hà Phó Trưởng phòng  hath@hoainhon.binhdinh.gov.vn
96 Huỳnh Văn Cường Phó Trưởng phòng  cuonghv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
97 Hồ Thị Thu Nhân viên thuht@@hoainhon.binhdinh.gov.vn
98 PHÒNG KINH TẾ   kinhte@hoainhon.binhdinh.gov.vn
99 Nguyễn Văn Hóa Trưởng phòng hoanv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
100 Trần Đình Tổng Phó Trưởng phòng tongtd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
101 Trương Thị Thúy Ức Phó Trưởng phòng ucttt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
102 Ngô Xuân Hải Chuyên viên hainx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
103 Nguyễn Minh Khải Chuyên viên  khainm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
104 Nguyễn Xuân Thao Chuyên viên  thaonx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
105 Ngô Thanh Thoại Chuyên viên  thoaint@hoainhon.binhdinh.gov.vn
106 TRẠM KHUYẾN NÔNG   tramkhuyennong@hoainhon.binhdinh.gov.vn
107 Đoàn Thị Được Trưởng trạm duocdt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
108 Đỗ Xuân Mai Phó Trưởng trạm maidx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
109 Mạch Đình Đồng Chuyên viên dongmd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
110 Trần Nhật Phương Chuyên viên phuongtn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
111 Huỳnh Thị Nhung Chuyên viên nhunght@hoainhon.binhdinh.gov.vn
112 PHÒNG Y TẾ   yte@hoainhon.binhdinh.gov.vn
113 Nguyễn Văn Lý Trưởng phòng lynv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
114 Đào Thị Nguyệt Chuyên viên  nguyetdt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
115 Hồ Dương Phúc Chuyên viên  phuchd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
116 PHÒNG VĂN  HÓA THÔNG TIN   vanhoathongtin@hoainhon.binhdinh.gov.vn
117 Trương Hồng Thuỷ Trưởng phòng Phụ trách chung thuyth@hoainhon.binhdinh.gov.vn
118 Đặng Công Nam Chuyên viên - VH, GĐ, DL namdc@hoainhon.binhdinh.gov.vn
119 Phan Thị Thanh Diệu Chuyên  viên -Thông tin ,Truyền thông dieuptt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
120 Đặng Thị Bích Phượng Nhân viên - Phụ trách Kế toán phuongdtb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
121 TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO   trungtamvanhoathethao@hoainhon.binhdinh.gov/vn
122 Lê Văn Tình Giám đốc tinhlv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
123 Hồ Khắc Cầu  Phó GĐ cauhk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
124 Nguyễn Văn Bé Chuyên viên -Văn hóa, Văn nghệ benv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
125 Huỳnh Thọ Trưởng Nhân viên - Kỹ thuật - Văn phòng truonght@hoainhon.binhdinh.gov.vn
126 Võ Văn Đờn Chuyên viên - Văn hóa, kiêm Kế toán donvv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
127 Đặng Thanh Trưng Chuyên viên -Thể dục Thể thao trungdt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
128 Nguyễn Anh Mạnh Chuyên viên - Thể dục Thể thao manhna@hoainhon.binhdinh.gov.vn
129 Nguyễn Xuân Huệ Chuyên viên CĐ - Thông tin lưu động huenx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
130 Châu Văn Hồng Cán sự - Thông tin lưu động hongcv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
131 Đỗ Thị Kim Sương Nhân viên HĐ -Thông tin lưu động suongdtk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
132 THANH TRA HUYỆN   thanhtra@hoainhon.binhdinh.gov.vn
133 Vũ Kim Trọng Chánh Thanh tra trongvk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
134 Nguyễn Thế Nam Phó Chánh Thanh tra namnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
135 Nguyễn Giỏi Thanh tra viên - Khối Kinh tế - Xã hội gioin@hoainhon.binhdinh.gov.vn
136 Nguyễn Trường Thành Thanh tra viên thanhnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
137 Trần Thị Tâm Chuyên viên tamtt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
138 Nguyễn Trần Việt Nhân viên - Khối Kinh tế - Xã hội vietnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
139 Hồ Thanh Tuấn Nhân viên tuanht@hoainhon.binhdinh.gov.vn
140 HỘI CHỬ THẬP ĐỎ HUYỆN   hoichuthapdo@hoainhon.binhdinh.gov.vn
141 Cao Hữu Bằng CT Hội Chữ thập đỏ bangch@hoainhon.binhdinh.gov.vn
142 Nguyễn Thị Dàng Chuyên viên dangnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
143 ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN   daitruyenthanh@hoainhon.binhdinh.gov.vn
144 Nguyễn Văn Vỹ Trưởng Đài vynv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
145 Nguyễn Tấn Dũng Phó Trưởng Đài dungnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
146 Đoàn Minh Kỹ sư minhd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
147 Nguyễn Trường Sơn Kỷ thuật viên - Kiêm Tổ trưởng KT sonnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
148 Nguyễn Thị Thanh Tâm Phát thanh viên - Kiêm Kế toán tamntt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
149 Lê Duy Khánh Kỹ thuật viên - Kiêm Thủ quỹ khanhld@hoainhon.binhdinh.gov.vn
150 Trần Thị Ánh Nguyệt Dựng phim viên nguyettta@hoainhon.binhdinh.gov.vn
151 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nhân viên huyenntt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
152 BAN QL CỤM CÔNG NGHIỆP   bqlcumcongnghiep@hoainhon.binhdinh.gov.vn
153 Nguyễn Thành Hậu Phó Giám đốc haunt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
154 Lý Thị Mỹ Lệ Chuyên viên - Kế toán leltm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
155 Nguyễn Cương Chuyên viên - Xây dựng cuongn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
156 Trần Thị Ái Vinh Nhân viên vinhtta@hoainhon.binhdinh.gov.vn
157 BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ   bqlrungphongho@hoainhon.binhdinh.gov.vn
158 Trần Ngọc Anh Giám đốc anhtn@hoainhon.binhdinh.gov.vn
159 Nguyễn Đình Chiến Phó Giám đốc maidx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
160 Nguyễn Văn Sính Cán bộ Kế hoạch sinhnv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
161 Nguyễn Thị Hơn Nhân viên - Kế toán honnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
162 Võ Lữ Nhân viên Bảo vệ rừng  luv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
163 Huỳnh Công Hiền Lái xe - Kiêm Bảo vệ rừng hienhc@hoainhon.binhdinh.gov.vn
164 Lê Thị Mỹ Điều Nhân viên Văn thư - Thủ quỹ dieultm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
165 Hoàng Xuân Xanh Kỹ sư - Phụ trách kỹ thuật xanhhx@hoainhon.binhdinh.gov.vn
166 Võ Khôi Minh Nhân viên Bảo vệ rừng  minhvk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
167 Nguyễn Thanh Hiếu Nhân viên - Kỹ thuật hieunt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
168 Lê Thị Miền Nhân viên - Kỹ thuật mienlt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
169 Đỗ Thị Hải Sâm Nhân viên - Kỹ thuật samdth@hoainhon.binhdinh.gov.vn
170 Thái Khắc Tiến Nhân viên - QL bảo vệ rừng tientk@hoainhon.binhdinh.gov.vn
171 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XD   bqldadtxd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
172 Trần Văn Thư Giám đốc thutvda@hoainhon.binhdinh.gov.vn
173 Lê Văn Lương Phó Giám đốc - Kỹ thuật luonglv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
174 Nguyễn Tri Phương Phó Giám đốc - Kinh tế phuongnt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
175 La Long Quyết Nhân viên - Kỹ thuật quyetll@hoainhon.binhdinh.gov.vn
176 Phạm Tiến Dũng Phụ trách - Kế toán dungpt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
177 Trần Thị Bích Tài Nhân viên Văn thư - Lưu trữ taittb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
178 Dương Thị Bích Hà Nhân viên - Kế toán hadtb@hoainhon.binhdinh.gov.vn
179 Trần Thị Thùy Ân Nhân viên - Kế toán anttt@hoainhon.binhdinh.gov.vn
180 Nguyễn Thanh Sơn Nhân viên - Kỹ thuật sonntda@hoainhon.binhdinh.gov.vn
181 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT   trungtamphattrienquydat@hoainhon.binhdinh.gov.vn
182 Nguyễn Văn Hiền Giám đốc hiennv@hoainhon.binhdinh.gov.vn
183 Đặng Bình Phó Giám đốc binhd@hoainhon.binhdinh.gov.vn
184 Trần Minh Vương Phó Giám đốc vuongtm@hoainhon.binhdinh.gov.vn
185 TRUNG TÂM DÂN SỐ   trungtamdanso@hoainhon.binhdinh.gov.vn
186 UBND CÁC XÃ THỊ TRẤN    
187 UBND TT Bồng Sơn   ubndbongson@hoainhon.binhdinh.gov.vn
188 UBND xã Hoài Đức   ubndhoaiduc@hoainhon.binhdinh.gov.vn
189 UBND xã Hoài Tân   ubndhoaitan@hoainhon.binhdinh.gov.vn
190 UBND xã Hoài Xuân   ubndhoaixuan@hoainhon.binhdinh.gov.vn
191 UBND xã Hoài Thanh   ubndhoaithanh@hoainhon.binhdinh.gov.vn
192 UBND xã Hoài Thanh Tây   ubndhoaithanhtay@hoainhon.binhdinh.gov.vn
193 UBND xã Hoài Phú   ubndhoaiphu@hoainhon.binhdinh.gov.vn
194 UBND xã Hoài Hảo   ubndhoaihao@hoainhon.binhdinh.gov.vn
195 UBND xã Hoài Hương   ubndhoaihuong@hoainhon.binhdinh.gov.vn
196 UBND xã Hoài Mỹ   ubndhoaimy@hoainhon.binhdinh.gov.vn
197 UBND xã Hoài Hải   ubndhoaihai@hoainhon.binhdinh.gov.vn
198 UBND TT Tam Quan   ubndtamquan@hoainhon.binhdinh.gov.vn
199 UBND xã Tam Quan Nam   ubndtamquannam@hoainhon.binhdinh.gov.vn
200 UBND xã Tam Quan Bắc   ubndtamquanbac@hoainhon.binhdinh.gov.vn
201 UBND xã Hoài Châu Bắc   ubndhoaichaubac@hoainhon.binhdinh.gov.vn
202 UBND xã Hoài Châu   ubndhoaichau@hoainhon.binhdinh.gov.vn
203 UBND xã Hoài Sơn   ubndhoaison@hoainhon.binhdinh.gov.vn


  Hình ảnh hoạt động
  Video
  Thông báo

Đề nghị CBCC xóa bớt các thư không cần thiết, thư rác trong hộp thư điện tử công vụ của cá nhân và cơ quan để hệ thống thư điện tử công vụ chạy ổn định!

Cộng tác viên có bài viết gửi về BBT theo địa chỉ:

ubndhuyenhoainhon@gmail.com

emailcongvu
Ca khúc Hoài Nhơn
Công báo tỉnh Bình Định
Cổng TTĐT UBND tỉnh Bình Định
Văn bản của tỉnh
CAI CANH HANH CHINH
Bản đồ trực tuyên
Denthols
danhgiahailong
gap go viet nam
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI NHƠN
Địa chỉ: 06 - Đường 28/3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3761265 - Fax: +84.56.3861094
Email: ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PHAN VĂN TÂM - Chánh Văn phòng